Sunteți pe pagina 1din 4

Medtinker Rezidențiat+ Comparație Patologii Infecțioase 2.

*GHID DE UTLIZARE* 1. Tabelul se citește cel mai bine în formă de "F" de la stânga la dreapta, de sus în jos. 2. Informațiile dintr-o coloană sunt corespondente celor din dreapta lor (ex: dacă sunt 4
antibiotice enumerate pentru o anumită boală, dozele din coloana din dreapta lor le corespund în ordinea în care apar scrise). 3. Textul de aceeași culoare desemnează faptul că sunt grupate (ex: textul
de culoarea aceasta de la "Tratament" corespunde textului de aceași culoare de la "Doze").
Capitol Patologie Agent Infecțios Tratament Doză Tratament Durată Tratament Particularități

Haemophilus, Branhamella, La pacienți cu forme moderate-severe care


pneumococ sensibil la Amoxicilin/Clavulanat 1g la 8h prezintă tuse productivă cu spută purulentă și
BPOC aminopeniciline; Pseudomonas
7-10 zile
febră.
(cazuri grave)
Claritomicină Nu este menționat. Alergie la peniciline.
Amoxicilină/Clavulanat sau
1g la 8h
Ampicilină/Sulbactam 7-10 zile (nonabcedate +
Cefalosporină II (cefuroximă) 500 mg la 12h Streptococcus Pneumoniae, H. Clotrimazol interzis! La vârstnici/fumători/boli
Comunitar - Streptococcus
eritromicină - 500 mg la 6h; Influenzae și "alte bacterii"); 14-21 de tip BPOC asociate mai frecvent - H.
Pneumoniae, Mycoplasma
Macrolid (Eritromicină, Claritromicină, claritromicină - 500 mg la 12h; zile (suspiciune Mycoplasma Influenzae, M. Pneumoniae și C. Pneumoniae; La
Pneumoniae și Chlamydia
Azitromicină) azitromicină - 500mg în prima zi Pneumoniae, Chlamydia tineri sub 25 ani mai frecvent - M.Pneumniae și
Pneumoniae; H. Influenzae
apoi 250 mg/zi timp de 4 zile Pneumoniae și Legionella); 21 C. Pneumoniae.
zile (confirmare Legionella)
Fluorochinolone Antipneumococice 200 mg în prima zi apoi 100 mg
(Moxifloxacină) pe zi
Pneumonii Amoxicilină/Clavulanat 1,2g (1000 + 200) la 8h
Spital - S.Pneumoniae, Chlamydia
Doze diferite pentru fiecare
P., Legionella, H. Influenzae, Cefalosporină II sau III + macrolid Similar cu ambulator cu tendința
cefalosporină în parte Cel puțin 2 hemoculturii diferite din 2 situsuri
Staphylococcus Aureus și Bacili (Eritromicină, Claritromicină, Azitromicină) la perioada maximă de 10 zile
(nerecomandat de memorat). diferite la 10 minute interval.
Gram - Aerobi; Istoric Aspirație - respectiv 21 de zile.
anaerobi fluorochinolone antipneumococice 400 mg la 12h; 2-5 mg/kg/zi la
parenteral 8h
Terapie Intensivă - Pseudomonas macrolidă sau flurochinolonă + beta-
Pneumologie Aeruginosa, S. Pneumoniae, H. lactamină (cefalosporină III sau
Influenzae, Legionella, Bacili Gram aminopenicilină/inhibitor de beta-
- lactamază)
E este singurul de grup 1 bacteriostatic; H poate
fi administrat i.m iar Sm poate fi administrat i.m.
Grup 1 (orale linia I) - Izoniazidă (H),
Regim I - 7/7: 2 HRZE sau HRZS; 3/7: 4 HR; Regim II - 7/7: 2 și i.v.; H,R și Z sunt hepatotoxice; Sm interzis în
Rifampicină (R), Pirazinamidă(Z),
HRZSE + 1 HRZE; 3/7: 5 HRE sarcină; În afectarea meningeală și pericardică
Etambutol (E), Streptomicină (Sm)
se asociează corticoterapie 2 luni (1 mg/kg/zi
respectiv 0.5 mg/kg/zi).
Grup 2(Injectabile) - Kanamicină (Km),
Amikacină, (Am), Capreomicină (Cm),
Viomicină (Vm), Streptomicină (Sm)
Mycobacterium Tuberculosis,
Grup 3 (fluorochinolone) - Levofloxacin
Mycobacterium Bovis (rar),
Tuberculoză Mycobacterii Atibice
(Lfx), Moxifloxacin (Mfx), Ofloxacin (Ofx)
Netuberculoase (imunosupesați) Grup 4 (orale linia II) - Acid
Paraaminosalicilic (PAS), Cicloserină (Cs), Particularitățile tratamentului variează semnificativ în funcție de posibilele locații TB și de complicații. Sunt însă ușor
Terizidon (Trd), Etionamidă (Eto), de memorat.
Protionamidă (Pto)
Grup 5 (neomologate) - Clofazimină (Cfz),
Linezolid (Lzd), Amoxicilină/Clavulanat
(Amx/Clv), Thioacetazonă (Thz),
Imipenem/Ciclastatin (Ipm/Cln),
Claritromicină (Clr), Izoniazidă doze mari
(16-20 mg/kgc/zi)
Medtinker Rezidențiat+ Comparație Patologii Infecțioase 2.0

Hemoculturi pozitive - Streptococi 12-18 mil UI/zi i.v. în 6 doze; 100-


Penigilina G sau Amoxicilină sau 4 săptămâni; pe valve native 2-6
Orali, Enterococi, Stafilococi (S. 200 mg/kgc/zi i.v. în 4-6 doze;
Ceftriaxon sau Vancomicină (streptococ săptămâni iar pe proteze 4-6
Aureus); Hemoculturi negative - 2g/zi i.v. sau i.m. o doză; 30 Dacă există proteze valvulare se va asocia
rezistent la penicilină) săptămâni
microorganisme fastidioase mg/kgc/zi i.v. în două doze întotdeauna Rifampicină 1200 mg/zi timp de 6
Endocardita
Cardiologie Infecțioasă
("anumiți" streptococi, Bacili Gram
12g/zi i.v. în 4-6 doze;
săptămâni. Profilaxia în cadrul intervenților la
- din grupul HACEK, Brucella, dentist se face cu Amoxicilină sau Ampicilină
fungi) sau bacterii intracelulare Flucloxacilin sau Oxacilin + Gentamicină 3mg/kgc/zi în 2-3 doze; 4-6 săptămâni; 3-5 zile 2g oral sau Clindamicină 200 mg la alergici.
(Coxiella Burnetii, Bartonella, sau Vancomicină + Gentamicină 30mg/kgc/zi i.v. în două doze; 3 gentamicină
Chlamydia) mg/kgc/zi în 2-3 doze

Triplă Terapie - IPP doză dublă +


Amoxicilină/Claritromicină (Metronidazol
la alergie penicilină); Terapie Secvențială - 1g de 2 ori/zi; 500 mg la 12 ore;
Boala Ulceroasă Helicobacter Pylori
IPP doză dublă + Amoxicilină după care 500 mg de 2 ori/zi
7-14 zile Se asociează cu IPP, dozele sunt la pagina 270.
IPP doză dublă + Claritromicină +
Metronidazol
Gastroenterologie Bolile Inflamatorii Antibioterapie se realizează Ciprofloxacină, Metronidazol, Rifaximină, Când există complicații infecțioase, în colita
1 g/zi; 10-20 mg/kg Nu este menționat.
-Hepatologie Intestinale profilactic. Claritromicină fulminantă și în megacolonul toxic.

