Sunteți pe pagina 1din 1

vechi încercări de redare a numelor grecești, atestate de primele traduceri.

onomastica: antroponime, etnonime, toponime.

Dificultăți:

a) echivalări tradiționale (v. în special NT)1

Χαλκίς = Chalkis, Chalkida?

b) variante în original (de manuscris, dialectale, literare),

Τέγεα = Tegea sau Tegeea?

c) de pronunție în română,

d) Ismene, nedorit efect ilar