Sunteți pe pagina 1din 6

Anatomia discriptiva a sistemului cav superior.

Ȋn cadrul sistemului circulator, sistemul venos realizează transportul sângelui de la


periferie la inimă. Marea majoritate a venelor transportă sânge neoxigenat, de la
nivel tisular la inimă, excepţie făcând venele pulmonare şi venele ombilicale (ȋn
timpul vieţii intrauterine), ambele transportând sânge oxigenat la inimă.

Sistemul vaselor sanguine este alcătuit din:

• Venele – sunt vase ce se formează prin unirea reţelei difuze a capilarelor,


realizând un sistem ramificat ce porneşte ȋn sens opus arborelul arterial, de la
terminaţii subţiri către diametreăă progresiv mai largi.
• Arterele – sunt vase ce pleacă de la nivelul cordului şi se ramifică pe traiectul
lor, la fel ca ramurile unui copac, devenind din ce ȋn ce mai mici, alcătuind
arborele arterial ce ȋndeplineşte funcţia de transport la nivel tisular atât a
nutrimentelor, cât şi a oxigenului.
• Capilarele – sunt vase sanguine de mici dimensiuni ce formează o reţea difuză,
realizazând numeroase anastomoze la nivelul cărora au loc schimburile dintre
ţesuturi şi sânge.

Venele sunt vase de capacitanţă şi pot fi clasificate astfel:

- Vene mari: vena cavă superioară, vena cavă inferioară, venele pulmonare;
- Vene medii şi mici: vena jugulară externă, vena jugulară internă;
- Venule.

O altă clasificare poate fi făcută ȋn funcţie de localizare:

- Vene superficiale;
- Vene profunde;
- Vene comunicante sau perforante - acestea realizează conexiunea dintre venele
superficiale şi cele profunde.

Venele prezintă aceeiaşi structură generală ȋntâlnită la toate vasele de la nivelul


sistemului circulator reprezentată de intimă, medie şi adventice, ȋnsă cu anumite
specificităţi.
Intima este alcătuită din endoteliu şi ţesut endotelial, ȋnsă membrana limitantă
elastică internă lipseşte.
Media este alcătuită din ţesut muscular fibros şi elastic, ȋnsă ȋn cantitate mai mică
decât la nivelul arterei omonime.
Adventicea este mai groasă decât la nivel arterial, cu vasa vasorum foarte bogată
şi cu numeroase terminaţii nervoase.
La nivelul porţiunii inferioare a corpului, venele sunt adaptate cu valve ce se
formează prin plierea intimei, fragmentând astfel coloana de sânge, scăzând
presiunea de la nivel parietal şi deteminând o singură direcţie de circulaţie a
fluxului sanguin.

Principalele vene şi sisteme venoase sunt reprezentate de:

- Vena safenă mare;


- Vena safenă mică;
- Venele pulmonare;
- Vena cavă superioară;
- Vena cavă inferioară;
- Vena azygos;
- Vena hemiazygos;
- Sistemul venos port;
- Sistemul venos a lui Thebesius;
- Sinusurile durale.

Vena cavă superioară

ȋşi are originea la nivelul primei articulaţii condrocostale drepte, posterior de


aceasta, şi se formează prin unirea celor două vene brahiocefalice dreaptă respectiv
stângă. Prezintă un traiect vertical până la nivelul celei de-a treia articulaţii
condrocostale drepte, unde se varsă ȋn peretele superior al atriului drept.
Dimensiunea sa este de aproximativ 7 cm şi poate fi ȋmpărţită ȋn două segmene:
unul intrapericardic şi unul extrapericardic.

Raporturi cu ţesuturile din jur:


- la dreapta, cu nervul frenic drept, cu pleura şi cu pulmonul drept;
- la stânga, cu aorta ascendentă;
- anterior, cu cartilajele coastelor 1, 2, 3 şi cu auriculul drept.
La nivelul venei cave superioare se varsă şi vena azygos.

1.Formare: prin unirea celor doua vene brahiocefalice, dreapta si stanga.

2.Traiect si raporturi:

situata in :

- mediastinul superior ->extrapericardic

- mediastinul mijlociu -> in sacul pericardic


Merge paralel cu marginea dreapta a sternului spre posterior (mai
profund).

A)Segmentul extrapericardic:

- Este mai lung.

- anterior: marginea dreapta a sternului, cartilajele 2-3,spatiile IC I-II si


vasele toracice interne.

- recesul pleural costomediastinal drept si timusul(sau resturile lui).

