Sunteți pe pagina 1din 6

SCOALA NR.

4 TURNU MAGURELE

PROF. NEGRESCU VALENTIN ALEXANDRU


Cea mai mare, mai însemnată, mai sfântă şi mai îmbucurătoare sărbătoare de peste an, după
spusele românilor de pretutindeni, e sărbatoarea Paştelor, Paştele sau Învierea Domnului, pentru că în
această zi "Hristos a înviat din morţi cu moartea pre moarte călcând şi celor din morminte viaţă
dăruindu-le", iar pre cei vii râscumpărându-i de sub jugul păcatului şi împăcându-l cu Dumnezeu.
Ea cade totdeauna la începutul primăverii, anotimpul cel mai frumos şi mai plăcut, când toate în
natură învie.
Românii aşteaptă sărbătoarea aceasta, după un post îndelungat, cu mare dor şi bucurie, şi caută
în acelaşi timp ca locuinţele lor să fie curate şi cu toate pregătirile făcute în cea mai bună rânduială.
În cadrul proiectului „TRADIŢII, OBICEIURI ŞI FANTEZII PASCALE” derulat în perioada
15- 19 APRILIE 2019, elevii claselor II-III din Şcoala nr. 4 Turnu Magurele şi-au propus să omagieze
această sfântă sărbătoare prin activităţi care să îmbine cât mai armonios utilul cu plăcutul, construind
noi produse, utilizând toate formele de activitate: jocul, învăţarea, munca şi creaţia.
Deoarece distanţa dintre şcoala coordonatoare şi structurile arondate nu permite desfăşurarea în
comun a tuturor activităţilor, s-a hotărât ca fiecare clasă să desfăşoare temele propuse în colaborare cu
colegii din propria şcoală, iar la una din activităţi să invite şi elevii de la o altă clasa. În acest fel oferim
posibilitatea elevilor să desfasoare activitati cu ceilalti colegi din scoala şi să se împrietenească cu
acesstia.

Cultivarea si valorificarea potenţialului creator şi a sensibilităţii artistice a elevilor.

 Să identifice elementele religioase specifice sărbătorilor pascale;


 Să citească legende, poezii, povestiri care să ilustreze tradiţiile şi obiceiurile Sfintelor Sărbători
de Paşti;
 Să compună texte, ghicitori şi poezii legate de sărbătoarea Floriilor, Învierea lui Iisus Hristos,
iepuraş, ouă roşii, miel;
 Să realizeze desene, colaje, felicitări, ouă roşii şi alte produse în care să oglindeasca tema
proiectului “TRADIŢII, OBICEIURI ŞI FANTEZII PASCALE”;
 Să realizeze o broşură cu reţete de bucate tradiţionale specifice Paşte;
 Să realizeze un portofoliu în care fie reunite rezultatele proiectului;
 Să dovedească spirit de cooperare şi corectitudine în jocuri şi concursuri;
 Să lucreze în perechi, colectiv şi individual;
 Să-şi exprime sentimentele, trăirile şi impresiile.
- Şcoala nr. 4, Turnu Magurele
- Preotul din oras
- Profesorul de Religie

MATERIALE:
- cărţi, albume, reviste, CD-uri, cd-player, calculator, imprimantă, cameră foto digitală
- panouri pentru expunerea lucrărilor, diplome;
- materiale reciclabile şi naturale: ouă, flori şi frunze uscate, mărgele, aţă, resturi de ţesături,
hârtie xerox color, hârtie creponată, plastilină, acuarele, carioci, creioane colorate, foarfece, lipici;

SPAŢIALE: sălile de clasă, biblioteca şcolii, biserica, centrul de documentare şi informare,


laboratorul de informatică, căminul cultural;

 Prezentarea proiectului în cadrul Comisiilor metodice;


 Popularizarea proiectului prin Avizierul şcolilor implicate;

- expoziţii cu lucrările practice şi artistice ale elevilor;


- diplome pentru cele mai originale lucrări;
- realizarea de portofolii de prezentare a activităţilor;
- realizarea unei broşuri cu reţete tradiţionale specifice Paştelui;
- realizarea unui PPT cu activităţile desfăşurate în proiect.
NR. LOCUL DE DATA /
ACTIVITATEA:
CRT. DESFĂŞURARE: PERIOADA:

1. “Din nou la drum!”


Sălile de clasă 16 aprilie 2019
- prezentarea proiectului: obiective, activităţi, rezultate
aşteptate, etc.

“Sărbătoarea Paştelui”
2. - prezentarea istoricului, a simbolurilor creştine, a Sălile de clasă 16 aprilie 2019
obiceiurilor şi tradiţiilor respectate de Paşte

“Tradiţii şi obiceiuri ... la bibliotecă ”


- lecturarea unor legende, poezii, povestiri care să ilustreze
3. semnificaţia sărbătorilor pascale, precum şi tradiţiile şi
obiceiurile legate de această sărbătoare; Sălile de clasă 16 aprilie 2019
- realizarea unui portofoliu conţinând tradiţii şi obiceiuri de .
Paşte.

“Ce pot face... două mâini dibace”


- prezentarea semnificaţiei iepuraşului şi a mielului;
- activitate practică de confecţionare a ornamentelor de Sălile de clasă 16 aprilie 2019
4. Paşti: coşuleţe, suporturi pentru ouă, iepuraşi, mieluşei, etc.;
- realizarea unor colaje, desene, picturi, etc.

“Patimile Mântuitorului”
5. - conversaţii cu profesorul de religie pe tema “Patimile
Mântuitorului”; Sălile de clasă 16 aprilie 2019
- ilustrarea în desene / picturi a informaţiilor acumulate;
- audierea unor fragmente din “Prohodul Domnului”;
NR. LOCUL DE DATA /
ACTIVITATEA:
CRT. DESFĂŞURARE: PERIOADA: