Sunteți pe pagina 1din 1

DETERMINAREA ACIDITĂŢII

Principiul metodei. Se titrează proba de analizat cu o soluţie de hidroxid de sodiu 0,1 N, în prezenţa
fenolftaleinei ca indicator.

Materiale și aparatură:

- probă de analizat
- mojar cu pistil
- spatulă
- balanță tehnică
- sticlă de ceas
- pahare Berzelius
- pahare Erlemneyer
- baloane cotate
- Biuretă, stativ și clemă
- hârtie de filtru
- pâlnie de sticlă

Reactivi:

- apă distilată
- soluție de NaOH, 0,1N
- fenolftaleină sol. alcoolică 1%

Modul de lucru. Se iau 5g din proba mărunțită și omogenizată și se trec cantitativ într-un balon cotat cu
capacitatea de 100mL. Se aduce conținutul balonului la semn cu apă distilată. Se omogenizează conținutul
balonului și se filtrează. Se iau 25 mL din filtrat, se adaugă câteva picături de fenolftaleină și se titrează
cu NaOH 0,1N până la apariția colorației roz care persistă 30 secunde. Se citește volumul de NaOH 0,1 N
folosit la titrare.
𝑉1×𝑉3×0,1
Calcul= 𝑉2×𝑚
× 100,

Unde:

V1 –volumul total al soluției de analizat, mL


V2 –Volumul soluției luat pentru determinare. mL
V3 – Volumul de NaOH 0,1N folosit la titrare, mL
m- masa probei luată în analiză, g
Aciditatea exprimată în acid citric - min. 0,7%