Antibioterapia se realizează cu Rifaximina, Metronidazol (pe perioade


1200 mg/zi; 200 mg de 4 ori pe
scop de prevenție al scurte), Neomicină (rar folosit, doar pe
zi; 4g/zi
Ciroza Hepatică amoniogenezei intestinale și perioade scurte) Nu este menționat.
profilactic al peritonitei bacteriene Cefalosporine III, Augmentin sau
Nu este menționat.
spontane. Ciprofloxacin, Norfloxacină
48 săptămâni; analogii - pe
Interferon Pegilat, Tenofovir, Entecavir
termen lung
Hepatitele Virale Capitolul de Boală Cronică de Rinichi conține
Boli Infecțioase Acute
VHA,VHE,VHB,VHC Interferon Pegylat (fază acută - în primele Nu este menționat.
durată variabilă în funcție de completări importante legate de tratament.
12 săptămâni) sau Interferon Pegylat +
genotip
Ribavirină + Agent Antiviral Direct
Boala Cronică de Factori diverși cauzați de afectarea Afectarea renală are ca rezultat modificări ale unor patologii infecțioase atât din punct de vedere al caracteristicilor acesteia cât și al dozelor uzuale de
Rinichi renală. medicamente. Vezi paginile 585-502 legat de complicațile BRC și tabelul de la pagina 503 legate de ajustarea dozelor în funcție de RFG.
Glomerulopatia acută
poststreptococică - Streptococul β-
hemolitic de grup A (tulpinile
Nu poate preveni apariția glomerulonefritei dar
nefritogene 1,3,4,6,12,25,29,49
Glomerulopatii pentru infecțiile faringoamigdaliene
Penicilină sau Eritromicină Nu este menționat. minimum 10 zile atenuează severitatea bolii și previne
răspândirea germenilor la alte persoane.
și 2,49,55,57,60 pentru infecțiile
cutanate; 49 este cel mai frecvent
asociat cu glomerulonefrita)
NTI asociate cu infecții sistemice -
virusuri (Ebstein-Barr, Citomegalic,
VHB, VHC, HIV, Hanta); bacterii
(Streptococ, Corynebacterium
Difterie, Brucella, Leptospira,
Spirocheta, Legionela Nu este menționat.
Pneumophilia, Yersinia); fungi
(Candida Albicans, Histoplasma);
alți agenți (Toxoplasma,
Leshmania, Mycoplasma,
Rickettsia, Mycobacterium)
Medtinker Rezidențiat+ Comparație Patologii Infecțioase 2.0

