Sunteți pe pagina 1din 10

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Direcţia Învăţământ Donduşeni

Gimnaziul „Constantin Negruzzi”, satul Tîrnova

APROB: ACCEPT:
„____”_____________/20__ „____”_______________/20__
____________ LÎSÎI L. ____________ADAJENIUC O.
(Director gimnaziu) (Director – ajunct pentru instruire)

Proiect didactic
la Limba şi Literatura română
 Subiectul lecţiei: Parabola (pilda). Parabola semănătorului. Vocabularul textului.
 Clasa: a VI-a

SERDEŞNIUC Cristian,
profesor de limba şi literatura română

Anul şcolar: 2016 – 2017

1
Proiect didactic:

Data: Douăzeci şi patru octombrie (2016);

 Instituţia de învăţământ: Gimnaziul „Constantin Negruzzi”, s. Tîrnova;


 Profesor şcolar: SERDEŞNIUC Cristian;
 Disciplina curriculară: Limba şi literatura română;
 Clasa: a VI-a;
 Unitatea de învăţare: Parabola. Monologul. Sinonimia. Antonimia;
 Subiectul: Parabola (pilda). Parabola semănătorului. Vocabularul textului;
 Tipul lecţiei: de predare – învăţare;
 Timp: 45 minute;

 Subcompetenţele unităţii de învăţare:

8.2. Interpretarea textului liric, a textului epic (naraţiune, descriere);


9.1. Aplicarea terminologiei lingvistice şi literare studiate în demersul analitic al textului;
10.3.Realizarea spontană, fluentă, exactă a unei descrieri orale: descrieri de natură, de portret, de interior, de exterior;
2.1. Aşezarea grafică în pagină a textului: plan de idei; text simplu de tip informativ; dialog; conspect; scrisoare; descriere de
peisaj;

2
 Obiective operaţionale:

O1 – Să definească argumentativ noţiunile: parabolă, valori, evanghelie, evanghelist;


O2 – Să lectureze expresiv şi diferenţiat textul literar;
O3 – Să opereze cu vocabularul textului literar studiat;
O4 – Să argumenteze explicibil mesajul şi dimensiunile universalităţii (valorile general – umane) caracteristice textului studiat
Parabola semănătorului;
O5 – Să redacteze un dialog imaginar între doi îngeri (respectând rigorile ortografice);
O6 – Să- şi exprime liber opiniile;
 Strategia evaluării:
a. În comun (orală);
b. Frontală (în acţiune);
c. În perechi;
d. Individual (aplicativ);

 Indicatori de evaluare:
1. Se evaluaează capacitatea elevului de a comunica în baza unui subiect, respectând regulile orale şi scrise într-o situaţie de
comunicare;
2. Se evaluează capacitatea elevului de a lectura expresiv, diferenţiat, divers un text liric/ epic, respectând tehnicile de citire,
semnele de punctuaţie şi semantica acestuia;
3. Se evaluează capacitatea elevului de a scrie corect, lizibil, explicibil, respectând normele ortografice, ortoepice, semantice
şi de punctuaţie;

3
 Strategii didactice (metode, procedee, resurse):

Metode şi procedee didactice: Suport didactic (resurse):

- Comunicarea euristică (şi în acţiune), argumentarea, - Videoproiectorul;


exemplul, explicaţia, descoperirea; - Prezentarea tematică (softul);
- metoda lecturii explicative; - Boxele pentru sunet;
- lectura diferenţiată: lectura – model, lectura în lănţişor; - Planşe (obiectivele lecţiei);
- harta conceptuală a textului (atelierul textului); - Fişe cu citate pentru lecţie;
- expunerea orală, exerciţiul de scriere; - Pălărie (pentru Pălăria magică);
- lucrul cu manualul şcolar; lucrul cu dicţionarul explicativ - Săculeţ (pentru fişe);
DEX; - Manualul şcolar şi rechizitele şcolare;
- joc de rol – simulare; - Costumele pentru jocul de rol: îngerii;
- joc didactic de înviorare: Cerbii; - Cutie (pentru Cutia neagră – totalurile lecţiei);
- Fişe cu repere teoretice;
- Portofoliile elevilor;

 Managementul timpului: 45 minute;


 Scop:

Educarea valorilor general – umane prin lecturarea şi analiza comentativă a textelor cu caracter religios – parabolele (pildele);

 Manualul de bază:
Angela Grama – Tomiţă, Livia State, Liliana Nicolaescu- Onofrei, Dorin Onofrei, Limba şi literatura română, manual
pentru clasa a VI-a. Editura Cartier, Chişinău, 2011;

