Sunteți pe pagina 1din 3

OCTAVELE PLANETARE

Astrologia moderna (trebuie sa afirmam ca astrologia planetelor transpersonale este o stiinta


moderna, deoarece descoperirea lor a inceput din sec. al XVIII-lea) atribuie celor trei planete invizibile o
semnificatie ce se bazeaza pe anumite presupuneri si NU pe o "statistica multimilenara", cum este cazul
astrologiei clasice. Pentru a intelege semnificatia lor reala este necesar sa privim astrologia ca pe o stiinta
spiriuala, ca pe un instrument deosebit de eficient pentru evolutia noastra. In acest context planetel nu
sunt asezate doar intr-o succesiune astronomica (stiintifica) ci si astrologica (oculta, misterioasa) fiind
simboluri sacre si etape in evolutia a tot ce exista pe aceasta planeta. Cu mult inainte ca Uranus, Neptun si
Pluton sa fie descoperite, in diferite traditii spirituale ale lumii (mai ales in traditia Egipteana) in afara de
cele sapte etape ale initierii, existau inca trei etape secrete. Descrise intr-un mod simbolic, aceste trei
etape reveleaza vibratiile planetelor transpersonale, dincolo de perceptia omului obisnuit.

Astrologia, ca orice ştiinţă ocultă, poate fi folosită în multe feluri, însă modul cel mai corect de
aplicare a astrologiei este ca un instrument în evoluţia spirituală. Din această cauză explicarea, expunerea
semnificaţiilor planetare se va face în sens evolutiv, spiritual.
În astrologie planetele se grupează în funcţie de maturitate, astfel sunt puse în evidenţă octavele
superioare şi inferioare ale planetelor.
Energiile planetelor personale sunt accesibile tuturor. Toţi le experimentează de-a lungul vieţii în
diferite ipostaze, însă energiile transpersonale sunt greu accesibile, deoarece necesită trecerea prealabilă
prin intermediul octavelor inferioare.
Vibraţiile energetice planetare se regăsesc pretutindeni pe planeta noastră: în mediul mineral
( există pietre preţioase şi semipreţioase care rezonează cu diferite sfere planetare), vegetal ( diferite
plante ) şi animal. Vibraţiile planetare se regăsesc pretutindeni.
În antichitate şi chiar în evul mediu, înţeleptii considerau că există doar 7 planete, ultima planetă fiind
Saturn, iar de la Saturn, de la al şaptelea nivel pentru ei se desfăşura lumea zeilor, care le era complet
necunoscută.
Această lume complet necunoscută pentru acea vreme poate fi evaluată acum prin intermediul planetelor
transpersonale.
Însă aceste planete transpersonale sunt atât de departe de noi încât lumina, culoarea şi razele lor sunt
extrem de greu perceptibile, iar cu ochiul fizic nu se percep deloc.
Planetele care sunt vizibile pentru noi, sunt vizibile din cauza luminii. Lumina este factorul care transmite
pentru noi energia planetară specifică şi astfel putem percepe stările specifice diferitelor sfere de influenţă
energetică planetară. Planetele transpersonale sunt invizibile pentru noi, de aceea mesajul, vibraţiile lor
ajung la noi mai greu.
Lumina e un factor care transmite vibraţiile acelei planete, dacă ea nu e perceptibilă cu ochiul fizic, atunci
vibraţiile acelei planete sunt conştientizate doar dacă se face un salt de conştiinţă. În felul acesta
înţelegem de ce primele 7 planete sunt uşor conştientizate, având efecte clare în fiinţa noastră, dintre care
primele 5 sunt chiar obişnuite pentru fiecare fiinţă umană. Primele 5 planete sunt planete de bază şi sunt
în analogie chiar cu cele 5 elemente:
Soarele cu eterul; Luna cu apa; Venus cu pământul; Mercur cu aerul şi Marte cu focul.
Din punct de vedere evolutiv, când apare un echilibru între cele 5 elemente, atunci se dezvoltă primele
octave superioare ale energiilor yin, Luna şi yang, Soarele respectiv Saturn şi Jupiter. Energia subtilă
arhetipală, eterică şi astrală a bărbatului şi femeii are fiecare o orientare către Mercur, simbolul materiei,
ce direcţionează energiile spre manifestarea în planul fizic a bărbatului şi femeii. La nivel superior apare o
evoluţie pe verticală, o cultivare până la maxim a energiei lunare, respectiv solare, iar acest maxim
generează octavele superioare ale Lunii şi Soarelui, Saturn şi Jupiter. Însă, orice octavă necesită o nouă
interferenţă în conformitate cu legea lui 3, din care rezultă Uranus, iar acesta generează la nivel superior
energia feminină superioară, Neptun şi energia masculină superioară, Pluton. Astfel totul se oglindeşte şi
tot ceea ce este sus e şi jos, iar tot ce este jos este şi sus, după cum spunea Hermes Trismegistos.
Saturn şi Jupiter sunt desprinderi, atunci când se ajunge la un echilibru între cele 5 elemente acestea
trebuie să se reflecte pe un alt nivel. Orice sistem care ajunge la perfecţiune se reproduce singur.
Jupiter va conduce la formarea unui sistem mult mai vast care nu este altceva decât proiectarea centrului (
Soarele ), care reprezintă prima consecinţă a unui sistem bine închegat. Orice sistem care e bine pus la
punct, în armonie creează o lege, iar când vrem să concepem legi sau concepte filosofice fără echilibru
între cele 5 elemente se ajunge la o lege egoistă. Aşa putem verifica dacă o lege este sau nu în armonie,
dacă cele 5 elemente sunt în echilibru perfect sau armonie cu voinţa divină.

