Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Nivel I/Grupa: Mijlocie


Efectiv: 24 copii
Prof.: Popovici Alina-Elena
Durata: 20 minute

ACTIVITATEA: Jocuri şi activităţi didactice alese


TEMA: 1. „Iepuraşule schimbă-ţi culcuşul””
2. „De unde vine Azorel?”

FORMA DE REALIZARE: jocuri de mişcare

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Antrenarea copiilor într-o activitate plăcută, relaxantă. Refacerea


organismului copiilor prin jocuri distractive şi de mişcare, crearea unei bune dispoziţii care să-i
destindă, întărirea /consolidarea spiritului de echipă.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
Cognitiv-informaţionale:
- să reţină conţinuturile jocurilor propuse de educatoare;
- să recunoască animalele din joc;
Psiho-motorii:
- să execute cu rapiditate mişcările sugerate de joc;
- să-şi dezvolte îndemânarea.
Afective:
- să-şi dezvolte spiritul de echipă;
- să participe la joc în spiritul fair-play-ului.
- să participe activ la jocurile distractive respectând regulile stabilite;
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul.

MATERIAL DIDACTIC FOLOSIT: coşuleţ, ecusoane, frunze, măsuţe.

DURATA: 20 minute

BIBLIOGRAFIE:
„Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Ed. Didactica Publishing House, 2009
Curs PRET, Modul 3, „Noi repere ale educaţiei timpurii în grădiniţă”, 2009
„Jocuri pentru preşcolari”- Editura Aramis , 2000.Amd Pagina 1 15.05.2019
Eveniment Conţinut ştiinţific Strategia didactică Evaluare
didactic
Metode şi Mijloace
procedee didactice
I. Organizarea Asigurarea condiţiile necesare desfăşurării
activităţii activităţii:
-Pregătirea sălii de grupă;
1’ -Intrarea organizată a copiilor.
.
II.Anunţarea Voi anunţa tema şi obiectivele activităţii
activităţii/ ce urmează a fi desfăşurată.
temei şi a „ - Astăzi ne vom juca două
obiectivelor jocuri ,,Iepuraşule schimbă-ţi culcuşul” şi:,,
1’ De unde vine Azorel?”.

III. Copiii reţin tema şi obiectivele.


Desfăşurarea I. Joc: „Iepuraşule schimbă-ţi
activităţii culcuşul”.
17’ Se va alege un copil care va fi căţelul,
Desfăşurarea alţi copii iepuraşi 7, iar ceilalţi se vor ţine Conversaţia
jocurilor de mâini formând casuţe. Iepuraşii vor sta
a)Explicarea în casă, între cei doi colegi care se ţin de
şi mână. Voi da semnalul de începere a Explicaţia
demonstrarea jocului: „căţelul” va încerca să prindă
jocului I iepuraşii care îşi schimbă casa, toţi
schimbând locul la semnalul meu.
,,Iepuraşule schimbă căsuţa.” Rolul de căţel
se schimbă dacă aceasta prinde un iepuraş.
Prinderea este valabilă atunci când iepurele
este prins de căţel.
Copiii vor fi atenţi la explicaţii pentru a
înţelege jocul. Dacă nu au înţeles, explic
regulile din nou până înţeleg modul de Demonstraţia
desfăşurare a jocului.
b) Jocul de La început educatoarea este conducătorul
probă jocului. Exerciţiul Evaluare
Jocul de probă se va desfăşura împreună formativ-
cu copiii, reluându-se regulile şi modul de continuă
desfăşurare pentru o mai bună înţelegere a
acestora.
c) Jocul În desfăşurarea jocului propriu-zis,
propriu-zis educatoarea va interveni numai dacă este
cazul, va stimula copiii şi îi va îndemna să
d) Încheierea respecte regulile jocului. Conversaţia
jocului Va fi anunţată încetarea jocului

a)Explicarea II. Joc: „De unde vine Azorel?”


şi Copiii sunt aşezaţi în cerc, pe scăunele.
demonstrarea Un copil, legat la ochi, stă pe un scaun în Explicaţia Evaluare
jocului II mijlocul cercului. Conducătorul jocului îl formativ-
dă pe Azorel unui copil. Acesta, cu căţelul continuă
în mână, se va apropia tiptil de copilul din Demonstraţia Scăunele
mijlocul cercului, mimând mersul câinelui.
Copilul legat la ochi trebuie să arate cu Jucărie de
degetul direcţia din care vine ( cu Azorel) Exerciţiul pluş
trebuie să-şi reia locul, apoi va da câinele
unui alt copil, din altă direcţie.
Dacă copilul indică greşit direcţia,
rămâne în centru încă un joc, străduindu-se Conversaţia
ca de data aceasta să fie mai atent şi să
indice corect direcţia.
b) Jocul de Jocul continuă până când locul din
probă mijlocul cercului va fi schimbat de câteva
ori.
Jocul de probă se va desfăşura împreună
c) Jocul cu copiii, reluându-se regulile şi modul de
propriu-zis desfăşurare pentru o mai bună înţelegere a
acestora.
În desfăşurarea jocului propriu-zis,
d) Încheierea educatoarea va interveni numai dacă este
jocului cazul, va stimula copiii şi îi va îndemna să
respecte regulile jocului.
IV. Încheierea Va fi anunţată încetarea jocului
activităţii: Se fac aprecieri generale asupra
1’ desfăşurării jocurilor, obiectivele
operaţionale devin criterii de evaluare şi
apreciere.