Sunteți pe pagina 1din 23

Asociația pentru Dezvoltarea Serviciilor

Sociale și Educaționale CATHARSIS


www.asociatiacatharsis.ro

Prevenirea consumului de droguri la


adolescenți prin intervenții active în școală

dr.Zoe-Doina NIȚĂ, Cătălina CHENDEA, Mihaela CIŞMILIANU, Alina Mihaela NEAGOE

EDITURA CATHARSIS
BUCUREȘTI, 2018
Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală

Copyright © 2018, Asociația CATHARSIS. Toate drepturile rezervate. Toate materialele


cuprinse în acest document, dacă nu se specifică altfel, sunt proprietatea Asociației pentru
Dezvoltarea Serviciilor Sociale și Educaționale CATHARSIS. Drepturi de autor și alte legi de
proprietate intelectuală protejează aceste materiale. Reproducerea sau retransmiterea
materialelor, în totalitate sau parțial, în orice mod, fără acordul prealabil scris al titularului
dreptului de autor, este o încălcare a legii drepturilor de autor.
Cursul de formare profesională continuă are o durată de 42 de ore și este avizat de către
Ministerul Educației Naționale prin OMEN 3019/08.01.2018.
Date de contact: Acest suport de curs este proprietatea Asociației pentru Dezvoltarea Serviciilor
Sociale și Educaționale CATHARSIS. Pentru permisiunea de a utiliza materialul sau pentru alte
informații referitoare la cursurile pe care le susținem, vă rugăm să ne contactați la adresa
cursuri@asociatiacatharsis.ro

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


NIŢĂ, ZOE-DOINA
Prevenirea consumului de droguri la adolescenţi prin intervenţii
active în şcoală: suport de curs pentru cadre didactice din învăţământul
gimnazial şi liceal / dr. Zoe-Doina Niţă, Cătălina Chendea, Mihaela
Cişmilianu, Alina Mihaela Neagoe. - Bucureşti: Catharsis, 2018
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-94503-1-4

I. Chendea, Cătălina
II. Neagoe, Alina Mihaela

613.83

2
Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală

OFERTA DE CURSURI 2018

ABORDAREA TERAPEUTICĂ A TULBURĂRILOR CAUZATE DE UZUL DE SUBSTANȚE- Curs de baza în


adicții, Curs de formare profesională continuă acreditat de
 Colegiul Psihologilor din România - (40 credite) pentru Psihologie Educațională, Apărare,
Psihologie clinică și psihoterapie.
 Colegiul Național al Asistenților Sociali din România (5 credite)

AUTOCUNOAȘTERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

FENOMENUL VIOLENȚEI: DE LA DELIMITĂRI CONCEPTUALE LA PREVENIRE ȘI INTERVENȚII


EFICIENTE
Curs de formare profesională continuă acreditat de
 Colegiul Psihologilor din România – (60 credite) pentru Psihologie Educațională, Apărare,
Psihologie clinică și psihoterapie.
 Colegiul Național al Asistenților Sociali din România (7 credite)

FORMATOR - Curs de perfecționare, acreditat ANC, cod COR 242401 – cursul este dedicat persoanelor cu
studii superioare care doresc să înceapă o carieră ca formator.

MANAGEMENTUL FURIEI - Curs de formare profesională continuă acreditat de:


 Colegiul Psihologilor din România (10 credite) pentru psihologi școlari, psihologi clinicieni și
psihoterapeuți;
 Colegiul Național al Asistenților Sociali din România (2 credite)

MANAGER PROIECT curs de perfecționare acreditat ANC, cod COR 242101, dedicat persoanelor care
doresc să lucreze în domeniul proiectelor cu finanțare nerambursabilă.

METODE ȘI TEHNICI INTERACTIVE DE AUTOCUNOAȘTERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ,


UTILIZATE ÎN LUCRUL CU COPII ȘI ADOLESCENȚI
Curs acreditat de
 Colegiul Psihologilor din România
(10 credite) pentru Psihologie Educațională și Psihologie clinică.
 Colegiul Național al Asistenților Sociali din România (2 credite)

PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI LA ADOLESCENȚI PRIN INTERVENȚII ACTIVE ÎN ȘCOALĂ


 Curs de formare profesională continuă acreditat de Ministerul Educației Naționale

SUPERVIZARE ÎN PSIHOLOGIE CLINICĂ


 Curs adresat psihologilor clinicieni

3
Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală

CUPRINS
MODULUL I .............................................................................................................................................................................................. 7
CAPITOLUL I. DEFINIȚII, CLASIFICARE DROGURI, LEGISLAȚIE CU PRIVIRE LA REGIMUL DROGURILOR7
1.1. Definiția drogului.......................................................................................................................................................... 7
1.2. CLASIFICAREA DROGURILOR ................................................................................................................................. 7
1.2.1. După efectul produs asupra Sistemului Nervos Central .............................................................................. 7
1.2.2. După regimul juridic al substanțelor .................................................................................................................... 7
1.2.3. După originea produsului ......................................................................................................................................... 8
1.2.4. După dependența generată ...................................................................................................................................... 8
A. Opiaceele .......................................................................................................................................................................... 8
Opiul ........................................................................................................................................................................................................... 8
Morfina ...................................................................................................................................................................................................... 9
Codeina– metilmorfina ........................................................................................................................................................................ 9
Heroina ................................................................................................................................................................................................... 10
Metadona- adolphina ........................................................................................................................................................................ 12
B. Stimulentele .................................................................................................................................................................................... 13
Cocaina și crack-ul ............................................................................................................................................................................. 13
Amfetamina, metamfetamina ........................................................................................................................................................ 15
Khat-ul– kat, quat, ceai negru african ........................................................................................................................................ 17
Cafeina .................................................................................................................................................................................................... 17
Steroizi anabolizanți- roids, sauce, juice .................................................................................................................................... 17
C. Sedativele ......................................................................................................................................................................................... 19
Barbiturice ............................................................................................................................................................................................ 19
Benzodiazepine, tranchilizante ..................................................................................................................................................... 19
D. Halucinogenele .............................................................................................................................................................................. 20
Cannabis................................................................................................................................................................................................. 20
Hașiș ........................................................................................................................................................................................................ 21
L.S.D. - acid-lisergic-dietilamid ...................................................................................................................................................... 21
Ecstasy .................................................................................................................................................................................................... 23
Ketamina - “Special K” ..........................................................................................................Error! Bookmark not defined.
Ciupercile halucinogene .......................................................................................................Error! Bookmark not defined.
E. Tutunul ..................................................................................................................................Error! Bookmark not defined.
F. Alcoolul Error! Bookmark not defined.
G. Noile substanțe psihoactive .........................................................................................Error! Bookmark not defined.
Canabinoizi sintetici: ............................................................................................................Error! Bookmark not defined.
Amphetamine-like .................................................................................................................Error! Bookmark not defined.
CAPITOLUL II. DROGURILE și LEGEA ........................................................................Error! Bookmark not defined.
CAPITOLUL III. TEORII EXPLICATIVE ALE CONSUMULUI DE DROGURI .Error! Bookmark not defined.
4.1.1. Teoria anomiei sociale.................................................................................Error! Bookmark not defined.
4.1.2. Teoria transmisiei culturale ......................................................................Error! Bookmark not defined.
Teoria influenței subculturii asupra consumului de droguri ..............................Error! Bookmark not defined.
4.1.3. Teoria controlului social .............................................................................Error! Bookmark not defined.
4.1.4. Teoria „interacțiune/ socializare selectivă” .......................................Error! Bookmark not defined.
Modelul social al lui Peele(1985) ....................................................................................Error! Bookmark not defined.
Teoriile și modelele biologice ...........................................................................................Error! Bookmark not defined.
4.2. Teorii psihologice ..........................................................................................Error! Bookmark not defined.
4.3. TEORII ȘI MODELE EVOLUTIVE SAU BAZATE PE STADII ............Error! Bookmark not defined.
4.4. TEORII INTEGRATIVE și COMPREHENSIVE.......................................Error! Bookmark not defined.
CAPITOLUL IV. TIPURI DE PROGRAME DE PREVENIRE A CONSUMULUI DE DROGURI: PREVENIRE
PRIMARĂ, SECUNDARĂ ȘI TERȚIARĂ ..........................................................................Error! Bookmark not defined.
TIPURI DE PREVENIRE .......................................................................................................Error! Bookmark not defined.
FACTORII DE RISC ȘI DE PROTECȚIE ...........................................................................Error! Bookmark not defined.
Clasificarea factorilor de risc (după HAWKINS ȘI COLAB.)..................................Error! Bookmark not defined.
MODULUL II .............................................................................................................................Error! Bookmark not defined.
CAPITOLUL V. ORA DE DIRIGENȚIE – MEDIUL ADECVAT PENTRU PREVENIREA PRIMARĂError! Bookmark not define
CAPITOLUL VI. EXERCIȚII, METODE, STRATEGII DE PREVENIRE LA PREADOLESCENȚIError! Bookmark not defined
7.1. METODE CENTRATE PE PROFESOR......................................................Error! Bookmark not defined.
4
Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală

7.1.1. Prezentarea ..................................................................................................... Error! Bookmark not defined.


7.1.2. Studiul de caz .................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
7.2. METODE CENTRATE PE GRUP ................................................................ Error! Bookmark not defined.
7.2.1. Activitatea de energizare (de spargere a gheții) .............................. Error! Bookmark not defined.
7.2.2. Brainstorming-ul (asaltul de idei) ......................................................... Error! Bookmark not defined.
7.2.3. Discuția în grupuri mici .............................................................................. Error! Bookmark not defined.
7.2.4. Discuția dirijată.............................................................................................. Error! Bookmark not defined.
7.2.5. Modelarea comportamentului ................................................................. Error! Bookmark not defined.
7.2.6. Jocul de rol ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
7.2.7. Micile lecturi ................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
7.2.8. Turul galeriei .................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
7.3. METODE CENTRATE PE PARTICIPANT .............................................. Error! Bookmark not defined.
5.1.1. Reflecția individuală/personală ............................................................. Error! Bookmark not defined.
5.1.2. Cercetarea/documentarea individuală ................................................ Error! Bookmark not defined.
5.1.3. Predarea/învățarea reciprocă ................................................................. Error! Bookmark not defined.
5.1.4. Temele pentru acasă.................................................................................... Error! Bookmark not defined.
5.2. SFATURI PEDAGOGICE și MEMENTO-URI ......................................... Error! Bookmark not defined.
CAPITOLUL VII. EXEMPLE CONCRETE DE ACTIVITĂȚI ANTIDROG LA GIMNAZIUError! Bookmark not define
ACTIVITATEA I Informații despre droguri: clasificare, descriere, efecte, însușirea termenilor specificiError! B
ACTIVITATEA II Presiunea grupului......................................................................... Error! Bookmark not defined.
ACTIVITATEA III Factori de risc și de protecție .................................................... Error! Bookmark not defined.
ACTIVITATEA IV Comunicarea asertivă, cum să spunem „NU” ...................... Error! Bookmark not defined.
ACTIVITATEA V Strategii de a face față problemelor ........................................ Error! Bookmark not defined.
ACTIVITATEA VI Comunicarea dintre adolescenți și adulți ............................. Error! Bookmark not defined.
Studiu de caz 1 ....................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Studiul de caz 2 ...................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
MODULUL III ........................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
CAPITOLUL VIII. IMPORTANȚA PREVENIRII PRIN ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLAREError! Bookmark not defined
ACTIVITATEA 1: PARADA CULTURILOR .................................................................... Error! Bookmark not defined.
ACTIVITATEA 2: FESTIVAL DE MUZICĂ FOLK ......................................................... Error! Bookmark not defined.
ACTIVITATEA 3: ELEVI ÎMPOTRIVA DISCRIMINĂRII ........................................... Error! Bookmark not defined.
Fișa de lucru MUNȚI ȘI VĂI ............................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Fișa de lucru DIFERENȚE ASEMĂNĂTOARE ............................................................. Error! Bookmark not defined.
Fișa de lucru DESPRE STEREOTIPURI ......................................................................... Error! Bookmark not defined.
Fișa de lucru DE ACEEAȘI PARTE A DRUMULUI...................................................... Error! Bookmark not defined.
Fișa de lucru FORMELE și DIMENSIUNILE MULTIPLE ALE PREJUDECĂȚILORError! Bookmark not defined.
Fișa de lucru SURSELE CONFLICTELOR ...................................................................... Error! Bookmark not defined.
Fișa de lucru OCHI PENTRU OCHI.................................................................................. Error! Bookmark not defined.
Fișa de lucru UNDE NE ÎNTÂLNIM CU VIOLENȚA? ................................................ Error! Bookmark not defined.
Fișa de lucru SCUTUL MEU DE PROTECȚIE ............................................................... Error! Bookmark not defined.
CAPITOLUL IX. IMPLICAREA PĂRINȚILOR ......................................................... Error! Bookmark not defined.
ACTIVITATEA 1: CONTROLUL COMPORTAMENTULUI ........................................ Error! Bookmark not defined.
ACTIVITATEA 2: DOUĂ MONOLOGURI NU FAC UN DIALOG .............................. Error! Bookmark not defined.
ACTIVITATEA 3: EDUCAȚIA ÎN VIAȚA NOASTRĂ ................................................... Error! Bookmark not defined.
ACTIVITATEA 4: COPIL BUN, PĂRINTE BUN ............................................................ Error! Bookmark not defined.
ACTIVITATEA 5: ABC-UL EDUCAȚIEI: COMUNICAREA ........................................ Error! Bookmark not defined.
ACTIVITATEA 6: CATALOGUL EMOȚIILOR................................................................ Error! Bookmark not defined.
ACTIVITATEA 7: MESERIA DE PĂRINTE .................................................................... Error! Bookmark not defined.
CAPITOLUL X. EDUCAȚIA ANTIDROG PRIN PROIECTE ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLAREError! Bookmark not def
MANAGEMENT DE PROIECT ............................................................................................ Error! Bookmark not defined.
PROIECTUL 1 – PARIU CU VIAȚA ................................................................................... Error! Bookmark not defined.
PROIECTUL 2: ALTFEL, DAR LA FEL CA TINE .......................................................... Error! Bookmark not defined.
Glosar ......................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Bibliografie .............................................................................................................................. Error! Bookmark not defined.