-posteromedial : traheea cu bronhia dreapta,vagul drept si ganglionii


limfatici tireobronsici.

-posterolateral si apoi lateral : pleura si pulmonul drept si nervul frenic


drept.

-medial: aorta ascendenta

B)Segmentul intrapericardic:

- anterior: urechiusa dreapta

- posterior: arterele si venele pulmonare drepte

- medial : bulbul aortic

- lateral : aceleasi raporturi ca la primul segment, dar prin intermediul


pericardului

Se termina in atriul drept, printr-un orificiu avalvular, in dreptul marginii


superioare a cartilajului costal 3.

3.Afluentii:

- sistemul venelor azygos

- partea toracica a venei cave inferioare


Aduna sange de la jumatatea supradiafragmatica a corpului si de la o mica
portiune a peretelui posterior al abdomenului prin sistemul venos azygos.

Vena azygos

se formează prin unirea a două rădăcini:

- Una medială, alcătuită din vena lombară dreaptă ce provine din vena cavă
inferioară sau vena renală dreaptă şi
- Una laterală, alcătuită din unirea venei lombare ascendente drepte cu vena
subcostală dreaptă.
Prezintă un traiect vertical şi pătrunde la nivelul toracelui prin orificiului aortic al
diafragmului. Ajunsă la nivel toracal, aceasta urcă până la nivelul vertebrei toracale
T4, unde realizează crosa venei azygos şi se varsă ȋn vena cavă superioară.

La nivel toracal poate fi ȋmpărţită ȋn două segemente reprezentate de:

1. Un segment vertical ce intră ȋn raport cu:


- Anterior, cu esofagul;
- Posterior, coloana vertebrală prin intermediul corpilor vertebrelor T4-T12;
- La dreapta, cu pleura şi pulmonul drept;
- La stânga, cu ductul toracic şi aorta descendentă toracică.
2. Arcul venei azygos, ce intră ȋn raport cu:
- La dreapta, cu pleura şi mediastinul;
- La stânga, cu nervul vag, esofagul şi traheea;
- Inferior, cu pediculul pulmonului drept.

La nivelul venei azygos se varsă venele intercostale posterioare drepte, vena


intercostală superioară dreaptă, vena hemiazygos, vena hemiazygos accesorie,
venele esofagiene, venele pericardice, venele bronhice drepte.

Vena hemiazygos accesorie

se formează prin unirea venelor intercostale posterioare stângi 5, 6, 7, 8, uneori şi


4, are un traseu vertical, paralel cu coloana verterbală, până la nivelul vertebrei T7,
unde face o curbă la dreapta şi se varsă ȋn vena azygos sau hemiazygos.

Vena hemiazygos

se fromează la nivelul cavităţii abdominale prin unirea a două radăcini:

1. Una medial, alcătuită din vena lombară stângă ce provine din vena renală stângă;
2. Una lateral, ce se formează prin unirea venei lombare ascendente stângi cu vena
subcostală stângă.

Are un traiect vertical şi pătrunde la nivelul cavităţii toracice prin diafragm. La


nivel toracal se găseşte ȋn mediastinul inferior şi ajunge până ȋn dreptul vertebrei
toracale T8 de unde face o crosă la dreapta, vărsându-se ȋn vena azygos.

La nivel toracic prezintă două segmente:

- Unul vertical, ce intră ȋn raport cu coloana vertebrală posterior şi la dreapta şi cu


aorta descendentă toracică, anterior şi la stânga.
- Unul orizontal, ce intră ȋn raport anterior cu aorta descendentă toracică, ductul
toracic şi esofag, iar posterior cu vertebra T8.
La nivelul venei azygos se varsă venele intercostale posterioare stângi (ultimele
trei), venele esofagiene şi vena hemiazygos accesorie.

Bibliografie
1. Fiziologia sistemului vascular, Fiziologie umană, Ediţia a III-a, Ion
Haulică,Editura Medicaă, Bucureşti, 2007, ag. 311-383;
2. Circulaţia, Medical Physiology, eleventh edition, ,Editura medicală Calisto,
Bucureşti, 2007, Guyton & Hall, pag.161-214;
3. Semiologia venelor, Semiologie medicală, Ediţia a doua revizuită şi adăugită,
George Ioan Palade, Editura Ars Longa, 2007, pag. 433-448;
Ministerul Sănătăţii din Republica Moldova
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu”

Referat
Tema: Anatomia discriptivă a sistemului cav superior.

Efectuat: studenta gr.1415 Raileanu Marionela

Chişinău, 2019

S-ar putea să vă placă și