Sunteți pe pagina 1din 9

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI SI CERCETARII STIINTIFICE


INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARGEŞ
Grădiniţa cu Program Prelungit ARMONIA Piteşt
Str.Independentei nr. 20,Jud. Argeş
Tel/Fax. 0248254848
Cod de înregistrare fiscală: 29344312
E-mail: gpp8pitest@yahoo.com

NR._______/_____________

RAPORT ASUPRA REZULATELOR OBTINUTE LA


EVALUAREA INIŢIALĂ
CONCLUZII ŞI MĂSURI AMELIORATIVE

GRUPA „ BUBURUZE”
STEP by STEP
PERIOADA EVALUARE
10.09.-21.09.2018

Evaluarea iniţială la grupa BUBURUZE in anul scolar 2018-2019, s-a desfasurat in perioada 10-
21.09.2018 si a fost structurata pe cele cinci domenii experientiale si cele patru domenii de dezvoltare.
Obiectivele stabilite pentru evaluarea finala au urmarit:

●Dezvoltarea intelectuală – exprimarea , cunoştinţe despre mediu (culori, animale, obiecte), cunoştinţe
ce permit înţelegerea poziţiilor spaţiale, cunoaşterea propriului corp, nivelul de dezvoltare a simţurilor
(gust, văz, auz).
●Dezvoltarea fizică – înălţime, greutate, echilibru, indică diferite părţi ale corpului, execută mişcări
simple la comandă.
●Dezvoltare artistică – ţine creionul, desenează linii (chiar şi mâzgălituri), colorează, cântă.
●Dezvoltare socio-emoţională - capacitatea copiilor de a se adapta la regimul de viaţă al grădiniţei,
participarea, stabilitatea şi autocontrolul în activitate, cooperarea în grupa de copii, rezistenţa la efort.

Pe parcursul evaluarii s-a realizat:


Observarea copiilor in timpul diferitelor activitati;
Dialogul cu prescolarii;
Studiul produselor activitatii;
Fise de lucru individuale;
Probe orale, scrise, practice;
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI SI CERCETARII STIINTIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARGEŞ
Grădiniţa cu Program Prelungit ARMONIA Piteşt
Str.Independentei nr. 20,Jud. Argeş
Tel/Fax. 0248254848
Cod de înregistrare fiscală: 29344312
E-mail: gpp8pitest@yahoo.com

Probele de evaluare iniţială au fost aplicate pe parcursul primelor doua saptamani ale anului scolar,
unui numar de 22 copii si comportamentele urmarite au fost stabilite pe domenii de dezvoltare si
experientiale.

DOMENIUL ŞTIINŢĂ - ACTIVITATE MATEMATICĂ

CONŢINUTURI:Cunoaşterea numerelor în limitele 1-3,număratul în limitele 1-3,raportarea numărului


la cantitate,constituire de mulţimi cu 1-3 elemente.
COMPORTAMENTE:*Numără în limitele 1-3:
*Recunoaşte şi denumeşte cifrele în limitele 1-3;
*Asociază cifra cantităţii corespunzătoare;
*Formează mulţimi cu 1,2,3 elemente.
TIPUL DE ACTVITATE:JOC DIDACTIC „CINE ŞTIE MAI BINE?”

ITEMI:I 1=Numără crescător şi descrescător până la 3;


I 2=Spune ce cifră este?
I 3=Ce cifră se potriveşte la mulţimea…?
I 4=Formează o mulţime cu 1..3 elemente!
Calificative acordate: 3,4 Itemi=Comportament atins
2 Itemi=Comportament în devenire
1 Item =Comportament absent
CONŢINUTURI:Cunoaşterea formelor geometrice:cerc,pătrat,dreptunghi; sortare şi clasificare
după:formă,culoare,mărime.
COMPORTAMENTE:*Recunoaşte formele geometrice şi le denumeşte;
*Sortează formele geometrice;
*Clasifică formele geometrice după criteriul culorii şi
al mărimii;
*Foloseşte piesele în redarea plană a unor obiecte din
joc.
TIPUL DE ACTVITATE:JOC LOGIC „CONSTRUCTORUL”
ITEMI:I 1=Denumeşte figurile geometrice!
I 2=Aşează formele geometrice după formă!
I 3=Grupează formele geometrice după mărime şi culoare!
I 4=Construieşte ce vrei tu şi spune ce piese ai folosit!
Calificative acordate: 3,4 Itemi=Comportament atins
2 Itemi=Comportament în devenire
1 Item =Comportament absent

DOMENIUL ŞTIINŢĂ - CUNOAŞTEREA MEDIULUI

CONŢINUTURI:Denumirea plantelor observate,enumerarea şi descrierea plantelor observate,mediul de


viaţă,foloase.
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI SI CERCETARII STIINTIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARGEŞ
Grădiniţa cu Program Prelungit ARMONIA Piteşt
Str.Independentei nr. 20,Jud. Argeş
Tel/Fax. 0248254848
Cod de înregistrare fiscală: 29344312
E-mail: gpp8pitest@yahoo.com

COMPORTAMENTE: * Denumeşte planta din imagine!


* Spune cum este alcătuită!
* Unde creşte?
* La ce foloseşte
TIPUL DE ACTVITATE:JOC DIDACTIC „CINE ESTE?CE ŞTIM
DESPRE…?”
ITEMI:I 1=Ce plantă este?
I 2=Ce ştim despre ea?
I 3=Unde creşte?
I 4=La ce foloseşte?
Calificative acordate: 3,4 Itemi=Comportament atins
2 Itemi=Comportament în devenire
1 Item =Comportament absent
CONŢINUTURI:Recunoaşterea şi denumirea celor patru anotimpuri,aspecte specifice fiecărui anotimp,
fenomene specifice fiecărui anotimp,care este cel mai iubit anotimp.
COMPORTAMENTE: * Recunoaşterea anotimpurilor şi denumirea lor.
* Semnele fiecărui anotimp.
* Hainele potrivite pentru fiecare anotimp.
* Alegerea unui anotimp îndrăgit.

TIPUL DE ACTVITATE:CONVORBIRE „FIICELE ANULUI”


ITEMI:I 1=Ce anotimp este?
I 2=Care sunt semnele primăverii,verii…?
I 3=Cu ce haine ne îmbrăcăm iarna,….?
I 4=Care anotimp vă place mai mult?
Calificative acordate: 3,4 Itemi=Comportament atins
2 Itemi=Comportament în devenire
1 Item =Comportament absent

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE - EDUCAREA LIMBAJULUI

CONŢINUTURI:Exprimare nuanţată,intonaţie,interpretare,dramatizare.
COMPORTAMENTE: * Enumerarea poeziilor cunoscute.
* Redarea conţinutului unei poezii.
* Descrierea şi imitarea unui personaj dintr-o poezie
cunoscută.
TIPUL DE ACTVITATE:CONCURS „CEL MAI BUN CÂŞTIGĂ!”
ITEMI:I 1=Spune ce poezii am învăţat?
I 2=Redă conţinutul unei poezii,la alegere!
I 3=Alege un personaj din poezia ta şi spune ceva despre el!
Calificative acordate: 3 Itemi=Comportament atins
2 Itemi=Comportament în devenire
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI SI CERCETARII STIINTIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARGEŞ
Grădiniţa cu Program Prelungit ARMONIA Piteşt
Str.Independentei nr. 20,Jud. Argeş
Tel/Fax. 0248254848
Cod de înregistrare fiscală: 29344312
E-mail: gpp8pitest@yahoo.com