5
Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală

INTRODUCERE
Consumul de substanțe a devenit o problemă din ce în ce mai vizibilă a societății noastre, afectându-ne, într-o
măsură mai mare sau mai mică pe toți: părinți, prieteni, vecini, cadre didactice, medici, asistenți sociali,
psihologi etc. De multe ori vrem să acționăm, să facem mai mult pentru a-i proteja pe cei apropiați nouă să nu
pornească pe drumul consumului. Din păcate însă, nu reușim întotdeauna să fim eficienți în acest demers.
Prezentul suport de curs își propune să vină în întâmpinarea cadrelor didactice preocupate de a fi eficiente în
lucrul cu elevii lor, referitor la problematica drogurilor, punând în el experiența a peste 12 ani a formatorilor
în domeniul adicțiilor: de la noțiuni legate de prevenirea consumului de substanțe, până la instrumente și
tehnici eficiente prin care elevii pot fi sprijiniți să ia decizii bune în viață.
AUTORI
Dr. Zoe-Doina Niță, formator, psiholog clinician principal, psihoterapeut de familie, cadru didactic asociat la
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea București, doctor în psihologie al Facultății de
Psihologie și Științele Educației, Universitatea București, master în prevenirea și combaterea
drogodependențelor la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea București, președinte al
Asociației pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale și Educaționale CATHARSIS.
Sociolog Cătălina CHENDEA, Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, coordonator proiecte prevenire
consum de droguri în școală; formator național în domeniul educație pentru cetățenie democratică,
comunicare, lucrul cu tinerii, educație inter-culturală / Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, Centrul
Nord – Sud al Consiliului Europei; formator în educație personală - componenta caracter / Programul
„Character First !” / Character Training Institute Oklahoma City – USA; formator național în educație pentru
drepturile omului și educație pentru cetățenie democratică - Programul Național „Educație pentru Cetățenie
Democratică” / Ministerul Educației și Cercetării; UNICEF România; Facilitator programul de educație
alternativă în arta de a conduce „Liderii Mileniului Trei” / British Council, Fundația Codecs pentru
Leadership; formare în implementarea și evaluarea strategiilor regionale antidrog - Ministerul Federal al
Sănătății din Germania / LWL; formare în dezvoltarea deprinderilor și abilităților sociale - Ministerul Federal
al Sănătății din Germania / LWL
Mihaela CIȘMILIANU, psiholog clinician principal, supervizor, psihoterapeut, membru al Colegiului
Psihologilor din Romania, cu experiență profesională de 13 ani atât în mediul guvernamental, cât și
neguvernamental, formări în adicții (Tehnica Interviului Motivațional, Prevenirea Recăderilor), formare în
Psihoterapii Scurte Colaborative orientate pe Resurse și Soluții, master în Psihoterapii cognitiv -
comportamentale, multiple formări în domeniul prevenirii consumului de droguri în școală și familie, expert în
cadrul proiectelor cu finanțare europeană.
Alina Neagoe, psiholog clinician specialist, psiholog specialist în psihologia apărării, siguranței naționale și
ordinii publice, membră a Colegiului Psihologilor din Romania, master în psihoterapia cognitiv-
comportamentală, formare în Tehnica Interviului Motivațional și Prevenirea Recăderilor, multiple formări la
nivel național și internațional în domeniul comportamentelor adictive și al prevenirii consumului de droguri în
școală, familie și comunitate, formator certificat ANC, experiență de 12 ani în domeniul adicțiilor (evaluarea și
consilierea persoanelor consumatoare de droguri în scopul creșterii motivației pentru schimbarea
comportamentului de consum și prevenirea recăderilor), expert în prevenirea consumului de droguri pe
proiecte naționale, cu finanțare POSDRU și EEA Grants.
Ciprian BEȚIEANU, formator, ofițer specialist principal, specializare în combaterea infracțiunilor comise de
grupări infracționale organizate specializate în traficul intern și internațional de droguri de risc, droguri de
mare risc, laboratoare de droguri și precursori.
Copyright © 2018, Asociația CATHARSIS. Toate drepturile rezervate. Toate materialele cuprinse în acest
document, dacă nu se specifică altfel, sunt proprietatea Asociației pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale și
Educaționale CATHARSIS. Drepturi de autor și alte legi de proprietate intelectuală protejează aceste materiale.
Reproducerea sau retransmiterea materialelor, în totalitate sau parțial, în orice mod, fără acordul prealabil
scris al titularului dreptului de autor, este o încălcare a legii drepturilor de autor. Cursul de formare
profesională continuă are o durată de 42 de ore și este avizat de către OMEN 3019/08.01.2018.

Date de contact: Acest suport de curs este proprietatea Asociației pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale și
Educaționale CATHARSIS. Pentru permisiunea de a utiliza materialul sau pentru alte informații referitoare la
cursurile pe care le susținem, vă rugăm să ne contactați la adresa cursuri@asociatiacatharsis.ro

6
Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală

MODULUL I
 Introducere în problematica drogurilor:
 Definiții, clasificare droguri, legislație cu privire la regimul drogurilor, tipuri de servicii
disponibile pentru consumatorii de droguri
 Teorii explicative ale consumului de droguri
 Tipuri de programe de prevenire

CAPITOLUL I. DEFINIȚII, CLASIFICARE DROGURI, LEGISLAȚIE CU PRIVIRE


LA REGIMUL DROGURILOR

• Barbituricele și alte substanțe utilizate ca


1.1. Definiția drogului somnifere (fenobarbital);
Cuvântul „drog” are o etimologie controversată: ar • Băuturi alcoolice;
putea veni din persană-droa – care înseamnă miros • Benzodiazepine (diazepam, nitrazepam,
aromat sau din ebraica – droog – care înseamnă rudotel);
substanță uscată. În general, prin acest termen se • Solvenții și gazele inhalante (toluen, acetonă,
înțelege orice substanță farmacologic activă asupra butan);
organismului, iar în sens uzual se înțelege orice • Opiacee (opiu, morfină, codeină, papaverină,
substanță psihoactivă care se pretează la un consum heroină);
abuziv și poate antrena manifestări de dependență. • Opioide (mialgin, fortal, metadonă).
1.2. CLASIFICAREA DROGURILOR PSIHOANALEPTICE - substanțe excitante care
stimulează sistemul nervos (stimulenți ai
Varietatea chimică a drogurilor susceptibile să
activității psihice, droguri care activează
genereze o dependență și diversitatea modurilor
conștiința).
lor de acțiune, fac ca orice clasificare a drogurilor
să se sprijine înainte de toate pe aprecierea
• Stimulenți minori: nicotină, cafea, ceai, cacao,
efectelor lor, ceea ce antrenează un risc de cola etc.
schematizare excesivă. Au fost avansate mai multe • Stimulenți majori: cocaina și amfetaminele (care
modele de clasificare a drogurilor sau, cel puțin, au și efect halucinogen, ex.: Ecstasy, pudra
ierarhizări ale efectelor lor psihotrope. Principalele îngerilor); hormonii steroizi anabolizanți.
clasificări ale drogurilor sunt în funcție de originea PSIHODISLEPTICE - substanțe care perturbă în
produsului, regimul juridic și efectul produs asupra diferite moduri activitatea psihică, funcțiile
sistemului nervos central. sistemului nervos
Substanțe halucinogene sau onirogenele, ori
1.2.1. După efectul produs asupra delirogenele (LSD, ciuperci halucinogene,
Sistemului Nervos Central Mescalina); Canabis și derivați.
Se disting, după activitatea lor asupra Sistemului 1.2.2. După regimul juridic al
Nervos Central, trei categorii de psihotrope:
psiholeptice, psihoanaleptice și psihodisleptice. substanțelor
• Drogurile legale sau licite sunt substanțe a
PSIHOLEPTICE - Substanțe sedative care căror fabricare și administrare sunt supuse
deprimă activitatea sistemului nervos controlului: alcoolul, cafeina, nicotina și
(depresori ai activității psihice) medicamentele.
Reunesc hipnoticele sau somniferele, • Drogurile ilegale sau ilicite sunt substanțe
neurolepticele, anxioliticele sau tranchilizantele total interzise (ex.: heroina, cocaina, canabisul,
Ecstasy).
7
Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală

1.2.3. După originea produsului obișnuia să administreze doze de opium bolnavilor


Produse obținute din compuși naturali (canabis, săi.
tutun etc.); Produse obținute prin semi-sinteza În secolul al XVII-lea, un medic englez, Thomas
compușilor naturali (ex. heroina); Produse Sydenham, a creat formula laudanum-ului,
obținute prin sinteză chimică (Ecstasy etc.). preparat care ulterior a stat la baza toxicomaniei
multor artiști și scriitori romantici. Marea glorie a
1.2.4. După dependența generată opium-ului a fost în secolul al XIX-lea, când a
Droguri care creează: dependență fizică/ devenit obiectul mizelor internaționale complexe
dependență psihică sau dependență mixtă - care au adus față în față Marea Britanie și China și
fizică și psihică. care au constituit grăuntele războaielor opium-
ului. Opium-ul a generat în secolul al XIX-lea o
A. Opiaceele formă de toxicomanie specifică: opiomania.
Prin denumirea de opiacee ne referim la derivații În Europa, opiofilia (engl. Opiophilia) s-a dezvoltat
„clasici” ai opiului, produși prin metode de în cercurile artistice și medicale. În Marea Britanie,
prelucrare relativ simple, mai mult fizice decât unde acesta sosea în cantități foarte mari,
chimice; opioidele includ și substanțe recente, farmaciștii vindeau acest drog fără limite. Se găsea
produse prin sinteze chimice uneori destul de opium în cafenele și în spițeriile de la periferie, iar
complexe1. După origine, opioizii se clasifică astfel: muncitorii recurgeau la el pentru a-și alina sărăcia.
derivați naturali (morfina, codeina, papaverina) Opiofagia terapeutică a scăzut, dar, datorită
derivați semisintetici (heroina, hidromorfina, cuceririi Indochinei de către francezi și a fascinației
buprenorfina) și derivați sintetici (metadona) pentru Extremul Orient, utilizarea opium-ului
(O.Mungiu; 2010). fumat s-a răspândit rapid în mediile militare și
artistice. Fumeriile de opium se înmulțiseră în
Opiul Franța, înainte de primul Război Mondial, opium-ul
fiind de multe ori mai ieftin decât băuturile
Opiul este o substanță narcotică, toxică, obținută spirtoase. Legea din 1916 a pus capăt utilizării
prin uscarea latexului extras prin incizii din publice a opium-ului.
capsulele necoapte ale speciei de mac “Papaver
somniferum” și este folosită în doze mici în Forma de prezentare. Opiul este obținut din
medicină ca somnifer, calmant, analgezic sau în latex-ul capsulelor de mac (Papaver somniferum)
doze mai mari ca stupefiant. care este bogat în alcaloizi (morfina, codeina etc.).
Latexul alb, lăptos, obținut din capsulele de mac
Istoric - Tăblițele sumeriene gravate dovedesc maturate (Papaver somniferum) se usucă,
utilizarea opium-ului cu trei milenii înainte de colorându-se spre maron, se întărește, dobândind
Hristos în Mesopotamia, dar această utilizare este o consistență asemănătoare cauciucului. Latexul de
cu mult mai veche, deoarece s-au găsit vestigii din mac este constituit dintr-un amestec de gume,
neolitic care sugerează că macul era cultivat în grăsimi, materii pectice, albumine, rășini, alcaloizi
apropierea satelor. de mare valoare în industria farmaceutică (circa 25
Toate civilizațiile din antichitate au utilizat macul de alcaloizi), între care cei mai importanți sunt
și opium: nepenthes-ul din Odissea, drog al „uitării”, reprezentați de codeină, narcotină, tebatină,
era fără îndoială un extras care conținea opium. papaverină, naceină și bine-cunoscuta morfină.
Medicii din Grecia Antică au descoperit Această formă brută a opiumului se modelează în
proprietățile medicale remarcabile ale acestuia, bulgări, sau așa-numite „pâini”. Culoarea oscilează
dar au subliniat și toxicitatea lui și pericolele între maro și negru. Opiumul conține aproximativ
abuzului. Ei sunt cei care au descris pentru prima 40 de substanțe active diferite, numite alcaloizi.
dată formula teriacei, preparat complex care asocia Alcaloidul principal este morfina.
aproximativ zece ingrediente (între care și opium- Mod de utilizare - Opiul brut poate fi mâncat,
ul) cunoscut ca un antidot puternic al multor băut, injectat sau fumat. Când este fumat, degajă un
otrăvuri și un veritabil panaceu pentru multe boli. miros acru, înțepător. În medicină opiul se
Medicina din Evul Mediu a acordat un loc special folosește în cantități mici ca somnifer, calmant,
opium-ului în Orientul Mijlociu unde ingestia analgezic, fiind mai ales utilizat ca materie primă
acestui drog era frecventă și existau numeroase pentru fabricarea legală a morfinei, a codeinei și a
preparate medicamentoase pe bază de opium. altor derivați.
Renumitul alchimist și medic elvețian Paracelsus
Inițial, opiul a fost utilizat drept stupefiant fiind
1Kaplan&Sadock-Manual de buzunar de Psihiatrie Clinică,
mai ales fumat, producând o stare de euforie
pag.121 urmată de un somn însoțit de delir.
8
Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală

