Sunteți pe pagina 1din 3

4

CUPRINS:
INTRODUCERE...................................................................................................................................................5

Capitolul 1. SISTEMUL ECONOMIEI MONDIALE.......................................................................................7


1.1. Conceptul economiei mondiale.................................................................................................... 7
1.2. Trăsături şi tendinţe ale economiei mondiale............................................................................... 9
1.3. Elemente structurale ale economiei mondiale.............................................................................. 11

Capitolul 2. INTERNAŢIONALIZARE ŞI GLOBALIZARE. ROLUL SOCIETĂŢILOR


TRANSNAŢIONALE (STN) ÎN ECONOMIA MONDIALĂ............................... ......... 24
2.1. Interdependenţele economice şi procesul internaţionalizării....................................................... 24
2.2. Factorii determinanţi şi efectele globalizării economice............................................................. 26
2.3. Caracteristicile şi implicaţiile STN-urilor în economia mondială............................................... 33

Capitolul 3. ORGANIZAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE...................................................... 44


3.1. Definirea şi clasificarea organizaţiilor internaţionale.................................................................. 44
3.2. Sistemul Naţiunilor Unite............................................................................................................. 47
3.3. Instituţiile financiare internaţionale.............................................................................................. 51

Capitolul 4. CLASIFICĂRI ŞI CARACTERISTICI ALE ECONOMIILOR ŢĂRILOR


LUMII CA ELEMENTE DE BAZĂ ALE ECONOMIEI MONDIALE......................... 60
4.1. Economia ţărilor dezvoltate şi locul lor în economia mondială.................................................. 61
4.2. Economia ţărilor în curs de dezvoltare............................................................................................. 67
4.3. Economia ţărilor exportatoare de petrol - OPEC......................................................................... 73
4.4. Economia ţărilor în tranziţie............................................................................................................. 74

Capitolul 5. CIRCUITUL ECONOMIC MONDIAL.................................................................................... 54


5.1. Fluxurile internaţionale de bunuri şi servicii................................................................................ 54
5.2. Investiţiile Străine Directe - principalul flux internaţional de capital.......................................... 94
5.3. Migraţia internaţională a forţei de muncă.................................................................................... 102

Capitolul 6. PIAŢA FINANCIARĂ INTERNAŢIONALĂ...................................................................... 113


6.1. Conţinutul pieţei financiare internaţionale................................................................................... 113
6.2. Activitatea fmanciar-monetară internaţională. Cursul de schimb...................................................116
6.3. Evoluţii şi tendinţe pe pieţele financiare internaţionale............................................................... 118

Capitolul 7. PROBLEME GLOBALE ALE ECONOMIEI MONDIALE............................................. 128


7.1. Probleme economice globale: esenţă, căi de soluţionare............................................................. 128
7.2. Problemele globale ce decurg din relaţia om-natură.................................................................... 138

Capitolul 8. COOPERAREA ŞI INTEGRAREA ECONOMICĂ INTERNAŢIONALĂ.. 161


8.1. Cooperarea economică internaţională: conţinut, trăsături, forme................................................ 161
8.2. Integrarea economică internaţională: esenţă, factori determinanţi, implicaţii............................. 164
8.3. Grupări economice integraţioniste............................................................................................... 167
3
Capitolul 9. EVOLUŢIA INTEGRĂRII ECONOMICE EUROPENE..................................................... 179

4
9.1. începutul procesului de integrare europeană. Fondarea CECO.....................................................179
9.2. Evoluţia procesului de integrare economică.............................................................................. 181
9.3. Criteriile de aderare şi perspectiva extinderii Uniunii Europene............................................... 187

Capitolul 10. CADRUL INSTITUŢIONAL AL UNIUNII EUROPENE....................................................195


10.1. Principalele instituţii ale UE..........................................................................................................195
10.2. Organisme comunitare cu misiuni specializate..............................................................................204

Capitolul 11. ASPECTE ECONOMICE ŞI SOCIALE ALE FUNCŢIONĂRII UE............................. 209


11.1. Mecanismul funcţionării pieţei unice.............................................................................................209
11.2. Dezvoltarea sectorului agricol, industrial şi energetic al UE........................................................215
11.3. Aspecte sociale ale funcţionării UE...........................................................................................227
11.4. Zona euro. Aspecte monetare.........................................................................................................232

Capitolul 12. LOCUL ŞI ROLUL UNIUNII EUROPENE ÎN ECONOMIA MONDIALĂ 241


12.1. Uniunea Europeană în cadrul fluxurilor comerciale internaţionale...............................................241
12.2 Trăsăturile de bază şi particularităţile economiilor statelor membre UE....................................... 246

Capitolul 13. PARTICIPAREA REPUBLICII MOLDOVA LA PROCESUL DE COOPERARE ŞI


INTEGRARE ECONOMICĂ
REGIONALĂ.........................................................................................................................256
13.1. Evoluţia şi perspectivele relaţiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană………...... 256
13.2. Participarea Republicii Moldova în organizaţii de cooperare şi integrare
economică regională (CSI, CEFTA, GUAM, OCMN).................................................................265

Titlu: Economie mondială și integrare europeană


Coord: Boris Chistruga, Natalia Lobanov
Locul, editura, anul ediţiei: Ch.: ASEM, 2016
Cota: 339.9 (075.8) /E15
Localizare: Depozit Central (1 ex.), Sala de lectură Nr.1 (4 ex.), Sala de lectură Nr.5 (3 ex.)
Împrumut (5 ex.)
Cuprins: Click pentru a descarca cuprinsul