1 Item =Comportament absent


CONŢINUTURI:Construirea de propoziţii cu acord între subiect şi predicat, pluralul şi singularul
substantivelor,acordul pronumelui cu unele părţi ale propoziţiei,verbe la timpul trecut şi prezent.
COMPORTAMENTE: * Denumesc povestiri cunoscute.
* Aleg o poveste şi enumeră personajele.
* Redau pe scurt povestea din imagini
TIPUL DE ACTVITATE:JOC DIDACTIC „A FOST ODATĂ”
ITEMI:I 1=Ce poveste descrie imaginea?
I 2=Care sunt personajele din poveste?
I 3=Povesteşte ce ţi-a plăcut cel mai mult din poveste?
Calificative acordate: 3 Itemi=Comportament atins
2 Itemi=Comportament în devenire
1 Item =Comportament absent

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE - EDUCAŢIE PENTRU SOCIETATE

CONŢINUTURI:Norme de conveţuire în cadrul unui grup,relaţii de prietenie,adresare prin formule de


politeţe, respectarea unor reguli impuse.
COMPORTAMENTE: * Numesc prietenul cel mai apropiat;
* Cer politicos o jucărie;
* Colorează un desen pe care îl vor dărui.

TIPUL DE ACTVITATE:JOC DIDACTIC „ROAGĂ PĂPUŞA CEVA…”


ITEMI:I 1=Cum îl cheamă pe prietenul tău?
I 2=Ajută păpuşa să aranjeze jucăriile!
I 3=Colorează desenul primit ca să-l dăruieşti!
Calificative acordate: 3 Itemi=Comportament atins
2 Itemi=Comportament în devenire
1 Item =Comportament absent

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE - ACTIVITATE PRACTICĂ

CONŢINUTURI:Abilităţi de rupere a hârtiei şi de mototolire,aplicarea pe o suprafaţă dată fără depăşirea


conturului.
COMPORTAMENTE: * Ruperea unor fâşii de hârtie în bucăţi mici;
* Umplerea conturului pe interior cu bucăţelele rupte
* Aplicarea altor elemente decorative.
TIPUL DE ACTIVITATE:APLICAŢIE „CĂPŞUNI”
ITEMI:I 1=Rupeţi hârtia în bucăţele şi apoi o mototoliţi!
I 2=Aplicaţi prin lipire hârtia obţinută în interiorul desenului!
I 3=Decoraţi lucrarea voastră cu alte elemente,la alegere!
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI SI CERCETARII STIINTIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARGEŞ
Grădiniţa cu Program Prelungit ARMONIA Piteşt
Str.Independentei nr. 20,Jud. Argeş
Tel/Fax. 0248254848
Cod de înregistrare fiscală: 29344312
E-mail: gpp8pitest@yahoo.com

Calificative acordate: 3 Itemi=Comportament atins


2 Itemi=Comportament în devenire
1 Item =Comportament absent

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV - EDUCAŢIE MUZICALĂ

CONŢINUTURI:Interpretare omogenă,în grup,cu preluarea tonului;respectarea nuanţei melodiei, a


timbrului,a intensităţii ,şi a duratei melodiei.
Executarea unor mişcări sugerate de text.
COMPORTAMENTE: * Interpretează un cântec,la alegere;
* Execută mişcări ritmice sugerate de textul melodiei
* Cântă în grup un moment dintr-un cântec.
TIPUL DE ACTIVITATE:JOC MUZICAL „CÂNTĂ CE SPUN EU!”
ITEMI:I 1=Cântă un cântec pe care îl ştii!
I 2=Imită şi dansează „puişorul cafeniu,răţuşca….”
I 3=Cântă cu un coleg o strofă din cântecul……
Calificative acordate: 3 Itemi=Comportament atins
2 Itemi=Comportament în devenire
1 Item =Comportament absent
CONŢINUTURI:AUDIEREA UNOR MELODII ÎNREGISTRATE.
COMPORTAMENTE: * Audiază melodii din „Cutiuţa muzicală”;
* Recunoaşterea unor cântece cunoscute;
* Interpretarea unor dansuri cunoscute.
TIPUL DE ACTIVITATE:AUDIŢIE „CÂNTECE PENTRU COPIII”
ITEMI:I 1=Ascultaţi cu atenţie cântecele şi spuneţi pe care îl cunoaşteţi!
I 2=Cântă şi tu un fragment din oricare dintre ele!
I 3=Dansaţi în grup un fragment din dansul „Alunelul…”
Calificative acordate: 3 Itemi=Comportament atins
2 Itemi=Comportament în devenire
1 Item =Comportament absent