Efectele consumului de opiu depind de mărimea filiala din Eberfeld, a produs un asemenea preparat
dozelor, de periodicitatea lor, fiind diferite de la căruia i s-a dat numele comercial de heroină.
individ la individ, ducând de la o stare de calm la
Forma de prezentare - Morfina se extrage direct
una de extaz, durere violentă sau chiar la deces.
din macul alb (germ. Opiummohn) sau din
Organismul cere în permanență ca dozele să
produsul intermediar. Se prezintă sub forma unei
crească cantitativ. O doză puternică poate duce
pulberi a cărei culoare variază de la alb murdar, la
rapid la somn, apoi la comă și moarte, centrul
galben până la maroniu. Are gust amar, este
respirator al creierului fiind paralizat. După 12 ore
solubilă în alcool și este higroscopică. Morfina
de la administrarea dozei, consumatorul de opiu
destinată medicinii este transformată în săruri
poate deceda sau poate da semne de revenire.
precum: sulfați, clorhidrați, tartrați de morfină.
Utilizarea cu regularitate a opiului duce la
Acestea se prezintă sub formă de pulberi cristaline
necesitatea sporirii dozelor și la dependența de
albe, inodore și solubile în apă. Din acestea se
acesta, transformându-l pe consumator în
produc medicamente sub formă de comprimate
toxicoman. Opiomania îl descompune psihic și
sau fiole.
mental pe individ, deteriorează memoria,
diminuează apetitul și înrăutățește funcțiile Mod de utilizare - Morfina este folosită drept
ficatului. În toate cazurile de toxicomanie se analgezic în medicină, dar exercită un efect
constată o pierdere evidentă a voinței și a deprimant asupra sistemului nervos, fiind un
capacității de decizie. deprimant al centrului tusei și al centrului
respirator. Este utilizată mai ales pentru
Pentru a realiza mai exact pericolul pe care îl
proprietățile ei de a suprima sau de a preveni
reprezintă pentru om consumul de opiacee,
durerile intense de natură canceroasă, colicii,
precizăm că alcaloizii realizați din opiu produc
infarctul miocardic, edemul pulmonar acut,
intoxicații mortale în general la doze de peste 10
intoxicațiile cu atropină, obstrucțiile vasculare
ori doza terapeutică, fiind deci activi în doze de
periferice sau șocurile traumatice.
miligrame.
Efecte - Morfina utilizată în cantități mari, chiar și
Morfina sub formă de medicament produs licit, conduce la
obișnuință și în final la toxicomanie. Obiceiul de a
Este un alcaloid extras din opium, fiind utilizat în face timp îndelungat injecții cu morfină
scop terapeutic ca analgezic și a cărui utilizare (morfinomania) declanșează în corpul uman o
abuzivă duce la un comportament adictiv. serie de tulburări fizice și psihice grave (senzații
anormale, exaltarea imaginației etc.), ajungându-se
Istoric - În 1804, la Cramersche Hofapotheke din
până la o degradare lentă a întregii activități
Paderborn (Westfalia), un student la farmacie
psihice a toxicomanului.
Frederich Wilhelm Adam Sertüner, discipol al
farmacistului Franz Anton Cramer, a început să se
intereseze de medicamentele pe bază de opium. Codeina– metilmorfina
Sertüner era intrigat de marea variabilitate a
Istoric - Codeina a fost izolată din opium în 1832
efectelor hipnotice a acestor produse, variabilitate
de către farmacistul francez Jean-Pierre Robiquet.
care se manifesta chiar dacă se respectau întocmai
Primele cazuri de toxicomanie cu acest produs
prescripțiile și formulele de fabricare. În 1805,
(codeinomanie) au fost descrise în Statele Unite în
Sertüner a izolat pe cale chimică o sare pe care a
1934, la pacienții cărora li s-a injectat codeina în
numit-o morphium, după numele zeului grec al
scopul de a li se trata dependența de morfină. S-a
viselor (Morfeu). Formula morfinei a fost propusă
stabilit atunci că dependența poate să apară în
în 1925 de Gulland Robinson și Schöpf, iar sinteza
cazul utilizării abuzive, chiar și pe cale orală.
sa completă a fost realizată de Gates în 1953 și de
Ginsburg în 1954. Însă această formulă este prea Codeina poate fi utilizată în cadrul unei
complexă pentru a se putea substitui extractului de politoxicomanii sau servește ca drog de rezervă
opium sau din capsulele de mac. heroinomanilor, în cadrul unei autosubstituții.
Curând după producerea morfinei, s-a constatat că Forma de prezentare
aceasta provoacă rapid dependență și s-a încercat Codeina - metilmorfina este un alcaloid extras din
găsirea unui substituent care să elimine acest risc. opium și este utilizat în medicină pentru
Încă din anul 1874, un cercetător englez a propus proprietățile sale analgezice și antitusive, dar se
un asemenea înlocuitor, dar nefiind încă bine folosește și de către toxicomani ca substitut al
determinat, ideea a rămas nevalorificată. În anul heroinei. Se găsește sub forma de tablete și fiole.
1898, firma germană de produse chimice Bayer,

9
Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală

Mod de utilizare - Atunci când este injectată, Franța, indiferent de indicație (dureri sau
acțiunea sa farmacologică și efectele sale sunt medicație de substituție), în timp ce în Marea
comparabile cu cele ale morfinei. Administrată pe Britanie, Danemarca, Olanda este permisă, iar în
cale orală, are efect analgezic mai slab, însă are și Elveția și Australia este încercată pentru inițierea
reacții adverse: depresie respiratori, grețuri, tratamentului de substituție al toxicomanilor. În
vărsături, constipație. fapt, heroina nu este eliberată consumatorului, ci
acesta se prezintă în centru pentru a i se
Consumul de codeină înlătură manifestările de
administra o doză.
”craving” de heroină. Utilizatorii ingerează de
cinzeci până la o sută de ori doza terapeutică, Forma de prezentare – Heroina/diacetilmorfina
pentru a simți o oarecare euforie. Codeina nu are (diamorfina) se prezintă sub forma de pulbere albă
însușirile narcotice ale morfinei, iar însușirile - beige-brună (sau granule, ca de ceai solubil, la
analgezice sunt mult mai diminuate (se folosește heroina din Hongkong). Heroina pură este o pudra
drept medicament contra tusei), însă se poate alba cu gust amar și miros slab de oțet. Pe piața
folosi și la prepararea drogurilor. drogurilor se poate găsi și ca o pudră galbenă sau
maro din cauza faptului că procesul de prelucrare
Heroina chimică a fost deficitar, sau prin amestecarea
heroinei pure cu alte substanțe chimice de către
Opiaceu obținut prin sinteză pornind de la morfină, dealerii dornici să obțină bani mai mulți pentru o
utilizarea sa determină rapid o dependență fizică și cantitate de drog mai mică vândută clienților.
psihică importantă și se găsește din acest motiv la
La ora actuală, pe piața ilicită a stupefiantelor, sunt
originea unei toxicomanii - heroinomania.
puse în vânzare patru sortimente de heroină,
Istoric - Diamorfina a fost sintetizată în 1874 de denumite nr. 1, 2, 3 și 4. Din cauza purității mai
către chimistul englez C.R.A. Wright, dar numai în reduse de substanță activă, heroinele nr. 1 și 2 nu
1898 chimistul german Heinrich Dreser, care lucra mai sunt căutate nici de traficanți, nici de
în laboratoarele Bayer, a preconizat utilizarea sa ca toxicomani. Drogul cel mai solicitat astăzi este
medicație în tuberculoză. A fost introdusă în heroina nr. 3, având un conținut de heroină pură
tratamentul uman sub denumirea de „heroina”, între 35 - 90%, însă cel mai frecvent de 60%.
atât în calitate de medicament capabil să se Aceasta mai este supranumită de traficanți și
substituie morfinei în tratamentul durerilor, cât și “Hong Kong Rocks”2, “Brown Sugar” (Zahăr maron)
ca medicament care permite dezintoxicarea sau “Vogelfutter” (Hrană pentru păsări). Heroina
morfinomanilor. nr. 4 are o puritate de 95%.
În 1920, în America, Corpul Medical a cerut În ultimul timp, se răspândește tot mai mult
„prohibiția” heroinei din cauza dependenței rapide obiceiul extrem de nociv de a consuma heroina și
pe care acest drog o crea. În 1923, Societatea alte stupefiante în asociere cu alte droguri,
Națiunilor Unite a redactat un prim text care substanțe psihotrope sau alcool, ceea ce face să
reglementa utilizarea heroinei pe plan crească enorm riscul, și așa destul de mare, pentru
internațional, substanța fiind declarată periculoasă viața celor care îl practică. Alteori, pentru a
și de interes terapeutic scăzut. În 1924, Senatul “potența” efectele heroinei, traficanții îi adaugă
American a votat în unanimitate o lege pentru stricnină care, de cele mai multe ori, provoacă
interzicerea utilizării nemedicale a heroinei. În anii decesul toxicomanilor. Dată fiind toxicitatea
1920-1930, țările europene au încercat să-și deosebită a heroinei, îndeosebi a sortimentelor
păstreze autonomia de gândire în această foarte pure din ultima vreme, toxicomanii și
problemă și să se diferențieze de Statele Unite, traficanții o amestecă cu lactoză, zahăr pudră, lapte
exprimându-și dorința de a utiliza heroina în praf sau alte ingrediente. Sunt însă cazuri în care
practica terapeutică, mai mulți medici europeni heroina este amestecată cu pudră de talc sau când
considerând-o indispensabilă. sunt vândute toxicomanilor doar ingredientele
Chiar dacă în urma tratatului din 1931 experții care ar trebui să fie amestecate cu heroina.
europeni au admis că acest drog dă cea mai mare Mod de utilizare - Heroina fie se prizează, se
dependență, iar consumul genera costuri sociale inhalează (metodă numită „hailing” sau „blowing”),
peste beneficiile terapeutice scontate, multe țări au ori se injectează intramuscular, subcutanat (în
continuat să o utilizeze sub acoperirea unei țesutul adipos) sau intravenos, ultima variantă
prescripții medicale, în special Canada, Marea fiind constatată cel mai frecvent. Pentru injecția
Britanie, Belgia, Olanda, Islanda, Malta și Elveția. intravenoasă, se plasează într-o lingură o cantitate
Utilizarea legală a heroinei este astăzi variabilă, în
funcție de țară. Prescrierea sa este prohibită în 2
Stânci de Hong Kong
10
Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală

de 50 - 150 mg heroină în apă, amestecul se deja dependenți sunt obligați să-și reinjecteze
încălzește până când cea mai mare parte a heroina din ce în ce mai des, pentru a evita
substanței se dizolvă. Pentru o mai bună sevrajul. Frecvența injecțiilor - respectiv a
solubilitate se adaugă acid citric. Dependenții de cantității injectate per doză - trebuie crescută mai
heroină filtrează apoi soluția obținută printr-un repede decât în cazul celorlalte stupefiante
tampon de vată sau un filtru de țigaretă, o aspiră comparabile ca efect. De acest fapt se leagă
într-o seringă și o injectează ulterior în venă. Un potențialul criminogen ridicat al heroinei.
dependent de heroină consumă zilnic 0,5 - 3 g Deoarece prețul este ridicat și cantitatea
heroină de concentrație medie. Injecțiile se împart consumată atinge ordine de mărimi considerabile,
de regulă în trei, rareori în mai multe doze pe zi. dependentului nu-i rămâne altă posibilitate, decât
să-și asigure cantitatea necesară prin comiterea de
Efecte și pericole apărute prin abuz - Heroina
așa-numite „infracțiuni de procurare”.
are practic, același spectru de acțiune ca și morfina,
Infracționalitatea directă și indirectă legată de
dar are un efect analgezic de cinci, până la 10 ori
procurarea heroinei apare mai rapid și se
mai puternic. În același timp, heroina este și
manifestă mai intens decât în cazul dependenței de
puternic euforizantă. La fel ca morfina, estompează
alte substanțe.
activitatea intelectuală a omului și influențează
starea sa psihică în sensul eliminării fricii și a Având în vedere marja de siguranță îngustă a
proastei dispoziții. Sub influența heroinei, oamenii heroinei, adică a diferenței mici între doza
par a fi din cale afară de fericiți. Nevoile lor sunt suportabilă și cea toxică, se constată frecvent
complet satisfăcute, au tot ce au nevoie. Adesea, intoxicația cu heroină, caracterizată prin
consumatorii relatează un episod de „flash”3, un pierderea cunoștinței și depresia respiratorie,
flux dinamic, de plăcere ce cuprinde întreg corpul precum și prin colapsul circulator și frecvența
imediat după injectarea în circulația sanguină. cardiacă extrem de joasă. Depresia respiratorie
Totalitatea efectelor resimțite de către cei care este principala cauză de deces prin supradozare.
consumă aceste droguri se mai numește „kick”4.
Efecte și riscuri: Inițial consumatorii încearcă o
Termenii sugerează funcția puternică de
senzație de euforie plăcută, de eliberare totală de
amplificare a senzațiilor prin care aceste opiacee
anxietate și stress. Senzația plăcută sau fiorul,
pot domina comportamentul persoanei
constă dintr-un puternic sentiment de plăcere care
dependente, mai ales dacă sunt administrate
se accentuează pe măsură ce drogul pătrunde în
injectabil.
organism. Reducerea pulsului și a frecvenței
Mulți consumatori dezvoltă și o dependență față de respiratorii, diminuarea poftei de mâncare și
seringă sau ac, indiferent de drogul administrat. pupilele contractate „ca acele de gămălie”, pielea
Este apreciată senzația ce o dă acul înțepător, palidă, sunt semne ușor de recunoscut la orice
„simți oțelul”. Se injectează orice: de la comprimate persoana care a consumat heroină.
dizolvate, metadonă, coniac până la apa de baltă.
La o prima utilizare, mai ales când heroina este
Cantitatea zilnică necesară de opiacee depinde de injectată, apare greața și voma. Injectarea în venă
tipul substanței și gradul de obișnuință. Odată cu intensifică efectele și le face aproape instantanee,
dispariția efectului opioid, absența stării de fericire producând pentru moment o foarte mare plăcere.
este percepută amplificat în realitatea obiectivă. La Când heroina este fumată, efectele pot surveni
o nouă administrare, dispare depresia, la fel ca aproape cu aceeași rapiditate ca și în cazul
simptomele de sevraj fizic. injectării, dar sunt mai puțin intense.
Manifestările de sevraj la dependența de heroină Când acest drog este injectat, dezvoltarea mai
ajung de la tulburări vegetative ușoare rapidă a dependenței e mai probabilă din trei
(transpirații, senzație de frig, frisoane) până la motive:
colapsuri circulatorii grave, durere la nivelul
membrelor, abdomenului, oaselor și mușchilor, Efectul este mai intens, pentru că toată
tulburări de somn persistente, dureri colicative și cantitatea de drog administrată intră rapid în
crize convulsive. Efectul dozei unice dispare mai sânge.
repede ca la morfină. Durata efectului este de
două-trei ore, spre deosebire de morfină: cinci-
șase ore. Corespunzător, fenomenul de sevraj se
Consumatorii sunt foarte atrași de instalarea
aproape instantanee a senzației intense de plăcere.
instalează mai devreme, adică de două ori mai
rapid ca în cazul morfinei. Consumatorii care sunt Ritualul injectării poate fi la fel de important
pentru individ ca și efectele drogului.
3
engl. trăsnet
4
energie, avânt, putere mobilizatoare
11
Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală

Riscul consumului regulat sau în cantitate mare unele diferențe. Ea este un agonist opiaceu.
constă în apariția tulburărilor respiratorii, Metadona se vinde pe piața drogurilor sub formă
constipație, menstruație neregulată, anxietate, de tablete sau soluție lichidă siropoasă.
schimbări ale stării sufletești, paranoia și pierderea
Mod de utilizare - Levometadona poate fi
poftei de mâncare.
administrată sub formă de comprimate, intravenos
Toate acestea, acumulate în timp, duc la scăderea (i.v.) și intramuscular (i.m.), precum și ca soluție
rezistenței organismului la îmbolnăviri. Injectarea neinjectabilă de picături. În medicină, se
de opiacee și adoptarea unui stil de viață centrat pe administrează și ca analgezic forte, sărac în efecte
consumul de droguri pot avea consecințe grave: adverse, de exemplu în cazul infarctului miocardic
utilizarea în comun a seringilor, acelor sau altor și al durerilor tumorale. Spre deosebire de heroină,
echipamente de injectare sporește riscul infectării metadona nu generează acea senzație de plăcere,
cu HIV sau alte virusuri, inclusiv virusul hepatitelor de detașare de realitate și plutire. Efectul ei apare
B și C. mai încet și este mai puțin intens.
Există și riscul administrării de heroină combinată O parte dintre consumatorii de heroină care au
cu alte substanțe de către dealeri. Acestea, în participat la unele programe de administrare a
combinație cu heroina, pot fi mortale dacă este metadonei în cadrul tratamentului de substituție,
folosită calea injectabilă. consideră că adaptarea la noua situație necesită
timp, în timp ce alții sunt de părere ca acest lucru
Este destul de dificil să prezici puritatea heroinei
nu reprezintă o problemă. Metadona poate genera
vândute pe stradă. Din acest motiv, chiar dacă o
o stare de visare, mai puțin intensă, dar de durată
persoana își va injecta exact aceeași cantitate de
mai lunga decât heroina. Metadona scade
drog ca de obicei, poate muri din cauza unei
sensibilitatea, reacția la durere, anxietatea și
supradoze, deoarece concentrația de drog a fost
produce o senzație de bine. Administrată în doze
mai mare în doza cumpărata de pe stradă, decât în
mari determină somnolentă sau pierderea
dozele folosite în experiențele anterioare.
cunoștinței. Toleranța și dependența se dezvoltă

Metadona- adolphina după un consum regulat și se instalează relativ


rapid. Folosirea combinată a metadonei cu alte
Istoric - Opiaceu de sinteză, cu acțiune substanțe depresive ale sistemului nervos central
asemănătoare morfinei, prescrisă în cadrul are efect de supradoză care poate fi mortal. În
tratamentului de substituție, metadona a fost cazul unui individ alergic la una din aceste
sintetizată în Germania de chimiști, în timpul celui substanțe, intoleranța apare și la doze mici.
de al doilea Război Mondial, pentru a răspunde Efecte adverse - Efect sedativ, transpirații profuze,
lipsei morfinei care permitea atenuarea durerilor euforie, mioză, rar tahicardie, hipotensiune,
răniților în război. Ea a fost denumită „adolphina” constipație (ca toate opiaceele, are acțiune
sau „adolfina” prin asocierea rădăcinii latine paralitică asupra peristaltismului intestinal),
„dolor” = durere, ce evoca proprietățile analgezice depresie respiratorie (inhibarea automatismului
a medicamentului și prenumele lui Adolf Hitler. respirator).
Adolfina a fost denumită metadonă în 1946, după
Intoxicația - Semne ale unei supradoze sunt:
ce americanii au obținut brevetul german la
depresia respiratorie severă, hipotensiune
sfârșitul războiului. Abia în 1946 a fost studiată în
marcată, tahicardie, hipertermie, tulburări de
Statele Unite și s-a dovedit că permitea tratarea
conștiență până la comă.
eficace a manifestărilor de sevraj la morfină. Până
la începutul anilor 1990, metadona nu a fost Efecte Utilizarea pe termen lung poate determina:
utilizată decât în sevrajul opiaceelor, sub formă de absența sau rărirea ciclului menstrual; diminuarea
cure scurte, cu doze regresive. reflexului de tuse; diminuarea libidoului; scăderea
tensiunii arteriale; dificultăți de concentrare;
În 1971, administrația Nixon, a inițiat o politică
constipație.
federală care autoriza utilizarea largă a metadonei
ca medicament în tratamentele de substituție. Metadona este folosită ca o modalitate de tratare a
dependenței de heroină, fiind prescrisă în doze
În prezent, în Europa este folosită doar în cazul
care se reduc treptat, în timp. Întrebuințarea
tratamentelor de substituție, în țările anglo-saxone
metadonei în programele de tratare a persoanelor
este prescrisă și în anesteziologie, iar în Statele
dependente de heroină reduce riscul contactării
Unite este utilizată ca analgezic.
virusului HIV, a virusurilor hepatitei B și C în cazul
Forma de prezentare - Metadona este similară utilizatorilor de droguri injectabile. Metadona se
heroinei - ambele sunt depresive - dar există și administrează oral, sub forma de tablete, astfel că
12
Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală

persoanele care foloseau heroina injectabil nu se Primul producător mondial de cocaină în scopuri
mai expun riscului de infectare prin folosirea de comerciale a fost cunoscuta firmă germană MERCK
echipament nesteril. din Darmstadt care a început producția în anul
1862. Principalul concurent al firmei din
B. Stimulentele Darmstadt pentru deținerea supremației în
comerțul mondial cu cocaină a devenit firma
Cocaina și crack-ul americană PARKE DAVIS COMPANY, cu sediul în
Detroit, care a trecut imediat la producția masivă
Istoric - ARBUSTUL DE COCA (Erytroxylon coca) de țigarete cu adaos de cocaină, de medicamente
este originar din America de Sud. Din frunzele de cardiotonice pe bază de cocaină, precum și de alte
coca se extrage un alcaloid numit cocaină. preparate cu conținut de cocaină, ca de exemplu:
Mestecatul frunzelor de coca era un fapt cultural injecții subcutanate, unguente și spray-uri cu
încă dinaintea apariției Imperiului Incaș, cu diverse utilizări.
aproximație în jurul anului 3000 Î.Hr. Efectele lor
asupra stării de spirit și asupra comportamentului Cocaina era extrem de prețuită în deceniile opt și
erau foarte mult apreciate de către indieni. Planta nouă ale secolului al XIX-lea fiind utilizată
era considerată a fi un dar al zeilor și era folosită în împotriva maladiilor respiratorii precum cele
timpul ritualurilor religioase, înmormântărilor și a tuberculoase, a astmului și insuficienței
altor situații speciale. respiratorii și multe figuri proeminente ale
momentului recomandau utilizarea terapeutică a
Cu mult timp în urmă, cocaina era extrasă din cocainei.
planta de coca, iar frunzele erau mestecate de către
amerindienii peruani și cei din diferitele țări ale În afara uzinelor farmaceutice, o serie de firme
Americii de Sud. Folosirea acestor frunze este comerciale s-au gândit să tragă foloase de pe urma
anterioară timpului istoric cunoscut, astfel că tot cocainei. Corsicanul Angelo Mariani (1838 - 1914)
ceea ce se știe în prezent provine în întregime din a făcut o avere considerabilă cu o băutură
surse arheologice. tonifiantă conținând cocaină, pe care a lansat-o pe
piață sub denumirea de “Vinul Mariani”. Printre
Urmele descoperite în oalele din America de Sud clienții săi statornici s-au numărat actrița franceză
demonstrează faptul că mestecatul frunzelor de Sarah Bernhardt (1844 - 1923), compozitorul
coca se practica încă dinaintea apariției Imperiului american John Philip Sousa (1854 - 1932),
Incaș, cu aproximație în anul 3000 î.Hr.. În arhitectul francez Frederic Auguste Bartholdi
momentul apariției spaniolilor, în secolul al XV-lea, (1834 - 1904), care a realizat Statuia Libertății din
Imperiul Incaș era în declin. În această perioadă New York, scriitorii francezi Jules Verne (1828 -
frunzele de coca nu mai erau folosite decât de către 1905) și Emile Zola (1840 - 1902), precum și Papa
clasa conducătoare sau doar în ritualuri. Leopold al XIII-lea și Papa Pius al X-lea.
La început, spaniolii au încercat să-i avertizeze pe Din păcate, un rol negativ în popularizarea cocainei
amerindieni cu privire la folosirea acestora, l-au avut unii medici și scriitori celebri, precum
deoarece le considerau o barieră în calea psihiatrul austriac Sigmund Freud (1856 - 1939) și
convertirii la creștinism. Mai târziu, a devenit o scriitorul englez Sir Arthur Conan Doyle (1859 -
modalitate de recompensare a băștinașilor pentru 1930), creator al faimosului detectiv Sherlock
munca lor. În acest fel, ei puteau obliga o Holmes. De asemenea, cu cocaină s-au drogat și
importantă forță de muncă să lucreze în condiții numeroși ofițeri naziști, între care cel mai aprig
grele, la altitudini înalte, în minele lor de aur și cocainoman a fost Hermann Göring (1893 - 1946).
argint. Frunzele de coca împreună cu ceaiul,
cafeaua și tutunul au fost aduse în Europa de către Prima utilizare în scopuri medicale a fost făcută de
exploratori în secolul al XVI-lea, dar spre deosebire către Sigmund Freud, care l-a convins pe
de acestea, frunzele de coca au devenit nepopulare oftalmologul Carl Koller să utilizeze, în 1884,
chiar înainte de secolul al XIX-lea. Acest fapt se cocaina în timpul unei intervenții la om și care era
poate datora deteriorării frunzelor în timpul de fapt tatăl lui Freud, care suferea de glaucom. În
călătoriei, ceea ce le slăbea mult efectul. același an, William Halsted a realizat prima
anestezie tronculară și a descoperit că cocaina
În anul 1862 Albert Niemann reușește să extragă putea să blocheze conducerea senzitivă.
din frunzele de coca o formă pură de cocaină,
formula bruta a cocainei a fost descoperita abia în Din 1880, cocaina devenise populară peste
1865 de Wilhelm Lossen. Până în 1880 studiile au Atlantic: se administra ca tonic (a intrat în formula
rămas în cea mai mare parte confuze: mulți Coca-Cola), ca tratament al unui mare număr de
confundând coca cu cocaina. afecțiuni și ca dezintoxicant la alcoolici, opiomani
și morfinomani.

13
Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală

În Europa, folosirea cocainei s-a răspândit cu împreună cu bicarbonat de sodiu sau de amoniu și
rapiditate în Berlin, unde în anii ’20 erau între care, datorită prețului scăzut și a efectului rapid, s-
10.000 și 20.000 de consumatori permanenți. a răspândit rapid printre consumatori. În
Piloții germani din timpul primului război mondial momentul în care se topesc, aceste cristale
erau drogați cu cocaină înaintea fiecărui zbor. Se trosnesc ușor și fac un zgomot asemănător
poate afirma că, în timpul primei conflagrații numelui pe care îl are produsul.
mondiale, cocaina a jucat în Europa același rol pe
Forma de prezentare: Cocaina – coke, white,
care l-a avut heroina pentru americani în războiul
coco, nea, zăpada și Crack-ul – free-base
din Vietnam, folosirea acestor droguri fiind
tolerată sau chiar încurajată. Frunzele de coca conțin între 0,1% și 0,8%
cocaină, în funcție de locul lor de cultură.
Un rol nefast în ridicarea la cote atât de nebănuite
Conținutul în alcaloid crește cu altitudinea la care
a traficului și a consumului de cocaină l-au jucat și
planta este cultivată. Frunzele de coca sunt
îl joacă în continuare artiștii și cântăreții celebri,
macerate de cele mai multe ori, dar ele pot fi și
precum și unii reprezentanți ai intelectualității din
rulate în țigarete sau infuzate în apă caldă.
țările occidentale. De pildă, Paul McCartney, unul
din membrii formației Beatles, a fost arestat și Pasta de coca seamănă cu un mastic de culoare
expulzat din Japonia pentru deținere ilegală de crem-brun. Este un produs intermediar ce se
cocaină. Tot pentru același delict, el a fost reținut și obține din transformarea frunzelor în pudră. Pasta
pe aeroportul Heathrow din Londra, de data este obținută prin amestecarea frunzelor cu un
aceasta împreună cu soția sa Linda. În același produs alcalin (bicarbonat de sodiu), un solvent
aeroport a fost arestat și actorul american Anthony organic (kerosen) și apă. Amestecul se agită și
Perkins care transporta ilegal opt grame de canabis alcaloidul este extras în solventul organic. Frunzele
și trei săculeți cu L.S.D.. De asemenea, actrița și apa sunt aruncate. Utilizarea unui acid permite
americană Jody Foster a fost prinsă la Boston cu separarea alcaloidului de kerosen, care este
cocaină în bagaje. aruncat. Un adaos suplimentar de bicarbonat
permite obținerea unei substanțe solide - pasta de
În ultimul timp, toxicomanii americani recurg la un
coca. Această pastă este pusă la uscat. Din punct de
amestec deosebit de periculos pentru organism,
vedere chimic, această pastă este cocaina „base”
rezultat din combinarea cocainei cu heroina,
(bază), dar ea conține reziduuri toxice. Pasta este
obținându-se așa-numitul “speedball” care are
hidrofobă și nu poate fi injectată, inhalată sau
efecte catastrofale. La Amsterdam, în același
înghițită. Majoritatea pastei este transformată în
amestec se mai adaugă și amfetamină, făcându-l și
pudră pentru a putea fi fumată.
mai nociv. Tot la Amsterdam, în rândul
toxicomanilor de origine asiatică, a apărut practica Pudra sau clorhidratul de cocaină, crack-ul se
inhalării unui amestec de cocaină cu rom, adus în prezintă sub forma unei pudre albe cu aspect
stadiul de fierbere. Cocaina a pus o asemenea floconos. El este obținut prin dizolvarea pastei de
stăpânire pe societate încât, după cum afirma coca în acid clorhidric și apă. Prin adăugarea unei
George R. Gay, cercetător din San Francisco în sări de potasiu, din amestec se elimină impuritățile.
materie de stupefiante, ea a devenit un “drog În final, prin adăugarea amoniacului are loc
specific american”, un “simbol al societății precipitarea clorhidratul de cocaină care poate fi
occidentale industriale”. Clorhidratul de cocaină recuperat și uscat. Înainte de a se distribui, cocaina
este considerat un “stupefiant de elită” sau poate fi diluată (amestecată) cu diverse produse :
“șampania drogurilor” (revista “Le Point”). De lactoza, benzocaina (un anestezic local), alte
aceea, chiar traficanții și consumatorii acestui droguri sau alte substanțe inerte. Sarea de cocaina
alcaloid sunt tratați cu o anumită blândețe de este hidrofilă și de aceea poate fi solubilizată în apă
tribunalele americane, deoarece cocaină este și apoi injectată, inhalată sau ingerată. Ea nu poate
considerată drogul celor bogați, “caviarul pieței fi însă fumată, pentru că se descompune și devine
drogurilor” (revista “Time”), fiind de 10 ori mai inactivă la o temperatură apropiată de
scumpă decât aurul. temperatura sa de vaporizare (1980C).
Cocaina a fost primul drog ilegal care a generat un Cocaina în amestec cu alte substanțe poate atinge o
trafic organizat. Ea este cea care a dus la apariția puritate de 10 - 30% și poate fi împachetată în
figurii emblematice a furnizorului (dealer-ul de pachețele de hârtie, de aluminiu sau de paie
mai târziu) și a generat practica măsluirii cu termosudate. Are aspect de pudră cristalină albă ca
înlocuitori. zăpada. Pe piața modernă a consumului de droguri,
cocaina se vinde sub forma de pudra alba
În anul 1980, în America, a apărut crack-ul, care s-
cristalina, cu gust amar și care degaja un miros slab
a obținut din cocaină prin prelucrarea chimică a ei,
de benzina.
14
Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală

Crack-ul este o alta forma sub care se vinde Crack-ul e uneori numit versiunea „fast-food” a
cocaina. Acesta se obține prin prelucrarea chimica cocainei. Consumatorii experimentează o stare de
a cocainei împreună cu bicarbonat de sodiu sau de bine rapidă și intensă, dar costurile ridicate în
amoniu. Are aspectul unor cristale cazul unui consum regulat de crack îi determină pe
semitransparente sau opace, de culoare alb aceștia să devina ei înșiși traficanți sau să recurgă
gălbuie, bej sau brun. Consumatorii le încălzesc la prostituție sau diverse infracțiuni pentru a face
într-un recipient și aspiră vaporii. În momentul în rost de banii necesari pentru procurarea unei noi
care se topesc, aceste cristale trosnesc ușor și fac doze.
un zgomot asemănător numelui pe care îl are
produsul. Amfetamina, metamfetamina
Mod de utilizare - Cocaina poate fi administrată
Istoric - Descoperită de un chimist japonez în
intranazal (prizată pe nas), mestecată, fumată sau
1919, metamfetamina a fost folosită în timpul celui
injectată. Crack-ul poate fi fumat, folosindu-se pipa
de al doilea Război Mondial pentru a menține treze
sau un tub. Sub influența acestor droguri simți că
trupele și pentru a energiza muncitorii din fabrici.
zbori, că vibrezi, că ai multă energie.
În zilele noastre este prescris cu grijă, pentru
Efectele apar după câteva minute de la inhalare și tratamentul anumitor boli, fiind un medicament
durează 20-60 de minute: euforie, dorința de legal în țara noastră.
comunicare verbală sporită, creșterea încrederii în
Inventate în Germania în anii '30, amfetaminele au
forța fizică și intelectuală, creșterea ritmului
fost prescrise în curele de slăbire și pentru a
cardiac, a pulsului și a frecvenței respiratorii,
combate depresia. Amfetaminele sunt actualmente
scăderea apetitului și anestezierea (amorțirea)
prescrise numai persoanelor care suferă de
nasului sau gâtului în urma contactului direct cu
somnolență patologică (narcolepsie). Este un
praful de cocaină.
produs care stimulează vigilența. În trecut se
Când cocaina este prizată, senzația de maximă administra în scopuri terapeutice, astăzi este însă
intensitate apare la 15-30 de minute și apoi scade utilizată de către toxicomani sau ca agent de dopaj.
rapid în intensitate, ceea ce înseamnă că, pentru
După al doilea război mondial, în peisajul unei
menținerea efectului, la fiecare 20 de minute
societăți care cerea creșterea productivității,
trebuie administrată o nouă doză.
amfetaminele constituiau unul dintre
Crack-ul: Numele („pocnet”, „trosnet”) provine de instrumentele performanței. Aviatorii germani,
la sunetul făcut în timpul încălzirii lui pentru a-l care executau bombardamente de noapte, primeau
topi și a permite astfel inhalarea vaporilor. aceste substanțe înainte de plecare în misiune
pentru întreținerea stării de vigilență și
Efectele sunt similare cu cele ale cocainei, dar mai
agresivitate.
intense și durează mai puțin (3-10 minute). Din
această cauză, consumatorii au tendința de a crește Amfetaminele sunt cele mai larg utilizate droguri
cantitatea. Ei simt că pot scăpa de depresia ilegale în țările Europei occidentale. Ele sunt
resimțită doar printr-o nouă doză. Consumul în frecvent folosite pentru a crește performanța
doze mari, regulat, duce la anxietate, tremurături, intelectuală, rezistența la efort, creativitatea în
iritabilitate, paranoia, somn agitat și ne odihnitor. cadrul petrecerilor nocturne, concursurilor de
Toate aceste simptome asociate cu lipsa poftei de dans ori în perioade de muncă sau studiu intens.
mâncare (ceea ce îi face pe consumatori să aibă un
Forma de prezentare. Amfetamina.
regim alimentar dezordonat și neadecvat), duc în
Metamfetamina Preparatele înregistrate sunt:
timp la scăderea rezistenței organismului și la
Fenetyllin (Captagon), Pemolin (Tradon),
îmbolnăviri.
Piracetam (Nootrop, Normabrain), precum și
Consumul frecvent de cocaină crește riscul substanțele cu acțiune mai slabă: Meclofenoxat
apariției infarctelor miocardice și a accidentelor (Helfergin) și Pyritinol (Encephabol).
vasculare cerebrale, ducând la toleranță și
Aceste substanțe sunt larg răspândite, mai ales ca
dependență. Exista riscul de a cumpăra cocaina
inhibitori ai apetitului alimentar în cure slăbire,
care a fost amestecată cu alte substanțe, unele
respectiv indicate pentru creșterea performanțelor
foarte periculoase. Astfel, ceea ce poate fi doar
înainte de examen sau în viața profesională (de ex.
iritant și neplăcut când este folosită calea de
la șoferii de camion). AMFETAMINELE - se
administrare nazală, devine mortal dacă este
administrează cel mai des oral, dar pot să fie
folosită injectarea drept cale de administrare a
administrate și injectabil sau inhalate. Semnele
drogului.
consumului de amfetamine se aseamănă cu cele ale
cocainei. Multe din substanțele declarate “legale” –

15
Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală

spice- au o structură chimică diferită, dar au efecte Consumatorii de amfetamine au uneori impulsuri
asemănătoare amfetaminelor. agresive față de sine sau față de alții. Amfetaminele
generează dependență fizică și toleranță puternică,
După Kaplan & Sandoc substanțele sunt clasificate
ce pot provoca moartea prin supradoză.
astfel:
1. amfetaminele majore: amfetaminele, Dacă persoana a consumat amfetamină, atunci
dextroamfetamina (dexedine) metamfetamina aceasta: are pupilele dilatate; are un
(desoxyn, speed-viteză), metilfenidat (ritalin) comportament agresiv; este mai vorbăreț, confuz;
pemolin (Cylert). nu mai are poftă de mâncare; poate să aibă asupra
2. substanțe înrudite: efedrină, lui tablete, capsule cu diferite înscrisuri și de
fenilpropanolamină (PPA), Khat, metcatinonă diferite culori, pliculețe cu pudră fină sau mai puțin
(crank). fină de culoare albicioasă sau gălbuie; febră,
3. amfetamine substituite (designer) clasificate și transpirație, tremurături; dureri de cap, vedere
ca halucinogene. Efectele sunt activatoare și dublă și amețeli; are sentimentul că este puternic;
energizante. respirație accelerată.
„gheață” (ice) formă pură a metamfetaminei Pe termen lung, consumul de amfetamine
(poate fi inhalată, fumată, injectată). Este deosebit determină: scăderea imunității organismului;
de puternică. Efectele psihologice pot să dureze ore scădere în greutate; tulburări psihice;
în șir. Sintetică, produsă casnic. Expresia comportament necontrolat, violent și irațional;
americană „speed” a devenit uzuală pentru febră foarte ridicată, stop cardiac sau deces din
distribuția pe piața neagră a acestor substanțe. cauza spargerii unor vase de sânge din creier
(anevrism).
Forme de consum: „Speed” este de găsit sub formă
de pulbere, ambalat în capsule sau comprimate. În ICE este o metamfetamină cristalizată care se
consecință, speed poate fi prizat, înghițit, injectat fumează. Este numita “sticlă” sau “crystal” iar
sau fumat (ice). folosirea acestui drog creează o puternică
Mod de utilizare: oral (sub formă de capsule), dependență. Utilizarea acestui drog oferă o
prizate, fumate sau injectate. Doza este de senzație de “high” puternică și de lungă durată dar
aproximativ 1-3 comprimate pe zi. Sunt des efectele secundare se instalează mult mai rapid
utilizate în asociație cu opiaceele, barbituricele, sau decât în cazul celorlalte droguri din grupa
în alternanță cu ele. metamfetaminelor.

