Sunteți pe pagina 1din 6

Rezumatul cărţii

Micul Prinț

Antoine de Saint-Exupery

A fost odată un prinț de mărimea unui băiețel care își ducea viața singur pe o
planetă destul de mică, undeva departe de Pământ. Pe planeta sa își îndeplinea cu
răspundere îndatoririle sale, fiind un bun gospodar, care avea mare grijă de
echilibrul acesteia.

Poate și-ar fi trăit liniștit viața acolo, neștiut de noi pământenii, dacă pe planeta lui
nu ar fi răsărit o minunată floare. Ea a trezit în Micul Prinț nu numai sentimente de
încântare, admirație și de bucurie, dar și unele sentimente de confuzie ori chiar de
derută totală. Punând preț prea mare pe unele dintre vorbele florii, neștiind cum să
privească dincolo de ele, ajunsese nefericit. Astfel, interacțiunea cu floarea i-a
oferit șansa de a se întâlni cu propriile sale limite în ceea ce privește stabilirea de
relații ori cunoașterea ființelor care au voință proprie.

Văzând că propria planetă îi oferă resurse limitate pentru a învăța aceste lucruri,
Micul Prinț, ca un adevărat Făt Frumos, părăsește confortul pe care îl avea acasă și
pleacă în lume ca să învețe.

Pe drumul către Pămînt a vizitat diverse planete cu oameni singuri și a fost chiar în
pericol de a fi rețiut pe unele dintre ele. Și-a păstrat libertatea în ciuda faptului că
un împărat înțelept dorea să îl facă ministru al justiției cu o primă responsabilitate
interesantă, aceea de a se judeca pe sine însuși. Nu voi să rămână nici pentru
funcția de ambasador.

Pe următoarea planetă a părăsit-o pentru a nu intra în jocul încântării de sine pe


care i-l propunea vanitosul. Un om care obișnuia să bea prea mult de pe a treia
planetă, care l-a întristat pe Micul Prinț, deoarece l-a văzut prins în capcana
autoreproșurilor, a plăcerilor și a bucuriilor mărunte de unul singur.

Pe planeta a patra un om de afaceri se pretindea stăpânul a toate stelele. Lucrurile


simple și la îndemână i s-au părut mai interesante și mai importante Micului Prinț,
astfel că plecă și de aici cu concluzia că oamenii mari sunt destul de ciudați.
Pe planeta a cincea întâlni un om care era prins de reguli și angajamente, care
aprindea și stingea un felinar în fiecare minut, din cauza rotației tot mai rapide a
planetei mici pe care era. În ciuda faptului că părea cel mai puțin adaptat, micului
prinț îi plăcu cel mai mult deoarece dintre toți pe care îi întâlnise era singurul care
se îngrijea de altceva decât de sine însuși.

Pe a șasea planetă trăia un savant care scria multe cărți. Părea să le știe pe toate
dar nu știa nici ce era pe planeta sa. El dorea să îl facă exploratorul său, deoarece
părea demn de încredere. Aici prințul a avut primul regret că a părăsit floarea sa
când a aflat faptul că lucrurile efemere, precum frumusețea florilor, nu sunt
considerate demne de a fi trecute în cărțile de știință. Dar a aflat aici și numele
planetei pe care ar putea învăța ceea ce dorea să știe – Pământul.

Pe Pământ profesorul de la care a învățat despre relații și despre legăturile dintre


cei care se iubesc a fost o vulpe. Secretul lor nu poate fi dezvăluit în câteva
cuvinte. Trebuie experimentate și abordate cu înțelepciune. De la ea a învățat să
privească oamenii cu ochii inimii, adică cu întreaga ființă, să recunoască și să se
bucure de unicitatea florii sale deși sunt mii pe lume asemănătoare cu ea.

