Sunteți pe pagina 1din 3

Literatură română – Anul al III-lea, semestrul al II-lea

Tematica seminariilor – 2019

1. Seminar introductiv.

2. Poezia şaizecistă. Neomodernismul - Nichita Stănescu (Elegia I, Confundare),

Marin Sorescu (Don Juan). Onirismul – Leonid Dimov (Realitate), Emil Brumaru

(Balada crinilor care şi-au scris frumos).

3. Poezia optzecistă. Postmodernismul. Mircea Cărtărescu (Poema chiuvetei, O

motocicletă parcată sub stele, Fata cu şosete de diamant), Florin Iaru (Aer cu diamante)

4. Dramaturgia postbelică. Marin Sorescu – Paracliserul / Matca. Teatrul-parabolă.

Tematica şi personajele teatrului poetico-parabolic. Structuri mitic-arhetipale.

5. Dramaturgia postmodernă. Matei Vişniec – Ţara lui Guf /Angajare de clovn.

Alegorie, simbol şi parabolă în teatrul absurdului. Anti-eroul sau demitizarea

eroului.

6. Proza postbelică. Marin Preda – Cel mai iubit dintre pământeni. Raportul individ-

istorie. Marele Mecanism şi Artistul. Feţele iubirii.

7. Ştefan Bănulescu – Iarna bărbaţilor (Dropia, Masa cu oglinzi). Comunităţi arhaice şi

toposuri simbolice. Ambiguizarea realului.

8. Augustin Buzura – Refugii. Formula epică. Rolul critic al realismului psihologic.

9. Nicolae Breban – Bunavestire. Tematica. Dialectica social-individual. Personajul

fracturat – noul model livresc.

10. D. R. Popescu – Vânătoarea regală. Alegorie politică şi hipertext mitic.

11. Adriana Babeţi, Mircea Mihăieş, Mircea Nedelciu – Femeia în roşu. În contra-

canon, oscilări între livresc şi autenticitate. Straturi ale receptării.

12. Mircea Nedelciu – Tratament fabulatoriu. Poetica textualismului. Fantasticul

oniric.

13. Mircea Cărtărescu – Nostalgia (Gemenii /REM / Mendebilul). Strategiile prozei

postmoderne.

14. Dan Lungu – Sînt o babă comunistă!. Construcţie narativă şi structuri tematice.

1
Literatură română – Anul al III-lea, semestrul al II-lea

Bibliografie selectivă

Andreescu, Mihaela, Marin Sorescu. Instantaneu critic, Editura Albatros, Bucureşti, 1983
Bârsilă, Mircea, Introducere în poetica lui Nichita Stănescu, Piteşti, Editura Paralela 45, 2006
Berlogea, Ileana, Teatrul şi societatea contemporană, Editura Meridiane, Bucureşti, 1985
Braga, Corin, Nichita Stănescu – orizontul imaginar, ediţia a II-a, revizuită şi adăugită,
Cluj, Editura Dacia, 2002
Buciu, Marian Victor, Breban. Eseu despre stratagemele supravieţuirii narative, Craiova,
Editura Sitech, 1996.
Chirilă, G., Între ironic şi imaginar – Marin Sorescu, Editura Viitorul Românesc
Christi, Aura, Religia viului, Bucureşti, Editura EuroPress & Ideea Europeană, 2007
Cârciu, Evelina, Teatrul şi poezia lui Marin Sorescu, Editura Aula
Creţu, Bogdan, Matei Vişniec, un optzecist atipic, Editura Universităţii Iaşi, 2005
Crişan, Sorin, Circul lumii la D. R. Popescu, Cluj, Editura Dacia, 2002
Diaconescu, Romulus, Dramaturgi români contemporani (cap. Marin Sorescu. Calea ieşirii din
absurd), Editura Scrisul Românesc, Bucureşti, Craiova, 1983
Ghiţulescu, Mircea, Marin Sorescu: Parabole gnostice şi drame meta-istorice în vol. O panoramă a
literaturii dramatice române contemporane, Editura Dacia, 1984, p.236-238
Ghiţulescu, Mircea, Istoria dramaturgiei române contemporane, Editura Albatros, Bucureşti, 2000
Lungeanu, Mihai, Personajul virtual, sau calea către al V-lea punct cardinal la Matei Vişniec, Editura
Cartex, 2010
Maliţa, Liviu Nicolae Breban, micromonografie, Braşov, Editura Aula, colecţia „Canon”, 2001.
Muşat, Carmen, Perspective asupra romanului românesc postmodern şi alte fcţiuni teoretice, Piteşti,
Paralela 45, 1998
Oţoiu, Adrian, Trafc de frontieră. Proza generaţiei 80, Piteşti, Ed. Paralela 45
Pavel, Laura, Antimemoriile lui Grobei. Eseu monografc despre opera lui Nicolae Breban, Bucureşti,
Editura Didactică şi Pedagogică, colecţia „Akademos”, 1997; ediţia a II-a revăzută şi adăugită,
Bucureşti, Editura Ideea Europeană, 2004.
Pop, Ion, Nichita Stănescu – spaţiul şi măştile poeziei, Bucureşti, Editura Albatros, 1980
Popescu, Marian, Chei pentru labirint, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1986
Roznoveanu, Mirela, Dumitru Radu Popescu, Bucureşti, Editura Albatros, 1981
Simuţ, Ion, Augustin Buzura: monografe, antologie comentată, receptare critică, Ed. Aula,
Braşov, 2001
Sînescu, Roxana Maria, Situaţii, forme şi tehnici ale dialogului în teatrul lui Matei Vişniec,
Tipo Moldova, Iaşi 2008
Taşcu, Valentin, Dincoace şi dincolo de „F”, Cluj, Editura Dacia, 1981
Tupan, Maria-Ana, Marin Sorescu şi Deconstructivismul, Editura Scrisul Românesc, Craiova,
1995
Ursa, Mihaela, Optzecismul şi promisiunile postmodernismului, Piteşti, Ed. Paralela 45, 1999
Vasile, Geo, Proza românească între milenii. Dicţionar de autori, Bucureşti, Editura Odeon, 2001

2
Literatură română – Anul al III-lea, semestrul al II-lea

Vlădescu Lupu, Andreea, Dumitru Radu Popescu, Bucureşti, Editura Eminescu, 1987
Vodă Căpuşan, Maria, Marin Sorescu sau despre tânjirea spre cerc, Editura Scrisul Românesc,
Craiova, 1993