Efecte: persoanele consumatoare de amfetamine Dacă o persoană folosește ICE, pot apărea
devin energice, euforice, cu pupilele dilatate, următoarele: modificări asupra organismului:
vorbărețe, atente, sigure de sine, superioare. senzații de euforie; scăderea poftei de mâncare;
dilatarea pupilelor; creșterea frecvenței ritmului
Efecte pe termen scurt: acnee severa, nervozitate, cardiac și a temperaturii corpului.
uneori paranoia sau agresivitate, creșterea pulsului
și a presiunii sangvine, bronhodilatație. Se observa Utilizând ICE pe o perioadă lungă de timp, pot să
midriază (dilatarea pupilelor). Faza de exaltare apară următoarele efecte: vedere încețoșată,
este urmată de o stare depresivă teribilă, ce incită senzație de amețeală, pierderea coordonării, leșin.
la reluarea consumului. De asemenea, poate afecta organe cum sunt:
ficatul, rinichii, plămânii.
Efecte pe termen lung: ulcer, afecțiuni ale vaselor
sangvine, malnutriție din cauza lipsei apetitului, Utilizând ICE pentru o perioadă scurtă sau lungă de
stop cardiac, poate afecta eficiența pilulelor timp, creează deziluzii și psihoze toxice, similare cu
contraceptive; apar tulburări psihice (depresie psihoza paranoică. Dacă încetează consumul de
nervoasă, psihoză paranoică, pierderea controlului ICE, se poate instala o puternică depresie și
emoțional, somnolență) și fizice (probleme oboseală.
nutritive, ulcerații, pneumonii). Supradoza cu ICE are ca efect modificarea presiunii
Consumatorii de amfetamine urmăresc prelungirea sângelui, creșterea temperaturii corpului, atac
senzațiilor euforice, creșterea capacităților fizice și cardiac, infarct și chiar moarte.
psihice, o mai mare încredere în sine, excitație Efectul drogului poate dura de la 2 la 14 ore, în
intelectuală, hiperactivitate motrică și sexuală și în funcție de doza folosită. ICE este din ce în ce mai
cele din urmă, anorexie (pierderea apetitului). În cunoscut și mai des folosit, pentru că în consumul
cazul injectării intravenoase, consumatorul resimte de ICE nu sunt folosite ace și astfel sunt reduse
un flash violent, cu senzația de încălzire a corpului. posibilitățile de contaminare cu HIV. Este profitabil

16
Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală

și pentru dealeri deoarece fabricarea acestui drog hipertermie și midriază. Utilizarea acestuia nu
nu este costisitoare. creează dependență fizică, însă sevrajul este însoțit
de un sindrom depresiv și uneori de idei suicidale.
Khat-ul– kat, quat, ceai negru african
Istoric - KHAT -ul reprezintă denumirea populară
Cafeina
a lui Catha edulis, un arbust din familia Istoric - Termenul de cafea este derivat din
celastraceelor care trăiește în Africa Orientală și cuvântul arab quawha, iar el probabil din Kaffa,
Peninsula Arabică. Problema proprietăților provincie muntoasă din Etiopia. Utilizarea cafelei,
halucinogene ale lui Catha edulis s-a ridicat pentru ca și băutură energizantă, era cunoscută încă din
prima dată la nivel internațional în anul 1935 de antichitate. În Evul Mediu, medicii persani descriu
către Comisia Consultativă asupra Traficului de efectele cafelei asupra tubului digestiv. În ciuda
opiu, care a examinat două memorii tehnice. Atunci restricțiilor de ordin religios, consumul cafelei s-a
nu s-au adoptat nici un fel de măsuri pentru răspândit în lumea islamică și cafenelele au apărut
includerea acestei plante în lista stupefiantelor. imediat în Mecca și în tot Orientul începând cu
secolul al XV-lea. Cafeaua a fost introdusă în
În anul 1975, s-a reluat problema consumului de
Europa în secolul XVII de către turci și venețieni.
khat în țările din Cornul Africii (Yemen și Etiopia),
Prima cafea franțuzeasca a apărut în Marsilia. În
atenția fiind acum acordată componenților chimici,
1672, la Paris s-a deschis o cafenea asemănătoare
proprietăților farmacologice și consecințelor pe
celei de la Constantinopol.
care le are această plantă (malnutriție,
hipertensiune, hipertermie, hipersimpatectonie). Consumul cafelei s-a răspândit rapid de atunci în
păturile bogate ale populației, în monopolul
În cercetări științifice aprofundate, efectuate sub
comerțului cu boabe de cafea a fost concesionat
egida O.N.U., au fost angrenate Organizația
Companiei Indiilor. Cafeaua se obține din boabele
Mondială a Sănătății și Laboratorul pentru Studiul
conținute de fructul a trei specii de arbuști de
Stupefiantelor de la Geneva. S-a recomandat ca
cafea, originari din înaltele platouri ale Etiopiei
cercetarea să urmărească și efectele sociale și
(Coffea arabica, Coffea liberica și Coffea excelsa).
medicale ale consumului de khat.
Forma de prezentare
Forma de prezentare - Khat-ul – kat, ceai negru
african, ceai negru african, marijuana africană, Compoziția cafelei este complexă și depinde de
qat, chat, gat, graba, tohai, tschat, mirraa. Păpuși specie, de varietate, de metodele de cultură, de
de Khat Se comercializează sub forma de “păpuși” gradul de maturație a boabelor, de condițiile de
(snopuri). stocare și prăjire. Cafeaua crudă este bogată în
glucide, lipide, săruri minerale și proteine, dar
Mod de utilizare. Frunzele sunt în general
conține și compuși azotați neproteinici (alcaloizi
mestecate sau infuzate. Vândut sub formă de
xantinici). Procedeele industriale de fabricare o pot
“păpușă“, khat-ul se consumă cu apă, ceai, mentă
contamina cu substanțe străine a căror
sau o băutură gazoasă pentru a facilita înghițirea
concentrație face obiectul controlului de calitate,
amestecului lichid. Frunzele se consumă ca atare.
tocmai datorită toxicității lor (benzopiren,
Consumatorii de khat se mai numesc și “mâncătorii
micoxantine). Se comercializează sub forma de
de salată”. Se poate spune ca “pasc” – mestecă și
boabe (cafea) sau fiole (în domeniul medical).
remestecă frunzele până când obțin un suc pe care
îl înghit. Zilnic consumă cam 5-8 păpuși, Mod de utilizare - Efecte. Efectele ingestiei de
echivalentul a 300-400 grame. Khat-ul se poate cafea sunt diferite, în funcție de cantitatea
consuma și sub formă de infuzie, ceai, în amestec consumată. Intoxicația rămâne benignă, însă este
cu sucuri acidulate. perceptibilă la subiecții vulnerabili. Sindromul se
poate exprima prin “beție” și apariția de atacuri de
Efecte. Un derivat din planta Catha Edulis, ce
panică, atunci când doza este semnificativă. Pot
conține alcaloizi stimulanți de tip amfetaminic
apărea palpitații cardiace, midriază și chiar
(cathina, cathidina sau cathinona), nocivi pentru
angoasă puternică. În cazul intoxicațiilor, pot
organism. Are o eficacitate de scurtă durată, deci
apărea insomnii, tremurături, nervozitate.
trebuie consumat la intervale mici. În Africa de Est
și Peninsula Arabiei, consumul de khat surclasează
consumul de cafea. Steroizi anabolizanți- roids, sauce, juice
Efectele psihice apar imediat: o fază foarte tonică, Istoric - Au fost folosiți după 1930, pentru a trata
euforică precede etapa depresivă, cu insomnie și cazurile unor bărbați ce nu aveau testosteron
anorexie. Khat-ul induce o accelerare a ritmului suficient în organism, precum și pentru vindecarea
cardiac, hipertensiune, accelerarea respirației, unor boli precum anemia, a unor afecțiuni ale
17
Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală

ficatului sau a cancerului de sân inoperabil. ar părea să fi avut loc în SUA de către culturiști. La
Constituie versiunea sintetică a hormonilor început tehnologiile de depistare erau ineficiente
masculini de testosteron. Se consumă pentru a (gazcromatografia, cromatografia în faza lichidă
obține performante sportive (doping), pentru a etc.). Abia după apariția primelor laboratoare
avea un look mai impunător, mușchi mai dotate cu sistemul gazcromatograf – spectrometru
dezvoltați. de masa (Koln – Prof. M. Donicke și Londra – Prof.
A. Beckett) se introduce de către Federația
Din punct de vedere etimologic, se pare că
Internațională Sportivă, controlul antidoping -
dopingul vine din flamandul “to doop” așa cum
obligatoriu la marile competiții - iar steroizii
apare în dicționare în secolul al XVIII – lea. Desigur
anabolizanți se adăuga în lista cu substanțe
că încercările de a stimula puterea, forța, dorința
dopante.
de a învinge pot fi găsite încă de la romani, care
organizau luptele dintre gladiatori și unde Pe plan olimpic, primele controale oficiale au loc la
învingătorul căuta prin toate mijloacele să câștige. Jocurile Olimpice din 1972 de la München pentru
Se pare că s-au găsit înscrisuri din care reiese că în așa-zisele substanțe convenționale. Primele
întrecerile în trăsurici conducătorii sorbeau o controale oficiale pentru steroizii anabolizanți au
licoare (vin și miere), care le dădea o anumită loc la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976,
putere, o anumită agresivitate. Despre doping, în când mai mulți sportivi își pierd medaliile de aur
accepțiunea de azi se poate vorbi cam din secolul (halterofili în principal). Este începutul unei
XX. campanii deschise, care începe din anii 1976 –
1980, pe de o parte între cei ce caută și găsesc noi
La sfârșitul secolului XIX, planau bănuieli asupra
substanțe, care nu sunt încă pe lista anti-doping și,
atleților francezi, despre care se spunea că ar fi fost
de partea cealaltă, organismele oficiale, care
dopați cu o mixtură pe bază de frunze de cacao și
completează lista anti-doping. Introducerea
vin. Acest amestec a fost înlocuit în 1900 de
controalelor doping în afara competiției va
amestecul pe bază de stricnină și vin. Astfel, prin
reprezenta un nou moment în campania anti-
anii 1900 – 1936, în Japonia, sportivii foloseau
doping (1989).
înainte de competiții cardiotonice și nitriți
(vasodilatatori coronarieni). Postbelic, când viața Forma de prezentare
sportivă și-a reluat cursul a apărut și utilizarea
Steroizi anabolizanți - roids, sauce, juice. Se
substanțelor dopante și analgezicele cardio–
prezintă sub forma de capsule cu un conținut mare
respiratorii fiind primele grupe de substanțe
de apa sau lichid pe baza de ulei.
folosite de sportivi din proprie inițiativă sau la
recomandarea unor cadre sportive (antrenori, Mod de utilizare Se consumă oral sau prin
medici etc.). injectare. Steroizii sub forma de capsule rămân în
corp maxim 40 de zile, iar cei pe baza de ulei
În vremea aceea, regulamentele anti–doping erau
rămân în corp mai multe luni. Steroizii sunt
inexistente iar lipsa unor laboratoare de
consumați pentru a obține performanțe sportive,
specialitate facilita aceasta acțiune (dopaj) plină de
pentru a avea un look mai impunător, mușchi mai
riscuri. A rămas în istoria probelor sportive
dezvoltați.
ciclistul danez Olsem care, la Jocurile Olimpice de
la Roma din 1960, concurând în proba 100 km Efectele secundare care apar la bărbați sunt
șosea echipe, pe o căldura înăbușitoare de 33°C își creșterea sânilor (efect ireversibil), atrofierea
pierde viața, iar la necropsie se evidențiază urme testiculelor, reducerea cantității de spermă,
de anabolizanți în corpul său. O primă acțiune instalarea sterilității; la femei, creșterea excesivă a
concentrată la nivel european, o reprezintă părului pe corp, îngroșarea vocii, mărirea
colocviul de la Ouriage les Bains din Franța, cu clitorisului. La ambele sexe are loc căderea
ocazia căreia se dă o primă definiție a dopajului podoabei capilare, stimulare sexuală.
(folosirea unor substanțe străine organismului, Efectele abuzurilor cu steroizi sunt infarctul
care pot aduce prejudiciu stării de sănătate și eticii miocardic, accidentele vasculare, tumori hepatice,
sportive) și se stabilește o primă listă de substanțe acnee, seboree, hepatita de tip B, SIDA, manii,
dopante care, în principal cuprind: amfetamine și depresii, suicid, creșterea irascibilității și
derivate antidepresive, analeptice cardio – agresivității, iar consumarea acestora în doze mari
respiratorii, alcaloizi excitanți ai sistemului nervos duce la posibilitatea comiterii de crime.
(exemplu: stricnina etc.). Dar dorința celor
interesați să-și crească performanțele sportive pe
căi artificiale apelează la alte droguri. Prin anii
1960, apare o nouă clasă, steroizii anabolizanți
(derivați de testosteron) a cărei primă utilizare s-
18
Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală

C. Sedativele depresiei, insomniei dar și ca relaxant muscular.


Tranchilizantele minore poartă denumirea de
Barbiturice benzodiazepine.
Tranchilizantele sunt produse sub forma unor
Sunt antidepresive puternice care încetinesc tablete și capsule care se administrează oral, dar
sistemul nervos central. Au efecte sedative, iar la există și preparate injectabile.
doze puternice au efecte hipnotice. Sunt prescrise
de către medici pentru a trata insomniile, Efecte pe termen scurt: au un efect depresor asupra
neliniștea și tensiunea. Unele dintre ele sunt sistemului nervos central, reduc starea de tensiune
folosite și pentru anestezii. și anxietatea și produc o senzație de calm și
relaxare. Ele sunt în general eficiente în doze care
Istoric - Acidul barbituric, nucleul chimic comun nu generează moleșeala. Totuși după o prima
tuturor barbituricelor, a fost sintetizat în 1864 de administrare, unele persoane se simt letargice și au
chimistul german Adolf von Baeier. Conrad și dificultăți de memorare. Consumatorii se confruntă
Guthzeit vor izola mai târziu, în 1882, una dintre cu probleme în exercitarea unor deprinderi
sărurile lui, barbitalul. Abia în 1903, Von Mehring (condusul mașinii), dar aceste efecte secundare
și Emil Fischer au reușit sa descopere, după testări dispar după una sau doua săptămâni de
pe câini, proprietățile hipnotice ale barbitalului. administrare continuă.
Această descoperire a antrenat comercializarea
produsului sub denumirea de Veronal (denumire Efectele pe termen lung: utilizarea regulată conduce
dată după numele orașului Verona). În 1912, acest la toleranță și dependență. Sunt necesare doze din
medicament era prescris în tratarea epilepsiei. ce în ce mai mari pentru a obține același efect și
abstinența bruscă poate duce la anxietate, atacuri
Forma de prezentare de panică, iritabilitate, migrene și senzație de
Barbiturice - amytal, nembutal, secondal, greață. După administrarea îndelungată a unor
fenobarbital, barbs, red devils. Produsele cel mai doze mari, încetarea bruscă a consumului poate
des folosite sunt sub forma unor capsule roșii, provoca convulsii. Administrarea unei doze foarte
albastre, galbene sau albe. mari poate duce la comă și moarte, în special dacă
drogul este combinat cu alte depresive ale
Mod de utilizare - Se administrează pe cale orală sistemului nervos central, de genul heroinei și
sau prin injectare. alcoolului.
Efecte - Durata extazului în consumul de Tranchilizantele sunt uneori folosite (fără
barbiturice depinde de durata efectelor. Acțiunea prescripție medicală) de persoane care caută să
poate fi foarte scurtă, scurtă, intermediară și de neutralizeze efectele medicamentelor stimulante
lungă durată. Cele cu durată foarte scurtă produc sau sunt combinate cu alte droguri ca heroina și
anestezia într-un minut de la administrarea alcoolul. Benzodiazepinele ar trebui folosite pentru
injectabilă, cele cu acțiune scurtă și medie perioade scurte de timp. Cei ce le folosesc pe
acționează după 15–40 de minute de la termen lung dezvoltă o puternică dependență față
administrarea orală și durează până la șase ore. de aceste substanțe și au sentimentul că viața
Barbituricele cu acțiune îndelungată își fac efectul devine pe zi ce trece mai inutilă și că nu îi pot face
într-o ora și durează 12 ore. față fără pilula magică.
Efectele pe termen scurt sunt similare cu beția - Forma de prezentare - Printre medicamentele
amețeală, relaxare sau agitație, pierderea psihotrope, cel mai frecvent comercializate pe
inhibițiilor, dezorientare, capacitate scăzută de piața germană, locul întâi a fost ținut mult timp de
articulare a cuvintelor, tremur slab, puls accelerat, Valium (diazepam), urmat de Adumbran și
acuitate vizuală scăzută. Barbituricele combinate Praxiten (oxazepam). Între timp, diazepamul a fost
cu alcool sau alte medicamente pot cauza coma sau înlocuit de alte benzodiazepine care i-au luat locul
moartea. de frunte. În fosta Republică Federală Germană.Pe
Efectele pe termen lung sunt dependența, afecțiuni piața medicamentului se găsesc, în principal,
hepatice, pulmonare, cardiace, renale, următoarele tranchilizante: Lexotanil, Librium,
irascibilitate; abuzul poate provoca convulsii, iar Valium, Tranxilium, Dalmadorm, Tavor, Nobrium,
supradoza - moartea. Mogadan, Adumbran, Praxiten Demetrin,
Rohypnol.
Benzodiazepine, tranchilizante
Tranchilizantele sunt droguri sintetice, de uz
medical, folosite în tratamentul anxietății,

19
Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală

D. Halucinogenele consumului, produsele de canabis sunt cele mai


căutate “droguri recreaționale”.
Cannabis Efectele apar după câteva minute și ele constau în:
relaxare, râs, logoree (limbuție) sau închidere în
Cei mai mulți botaniști consideră că nu există decât sine, intensificarea percepțiilor vizuale și auditive,
o singură specie de canabis: Cannabis sativa. creativitate, foame. În funcție de modul de
Aceasta se găsește sub mai multe forme, iar acestea administrare și de doza luată, efectele pot dura de
diferă prin morfologie, dar și prin durata ciclului la 30 de minute până la câteva ore. Cel mai grav
vegetativ și prin compoziția chimică cantitativă și afectate psihic sunt persoanele predispuse la
calitativă de cannabinoide. depresie și anxietate. Consumatorii de canabis au
Frunzele de canabis zdrobite și introduse în lapte de obicei ochii roșii și injectați. Ei se pot simți
folosesc la prepararea unei băuturi numite foarte dezorientați sau paranoici. Folosirea
„bhang”, băutură utilizată în mod tradițional în canabisului poate duce și la: diminuarea
India în cultul zeului Shiva. concentrării, incapacitate de a exercita deprinderi
mecanice (șofatul poate fi periculos), percepere
Preparatele pe baza de plante uscate sunt fumate distorsionată a realității și alterarea capacității de a
în stare pură în America de Nord. În Europa, ele memora lucruri noi.
sunt amestecate cu tutun și rulate sub formă de
cornet. Cei ce fumează canabis, mai ales după ce au
consumat și alcool, pot avea amețeli și senzație de
Istoric - În 1989, Steven Hager, redactor-șef la vomă. În urma unui consum regulat de Cannabis,
revista High Times a efectuat prima vizită persoana își pierde motivația pentru orice fel de
destinată aprecierii diferitelor soiuri de canabis activitate dezvoltând așa numitul sindrom “o voi
cultivate în Olanda, în sere. În 1993, această face mâine” și o scădere a capacității de a memora,
manifestare este deschisă publicului larg, pe baza mai ales lucruri noi.
unui bilet de 200 de dolari. În 1997, mai mult de
două mii de americani au traversat Atlanticul Acest fenomen se numește “pierderea memoriei pe
pentru a participa la acest eveniment: premierea termen scurt” și a fost semnalat de mai mulți tineri,
celui mai bun producător de plante, celui mai bun care au descoperit că nu mai sunt în stare să învețe
producător de semințe, celui mai bun coffe-shop. În pentru examene după ce au fumat canabis un timp
spatele acestor atracții turistice se aflau, de fapt, îndelungat. Aceste efecte secundare tind sa dispară
adevărate mize financiare. În 1993, un sondaj al după încetarea consumului. Fumătorii inveterați de
IMSERM arăta o creștere rapidă a consumului de canabis amestecat cu tutun sunt mai expuși bolilor
canabis în rândul elevilor, dar și în rândul adulților. aparatului respirator.
Forma de prezentare - Cannabis - marijuana, Cunoscut și sub numele de iarbă, are ca substanță
iarba, hașiș, haș, cânepa indiana, iarba, buruiana, activă tetrahidrocanabinolul (THC). Poate să fie
kif, ganja, shang. Cannabis sativa, canabis indica și fumat sau ingerat. Când este fumat, efectele
canabis ruderalis sunt denumirile latine ale celor euforice apar în decurs de câteva minute, ating
trei variante ale plantei. pragul în 30 de minute și durează până la 2–4 ore,
iar în cazul ingestiei de la 5 la 12 ore. Efectele
Mod de utilizare - Inflorescențele sunt uscate și motorii și cognitive pot să dureze până la 5–12 ore
fumate. În urma prelucrării prin presarea frunzelor (Kaplan &Sandoc). Consumatorii de canabis
și inflorescențelor urmată de tratarea chimică a descriu starea de intoxicație ca o stare specială
rășinii astfel obținute. Din canabis se obține uleiul care le mărește sensibilitatea la stimuli externi, le
de canabis cu o concentrație de drog activ THC dezvăluie detalii care în mod normal ar fi ignorate,
(tetrahidro-canabinol) mult mai mare decât în face culorile să pară mai strălucitoare și mai
frunzele uscate ale plantei. intense și conferă valoare unor obiecte pentru care
Datorită efectelor pe care le au asupra oamenilor, nu avuseseră niciun interes până atunci.
produsele de canabis sunt cele mai căutate dintre Consumatorul vede lumea cu sentimente de
„drogurile recreaționale”. noutate, mirare, curiozitate, lumea subiectului
devine mult mai interesantă, iar detaliile
Se prezintă sub diferite forme: marijuana neînsemnate îl atrag. Starea de euforie
(preparată din flori uscate); hașiș,, ulei de canabis, îmbunătățește aprecierea muzicii. Consumatorii
un derivat al hașișului. înverșunați sunt plictisiți, depresivi, nepăsători,
. cinici sau rebeli. Uneori drogurile sunt cauza
acestor stări, dar alteori sunt rezultatul
În prezent, din cauza faptului că sunt considerate
droguri ușoare și se ignora riscurile asociate
20
Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală

caracteristicilor de personalitate care conduc la India. În 1967 apare primul ulei de hașiș: „smash”.
abuzul de drog. În 1995, hașișul intră pentru consum în coffe-shop-
urile din Amsterdam.
Dacă o persoană a consumat canabis, atunci
aceasta: poate avea în buzunare sau în cameră foi Forma de prezentare - Este un preparat din
de țigară, pipe, brichetă, țigări; este somnoros și rășina de canabis care se amestecă cu ceară,
fără vlagă; are pupilele mărite și ochii foarte roșii; rezultând tablete de diverse culori, în funcție de
râde fără motiv; are un mers nesigur și este amețit; zona de proveniența: kaki (Maroc), maro (Liban)
îi este foame tot timpul și mănâncă multe dulciuri; sau negre (Afganistan, cele mai puternice); ulei de
îi este sete în permanență; nu își amintește ceea ce canabis, un derivat al hașișului. Hașișul are aspect
tocmai s-a întâmplat; are un miros specific de de plastilina când este proaspăt sau de plăcuțe de
frunze arse. culoare verde închis sau maro după ce s-a uscat.
Pe termen lung, consumul de canabis poate Mod de utilizare. Se mănâncă sau se fumează.
determina: diferite tipuri de cancer; tulburări ale
Efecte. În consumul de hașiș, efectele apar după
sistemului respirator (tuse, strănut, sunt mereu
câteva minute și ele constau in: relaxare, ras,
răciți), sistemului imunitar și ale organelor de
logoree (limbuție) sau închidere în sine,
reproducere; tulburări ale memoriei; dificultăți de
intensificarea percepțiilor vizuale și auditive,
învățare.
creativitate, foame. În funcție de modul de

Hașiș administrare și de doza luată, efectele pot dura de


la 30 de minute până la câteva ore. Consumat
vreme îndelungată, hașișul duce la toxicomanii
Istoric - Provine din cuvântul în araba „hachich” –
grave însoțite de halucinații și delir furios, iar
cânepa indiană, care mai înseamnă și „iarbă”.
uneori chiar la demență.
Este un preparat psihotrop bogat în
tetrahidrocannabinol, pe baza de rășină de canabis.
Rășina se poate obține în cantități mici, frecând
L.S.D. - acid-lisergic-dietilamid
între degete vârfurile rășinoase ale plantelor Se obține prin prelucrarea chimica a Ergotului, o
femele. ciuperca parazită a orezului și a altor cereale, sau
prin sinteză chimică. Descoperirea lui a fost făcută
În anul 900 d.H. au apărut dezbateri pro și contra
în anul 1938 de chimistul elvețian dr. Albert
consumului de hașiș. Consumul devine din ce în ce
Hofmann care lucra la concernul “Sandoz”.
mai ridicat în Arabia. Există legende conform
cărora în 1090 d.H. mercenarii din Persia Efectul halucinogen al L.S.D.-ului, asemenea
consumau hașiș. În 1271-1295 d.H., în călătoriile mescalinei, a fost descoperit întâmplător tocmai de
sale, Marco Polo menționează legenda lui Hasan creatorul său, la 16 aprilie 1943, când dr. Hofmann,
Ibn Al-Sabbah și a „asasinilor” săi care consumau aflându-se în laborator, s-a simțit subit cuprins de
hașiș. În secolul XVII, consumul de hașiș, alcool și o amețeală asemănătoare cu cea provocată de
opium se răspândește în rândul populației alcool. Această senzație s-a transformat în agitație,
Constantinopolului aflat sub ocupație. Tot atunci, în pierderea controlului asupra nervilor, senzație
hașișul devine una dintre mărfurile principale în pe care dr. Hofmann a descris-o ca “un val
comerțul dintre Asia Centrala și sudul Asiei. neîntrerupt de imagini fantastice, de un relief și o
strălucire extraordinare... Însoțite de culori intense
În 1798, Napoleon descoperă că foarte mulți
și variate precum cele ale unui caleidoscop”.
reprezentanți ai clasei de jos egiptene consumau în
mod regulat hașiș. El impune prohibiție totala, însă După al doilea război mondial, CIA (Central
soldații francezi aduc cu ei tradiția în Franța. Inteligence Agency) din SUA a dezvoltat un
program de cercetare referitor la analiza
În 1840, în America existau preparate medicinale
narcoticelor pentru a găsi un „ser al adevărului”
pe baza de canabis, iar în farmaciile din Persia se
realmente eficace. Primul raport secret al CIA, care
vindea hașiș.
menționează experimentele cu LSD, datează din 21
În 1843 se înființează Clubul Consumatorilor de octombrie 1951. Experimentele au continuat până
Hașiș la Paris. Apar primele culturi de hașiș în în 1960, când deja LSD-ul se testa ca și armă
Grecia în jurul anului 1870. In 1890, Ministerul de psihochimica la scara larga. În paralel, psihiatrii
Interne din Grecia interzice importul, cultivarea și americani utilizau LSD-ul pentru a induce psihoze
consumul de hașiș. Din 1890 hașișul este experimentale, încercând sa înțeleagă mecanismul
considerat ilegal și în Turcia. In 1940, tradiția schizofreniei.
consumului de hașiș în Grecia intră în declin. În
În 1966, Ronald Reagan a interzis utilizarea LSD-
1945, consumul de hașiș continuă să fie legal în
ului și în paralel s-a pornit și o vasta campanie la
21
Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală

nivel federal. La sfârșitul secolului XIX, LSD-ul era se dilată (ceea ce poate duce la fotofobie în cazul
deja folosit în scop recreativ și în discoteci. În luminii puternice), iar ocazional se constată grețuri
ultimul timp, L.S.D.-ul se obține de către traficanți și vărsături, ceea ce indică faptul că LSD irită
de la unele firme de chimicale din Germania și centrul vomei din trunchiul cerebral.
Elveția, de regulă la prețuri de materii prime și
Interesantă, din punct de vedere farmacologic, este
care, prin prelucrare, aduce un venit triplu.
toleranța ce se instalează destul de rapid. Cine ia
Forma de prezentare - LSD – acid dietil-amina LSD în doze constante, timp de mai multe zile, nu
lisergic, LSD 25, microdot, zahăr, soare galben. mai simte efectul din a treia zi. Fie că se crește
LSD-ul este obținut și prin sinteza din acid lisergic, doza, fie se face o pauză de câteva zile, până la
alcool etilic și amoniac. refacerea sensibilității față de substanță.
Mod de utilizare. Substanța activă se dizolvă în Aproape toți oamenii care au încercat măcar odată
lichide, lichidul fiind incolor și inodor, într-o substanțe halucinogene, descriu, ca primă
anumită concentrație, și se aplică apoi pe un modificare psihică, strălucirea crescută a culorilor.
substrat (zahăr cubic, hârtie sugativă, bucăți de
Halucinațiile declanșate de LSD nu sunt, de fapt,
pâslă, bucățele de hârtie, dulciuri, pilule de diferite
decât pseudohalucinații, consumatorii fiind
mărimi și forme în vederea consumului. Fiecare
aproape întotdeauna conștienți de faptul că
motiv sau figurină materializează o doza de LSD.
impresiile trăite nu sunt reale.
Cele mai cunoscute variante de LSD: Happy Faces:
Numitorul comun al efectului psihogen al tuturor
Nume de fantezie a unui produs „underground”
halucinogenelor cunoscute până acum poate fi
(din lumea interlopă); Mini-Trips: Substraturi de
considerat abolirea stabilității lumii noastre
dimensiuni minuscule (de ex. gelatine), impregnate
interioare, tulburând percepțiile noastre, strict
cu LSD și care, datorită dimensiunii lor reduse, se
constante în mod normal.
pretează foarte bine la traficul ilegal; Purple Haze:
Variantă de LSD, denumită astfel după o piesă de Într-un fel, LSD permite revenirea la o stare
muzică rock a muzicianului de culoare Jimi infantilă a organizării percepțiilor ce definesc
Hendrix, la rândul său mare consumator și victimă starea de conștientă. La fel ca și pentru copil,
a drogurilor; Sunshine Explosion: Nume de fantezie consumatorului aflat sub influența LSD toate
a unui produs deosebit de puternic; Comic-Trips lucrurile îi sunt noi și unice - va constata, poate, că
ciocolata îi place acum mai mult ca niciodată.
Efecte - LSD – acid dietil-amina lisergic, LSD 25,
microdot, zahăr, soare galben. Dacă e să privim Asemenea copilului însă, consumatorul va fi
efectul farmacologic al LSD la om, ne puternic dependent de mediul său. Un mediu social
impresionează doza minimă suficientă pentru a prietenos și suportiv este, de aceea, cel mai bun
modifica profund trăirile timp de 8-12 ore. În mijloc împotriva unui bad trip (engl. călătorie
medie, sunt necesare numai 100 micrograme. Un nereușită - experiență negativă, episod disforic - n
gram de LSD ar fi de ajuns pentru a oferi senzații .tr.). Trăirile din timpul expunerii la LSD depind
tari tuturor locuitorilor unui oraș cu 10.000 de foarte mult de așteptările individuale ale
locuitori. Marja de siguranță a LSD este foarte consumatorului față de consum, cât și de sugestiile
mare; cantități de până la 3000 de micrograme pot pe care le primește din mediul său social. Cine se
fi suportate de organism, în majoritatea cazurilor, așteaptă ca LSD-ul să acționeze ca un afrodiziac, nu
fără consecințe negative. Pe de altă parte, va fi dezamăgit.
cantitățile de LSD produse azi în laboratoare Dependența: Pericolul toleranței (obișnuinței)
improvizate în bucătării nu sunt întotdeauna pure. psihice. Pericole:
Administrat oral, efectul LSD începe să se instaleze
după circa 45 de minute. a) Pericole fizice/biologice: Au fost descrise
rupturi cromozomiale la nivel celular, precum și
Injectat intravenos, efectul apare la doar câteva malformații congenitale, la copiii mamelor care au
minute. Efectele evidente ale LSD sunt mai ales consumat LSD în timpul sarcinii.
asupra trunchiului cerebral și diencefalului, în
primul rând asupra sistemului limbic și sistemului b) Pericole/riscuri psihogene imediate:
reticular (activator ascendent - n. tr.). Acești centri Deoarece în episodul de stupoare dată de LSD se
cerebrali coordonează reacțiile emoționale la amplifică starea psihică preexistentă, o stare
stimuli externi și influențează selectarea depresivă înainte de consum poate degenera într-o
informațiilor provenite din mediul nostru experiență „horror” („horror-trip”). Astfel, pot
înconjurător, ce sunt transmise către creier prin apărea stări de anxietate masivă a căror durată se
organele senzitive. Efectul LSD asupra centrilor întinde pe mai multe ore. Experiența „bad trip” se
vegetativi nu este puternic, dar sesizabil. Pupilele poate încheia fie spontan, fie cu ajutor din partea
22
Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală

medicului (clorpromazina - un neuroleptic extrasă din uleiul esențial de sassafras. Este ușor
comercializat sub numele de Megaphen - este un de fabricat, iar efectele sale sunt asemănătoare cu
antidot eficient). Dacă reacția negativă nu remite în cele ale amfetaminelor și halucinogenelor. De
timp util, poate fi urmată de o fază psihotică mai aceea, ea este distribuită masiv de către traficanți,
lungă. Persoana afectată se comportă ca un bolnav mai ales la diferite reuniuni, fiind supranumită și
psihic (de regulă ca în cazul schizofreniei paranoic- “party drog” sau “drog de discotecă sau de
halucinatorii). Astfel de reacții psihotice apar concert”.
aproape numai la persoane predispuse la astfel de
Forma de prezentare - Ecstasy - „Adam și Eva”,
tulburări, persoane la care predispoziția este
mere, biscuiți de discoteca, XTC.
determinată din timpul copilăriei, eventual
combinate cu existența unor factori genetici. Riscul La începutul anilor 90, Ecstasy a apărut pe piață în
cel mai mare îl prezintă tentativele de suicid - de diverse forme: fie în capsule de diferite mărimi, fie
exemplu săritura de la geam, persoana drogată - în cele mai multe cazuri - sub forma unor tablete
având convingerea că poate zbura. În trecut au (comprimate) rotunde și plate, cu variate semne
existat cazuri în care traficanții au distribuit ștanțate. Tabletele de Ecstasy purtau (și mai
substanțe ce nu au nici o legătură cu LSD, ci aveau poartă) nume precum trifoi, porumbel, dolar,
o cu totul altă compoziție. Consecințele au fost iepuraș, cămilă, delfin, Road Runner, Smiley,
intoxicații dintre cele mai severe. ciupercă, Olympics, coroana etc. (denumiri de
stradă care reflectă, de regulă, simboluri întipărite
c) Psihoza de reevocare (flashback): În acest caz
în suprafața tabletelor. Numele sunt preluate din
este vorba de o stare de stupoare asociată cel mai
lb. germ. și nu corespund neapărat denumirilor de
adesea cu trăiri intense de frică și dezorientare, ce
stradă din România - n. tr.) Majoritatea tabletelor
poate apărea la săptămâni sau luni după consumul
comercializate sub numele de Ecstasy conțin o
propriu-zis al LSD-ului și care are, asupra
substanță activă derivată din MDMA în
consumatorului, un real efect de acces psihotic. Pot
concentrație de 20 - 120 mg care costă în jur de 20
apărea stări anxioase, de paranoia și halucinații.
DM.
Deoarece „flash-back”-ul apare fără prodrom, el
poate debuta în momente cu totul neprielnice Între timp, este evident că variatele motive și
pentru persoana în cauză (conducerea unui simboluri ștanțate - la fel ca și dimensiunea și
automobil), ceea ce poate crea situații dintre cele forma - nu spun nimic, sau numai puțin despre
mai periculoase. proveniența și calitatea produsului. În multe
cazuri, sunt comercializate substanțe înrudite sau
d) Pericole ce apar la consumul cronic:
chiar plagiate (amestecuri greu identificabile ce
LSD nu este un toxic ce dă dependență. Nu apare conțin ketamină, benzodiazepine și barbiturice).
dependența fizică, de asemenea lipsesc fenomenele
De mai multă vreme se observă o tendință de
de sevraj. Consecințele unor experiențe repetate cu
renunțare la semnele distinctive (simboluri
LSD nu pot fi apreciate satisfăcător, deoarece
ștanțate ș. a.). Chiar și frecvența șanțului median e
trăirile de genul „bad trip” nu sunt suficiente,
în prezent în scădere. Astfel, devine din ce în ce mai
singure, pentru formularea unor concluzii
dificilă diferențierea tabletelor și a efectelor lor,
obiective.
ceea ce produce un risc suplimentar pentru

Ecstasy consumatori.
Mod de utilizare - administrare pe cale orală.
Denumirea științifica a acestei substanțe chimice
Efecte - Ecstasy - Din punct de vedere biochimic,
este M.D.M.A. sau metildioxi-methamfetamina.
XTC acționează asupra eliberării așa-numiților
Este un drog din categoria amfetaminelor, care a neurotransmițători. MDMA pură are efect mai ales
fost utilizat inițial ca anorexiant (medicament care asupra neurotransmițătorului de serotonină.
determina scăderea poftei de mâncare). Ecstasy a Acesta influențează emoțiile, activitatea noastră,
mai fost utilizat și ca medicament pentru pacienții impresiile senzoriale, activitățile motorii, asocierile
cu probleme psihiatrice în cadrul terapiei de grup (de la nivel cerebral - n.tr.), precum și senzațiile
dar și pentru facilitarea comunicării intre acustice și optice. „Cu cât mai înviorat este omul, cu
parteneri, în cadrul ședințelor de consiliere atât mai activ este sistemul său serotoninergic. Cu
maritala, în tari precum Elveția și Statele Unite ale cât mai activat e sistemul serotoninergic, cu atât
Americii. mai activ este omul.”
Ecstasy este unul dintre cele mai periculoase
droguri care amenință tinerii din zilele noastre și
este o substanță chimică sintetică care poate fi

23