Sunteți pe pagina 1din 1

Ponderea comparativă a necorespunderii calităţii apei din apeductele comunale rurale ale mun.

Chişinău după indicatorii sanitaro-chimici şi microbiologici pe anii 2016-2018

70%
61.10%
60% 58.30%

50%
50% 45.50%
42.90%
40% 40%
40%
33.30%
28.60%
30%
25%

20% 18.20%
14.30%

10%
0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%0%
0%
2016 2017 2018 2016 2017 2018
Apeductul comunal al com. Budeşti Apeductul comunal ÎM "Băcioi Comservice"
Apeductul comunal al s. Ghidighici Apeductul comunal ÎM "Regia Comunal Locativă Ciorescu"
Apeductul comunal al s. Goienii Vechi Apeductul comunal al com. Grătieşti

Astfel, putem constata o calitate bună a apei din apeductul comunal al com. Budeşti, gestionat de către Primăria Budeşti şi
apeductele comunale ale localităţilor Ghidighici, Goienii Vechi, Grătieşti, gestionate de către SA “Apă-Canal Chişinău”.
Problematică pentru sănătatea populaţiei com. Băcioi este calitatea apei din apeductul communal ÎM “Băcioi Comservice”.
Cea mai necalitativă şi destul de problematică pentru sănătatea populaţiei com. Ciorescu, pe parcursul ultimilor ani, rămâne apa
din apeductul comunal ÎM „Regia Comunal Locativă Ciorescu”, procentul probelor nestandarte al căreia este înalt, mai ales după
indicatorii microbiologici.