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV - EDUCAŢIE PLASTICĂ

CONŢINUTURI:Forma elaborată obţiută prin îndoirea şi presarea hârtiei peste pata de culoare.
COMPORTAMENTE: *Recunoaşte şi denumeşte materialele cu care
lucrează;
*Foloseşte tehnica formei spontane şi elaborate;
*Autoevaluează lucrarea şi alege bulina potrivită.
TIPUL DE ACTIVITATE:PICTURĂ „PRIETENUL MEU”
ITEMI:I 1=Spune cu ce materiale vei lucra!
I 2=Pictează jumătate din faţa prietenului tău şi suprapune!
I 3=Ce desen ai obţinut şi ce bulină crezi că meriţi?
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI SI CERCETARII STIINTIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARGEŞ
Grădiniţa cu Program Prelungit ARMONIA Piteşt
Str.Independentei nr. 20,Jud. Argeş
Tel/Fax. 0248254848
Cod de înregistrare fiscală: 29344312
E-mail: gpp8pitest@yahoo.com

Calificative acordate: 3 Itemi=Comportament atins


2 Itemi=Comportament în devenire
1 Item =Comportament absent
CONŢINUTURI:Aplatizarea cu ajutorul palmelor faţă în faţă, mişcarea circulară a palmelor faţă de
planşetă,simţul estetic,împreunarea capetelor şi lipirea lor prin alăturare.
COMPORTAMENTE: *Cunoaşte şi foloseşte tehnica mişcărilor translatorii
şi a celei de aplatizare cu ajutorul palmelor.
*Obţine forma finală dorită prin modelarea plastlinei
*Alege lucrarea cea mai bună pentru expoziţie.
TIPUL DE ACTIVITATE:MODELAJ „OCHELARI DE SOARE”
ITEMI:I 1=Spune cu ce materiale vei lucra!
I 2=Modelează o pereche de ochelari!
I 3=Ce culoare au ochelarii tăi?
Calificative acordate: 3 Itemi=Comportament atins
2 Itemi=Comportament în devenire
1 Item =Comportament absent

DOMENIUL PSIHO-MOTRIC - EDUCAŢIE-FIZICĂ

CONŢINUTURI: Mers pe o suprafaţă redusă de sprijin, sărituri cu desprindere şi în adâncime,


alergare spre o direcţie indicată.
COMPORTAMENTE: *Merge în echilibru;
*Execută sărituri cu desprindere pe ambele picioare
şi în adâncime;
*Aleargă spre un obiectiv.
TIPUL DE ACTIVITATE:ÎNTRECERE „CEL MAI BUN CÂŞTIGĂ!”
ITEMI:I 1=Mergi pe marginea liniei!
I 2=Fereşte-te de lac!
I 3=Aleargă şi câştigă!
Calificative acordate: 3 Itemi=Comportament atins
2 Itemi=Comportament în devenire
1 Item =Comportament absent
CONŢINUTURI:Deplasare pe palme şi genunchi,târâre din culcat înainte cu
deplasarea alternativă a membrelor,mers.
COMPORTAMENTE: *Târâre cu deplasare pe palme şi genunchi;
*Târâre din culcat înainte;
*Mers cu păşire peste obstacole.
TIPUL DE ACTIVITATE:PARCURS APLICATIV „ÎN EXCURSIE”
ITEMI:I 1=Mergi şi păşeşte peste obstacole!
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI SI CERCETARII STIINTIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARGEŞ
Grădiniţa cu Program Prelungit ARMONIA Piteşt
Str.Independentei nr. 20,Jud. Argeş
Tel/Fax. 0248254848
Cod de înregistrare fiscală: 29344312
E-mail: gpp8pitest@yahoo.com

I 2=Treci prin tunel!


