Sunteți pe pagina 1din 3

PENTRUPOCXINTX

36
3 rog bunătății Tale: mântuiește-mă, pre zidirea lui Dumnezeu
cea căzută; mântuiește-mă, pre robul Tău».

Dacă gândești rele despre oameni înseamnă că un duh rău


viețuiește întru tine și el îți însuflă gânduri rele împotriva
oamenilon Iar dacă cineva nu se pocăiește și moare fără a-și ierta
frații, sufletul lui se va duce acolo unde viețuiește acel duh rău ce îi
stăpânea sufletul.
Iată legea noastră: de ierți, înseamnă că și ție Domnul ți-au
iertat; dar de nu ierți fratelui, înseamnă că și păcatul tău rămâne
cu tine.
Domnul voiește să ne iubim aproapele; iară dacă tu gândești
despre el că îl iubește Domnul, înseamnă că dragostea Domnului
este cu tine; și dacă gândești că mult iubește Domnul zidirea Sa,
și pe tine însuți te doare pentru întreaga făptură și îți iubești
vrăjmașii, iară pe sineți te socotești mai rău decât toți, înseamnă
că este cu tine marele har al Duhului Sfânt.
Cine poartă întru sine Duhul Sfint, fie și într'o mică măsură,
pe acela îl doare pentru tot norodul zi și noapte, și inimii sale îi
este milă de toată zidirea lui Dumnezeu, și mai cu seamă de
oamenii ce nu cunosc pe Dumnezeu sau care se împotrivesc Lui,
și astfel se duc în focul chinurilor. Pentru aceștia el se roagă zi și
noapte, mai mult decât pentru sine, ca toți să se pocăiască și să
cunoască pe Domnul.

Hristos S'au rugat pentru cei ce Îl răstigneau: «Părinte, nu


le ține acest păcat, căci nu știu ce fac». Arhidiaconul Ștefan
se ruga Pentru cei care îl loveau cu pietre, ca Domnul să nu
le-o socoească drept păcat. Și noi, de vom voi a păstra harul,
datori sânem a ne ruga pentru vrăjmași. Dacă pe tine nu te
doare pentu )ăcătosul ce se va munci în foc, înseamnă că nu
este în tine harul