Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI TINERETULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA

„Aprobat” „_____” _______________ 2008 Înregistrat „____” __________2008 Nr. înregistrării_________

_____________________________ G. BULAT Rector ________________________________ A. GALBEN


Viceministru al Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 38 Drept


Codul şi denumirea domeniului de formare profesională: 381 Drept
Codul şi denumirea specialităţii (programul de studiu): 381.1 Drept
Numărul total de credite: 240
Titlul: Licenţiat în drept
Baza admiterii: studii medii generale, studii liceale, studii medii de specialitate, studii superioare
Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă redusă

Graficul procesului de studii (calendarul universitar)


Anul Sesiunea de reper Sesiunea de iarnă Sesiunea de vară
de Luna Nr.de zile Luna Nr.de zile Luna Nr. de zile
studii
I Septembrie- 15 zile Ianuarie 15 zile Martie-Aprilie 10 zile
Octombrie
II Octombrie- 10 zile Ianuarie 15 zile Mai 10 zile
Noiembrie
III Octombrie- 10 zile Ianuarie 15 zile Martie-Aprilie 10 zile
Noiembrie
IV Octombrie- 10 zile Ianuarie 15 zile Mai 10 zile
Noiembrie
V Octombrie 10 zile Decembrie 13 zile Mai 5 zile
Februarie 11 zile
Anul I
Cod Denumirea disciplinei Total ore Numărul de ore pe activităţi Forma de Nr. de
evaluare credite
Contact Lucru Prelegeri Seminare Lecţii
direct individual practice
Discipline fundamentale
F.02.O.001 Teoria generală a dreptului 36 144 20 16 Examen-2 6
F.01.O.002 Drept privat roman 22 128 12 10 Examen-1 5
F.01.O.003 Istoria statului şi dreptului ţărilor româneşti 22 128 12 10 Examen-1 5
F.01.O.004 Istoria universală a statului şi dreptului 28 152 18 10 Examen-1 6
F.02.O.006 Drept civil (partea generală I) „Dispoziţii generale” 20 160 10 10 Examen-2 6
F.02.O.007 Drept penal (partea generală I) 14 136 10 4 Examen-2 5
Total discipline fundamentale 142 848 82 60 33
Discipline de creare a abilităţilor şi competenţelor generale
G.01.O.013 Limba străină (sintaxă şi gramatică) 10 80 - - 10 Examen-1 3
G.02.O.014 Limba străină aplicată 10 80 - - 10 Examen-2 3
G.01.O.015 Tehnologii informaţionale 10 50 2 8 Examen-1 2
Total discipline de creare a abilităţilor şi competenţelor generale 30 210 2 8 20 8
Discipline de orientare socio-umanistică
U.01.O.016 Curs de integrare europeană 10 50 6 4 Examen-1 2
U.02.O.017 Teorii şi doctrine economice europene 12 78 8 4 Examen-2 3
Total discipline de orientare socio-umanistică 22 128 14 8 5
Disciplinele de orientare spre specializarea de bază
S.02.O.027 Organele de ocrotire a normelor de drept 12 78 8 4 Examen-2 3
Total discipline de specialitate 12 78 8 4 3
TOTAL ANUL I 206 1264 49
TOTAL P, S, L 106 80 20

Explicaţie: F – componenţa fundamentală; G – componenţa de creare a abilităţilor şi competenţelor generale; U – componenţa de orientare socio-
umanistică; S – componenţa de orientare spre specializarea de bază; O – discipline obligatorie; A – discipline opţionale; L – discipline la liberă alegere.

