Sunteți pe pagina 1din 4

Numele …………………………………………… Data …………………….

PROBĂ DE EVALUARE
Citește textul cu atenție, apoi rezolvă cerințele.

Habarnam nu se culcă în seara aceea. După ce toţi ceilalţi adormiră, el luă vopselele şi începu să-l
picteze pe fiecare. Pe Gogoaşă îl desenă atât de gras că nici nu încăpu în tablou. Lui Zăpăcilă îi pictă nişte
picioruşe subţiri, iar la spate îi adăugă, nu se ştie de ce, o coadă de câine. Pe vânătorul Glonţişor îl înfăţişă
călare pe căţelul Strop. Doctorului Pilulă îi puse în loc de nas un termometru. Lui Ştietot îi desenă, fără
motiv, nişte urechi de măgar. Într-un cuvânt, îi înfăţişă pe toţi cât mai caraghios şi mai năstruşnic. Către
dimineaţă agăţă toate portretele astea pe pereţi şi scrise sub fiecare ce înfăţişa, aşa că ieşi o adevărată
expoziţie.
Cel dintâi se trezi doctorul Pilulă. Când văzu portretele de pe pereţi, începu să râdă. Ii plăcură aşa
de tare încât îşi puse ochelarii pe nas şi începu să le cerceteze cu multă atenţie. Se apropia pe rând de
fiecare desen şi râdea cu hohote.
— Bravo, Habarnam! se minuna doctorul Pilulă. Niciodată în viaţa mea n-am râs atâta!
(Nikolai Nosov – Aventurile lui Habarnam)

1. Completează:
 Titlul textului este _____________________________________________________
 Autorul este ___________________________________________________________
 Personajele prezentate în text sunt: _________________________________________
__________________________________________________________________________

2. Asociază descrierea desenului cu numele personajului pictat de Habarnam!


 este înfăţişat călare pe un câine Gogoaşă
 era atât de gras încât nu a încăput în tablou Doctorul Pilulă
 are picioruşe subţiri şi la spate o coadă de câine Glonţişor
 are un termometru în loc de nas Ştietot
 urechile seamănă cu cele ale măgarului Zăpăcilă

3. Stabileşte care enunţuri sunt adevărate (A) şi care false (F) :


 Habarnam nu se culcă în ziua aceea. _______
 El luă vopselele şi începu să picteze. _______
 Glonţişor era călare pe căţelul Strop. _______
 Lui Ştietot îi puse în loc de nas un termometru. _______
 Către seară agăţă toate portretele pe pereţi. _______
 Primul s-a trezit doctorul Pilulă. _______

4. Alcătuieşte trei enunţuri cu înţelesurile diferite ale cuvântului „toc”.


_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________
5. Scrie toate variantele de despărţire în silabe, la capăt de rând, pentru cuvintele: fiecare, vopselele,
picioruşe. Ex. cerşetoare → cer –şetoare → cerşe- toare → cerşetoa- re
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
6. Formulează câte un enunț în care să foloseşti ortogramele „sa”, ,,sau”, „s-au” și
„s-a”.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

7. Încercuieşte cuvintele scrise corect!

Elevul merg / merge la şcoală.


Fructele au / are multe vitamine.
Fratele lui Ana / Anei este student.
Mamei / Lui mama îi plac trandafirii.
Tatăl i-a dat lui Doru / Dorului o minge de fotbal.
Oana şi Alina sunt / este surori gemene.

8. Alcătuieşte un text de 5 - 7 rânduri după ilustraţiile de mai jos! Pune un titlu textului.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
DISCIPLINA: CLR
UNITATEA: CĂLĂTORII ŞI AVENTURI

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

CALIFICATIVUL
FOARTE BINE BINE SUFICIENT
I1  Completează corect titlul,  Completează corect  Completează corect titlul şi
autorul, personajele titlul/autorul şi personajele autorul

I2  Identifică corect 5 personaje  Identifică corect 3-4  Identifică corect 2 personaje


personaje

I3  Stabilesc valoarea A/F pentru  Stabilesc valoarea A/F pentru  Stabilesc valoarea A/F pentru
5-6 enunţuri 3-4 enunţuri 2 enunţuri

I4  Alcătuiesc corect 4 enunţuri  Alcătuiesc corect 3 enunţuri  Alcătuiesc corect 2 enunţuri


cu cuvântul „toc” cu cuvântul „toc” cu cuvântul „toc”

I5  Scriu 11 - 12 variante corecte  Scriu 8 - 10 variante corecte  Scriu 5-7 variante corecte de
de despărţire în silabe de despărţire în silabe despărţire în silabe
I6  Utilizează corect ortogramele  Utilizează corect ortogramele  Utilizează corect ortogramele
„sa’ şi „s-a” în toate „sa’ şi „s-a” în 3 enunţuri „sa’ şi „s-a” în 2 enunţuri
enunţurile
 Identifică 3-4 cuvinte scrise  Identifică 2 cuvinte scrise
I7  Identifică 5-6 cuvinte scrise corect corect
corect
I8
 Scriu titlul, se exprimă clar,  Scriu titlul, mici greşeli în  Scriu doar enunţurile fără a
respectă ordinea acţiunilor, exprimare, respectă ordinea face legătura între ele, cu
aspect îngrijit, mici greşeli de acţiunilor, aspect îngrijit, greşeli de ortografie.enunţuri
ortografie şi punctuaţie greşeli de ortografie

CALIFICATIVE FINALE

ITEMI CALIFICATIV
Rezolvă 7-8 itemi FB , restul itemilor B / orice altă combinaţie apropiată acesteia,
FOARTE BINE
stabilită de învăţător
Rezolvă 5 itemi FB , 2-3 itemi B , restul S / orice altă combinaţie apropiată acesteia,
BINE
stabilită de învăţător
Rezolvă doar 1 item FB , 2 itemi B, restul S / orice altă combinaţie apropiată acesteia,
SUFICIENT
stabilită de învăţător
REZULTATE OBŢINUTE

Elevi înscrişi –
Elevi prezenţi –

Rezultate obţinute la fiecare item:

ITEMI I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8
CALIFICATIV
FOARTE BINE
BINE
SUFICIENT
1INSUFICIENT

Rezultate finale:

CALIFICATIV FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT


NR. ELEVI

Observaţii:

Greşeli tipice:

Măsuri ameliorative: