Sunteți pe pagina 1din 1

Media

201 201
Indicator / Anul anuală în 2011 2012 2014 2015 2016 2018
3 7
2006- 2010
Număr de lucrări USV publicate
în reviste cotate ISI (i.e. indexate 26 42 61 86 73 68 89 69 97
ISI cu factor de impact nenul)
Ponderea lucrărilor USV în
reviste cotate ISI editate în 60% 30% 36% 31% 33% 25% 26% 33% 20%
România
Scor Relativ Influență cumulat al
lucrărilor USV publicate în reviste 7 27 39 94 100 66 142 98 124
cotate ISI
Scor Relativ Influență Individuali-
zat cumulat al lucrărilor USV 4 10 22 35 36 27 32 49 40
publicate în reviste cotate ISI
Număr de citări indexate ISI ale
lucrărilor USV publicate în reviste 34 122 157 288 424 582 964 1193 1423
cotate ISI
Evoluția numărului de publicații USV în reviste cotate în baza de date ISI/Clarivate Analytics
Web of Science, a Scorului Relativ de Influență cumulat pe USV și a numărului de citări ISI ale
lucrărilor publicate de USV în reviste cotate ISI pentru perioada 2006-2018