Sunteți pe pagina 1din 3

Asupra unei inegalități propuse la OJM 2017

Prof. Emil Ciolan


C. N. Ion Minulescu Slatina

La etapa județeană a Olimpiadei de Matematică a fost propusă următoarea


inegalitate:

Fie a, b, c numere reale pozitive cu proprietatea că ab + bc + ca + abc = 4 . Arătați


că ab + bc + ca �3 �a + b + c .

În legătură cu aceasta vom prezenta trei soluții și o conexiune cu o problemă


propusă la Olimpiada de matematică din India în anul 1998.

Soluția 1:
Pentru a demonstra inegalitatea a + b + c �3 vom proceda astfel. Aplicând
+ ca abc 4 4 4 ( abc )
3
inegalitatea mediilor ‫ ޣ‬obținem
޳ = + ab + bc 4 abc 1 și deci
ab + bc + ca = 4 - abc �3 .
Cum 3 ( ab + bc + ca ) �( a + b + c ) = s 2 și 27abc �( a + b + c ) = s 3 obținem
2 3

s 2 s3
, inegalitate echivalentă cu ( s - 3) ( s + 6 ) �0 , deci s �3 .
2
4� +
3 27
Demonstrăm că ab + bc + ca �3 . Într-adevăr,
( ) ( )
2 2
4 = ab + bc + ca + abc = ab + c ( a + b ) + abc = ab ( 1+ c ) + c ( a + b ) � ab + 2c ab .
� � 2
Prin urmare, notând ab = x , avem x ( c + 1) + 2cx - 4 �0 , adică x ��
-2,
2
. Rezultă
� c + 1�

2
așadar că ab � și, în continuare,
c +1
�1 1 1 � 9
ab + bc + ca �2 � + + ��2 �3 .
�a + 1 b + 1 c + 1 � a + b + c + 3
Egalitatea se realizează pentru a = b = c = 1 .

Soluția 2:
2x 2y 2z
În condiția din enunț putem lua a = y + z , b = z + x , c = x + y . Inegalitatea
2x 2y 2z
a + b + c �3 este astfel echivalentă cu + + �3 , care nu este altceva
y+z z+x x+ y
decât inegalitatea lui Nesbitt.
De asemenea, inegalitatea ab + bc + ca �3 este echivalentă cu
4 xy 4 yz 4 zx
+ + �3
( z + x) ( z + y) ( x + y) ( x + z) ( y + z) ( y + x) .
Avem însă:
4 xy 4 yz 4 zx x y y z z x
+ + � + + + + + =3
( z + x) ( z + y) ( x + y) ( x + z) ( y + z) ( y + x) z + x z + y x + y x + z y + z y + x
Soluția 3:
Putem demonstra inegalitatea a + b + c �3 și astfel.
4 - bc 4+b+c
ab + bc + ca + abc = 4 � a = �a= -1 �
b + c + bc b + c + bc
4+b+c 4+b+c 4+b+c 4
a� -1 � -1 = -1 = -1
b + c + bc ( b + c) 1 +
2
( b + c) ( 4 + b + c) b c .
b+c+ 4
4
4 4
În mod analog obținem b � - 1 și c � - 1 și, prin urmare:
c+a a+b
4 4 4 9
a +b+c � + + - 3 � a + b + c �4 � - 3 � a + b + c � 18 - 3 .
b+c c+a a+b 2( a + b + c) a+b+c
18
În continuare, dacă s = a + b + c , rezultă s � - 3 � s 2 + 3s - 18 �0 �
s
( s - 3) ( s + 6 ) �0 � s �3 .
2

Pentru a demonstra ab + bc + ca �3 putem și proceda astfel. Cu


substituțiile ab = 2 x , bc = 2 y și ca = 2 z condiția din ipoteză devine
3
x 2 + y 2 + z 2 + 2 xyz = 1 , iar inegalitatea de demonstrat x + y + z � . Dacă s = x + y + z ,
2
atunci
s 2 - 2s + 1 = ( x + y + z ) - 2 ( x + y + z ) + 1 = �x 2 + 2�xy - 2�x + 1 = 2 - 4 xyz + 2�xy - 2�x =
2

cyc cyc cyc cyc cyc

2 ( 1 - x ) ( 1 - y ) ( 1 - z ) . Cum x, y, z �( 0,1) putem aplica inegalitatea mediilor și obținem:


1- x +1- y +1- z � 2( 3 - s)
3 3

s - 2s + 1 �2 �
2
�= .
� 3 � 27
Dar,
2( 3 - s)
3
� 2 s 3 + 9 s 2 - 27 �0 � ( 2 s - 3) ( s 2 - 6 s + 9 ) �0 � ( 2 s - 3) ( s - 3)
2
s - 2s + 1 �
2 �0
27
3
� s� .
2

Remarcă:
În anul 1998 la Olimpiada de matematică din India a fost propusă următoarea:
Demonstrați că pentru orice numere reale pozitive a, b, c cu proprietatea că
ab + bc + ca + abc = 4 are loc ab + bc + ca �a + b + c .
Una dintre soluții se bazează pe substituțiile anterioare. Cu acestea,
inegalitatea dată este echivalentă cu
4 xy 4 yz 4 zx 2x 2y 2z
+ + � + +
( z + x) ( z + y) ( x + y) ( x + z ) ( y + z ) ( y + x) y + z z + x x + y .
Efectuând calculele se ajunge la
x ( x + y ) ( x + z ) + y ( y + x ) ( y + z ) + z ( z + x ) ( z + y ) �2 xy ( x + y ) + 2 yz ( y + z ) + 2 zx ( z + x ) sau,
încă,
x ( x - y ) ( x - z ) + y ( y - z ) ( y - x ) + z ( z - x ) ( z - y ) �0 , adică inegalitatea lui Schur.

Bibliografie:
Andreescu, T; Cîrtoaje, V; Dospinescu, G; Lascu, M – Old and new
inequalities, Gil Publishing House, Zalău, 2004

Demonstrați că nu exista pătrate magice formate cu elemente numere


prime astfel încât suma elementelor de pe fiecare linie și de pe fiecare
coloană să fie număr prim.