Sunteți pe pagina 1din 2

Teză pe semestrul al II-lea – clasa a IX-a - Teză pe semestrul al II-lea – clasa a IX-a -

Nr.1 Nr. 2
I. I.
1. Săse determine funcţia f : R � R, f(x) = ax2 + bx + c, a � 0 1. Săse determine funcţia f : R � R, f(x) = ax2 + bx + c, a �0 ştiind
ştiind că graficul funcţiei este tangent axei Ox în x = - 4 şi conţine 25
pe A(-2, -3) . că f(0) = 9 + f(-1) = -3, iar valoarea maximă a funcţiei este .
8
2. Studiaţi variaţia şi reprezentaţi graficul funcţiei de la 1. 2. Studiaţi variaţia şi reprezentaţi graficul funcţiei de la 1.
3. Treceţi forma funcţiei determinate la 1. prin toate formele de 3. Treceţi forma funcţiei determinate la 1. prin toate formele de
exprimare studiate. exprimare studiate.
4. Pentru ecuaţia x2 – (2m-3)x + m2 – 1 = 0, cu rădăcinile x1 şi x2 , 4. Pentru ecuaţia mx2 – (m+1)x + 1 = 0, cu rădăcinile x1 şi x2 , să se
să se determine valorile parametrului real m pentru care 1 1 2
3x1 + 5x1x2 + 3x2 = 0. determine valoarea expresiei E = + - .
x1 x2 x1 + x2
5. Studiaţi natura şi semnul rădăcinilor ecuaţiei de la 4. în funcţie
de valorile parametrului real m. 5. Studiaţi natura şi semnul rădăcinilor ecuaţiei de la 4. în funcţie de
valorile parametrului real m.
II.
1. Să se rezolve triunghiul ABC dreptunghic în A ştiind că II.
12 1. Să se rezolve triunghiul ABC dreptunghic în A ştiind că o catetă
BC = 26 şi tgB = . 4
5 este 18 şi valoarea cosinusului pentru unghiul opus acesteia este .
5
�p � 5
2. a) Ştiind că x �� , p � şi tg x = - , să se determine � 3 p � 3
�2 � 2 2. a) Ştiind că x �� , 2p � şi ctg x = - , să se determine
valorile pentru sinx, cosx, ctgx . �2 � 4
b) Să se aducă expresia la o formă mai simplă, pentru x din valorile pentru sinx, cosx, tgx .
sin 2 x cos 2 x �kp �
domeniul de definiţie: E = - b) Fie x �R \ � / k �Z �. Să se demonstreze identitatea:
1 - cos x 1 + sin x �2
(1 + tgx) �cos3 x + (1 + ctgx) �
sin 3 x = sin x + cos x

Punctaj: I. – fiecare subiect câte 1 punct Punctaj: I. – fiecare subiect câte 1 punct
II. 1. – 2 puncte II. 1. – 2 puncte
2. a) = 2. b) = 1 punct 2. a) = 2. b) = 1 punct
Oficiu = 1 punct Oficiu = 1 punct