Sunteți pe pagina 1din 1

Troparul Sfântul Efrem cel Nou

Ήχος Πα

a un soa re ai stră lu cit în Bi se ri ca lui Hris

tos ne vo in du te în via ță si hăs trea as că și prin

răb da re ai pri mit cu nu na mu ce ni ci i ei Sfin

te cu vi oa se mu ce ni i ce E frem pen tru a ce as

ta ai fă cut să se re ver se ne în ce tat dum ne ze ies cul

har pes te cei ce cu e vla a vi e stri gă sla vă ce lui

ce ți-a dat ți e pu te e re sla vă ce lui ce te-a a ră

tat fă că to or de mi nuni sla a vă ce __ lui ce dă __ ru

ie eș te prin ti ne tă mă ă du __ iri

© Psalt Silviu Gușă

S-ar putea să vă placă și