Sunteți pe pagina 1din 8

Anexa 1

Unitatea de învăţământ APROBAT,


Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negrești Director,
Adresa: str. 1 Decembrie, nr. 3
Telefon/Fax: 0235/457582 L.S.

TABEL DE ÎNSCRIERE

pentru candidaţii din seria 1)_______________- BACALAUREAT 2019


Sesiunea ____________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1
) Se va completa seria curentă sau seria anterioară.
2
) Doar pentru sesiunea iunie-iulie profesorul diriginte răspunde de corectitudinea completării fişei cu datele de identificare şi cu opţiunile candidatului, conform Anexei 2 la O MECTS nr. 4799/2010.
3
) Secretarul răspunde de legalitatea înscrierii, ţinând cont de filieră, profil şi specializare/calificare, conform Anexei 2 la OMECTS nr. 4800/2010 şi conform OMEN nr.4830/2018.
a) Se specifică limba maternă în care se susţine proba respectivă.
b1) Se specifică limba de circulaţie internaţională la care se susţine proba respectivă.
b2) Se completează doar pentru candidaţii secţiilor bilingve francofone care solicită echivalarea conform art. 14 (3) din OMECTS 5720/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
c) Se specifică proba scrisă pentru care candidatul a optat: matematică sau istorie.
d) Se specifică proba scrisă pentru care candidatul a optat: fizică, chimie, biologie sau informatică, respectiv geografie, filosofie, logică, argumentare şi comunicare, economie, psihologie sau sociologie.
e) Se echivalează în conformitate cu prevederile OMECTS nr. 5219/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
*) Se specifică dacă proba s-a echivalat cu o probă susţinută în sesiunile anterioare.
**) Pentru candidaţii secţiilor bilingve se respectă prevederile specifice din acordurile bilaterale şi prevederile OMECTS nr. 5720/2012, cu modificările şi completările ulterioare (bacalaureat bilingv francofon) şi ale OMECTS nr. 5756 /2012 (bacalaureat
bilingv spaniol).
***) Tipul de programă este marcat doar pentru disciplinele biologie și chimie.
****) Limbajul de programare este marcat doar pentru disciplina informatică.
1.
Nr.
crt.
şi prenumele
candida-tului
Numele, iniţiala tatălui
C.N.P.

Filieră, profil, specializare

A) probă de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română

)
*) a
B) probă de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă

*)
)
b1
C) probă de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională **)

e)
*)
)
b2 *)

D) probă de evaluare a competenţelor digitale


e)
*)

E) a) Probă scrisă la limba şi literatura română


)
*
)
a

E) b) Probă scrisă la limba şi literatura maternă


*)
)
c

E) c) Proba scrisă, diferenţiată în funcţie defilieră, profil şispecializare: matematică sau istorie
*)
)
d

biologie, informatică, geografie, filosofie,logică , argumentare şi comunicare, economie, psihologie sau sociologieE) d) Probă scrisă la alegere a profilului și specializării la una dintre disciplinele:
*)

□1
Limbaj de
□2
programare ****)
Tip de programă
***)
Semnătura
candidatului
□ Pascal □ C/C++
***)
Tip de programă
□1 □2
a b1 *) b2 *) * a c d Limbaj de
2. *) *) *) *) *) *)
) ) e) ) e) ) ) ) ) programare ****)
□ Pascal □
C/C++
***)
Tip de programă

