Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

3
la Cerințele
„Produse de panificaţie şi
paste făinoase

MODEL

Declaraţie de conformitate
Nr._______ din „____” ______________
Valabil pînă la „____”___________
____________________________________________________________________________
(denumirea furnizorului, adresa, telefonul)
în persoana __________________________________________________________________
(funcţia, prenumele, numele conducătorului)
declară pe propria răspundere că produsul _________________________________________
(denumirea, tipul, marca, codul produsului,
____________________________________________________________________________
informaţia privind fabricarea în serie sau la un lot de produse, numărul şi mărimea lotului, numărul de fabricaţie,
denumirea şi numărul documentului care însoţesc produsele (factura, contractul, certificatul de calitate),
denumirea producătorului, ţării etc.

la care se referă prezenta declaraţie nu pune în pericol viaţa şi sănătatea consumatorilor, nu


produce impact asupra mediului înconjurător şi este în conformitate cu următoarele acte
normative:
____________________________________________________________________________
(indicativul documentelor normative, cu indicarea punctelor din aceste documente care stabilesc cerinţe pentru
produsele respective)

Declaraţia este întocmită în baza


____________________________________________________________________________
(informaţia despre documentele în baza cărora a fost întocmită declaraţia de conformitate)

Conducătorul organizaţiei __________________ _________________


(semnătura) (prenumele, numele)

L.Ş.

Informaţia privind înregistrarea declaraţiei de conformitate


____________________________________________________________________________
(denumirea şi adresa organismului de certificare care a înregistrat declaraţia)
____________________________________________________________________________
(data înregistrării şi numărul de înregistrare)
____________________________________________________________________________
(menţiunea privind acordarea dreptului de utilizare a mărcii naţionale de conformitate SM)

Conducătorul Organismului de certificare _______________ _________________


(semnătura) (prenumele, numele)

L.Ş.

S-ar putea să vă placă și