femeia gravidă (Ampicilină, Peniciline,


Cefalosporine, Carbenicilină); forme Se recomandă alcalinizarea urinii cu bicarbonat
Pielonefrita acută - bacterii (cele ușoare și moderate (Ciporfloxacin, de sodiu pentru a crește efectul bactericid al
mai frecvente; predominant Gram -) Levofloxacin, Ceftibuten, Cefpodoxime Doze diferite pentru fiecare, prelungirea perioadei de terapie antibioticelor de tip macrolide sau
fungi, virusuri, mycoplasme (mai Proxetil); forme severe (Ampicilină, nerecomandat de memorat. peste 14 zile; 7-10 zile aminoglicozide. În sarcină sunt interzise
rar) Ciprofloxacin, Ofloxacin, Ceftriaxonă, chinolonele, aminoglicozidele și
Cefazolin, Cefoperazonă, Amikacină, cotrimoxazolul.
Tobramicină, Gentamicină); BCR stadii 4, 5
Pielonefrita Cronică - bacili Gram -
(Escherichia Coli); complicate și
nosocomiale (Klebsiella,
Nefrologie Enterobacter, Serratia, Proteus,
Ciprofloxacin, Norfloxacin, Cefuroxim, 2*500 mg/zi; 2*400 mg/zi; 7-14 zile (episodul de acutizare);
Providencia, Pseudomonas);
Amoxicilină, Cotrimoxazol, Nitrofurantion, 2*500 mg/zi; 4* 500 mg/zi; 2*2 6 săptămâni - 6 luni (recidive
Stafilococcus Aureus, Entercoc,
Gentamicină cp/zi; 2*200 mg/zi; 3mg/kgc/zi după terapia scurtă)
Clostridium Perfingens,
Bacteroides, Fusobacterium); fungi
Nefropatii Tubulo- (Candida, Aspergillius, Nocardia,
Interstițiale Cryptococcus, Histoplasma)
Refluxul Vezico Ureteral și nou născut (Amoxicilină); copii (Biseptol,
Nefropatia de Reflux - cauzate de Amoxicilină); adolescent și adult 50 mg/zi Nu este menționat.
obstrucție și stază (Chinolone); gravide cu ITU (Nitrofurantion)
Uretrite - gonococice;
gonococice (Pefloxacin, Ofloxacin,
negonococice (Chlamidii,
Ciprofloxacin); negonococice (Chlamydia -
mycoplasme - Ureaplasma
Doxicciclină, Ofloxacină; Ureaplasma -
Urealyticum); mai rar (Stafilococ Nerecomandat de memorat.
Tetraciclină, Eritromicină; Candida -
Saprofit, Anaerobi, VHS,
Miconazol, Fluconazol, Ketoconazol;
Adenovirusuri, Trichomonas,
Trichomonas - Tinidazol, Metronidazol)
Candida Albicans)
Prostatite - E. Coli, Klebsiella,
Nu este menționat.
Piocianic, Enterobacter
acut (terapie 3 zile) (Cotrimoxazol, Pentru bolnavii de prim puseu fără factori
Amoxicilină, Amoxicilină/Clavulanat, Nerecomandat de memorat. 3 zile favorizanți (diabet zaharat, obstrucții). Nu este
Nitrofurantion, Ofloxacin, Levofloxacin) inferioară terapiei de 7 zile.
acut (terapie 7 zile) 7 zile (vârstnici, recăderi
(Amoxicilină/Clavulanat, Nitrofurantoin, frecvente, manevre
Nerecomandat de memorat.
Cotrimoxazol, Cefalexin, Norfloxacin, instrumentale, gravide, ITU
Cistite - E.Coli, Proteus, Klebsiella, Ofloxacin, Pefloxacin) înaltă)
Enterococ, Mycoplasme, Fungi 5-7 zile; se poate administra timp
de 6 săptămâni până la 6 luni; 6
cronic (chinolone sau cefalosporine) Nu este menționat.
luni - 1 an pentru pacienții cu
cateter permanent
profilaxie recidive (Nitrofurantoin,
6 luni; dacă reapar ITU se
Trimetropim-Sulfametoxazol,
prelungește la 1-2 ani
Fluorochinolone)
Penicilină V, Amoxicilină, Benzatin
Penicilină; în caz de alergie la peniciline
Angina acută poststreptococică -
(Eritromicină, Azytromicină,
Streptococul β-hemolitic de grup Nerecomandat de memorat.
Claritromicină, Clindamicină); în caz de
A
rezistență la peniciline (Cephalexin,
Cephadroxil)
Faringita recurentă cu Streptococ
β-hemolitic de grup A - Clindamicină, Amoxicilină/Clavulanat, 20-30 mg/kg/zi; 40-50 mg/kg/zi;
10 zile
Streptococul β-hemolitic de grup Cefuroxime 20mg/kg/zi
A

Infecțiile de căi
aeriene superioare la
copil
Medtinker Rezidențiat+ Comparație Patologii Infecțioase 2.0