a * b1 *) *) * a *
□1 □2
3. *)
) ) ) e)
b2) *)
e) ) ) )
c) *) d) *) Limbaj de
programare ****)
□ Pascal □ C/C++
***)
Tip de programă
□1 □2
a * b1 *) *) * a *
4. *)
) ) ) e)
b2) *)
e) ) ) )
c) *) d) *) Limbaj de
programare ****)
□ Pascal □ C/C++
***)
Tip de programă
□1 □2
a * b1 *) *) * a *
5. *)
) ) ) e)
b2) *)
e) ) ) )
c) *) d) *) Limbaj de
programare ****)
□ Pascal □ C/C++
***)
Tip de programă
□1 □2
a * b1 *) *) * a *
6. *)
) ) ) e)
b2) *)
e) ) ) )
c) *) d) *) Limbaj de
programare ****)
□ Pascal □ C/C++
***)
Tip de programă
□1 □2
a * b1 *) *) * a *
7. *)
) ) ) e)
b2) *)
e) ) ) )
c) *) d) *) Limbaj de
programare ****)
□ Pascal □ C/C++
***)
Tip de programă
□1 □2
a * b1 *) *) * a *
8. *)
) ) ) e)
b2) *)
e) ) ) )
c) *) d) *) Limbaj de
programare ****)
□ Pascal □ C/C++
***)
Tip de programă
□1 □2
a * b1 *) *) * a *
9. *)
) ) ) e)
b2) *)
e) ) ) )
c) *) d) *) Limbaj de
programare ****)
□ Pascal □ C/C++
***)
Tip de programă
□1 □2
a * b1 *) *) * a *
10. *)
) ) ) e)
b2) *)
e) ) ) )
c) *) d) *) Limbaj de
programare ****)
□ Pascal □ C/C++
*) a * b1 *) b2) *) *) * a * c) *) d) *) ***)
11. Tip de programă
) ) ) e) e) ) ) )
□1 □2
Limbaj de
****)
programare
□ Pascal □ C/C++
***)
Tip de programă
□1 □2
a * b1 *) *) * a *
12. *)
) ) ) e)
b2) *)
e) ) ) )
c) *) d) *) Limbaj de
programare ****)
□ Pascal □ C/C++
***)
Tip de programă
□1 □2
a * b1 *) *) * a *
13. *)
) ) ) e)
b2) *)
e) ) ) )
c) *) d) *) Limbaj de
programare ****)
□ Pascal □ C/C++
***)
Tip de programă
□1 □2
a * b1 *) *) * a *
14. *)
) ) ) e)
b2) *)
e) ) ) )
c) *) d) *) Limbaj de
programare ****)
□ Pascal □ C/C++
***)
Tip de programă
□1 □2
a * b1 *) *) * a *
15. *)
) ) ) e)
b2) *)
e) ) ) )
c) *) d) *) Limbaj de
programare ****)
□ Pascal □ C/C++
***)
Tip de programă
□1 □2
a * b1 *) *) * a *
16. *)
) ) ) e)
b2) *)
e) ) ) )
c) *) d) *) Limbaj de
programare ****)
□ Pascal □ C/C++
***)
Tip de programă
□1 □2
a * b1 *) *) * a *
17. *)
) ) ) e)
b2) *)
e) ) ) )
c) *) d) *) Limbaj de
programare ****)
□ Pascal □ C/C++
***)
Tip de programă
□1 □2
a * b1 *) *) * a *
18. *)
) ) ) e)
b2) *)
e) ) ) )
c) *) d) *) Limbaj de
programare ****)
□ Pascal □ C/C++
***)
Tip de programă
□1 □2
a * b1 *) *) * a *
19. *)
) ) ) e)
b2) *)
e) ) ) )
c) *) d) *) Limbaj de
programare ****)
□ Pascal □ C/C++
***)
Tip de programă
□1 □2
a * b1 *) *) * a *
20. *)
) ) ) e)
b2) *)
e) ) ) )
c) *) d) *) Limbaj de
programare ****)
□ Pascal □ C/C++
***)
Tip de programă

* a * b1 *) *) * a *
□1 □2
21. ) ) ) ) e)
b2) *)
e) ) ) )
c) *) d) *) Limbaj de
programare ****)
□ Pascal □ C/C++
***)
Tip de programă
□1 □2
* a * b1 *) *) * a *
22. ) ) ) ) e)
b2) *)
e) ) ) )
c) *) d) *) Limbaj de
programare ****)
□ Pascal □ C/C++
***)
Tip de programă
□1 □2
* a * b1 *) *) * a *
23. ) ) ) ) e)
b2) *)
e) ) ) )
c) *) d) *) Limbaj de
programare ****)
□ Pascal □ C/C++
***)
Tip de programă
□1 □2
* a * b1 *) *) * a *
24. ) ) ) ) e)
b2) *)
e) ) ) )
c) *) d) *) Limbaj de
programare ****)
□ Pascal □ C/C++
***)
Tip de programă
□1 □2
* a * b1 *) *) * a *
25. ) ) ) ) e)
b2) *)
e) ) ) )
c) *) d) *) Limbaj de
programare ****)
□ Pascal □ C/C++
***)
Tip de programă
□1 □2
* a * b1 *) *) * a *
26. ) ) ) ) e)
b2) *)
e) ) ) )
c) *) d) *) Limbaj de
programare ****)
□ Pascal □ C/C++
***)
Tip de programă
□1 □2
* a * b1 *) *) * a *
27. ) ) ) ) e)
b2) *)
e) ) ) )
c) *) d) *) Limbaj de
programare ****)
□ Pascal □ C/C++
***)
Tip de programă
□1 □2
* a * b1 *) *) * a *
28. ) ) ) ) e)
b2) *)
e) ) ) )
c) *) d) *) Limbaj de
programare ****)
□ Pascal □ C/C++
* a * b1 *) b2) *) *) * a * c) *) d) *) ***)
29. Tip de programă
) ) ) ) e) e) ) ) )
□1 □2
Limbaj de
****)
programare
□ Pascal □ C/C++
***)
Tip de programă
□1 □2
* a * b1 *) *) * a *
30. ) ) ) ) e)
b2) *)
e) ) ) )
c) *) d) *) Limbaj de
programare ****)
□ Pascal □ C/C++
***)
Tip de programă
□1 □2
* a * b1 *) *) * a *
31. ) ) ) ) e)
b2) *)
e) ) ) )
c) *) d) *) Limbaj de
programare ****)
□ Pascal □ C/C++
***)
Tip de programă
□1 □2
* a * b1 *) *) * a *
32. ) ) ) ) e)
b2) *)
e) ) ) )
c) *) d) *) Limbaj de
programare ****)
□ Pascal □ C/C++
***)
Tip de programă
□1 □2
* a * b1 *) *) * a *
33. ) ) ) ) e)
b2) *)
e) ) ) )
c) *) d) *) Limbaj de
programare ****)
□ Pascal □ C/C++

Data, _________________
Avizat, Profesor diriginte 2) ______________________

Secretar 3) ______________________
Prezentul document se încheie în 2 (două) exemplare