N-am fi aflat povestea lui dacă în scurta sa prezență pe Pământ nu ar fi întâlnit un


aviator naufragiat în deșert, care nu a uitat ce înseamnă să fii copil și care nu se
simțea nici el prea bine între adulții de tipul celor pe care i-a văzut Micul Prinț.
Aviatorul a fost și martorul plecării spre casă a micului prinț, care a fost nevoit să-
și lase trupul aici, fiind prea greu pentru a fi transportat așa departe. Cerul a
devenit astfel mai frumos pentru aviator deoarece de pe o planetă necunoscută
râsul drăgălaș al Micului Prinț pare să se audă când privește stelele.
PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: LICEUL TEHNOLOGIC ”EREMIA GRIGORESCU”,


TÂRGU BUJOR

PROFESOR: Pintilie Ana Maria

DATA: 15.10.2018

CLASA: a VIa

ARIA CURRICULARĂ: Limba şi comunicare

DISCIPLINA: Limba si literatura română

SUBIECTUL LECŢIEI: Micul Prinț de Antoine de Saint-Exupery

TIPUL LECŢIEI: MIXTĂ

DURATA: 45’

COMPETENȚE GENERALE:

1. Receptarea textului scris de diverse tipuri

2. Redactarea textului scris de diverse tipuri

3. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise

COMPETENȚE SPECIFICE

1. Identifice ideile principale din cartea Micul Prinț


2. Povestească pe scurt povestea Micului Prinț
3. Să ofere alternative, sinonime și antonime pentru cuvinte în context
4. Să redacteze texte pornind de la o afirmație dată.

STRATEGII DIDACTICE:

a. Metode şi procedee: lectura, conversaţia euristică, explicaţia, problematizarea,


exerciţiul, jocul, fișa de lectură
b. Forme de organizarea a activităţii: individuală; frontală
c. Mijloace didactice: Micul Prinț de Antoine de Saint-Exupery
d. Resurse: 1. Timp disponibil: 45 min.
2. Capacitatea de învăţare: nivel mediu
3. Condiţii: sala de curs optim iluminată, vizibilitate şi acustică adecvată
activităţii didactice
e. Evaluare: aprecierea răspunsurilor elevilor, nota

BIBLIOGRAFIE:
1. Programa școlară pentru disciplina Limba și Literatura Română, clasa a VI-a, București,
2017.
2. Micul Prinț de Antoine de Saint-Exupery

SCENARIU DIDACTIC

Momentele lecției Conținutul Strategii didactice Evaluare


didactic
Resurse Forme de Timp
materiale organizare
1. Evocare Profesorul intră în Aprecierea
clasă și asigură răspunsurilor
climatul propice elevilor
desfășurării
lecției. Acesta
verifică prezența
elevilor la oră,
după care începe
lecția. Tabla Frontal 15 min
Profesorul scrie
pe tablă titlul Textul
textului
alternative Micul
Prinț, de Antoine
de Saint Exupery,
după care,
verifică prin
sondaj lectura
elevilor,
folosindu-se de
metoda
brainstorming.
2. Realizarea Elevii primesc o Fișa de Individual 15 min Aprecierea
sensului fișă de lucru prin lucru răspunsurilor
care vor dovedi
atât înțelegerea Nota
textului dat pentru
lectură, dar vor și
recapitula
cunoștințele
dobândite anterior
cu privire la
silabă, diftong,
triftong, hiat, etc.
Elevii lucrează pe Tabla Frontal
rând fișa de lucru
și ies la tablă
pentru a scrie
răspunsurile.
3. Retenția și Elevii vor avea de Caietul Individual 13 min Observarea
transferul redactat o scurtă sistematică
compunere
referitoare la un
citat din Micul
Prinț:”Limpede
nu vezi decât cu
inima. Miezul
lucrurilor nu
poate fi văzut cu
ochii”.
Copiii își vor da În perechi
compunerile unii
altora, între
colegii de bancă,
iar aceștia vor
încerca să
identifice
greșelile de
redactare și să le
corecteze.
4. Tema Elevii vor avea de 2 min
realizat o fișă cu
cele mai frumoase
citate din opera
micului prinț.
(minim 10 citate)