4
Etapa lecţiei Metode şi Resurse Forme de Timp
Ob. Activitatea didactică profesor – elev procedee didactice evaluare
didactice
Evocare; Profesorul: Recital de Videoproiector 3’
Frunzele frumoase s-au dezlipit de ram, poezie
Parcă ieri prin crâng mai alergam...
Norii plumburii s-au vărsat din plin,
Vreme de ninsoare, păsări nu mai vin. Demonstrare Prezentare
În jur – pustietate, în suflet – rece, power point
Ah, ce melancolic toamna trece!
Slide În comun/
 Poezia se prezintă sub fondalul unei melodii nr. 1.1-1.6 în acţiune
instrumentale, cu o peisagistică copleşitoare
(copaci goi, nouri de ploaie, păsări călătoare
– semnele plecării toamnei). Comunicare în Muzică
acţiune instrumentală
- Elevi, ce emoţii v-a trezit această prezentare?
- Ce imagine vi s-a creat? Ce v-aţi imaginat la
moment? Ce idei vă apar?
 Elevii comunică despre starea timpului de
avară, despre ultima lună de toamnă.
Descoperirea - Priviţi acest careu de cuvinte. Careu de 2’
subiectului - Descoperiţi-le pe toate! cuvinte Slide
lecţiei; C R E D I N Ţ Ă Q J O P nr. 2.1/ careul În comun;
W Q W I U B I R E Z U O de cuvinte
R R Ă B D A R E P A C E Descoperire
A S C U L T A R E H H F
F M I L O S T E N I E F videoproiector
A F B U N Ă T A T E D D Observare
S P R I E T E N I E W R
5
Comunicare
Elevii descoperă toate cuvintele şi le numesc. Pălărie
- Ce reprezintă aceste cuvinte?
- Ce-s acestea virtuţi/ valori general – umane? Conversaţie Individual 2’
- Pot fi nişte cuvinte magice? euristică Slide
nr. 2.2
- În continuare vă propun să vă gândiţi la alte
O6 cuvinte frumoase, pe care le consideraţi Joc lingvistic Slide Individual
magice. (Pălăria magică) Pălăria nr. 2.3/ valori
magică general - umane
 Elevii zic: fericire, dragoste, milostenie,
răbdare etc.;

- Elevi, cum se educă aceste valori/ cuvinte Conversaţie/ Frontal 2’


magice? comunicare în
- Dar literatura le poate forma? Textele pe care acţiune
noi le studiem?
- Elevi, asemenea texte cu morală, cu o Explicare Manualul şcolar
învăţătură, cu un îndemn se numesc parabole Expunere pag. 51
(pilde), deşi ne putem referi şi la fabulă. Exemplul
Anunţarea - Se anunţă subiectul lecţiei:
subiectului Parabola (pilda). Parabola semănătorului. Scriere Frunzele
lecţiei şi Vocabularul textului. decupate În comun 3’
enunţarea Enunţare
obiectivelor - Se enunţă obiectivele lecţiei; Copacul - desen
lecţiei; Discuţie
- Deschideţi manualele şcolare la pagina 49, la
Explicirea textul Parabola semănătorului. Lucrul cu Manualul şcolar 2’
conţinutului manualul pag. 49 – 50;
În comun 3’
6
a. Lectura – model (eu) pag. 49 – 50; Lectura
explicativă Slide nr. 2.4
O2 Lectura
b. Lectura lănţişor (o dată) pag. 49 – 50; diferenţiată

