Sunteți pe pagina 1din 1

Ponderea comparativă a necorespunderii calităţii apei din reţelele de apeducte şi fîntînile publice ale

municipiului Chişinău după indicatorii sanitaro-chimici şi microbiologici pe anii 2014-2018

100%
Indicatorii sanitaro-chimici Indicatorii microbiologici
90% 87%
83% 83%
79%
80% 76% 75%
71% 73%
68%
70% 64% 64%
60%
50% 45% 44%
41% 40% 39%
40% 36% 35%
30% 32% 30%
28% 29%
30% 23% 25%
21% 21%
17% 17% 18%
20% 14% 14% 13%
11% 11%
6% 6% 8% 6%
10% 4% 3% 3% 5% 5% 4%
0%1% 0%0% 0%
0%
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Apeducte comunale urbane din surse subterane Apeducte comunale urbane din surse de suprafaţă
Apeducte comunale rurale Apeducte departamentale
Surse descentralizate de alimentare cu apă (fîntîni publice)

Astfel, putem constata, că cea mai calitativă şi inofensivă pentru sănătatea populaţiei este apa din sistemele centralizate ale
apeductelor comunale urbane din surse de suprafaţa, calitatea căreia pe parcursul ultimilor ani s-a stabilizat după indicatorii
sanitaro-chimici şi microbiologici.
Pe parcursul anului 2018 s-a micşorat pînă la 13 procentul probelor nestandarte după indicatorii microbiologici a apei din
apeductele departamentale, în comparaţie cu a.2014 (21%). A crescut pînă la 40 procentul probelor nestandarte după indicatorii
microbiologici a apei din apeductele comunale urbane din surse subterane, în comparaţie cu a.2014 (6%).
Cea mai necalitativă este apa din fîntînile publice, la care procentul probelor nestandarte după indicatorii sanitaro-chimici şi
microbiologici este la un nivel înalt şi care în majoritatea cazurilor nu se recomandă pentru băut fără o tratare specială.