Sunteți pe pagina 1din 1

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr. _363__/ M / 13.04.2018_____

CĂTRE,

TOATE UNITĂŢILE ŞCOLARE

Învăţământ preuniversitar de stat

Având în vedere Adresa M.E.N. nr.57/B.A.S/27.03.2018, prin care ne


solicită transmiterea stocului formularelor actelor de studii neutilizate și al
formularelor actelor de studii anulate, aflate în unităţile şcolare de învăţământ
preuniversitar de stat, aferente promoţiei 2017, vă rugăm să completaţi formularul
postat pe forum şi să transmiteţi în format scanat semnat şi ştampilat pe e-mail
isjplan@yahoo.com până la data de 20.04.2018.

În elaborarea situaţiei solicitate vă rugăm să respectaţi formatul tabelului


de mai jos:

ACTE DE STUDII NECOMPLETATE promoţia 2017


Seria şi
Număr de nr.formulare
Nr.cr formulare lor
t. Denumirea formularelor actelor de studii neutilizate neutilizate
Aa 0001-
1 Atestat de competenţe profesionale 7 0007
Diploma de absolvire a învăţământului
2 gimnazial
3 …
4 …
Informaţii la telefon 0257280866, Sofia Ursoi.

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,

Prof. Claudius Mladin

Compartiment plan salarizare

1 Strada Corneliu Coposu nr.26, Telefon: 0257-280008,Fax 0257-214746,


web : www.isjarad.ro
e-mail: inf_arad@isjarad.ro