2
Anul II
Cod Denumirea disciplinei Total ore Numărul de ore pe săptămână Forma de Nr. De
evaluare credite
Contact Lucru Prelegeri Seminare Lecţii
direct individual practice
Discipline fundamentale
F.03.O.005 Drept constituţional 28 152 18 10 Examen-3 6
F.03.O.008 Drept administrativ 22 158 12 10 Examen-3 6
F.04.O.009 Protecţia juridică a drepturilor omului 10 110 10 - Examen-4 4
Total discipline fundamentale 60 420 40 20 16
Discipline de orientare socio-umanistică
U.03.O.018 Politologia 10 50 10 - Examen-3 2
U.04.O.019 Mari sisteme de drept contemporan 12 78 8 4 Examen-4 3
U.04.O.020 Psihologia juridică 14 106 8 6 Examen-4 4
Total discipline de orientare socio-umanistică 36 234 26 10 9
Disciplinele de orientare spre specializarea de bază
F.03.O.006 Drept civil (partea generală II) „Drepturi reale” 22 98 16 8 Examen-3 4
F.04.O.006 Drept civil (partea generală III) „Obligaţiile” 22 98 14 6 Examen-4 4
F.03.O.007 Drept penal (partea generală II) 20 100 16 8 Examen-3 4
S.04.O.028 Drept penal (partea specială I) 20 100 14 6 Examen-4 4
S.03.O.029 Drept financiar şi fiscal 16 134 10 6 Examen-3 5
S.04.A.030 Drept bancar şi valutar 14 76 8 6 Examen-4 3
Dreptul hârtiilor de valoare
Total discipline de specialitate 114 606 78 40 24
TOTAL ANUL II 210 1260 49
TOTAL P, S, L 144 76

3
Anul III
Cod Denumirea disciplinei Total ore Numărul de ore pe săptămână Forma de Nr. de
evaluare credite
Contact Lucru Prelegeri Seminare Lecţii
direct individual practice
Discipline fundamentale
F.05.O.010 Drept internaţional public 26 154 20 6 Examen-5 6
Total discipline fundamentale 26 154 20 6 6
Discipline de orientare socio-umanistică
U.04.O.021 Istoria filosofiei dreptului 10 80 10 - Examen-6 3
U.05.O.022 Geopolitica şi statele lumii 12 78 12 - Examen-5 3
Total discipline de orientare socio-umanistică 22 158 22 0 6
Disciplinele de orientare spre specializarea de bază
S.05.O.033 Drept civil (partea specială I) „Categoriile de contracte” 20 130 16 4 Examen-5 5
S.06.O.033 Drept civil (partea specială II) „Drept succesoral” 20 130 16 4 Examen-6 5
S.05.O.028 Drept penal (partea specială II) 20 130 16 4 Examen-5 5
S.06.O.028 Drept penal (partea specială III) 20 130 16 4 Examen-6 5
S.05.O.034 Drept procesual penal I 18 72 16 2 Examen-5 3
S.06.O.034 Drept procesual penal II 18 72 16 2 Examen-6 3
S.05.O.037 Drept procesual civil I 18 102 16 2 Examen-5 4
S.06.O.037 Drept procesual civil II 20 130 16 4 Examen-6 5
Total discipline de specialitate 154 896 128 26 35
TOTAL ANUL III 202 1208 47
TOTAL P, S, L 170 32

4
Anul IV
Cod Denumirea disciplinei Total ore Numărul de ore pe săptămână Forma de Nr. de
evaluare credite
Contact Lucru Prelegeri Seminare Lecţii
direct individual practice
Discipline fundamentale
F.08.O.011 Dreptul muncii şi protecţiei sociale 26 154 20 6 Examen-8 6
Total discipline fundamentale 26 154 20 6 6
Discipline de orientare socio-umanistică
U.09.O.025 Drept internaţional umanitar 12 78 10 2 Examen-7 3
U.08.O.026 Protecţia drepturilor consumatorilor 10 50 10 - Examen-8 2
Total discipline de orientare socio-umanistică 22 128 20 2 5
Disciplinele de orientare spre specializarea de bază
S.06.O.031 Criminologia 16 104 12 4 Examen-7 4
S.04.A.032 Drept ecologic 14 106 8 6 Examen-7 4
Dreptul contractelor
S.08.O.035 Criminalistica 26 154 20 6 Examen-8 6
S.03.O.036 Dreptul familiei 12 78 8 4 Examen-7 3
S.07.O.038 Drept funciar 10 50 10 - Examen-7 2
S.07.A.039 Avocatura 12 78 10 2 Examen-7 3
Notariatul
S.07.O.040 Drept internaţional privat 20 130 16 4 Examen-8 5
S.08.A.041 Practicum la criminalistică 16 104 12 4 Examen-8 4
Dreptul proprietăţii intelectuale
Dreptul tratatelor internaţionale
S.07.A.042 Drept contravenţional 16 104 12 4 Examen-8 4
Dreptul refugiaţilor
Dreptul locativ
S.08.A.045 Dreptul comerţului internaţional 12 78 10 2 Examen-8 3
Teoria şi practica negocierilor
Psihiatria judiciară
Total discipline de specialitate 154 986 118 36 38
TOTAL ANUL IV 202 1268 49
TOTAL P, S, L 158 44