desen

În natură întotdeauna există forţe complementare, dacă se declanşează o anumită energie, natura va
răspunde în mod instant cu forţe contrare. De ex. dacă este un cutremur de 75%, forţa contrară este de
25%, iar când se ajunge la 50% şi 50% se echilibrează cele două procese.
Astfel forţei de expansiune i se va opune o forţ de contracţie (Saturn).
Când există un echilibru între cele 5 planete de bază ( Soare, Lună, Mercur, Venus, Marte) în om se naşte
speranţa, omul conştientizează că se poate şi mai bine, apare optimismul ( Jupiter ). Primele 5 energii
planetare sunt naturale şi este uşor să fie conştientizate şi manifestate, când reuşeşti să le armonizezi apare
speranţa şi abia atunci omul conştientizează că există evoluţie şi că nu totul e un cerc vicios.
Începând cu Inchizitia, religia nu mai oferă răspunsuri evolutive. În această situaţie, omul constrâns de
lipsa răspunsurilor, descoperă că de fapt materialismul dus la un anumit echilibru duce la descoperirea
legilor spirituale, care s-au păstrat şi menţinut în anumite grupări spirituale. În această ordine de idei se
adevereşte ceea ce spunea un mare înţelept " Puţină ştiinţă te îndepărtează de Dumnezeu şi multă ştiinţă te
apropie de Dumnezeu".
Atunci când apare speranţa şi optimismul sau atunci când omul îndrăzneşte mai mult decât cele obişnuite,
Dumnezeu îi răspunde şi-i dă (Jupiter), pentru că efortul întotdeauna se răsplăteşte, ceea ce echivalează
cu graţia divină (Jupiter).
Din alt punct de vedere după ce ai muncit, ai iubit, ţi-ai făcut o familie etc., trebuie să ai o viziune de
ansamblu şi Jupiter este tocmai acest lucru.
Odată cu apariţia speranţei, bogăţiei, expansiunii apare forţa polar opusă dată de un proces natural, firesc
al evoluţiei, Saturn, care simbolizează contracţia, deznădejdea, pesimismul, etc. Saturn este necesar, căci
după ce Dumnezeu dă omului îl şi încearcă să vadă dacă merită ce a primit şi numai după ce treci testul îţi
rămâne ce-ai primit, totul depinde de efortul tău. Saturn simbolizează la acest nivel încercarea, dacă
asimilezi cele 5 energii planetare, apoi găseşti un Maestru, o cale spirituală, Dumnezeu îţi cere să
dovedeşti că meriţi (Saturn), iar dacă treci testul obţi cunoaşterea. Saturn este răul necesar pentru ca omul
să nu rămână comod şi să se complacă.
Legătura dintre Saturn şi Uranus este legătura dintre timp şi spaţiu, este o consecinţă firească atunci când
îţi controlezi timpul când nu te plângi că nu ai timp să te simţi liber, să nu te simţi limitat în spaţiu.
Uranus este acea etapă în evoluţia omului în care, după ce ai primit graţia prin Jupiter, ai dobândit