I 3=Caută comoara!
Calificative acordate: 3 Itemi=Comportament atins
2 Itemi=Comportament în devenire
1 Item =Comportament absent

CONCLUZII SI MASURI AMELIORATIVE

DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE:

Copiii au abilitati de comunicare specifice copiilor de 3-4 ani: expresivitate, formulare corecta a
propozitiilor, memorie reproductiva a textelor si recunoscut cadrul natual al anotimpului precum si
personajele/actiunile lor in povestile si poeziile solicitate. O parte dintre copii recita expresiv, clar,
corect.
Unii copii au dificultati de pronuntie, dificultati in exprimare si cativa sunt neatenti la
rezolvarea sarcinilor de lucru. Pentru acestia, educatoarele vor planifica activitati care sa solicite cat mai
mult limbajul si pronuntia si, de asemenea, se va avea in vederea permanenta corectarea si incurajarea
copiilor

DOMENIUL ȘTIINȚE

O mare parte dintre prescolari au formate reprezentari clare despre corpul uman, fenomene
specifice ficarui anotimp sarbatori, imbracaminte specifica sezonului, jocuri si sporturi de sezon.
Notiunile si reprezentarile de timp, spatiu, anotimp sunt mai putin clare datorita lipsei de
experienta specifice varstei (ex. Anotimpuri, fenomene, zilele saptamanii, lunile anului, momentele zilei
apropiate) . Sunt copii care au tendinta sa abandoneze sau sa nu finalizeze sarcinile de lucru.
De asemenea, prescolarii nu utilizeaza un limbaj matematic adecvat si au nesiguranta in
exprimare sau in recunoasterea, fapte datorate tot lipsei de experienta specifica varstei.
In activitatile ce vor urma, vom avea in vedere dezvoltarea atentiei. distributivitatea atentiei,
indemanarea, rabdarea si perseverenta, prin activitati specifice.

DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE:

Aproape totii copiii au reprezentari despre corpul uman si rolul partilor corpului; o mare parte
dintre copii sunt extrovertiti si vorbesc cu usurinta despre ei, iar cativa copii au tendinta de a fi
introvertiti, si pot vorbi despre ei cu ajutorul adultului (punandu-le intrebari ajutatoare).
Pentru ca nu se continua si acasa in aceeasi maniera eleganta folosirea formulelor de politete,
copiii nu mai sunt familiarizati cu formulele de politete: te rog as dori…” ,“multumesc…”, si se
urmareste ameliorarea acestui lucru prin activitati specifice prin care sa se corecteze aceste aspecte.
Majoritatea inca nu reusesc sa isi poata controla volumul vocii si vorbesc tare si zgomotos; O
mica parte dintre copiii au reprezentari despre modificarea materialelor si tehnicile de manualitate:
mototolire, pliere, lipire;
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI SI CERCETARII STIINTIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARGEŞ
Grădiniţa cu Program Prelungit ARMONIA Piteşt
Str.Independentei nr. 20,Jud. Argeş
Tel/Fax. 0248254848
Cod de înregistrare fiscală: 29344312
E-mail: gpp8pitest@yahoo.com

Se va avea in vedere corectarea acestor aspecte si familiarizarea copiiilor cu poziţia corecta a


corpului fată de suportul de lucru pentru o bună coordonare oculo-motorie.

DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV:

Putini copii au formate reprezentari clare despre utilizarea corecta a instrumentelor si tehnicilor
picturii, desenului, modelajului.
Foarte putini prescolari au format spiritul de observatie concret-situativ si actional-practic
specific activitatilor artistico-plastice. Pentru imbunatatirea acestor aspecte, prescolarii vor fi implicati in
cat mai multe activitati artistico-plastice care sa vizeze exersarea aspectelor la care copiii nu exceleaza.
Copiii utilizeaza un limbaj specific picturii, modelajului, desenului, dar sunt si prescolari care
manifesta nesiguranta in utilizarea tehnicii desenului. Acest lucru se poate datora si muschilor mici ai
mainii, nedezvoltati inca si ritmului lent de lucru.
O parte mica dintre copii interpreteaza corect cantecele (linie melodica, text, ritm) si recunosc şi
reproduc fragmente din cântece ascultate (inerpretate de alti colegi);
Toti copiii cânta în grup şi recunosc după glas colegii de grupă;

DOMENIUL PSIHOMOTRIC:

Toti copiii au formate deprinderi motrice de baza specifice copiilor de 3-4 ani in jocuri sportive,
intreceri, concursuri; copii executa corect acţiunile motrice învăţate, participa la jocurile de grup
(echipa) si executa exerciţii de mers, alergare şi săritură, păstrând poziţia corectă;
Exista, totusi, si copii au un ritm mai lent si greoi in miscari, copii au probleme in a percepe
componentele spaţio – temporale pentru ca nu s-au obisnuit cu acest gen de activitati, aspecte ce vor fi
corectate si imbunatatite in activitatile ce vor urma.

In anul scolar urmator, planificarea săptămânala se va intocmi ținând cont de concluziile


evaluării finale din acest an scolar precum si de evaluarea initiala de la inceputul anului viitor, de
particularitatile de varsta si individuale ale copiilor din grupa.
Se vor avea in vedere mai ales urmatoarele aspecte:
 stimularea comunicarii verbale prin largirea sferei de reprezentari in plan literar specific: basme,
povestiri, fabule, ghicitori, poezii;
 crearea de texte literare (povesti si povestiri cu inceput dat sau create de copii (grup de copii),
rime, poezioare cu rime;
 corectarea exprimarii si expresivitatii verbale prin activitati specifice;
 aprecierea unor comportamente pozitive: finalizarea sarcinilor de pe fisa (aplauze, afisarea
lucrarilor corecte), jocuri didactice pe echipe cu recompense, aprecierea lucrarilor de catre altii
copii si autocorectare;
 neacceptarea comportamentelor negative.
 observari spontane pentru a antrena toti analizatorii si de a percepe notiuni complexe de timp,
cauza, spatiu (constante in timp);
 ascultarea si prezentarea celorlalti a unor idei, intamplari traite sau imaginate mai ales in etapa
ADP (intalnirea de dimineata);
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI SI CERCETARII STIINTIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARGEŞ
Grădiniţa cu Program Prelungit ARMONIA Piteşt
Str.Independentei nr. 20,Jud. Argeş
Tel/Fax. 0248254848
Cod de înregistrare fiscală: 29344312
E-mail: gpp8pitest@yahoo.com

 participarea tuturor copiilor la lucrari si activitati de grup/ in perechi cu valente casnice sau
artistice;
 determinarea prin activitati si jocuri a unor reguli de comportare civilizata: comunicare in grup si
ascultare celuilalt ( nu au rabdare sa se asculte unii pe ceilalti);
 largirea sferei de reprezentari despre tehnici si instrumente necesare picturii, modelajului,
desenului (materiale naturale, lut, uleiuri sau acuarele acrilice, dimensiuni-lucrari colective),
stimulare senzoriala, actiuni si activitati cu valente practice;
 observari spontane pentru a antrena toti analizatorii si de a percepe linii, forme, nuante, notiuni
complexe plastice (simbolul plastice);
 amenajarea unor expozitii cu lucrarile copiilor;
 dezvoltarea psihomotrica a copiilor si mai ales excutari motrice dupa indrumari verbale;
 stimulare psihomotrica, actiuni si activitati cu valente practice participare la intreceri si
concursuri dar si educarea unor trasaturi comportamentale: vointa, perseverenta, rigoare,
disciplina;

Raport intocmit de cadrele didactice


Grupa BUBURUZE:

Prof. ILIE RAMONA

Prof. PINTILEI IULIA

S-ar putea să vă placă și