Sunteți pe pagina 1din 1

Clasa: a-XII-a

Modulul: Tehnologii specifice în industria alimentară extractivă


Nume și Prenume:

TEST

1. Descrieți principiul metodei pentru determinarea acidității făinii.


.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
2. Numiți și alte materiale utilizate, în afara celor enumerate mai jos.
Mojar cu pistil, spatulă, sticlă de ceas, ...............................................,
.........................................., ...............................................................,
................................., ........................................................................,
............................................................ .
3. Numiți reactivii folosiți la determinarea acidității?
-
-
4. Completați spațiile libere:
Se iau .................... din proba mărunțită și omogenizată și se trec cantitativ într-un
balon cotat cu capacitatea de 100mL. Se aduce conținutul balonului la semn cu
.............................. . Se omogenizează conținutul balonului și se filtrează. Se iau
.............................. din filtrat, se adaugă câteva picături de fenolftaleină și se
titrează cu .................................. până la apariția colorației roz care persistă
.................... . Se citește volumul de NaOH 0,1 N folosit la titrare.
5. Scrieți formula de calcul prin care se determină aciditatea făinii.