înţelepciunea lui Saturn, prin propriul efort, urmează să dăruieşti celorlalţi roadele muncii tale, devenind
un exemplu, respectiv un releu prin care se manifestă voinţa divină. La acest nivel al lui Uranus putem să
răspundem la orice întrebare, pentru că Uranus ne face să percepem majoritatea experienţelor prin prisma
minţii, prin prisma energiilor mentale şi inspiraţiile pe care le avem să fie de natură supramentală, astfel
se nasc geniile.
Fascinaţia libertăţii ne poate da însă şi o stare de limitare în cunoaştere, fiinţa tinde a uita scopul iniţial,
împlinirea spirituală. Evident testul următor va cere să renunţi la cunoaştere, căci aşa cum spune tradiţia
taoistă "Doar atunci ştim ceva cu adevărat când nu ştim nimic", acest lucru este posibil doar atunci când
suntem pregătiţi să renunţăm şi la ceea ce cunoaştem în favoarea trăirilor spirituale şi a idealului spiritual.
Pentru că nu este important să conştientizăm, să înţelegem, să definim ceea ce simţim, ci să ne
abandonăm trăirii şi astfel să dobândim starea de devoţiune pe calea spirituală.
Etapa neptuniană ne revelează puterea iertării şi a compasiunii, a iubirii necondiţionate în felul acesta
Neptun simbolizează contemplarea mistică, dacă Uranus simboliza percepţia supramentală. Atunci când
deja suntem conştienţi de idealul nostru spiritual, ni s-a revelat misiunea spirituală a acestei vieţi şi
suntem în stare să ne abandonăm iubirii divine, urmează o etapă superioară susţinută de ceea ce spunea
Iisus " Puteţi fi asemeni mie ". Există multe scrieri sacre şi sisteme filosofice care vorbesc de puterea de
creaţie a omului, puterea demiurgică.
Dizolvarea morţii şi a naşterii apare atunci când voinţa noastră se contopeşte cu voinţa divină. Nu
întâmplător Pluton este zeul morţii, Hades, cel care veghează achitării datoriilor lumeşti în corespondenţă
cu judecata de apoi, pentru că numai la acest nivel avem dreptul de a judeca, fiincă judecata noastră este
de fapt judecata divină, fiincă eul propriu a fost dizolvat în faţa voinţei divine.
Stăpânind moartea ne sustragem ciclului reîncarnărilor, însă în armonie cu voia divină putem reveni
pentru a-i ajuta pe alţii să evolueze, putem să revenim la Soare să ne naştem din nou, evident pe un alt
nivel.
Pluton este simbolul ocult al "magicianului", cel care dezvăluie adevărata realitate a existenţei sau jocului
divin, tot el este responsabil de procesele tainice ale transmutării şi sublimării sau alchimizării interioare
ce se produce în natura terestră sau umană. Pluton este energia motor a evoluţie, adică " nimic nu moare,
ci totul se transformă ".