Laringita Acută - virusuri (virusuri


gripale, paragripale,
În majoritatea laringitelor, cu excepția laringitei
Infecțiile de căi adenovirusuri, virusul sincițial
acute simple și a epiglotitei tratamentul de
respirator, virusul rujeolic);
aeriene superioare la bacterian (Haemophilus
epiglotită (Ceftriaxonă, Meropenem) 100 mg/kg/zi în 2 doze 7-10 zile regulă conține o formă de epinefrină vaporizată
copil și/sau antiinflamatoare steroidiene. De verificat
Influenzae, Streptococcus
fiecare subtip în parte pentru particularități.
Pneumoniae, Staphylococcus
Aureus)
otita medie acută supurată - Amoxicilină
Otita Medie - bacteriană (dacă nu a primit în ultimile 30 de zile);
Pediatrie (Streptococcus Pneumoniae, Amoxicilină/Clavulanat (dacă a primit
Haemophilus Influenzae, Amoxicilină în ultimile 30 de zile sau se Incidența fiecărui agent patogen diferă cu
Moraxella Catarrhalis); virală - dorește acoperirea H. Influenzae, M. vârsta. Eficiență limitată pe Streptococcus
Imposibil de memorat.
(virusul sincițial respirator, Catharralis sau B. Lactamazo +); cazuri Penumoniae și H. Influenzae. Ineficientă
virusurile parainfluenzae, severe, complicate (Cefdinir, Cefuroxim, asupra H. Influenzae.
adenovirusurile, virusurile Cefpodoxim, Ceftriaxonă); macrolide -
Coxackie) (Ezitromicină, Azytromicină,
Claritromicină); Clindamicină
complexul T.O.R.C.H.
(Toxoplasma, Others, Rubeola,
Citomegalovirus, Herpes Simplex);
Ganciclovir, Valganciclovir; Aciclovir;
virusuri (virusul varicelo-zosterian, boală localizată - 14 sau boală
Ceftriaxonă, Cefotaximă, Clorură de Na
parvovirus B19, HIV, VHB, VHC); diseminată sau neurologică - 21 O temă frecvent regăsită de-a lungul capitolului,
(oftalimie gonocociă), Nitrat de Ag,
bacterii (Neisseria Gonorrhoeae, de zile; boală diseminată - 7 zile care merită memorată, este modul de
Infecțiile Perinatale Chlamydia Trachomantis,
Eritromicină, Tetraciclină (profilaxia Nu este menționat.
sau 10-14 zile în meningită; 14 transmitere al fiecărei infecții (intranatal,
oftalimiei gonococice); Eritromicină,
Treponema Pallidum, zile (eritomicină) sau 5 zile postnatal, etc.).
Azitromicină; Penicilină G; Pirimetamină,
Mycobacterium Tuberculosis, (azitromicină); 10-14 zile; 1 an
Sulfadiazină
Streptococul de Grup B); paraziți
(Toxoplasma Gondii); fungi
(Candida)
primare - Pneumococ,
Meningococ, Stafilococ,
faza inițială/imunocompetenți/localizate -
Streptococ, Gonococ, Escherichia
(Cefoxitin, Ertapenem, Moxifloxacin,
Coli; secundare - Escherichia Coli Peritonita periodică răspunde caracteristic la
Tigecyclina, Ticarcilină-Acid Clavulanic);
(Gram -), Enterococcus Faecalis tratamentul cu colchicină. Aminoglicozidele și
(Cefazolin sau Cefuroxim sau Ceftriaxon
Chirurgie Peritonite (Gram +), Bacteroides Fragilis
sau Cefotaxim sau Ciprofloxacin sau
Nu este menționat. Clindamicina sunt mai puțin active la un pH
(anaerobi), Klebsiella, acid. Aminoglicozidele sunt mai puțin active la
Levofloxacin + Metronidazol); cazuri
Stafilococcus Aureus, un potențial redox scăzut.
severe (Imipenem-Cilastatin, Meropenem,
Pseudomonas, Proteus,
Doripenem, Piperacillin-Tazobactam)
Clostridium; "diverse" specii de
fungi
formula orală - 7-14 zile; formula
Clotrimazol, Miconazol, Econazol, retard 1 priză; formulă orală 1
Infecții Fungice - Candida Albicans 150 mg (Fluconazol 1 priză oral)
Fenticonazol, Ketoconazol priză - Fluconazo, Ketoconazol,
Itraconazol
Vaginoza Bacteriană - Gardnerella 500 mg, de 2 ori pe zi; 300 mg
Obstetrică- Vaginalis
Metronidazol, Clindamicină
de două ori pe zi
7 zile
Infecțiile Genitale
Ginecologie Trichomonas Vaginalis Metronidazol, Tinidazol 2g doză unică
Sifilis Genital - Treponema Pallidum Penicilină Nu este menționat.
Infecții Genital Înalte - Chlamydia
Cefalosporine III, Doxiciclină, 100 mg de 2 ori pe zi; 500 mg
Trachomantis, Neisseria doză unică; 14 zile
Metronidazol de 2 ori pe zi
Gonorrhoeae