Sunteți pe pagina 1din 2

LUCRARE SCRISĂ LA MATEMATICĂ Dacă de pe fiecare ar se recoltează 100 kg.

de
PE SEMESTRUL II - model nr 3 fructe, aflați cantitatea totală de fructe recoltată din livadă.

SUBIECTUL I. Pe foaia de teză scrieți numai rezultatele 40 puncte

5p. 1. Fracția transformată în fracție zecimală este egală cu ......

5p. 2. Fracția transformată în fracție zecimală este egală cu ......

5p. 3. Fracția 3,5 transformată în fracție ordinară ireductibilă este ......


5p. 4. Fracția 4,(5) transformată în fracție ordinară ireductibilă este ......
5p. 5. Soluția ecuației 2x – 6 = 14 este egală cu ......
5p. 6. Soluția inecuației 3x – 3 < 6 în N* este egală cu ......

SUBIECTUL II: Pe foaia de teză scrieți rezultatele complete 50 puncte

10p. 1. Calculați [ 2 + 1,4² – 0,9² + (0,8 + 0,7)²] : .

10p. 2. Suma a două numere naturale este 15. Știind că unul din ele este

din celălat, aflați cele două numere.

10p. 3. Un turist cheltuiește în prima zi două cincimi din suma avută și încă
0,50 lei. A doua zi cheltuiește cinci optimi din suma rămasă și încă 3 lei.
Constată apoi că i-au mai rămas 12 lei. Ce sumă a avut inițial?

20p. 4. Într-o livadă sunt plantați meri, peri și piersici, astfel: o suprafață de
60 de ari cu meri, două treimi din suprafața cu meri reprezintă suprafața
plantată cu peri, iar suprafața de piersici este jumătate din suma celorlalte
două suprafețe.
LUCRARE SCRISĂ LA MATEMATICĂ Dacă de pe fiecare ar se recoltează 100 kg. de fructe, aflați cantitatea
PE SEMESTRUL II - model nr 3 totală de fructe recoltată din livadă.

SUBIECTUL I. Pe foaia de teză scrieți numai rezultatele 40 puncte

5p. 1. Fracția transformată în fracție zecimală este egală cu ......

5p. 2. Fracția transformată în fracție zecimală este egală cu ......

5p. 3. Fracția 3,5 transformată în fracție ordinară ireductibilă este ......


5p. 4. Fracția 4,(5) transformată în fracție ordinară ireductibilă este ......
5p. 5. Soluția ecuației 2x – 6 = 14 este egală cu ......
5p. 6. Soluția inecuației 3x – 3 < 6 în N* este egală cu ......

SUBIECTUL II: Pe foaia de teză scrieți rezultatele complete 50 puncte

10p. 1. Calculați [ 2 + 1,4² – 0,9² + (0,8 + 0,7)²] : .

10p. 2. Suma a două numere naturale este 15. Știind că unul din ele este

din celălat, aflați cele două numere.

10p. 3. Un turist cheltuiește în prima zi două cincimi din suma avută și încă
0,50 lei. A doua zi cheltuiește cinci optimi din suma rămasă și încă 3 lei.
Constată apoi că i-au mai rămas 12 lei. Ce sumă a avut inițial?

20p. 4. Într-o livadă sunt plantați meri, peri și piersici, astfel: o suprafață de
60 de ari cu meri, două treimi din suprafața cu meri reprezintă suprafața
plantată cu peri, iar suprafața de piersici este jumătate din suma celorlalte
două suprafețe.

S-ar putea să vă placă și