5
Anul V
Cod Denumirea disciplinei Total ore Numărul de ore pe săptămână Forma de Nr. de
evaluare credite
Contact Lucru Prelegeri Seminare Lecţii
direct individual practice
Discipline fundamentale
F.09.O.012 Concepte fundamentale ale statului şi dreptului 24 156 16 8 Examen-10 6
Total discipline fundamentale 24 156 16 8 6
Discipline de orientare socio-umanistică
U.09.O.023 Drept european 24 156 16 8 Examen-9 6
U.08.O.024 Drept concurenţional 10 50 10 - Examen-10 2
Total discipline de orientare socio-umanistică 34 206 26 8 8
Disciplinele de orientare spre specializarea de bază
S.09.A.043 Jurisdicţia constituţională 10 50 10 - Examen-9 2
Asigurarea în cadrul dreptului civil
Dreptul organizaţiilor internaţionale
S.09.A.044 Drept vamal 10 50 10 - Examen-9 2
Drept diplomatic şi consular
Acte procesuale penale
S.10.A.046 Teoria şi tehnica încheierii contractelor 10 50 10 - Examen-9 2
Arbitrajul internaţional
Medicina legală
S.10.A.047 Calificarea infracţiunilor 12 78 10 2 Examen-9 3
Acte procesuale civile
Bazele serviciului diplomatic
S.08.A.048 Deontologia juridică 10 50 10 - Examen-10 2
Sisteme de permise şi licenţă
Dreptul răspunderii internaţionale
S.08.A.049 Executarea hotărârilor judiciare 10 50 10 - Examen-10 2
Litigii economice şi faliment
Drept internaţional economic
Total discipline de specialitate 62 328 60 2 13
TOTAL ANUL V 120 690 27
TOTAL P, S, L 102 20
Practica 420 14
Examenul de licenţă 150 5
TOTAL 5 ANI 1510 5690 240

6
STAGIILE DE PRACTICĂ
Stagiile de practică Semestrul Nr. Perioada Nr. de
săptămâni/ore credite
1 Practica de iniţiere IV 2/60 Iunie–Iulie 2
2 Practica de producţie VIII 7/210 Februarie–Martie 7
3 Practica de licenţă VIII 5/150 Aprilie–Mai 5
Total 14/420 14

DISCIPLINE LA LIBERA ALEGERE


Nr. Denumirea disciplinei Anul Semestrul Numărul ore săptămânal Evaluări Nr. de
d/o P S L credite
1. Limba română (pentru alolingvi) I 1, 2 60 admis 2
2. Arta oratorică I 1 16 14 admis 2
3 Dreptul mass-media I 1 16 14 admis 2
6. Educaţie fizică I, II 2, 3 60 admis

EXAMENE DE LICENŢĂ
Nr. Denumirea examenului Perioada Nr. de
d/o credite
1. Examen la disciplina fundamentală Iunie, Semestrul VIII 1
2. Examen la disciplina de specialitate Iunie, Semestrul VIII 1
3. Susţinerea tezei de licenţă Iunie, Semestrul VIII 3

Prim-Vicerector studii Decan Facultatea Drept


Dr., prof. univ. Dr., conf. univ.
A. GUŢU V. GAMURARI