Săculeţ

Profesorul: Întrebări în
- Elevi, iar acum urmează nişte întrebări în baza baza textului Fişe cu întrebări
textului. în baza textului În comun/
1. Cine a semănat seminţe? (întrebările pe selectiv
2. Cine este, de fapt, Semănătorul? hârtie în formă
3. Cîte părţi de seminţe au căzut în locuri de papirus,
Realizarea diferite? oformate cu 5’
sensului 4. Unde a căzut prima parte de seminţe? panglică
5. Ce s-a întâmplat cu prima parte se seminţe? colorată)
6. Unde a căzut cea de-a doua parte de seminţe?
7. Ce s-a întâmplat cu cea de-a doua parte de Conversaţie
seminţe? Slide nr. 2.5
8. Unde a căzut cea de-a treia parte de seminţe?
9. Ce s-a întâmplat cu cea de-a treia parte de
seminţe după ce-au căzut în locul respectiv?
10.Unde a căzut cea de-a patra parte de seminţe?
11.Ce s-a întâmplat cu cea de-a patra parte de
seminţe după căderea în locul respectiv?
12.Cîţi erau cu Mîntuitorul când le-a zis această
parabolă?
13.Cum le-a explicat Mântuitorul importanţa 2’
parabolei?
14.Cum se explică parabola semănătorului? Exerciţiul
7
Caietul de
- Elevi, care sunt cuvintele- cheie ale textului? Comunicare în scriere
a. Evanghelist; acţiune Slide nr. 2.7 În perechi/
O3 b. Evanghelie; Slide nr. 2.6 individual
c. Parabolă; Confersaţie Slide nr. 2.8
d. Semănător; catehetică Slide nr. 2.9 5’
e. Cuvânt; Slide nr. 2.10
Exemplul
 Elevilor li se propune să alcătuiască propoziţii Rechizitele
cu aceste cuvinte; şcolare
Realizarea În perechi
sensului - În continuare, vă propun să lucraţi în perechi. Lucru în Slide
Imaginaţi-vă că sunteţi doi îngeri care doresc să perechi nr. 3.1 – 3.8
O5 schimbe lumea spre bine. Alcătuiţi un dialog la
tema: „Cum să salvăm lumea?” Dialogarea Costumele
O4 Repere: scrisă pentru dialogul:
a. Dialogul trebuie să conţină 4-5 replici; Îngerii
b. Evităm formulele de salut;
c. Discuţia celor doi îngeri trebuie să Dialog
presupună o careva soluţie; simulativ Muzică
instrumentală
- Se evaluează rezultatul a 3-4 perechi de elevi;
- După ce se evaluează câteva perechi de elevi,
se deduc concluzii:
În viaţă trebuie să fim... pentru că...
Harta
- În continuare, vă propun să realizăm atelierul conceptuală/ 9’
textului (harta conceptuală a textului) atelierul Posterul pentru
Nr. Algoritm Completări textului harta
1. Titlul Parabola semănătorului conceptuală
8
2. Autor Sfîntul Evanghelist Algoritmizarea
Marcu (Ioan Marcu) –
Noul Testament, Marcu
4, 3-20 Fişa cu repere Frontal
3. Tema Semănatul cuvintelor teoretice/
4. Idee principală Fiecare om este un modelul hărţii
semănător, şi este conceptuale
responsabil de locul
unde doreşte să semene
cuvintele şi ce fel de
cuvinte;* Portofoliul Frontal
5. Mesajul Trebuie să fim elevilor
credincioşi, răbdători, să
fim încrezuţi în noi şi în Slide
Voia Domnului...;* nr. 11 - 13
O4 6. Emoţii şi Admiraţie, uimire, 2’
sentimente satisfacţie etc.
7. Părerea personală Eu cred că...
Pot să afirm că...
După mine ... Lucrul cu
manualul ex. 8 Individual
- Elevi, cine pot fi numiţi semănători de pag. 50 Manualul şcolar
cuvinte? (ex. 8 pag. 50); - în comun; pag. 50;

Evaluarea Profesorul:
lecţiei - Elevi, din şirul de cuvinte prezentat la tablă, Conversaţie
vă rog să le grupaţi în două categorii. Cuvintele 3’
O6 - Ce putem constata? decupate Frontal
 Sirul de cuvinte: bunătate, făţărnicie, Graficul „T”
prietenie, ură, iubire, pace, invidie, lăcomie...
9
Calităţi „pro” Calităţi „contra” Exemplul Planşa cu
... ... Graficul „T” graficul „T”
Individual
- Elevi, ce ne-a învăţat lecţia de azi? Power point
- Ce am luat bun pentru noi? Argumentarea
- Ne-a motivat la ceva? orală 1’
- Ce nu a fost clar? Agendele În comun
Explicaţie elevilor
- Astăzi la lecţie au fost activi: ...

- Vor fi notaţi toţi, în depedennţă de


răspunsurile şi activismul fiecăruia...
Tema pentru - Pentru acasă ex. 12, 13 (pag. 51); Explicare
acasă  Li se explică elevilor ce trebuie să facă la Joc didactic – Manualul şcolar Frontal
aceste exerciţii. energizant: 1’
Cerbii
- Dragi elevi, lecţia de astăzi o vom încheia cu
energizantul Cerbii. Rog să treacă în faţa Comunicare Power point cu În perechi
clasei două perechi de elevi. de regulile jocului
generalizare
 După realizarea jocului elevii ies la pauză.
Total timp: 45’
Semnătura profesorului: _________________ Serdeşniuc Cristian
Evaluarea proiectului:
Data Numele, prenumele Funcţia Semnătura

10