Sunteți pe pagina 1din 11

Modelarea Deciziilor Manageriale

Proiect individual
Student: Marin Nicolae-Daniel

Grupa 157, Seria B

Decizia manageriala asistata de calculator pentru indeplinirea obiectivelor


propuse la firma S.C. DEKO S.R.L.

1. Prezentare generala
2. Situatia tehnico-economica si de productie a firmei S.C. “DEKO” S.A.
3. Obiectivele echipei manageriale pentru trimestrul IV a.c.
4. Decizia manageriala asistata de calculator
 Estimarea vânzărilor produsului B
 Estimarea cererii produsului A în condiţii de concurenţă
 Decizia managerială în condiţii de incertitudine şi risc.
 Calculul profitului maxim probabil (speranţa matematică a
profitului) în cazul în care se va lansa pe piaţă produsul D.
 Programarea activităţilor unui proiect pentru introducerea în
fabricaţie a produsului D.
1. Prezentarea Generala

Este prezentată situaţia tehnico-economică şi de producţie la S.C. "DEKO" S.A., obiectivele


manageriale şi modul de rezolvare în sistem conversaţional.
Proiectul conţine următoarele module :
M1. Estimarea vânzărilor produsului B
M2. Estimarea cererii produsului A în condiţii de concurenţă
M3. Decizia managerială privind stabilirea strategiei de vânzare în condiţii de
incertitudine şi risc
M4. Calculul profitului maxim probabil (speranţa matematică a profitului) în cazul în care
se va lansa pe piaţă produsul D.
M5. Programarea activităţilor proiectului pentru introducerea în fabricaţie a produsului D în
cazul duratelor deterministe şi analiza cost – durată.
2. Situatia tehnico-economica si de productie a firmei “DEKO”
Firma DEKO operează pe piaţa unui bun de consum de folosință curentă şi
realizează, de 2 ani, două tipuri de produse A şi B cu următoarele caracteristici:

 Volumul vânzărilor variază întâmplător de la o lună la alta, cu toate că aceste produse au


câştigat poziţii importante pe piaţă;

 Pregătirea producţiei pentru cele două produse A, şi B în lunile următoare (octombrie,


noiembrie, decembrie), necesită cunoaşterea în avans de către S.C. PROMODEC S.A. a
cererii viitoare pentru cele două produse ale sale;

 Produsul A este în concurenţă cu alte trei produse similare C1, C2, C3 realizate de firme
concurente, astfel că variaţia cererii pentru produsul A este cauzată de evoluţia ponderii pe
piaţă a produselor concurenţiale C1, C2, C3.

Tabelul 1.
Produsul Costul unitar de Profitul unitar
producţie
A - amorsa 20 u.m./u.f. 5 u.m./u.f.
B - lavabila 10 u.m./u.f. 3 u.m./u.f.

Tabelul 2.
Nr.crt. Luna Vânzări din produsul B (unităţi
fizice)
1 Octombrie (anul 1400 +228=1628
precedent)
2 Noiembrie (anul 1500 +228=1728
precedent)
3 Decembrie (anul 1200 +228=1428
precedent)
4 Ianuarie (anul curent) 1300 +228=1528
5 Februarie (anul curent) 1100 +228=1328
6 Martie (anul curent) 1350 +228=1578
7 Aprilie (anul curent) 1450 +228=1678
8 Mai (anul curent) 1150 +228=1378
9 Iunie (anul curent) 1200 +228=1428
10 Iulie (anul curent) 1100 +228=1328
11 August (anul curent) 1310 +228=1538
12 Septembrie (anul curent) 1250 +228=1478
3. Obiectivele echipei manageriale pentru trimestrul IV a.c

o Estimarea vânzării produselor A si B în funcţie de evoluţia lor pe piaţă şi situaţia


produselor concurenţiale;
o Stabilirea strategiei de vânzare în condiţii de incertitudine şi risc:.
o Calculul profitului maxim probabil (speranţa matematică a profitului) în cazul în
care se va lansa pe piaţă produsul D.
o Programarea activităţilor proiectului pentru introducerea în fabricaţie a produsului
D în cazul duratelor deterministe şi analiza cost – durată.

4. Decizia manageriala asistata de calculator

MODULUL I: Estimarea vanzarilor produsului B

Analiza economică a rezultatelor:


1. Reprezentarea grafică a datelor reale, a mediei vânzărilor şi a estimaţiilor
vânzărilor pentru constantele de nivelare: α = 0,2, α = 0,9 şi, respectiv α optim în
raport cu eroarea medie pătratică;
Estimarea vanzarilor in urmatoarea perioada pentru alpha=0.2
Evolutia vanzarilor in perioada urmatoare pentru alpha=0.2

Estimarea vanzarilor in urmatoarea perioada pentru alpha=0.9


Evolutia vanzarilor in perioada urmatoare pentru alpha=0.9

Alpha optim in raport cu eroarea medie patratica = 0.27


Estimarea vanzarilor in urmatoarea perioada pentru alpha optim = 0.27

Evolutia vanzarilor in perioada urmatoare pentru alpha optim = 0.27

2. Analiza comparativă a rezultatelor pentru cele trei valori ale constantei de


nivelare:
Pentru constanta de nivelare 0.2 previziunea este 1485.73 uf.
Pentru constanta de nivelare 0.9 previziunea este 1481.99 uf.
Pentru constanta de nivelare 0.27 previziunea este 1474.03 uf.
3. Volumul vânzărilor recomandat să fie luat în considerare pentru producţia din
luna octombrie anul curent. Justificarea recomandării.
Volumul vanzarilor luat in considerare este cel pentru α = 0.27, respectiv 1474.03
pentru că are eroarea medie patratica (MSE) cea mai mica 19503.35, fata de
previziunea pentru α = 0.2 care are eroarea medie patratica 19826.09 sau α = 0.9 care
are eroare medie patratica 28267.17

MODULUL II: Estimarea cererii produsului A în condiţii de concurenţă

Pe baza datelor furnizate de anchetele efectuate rezultă:


 400  c 220 230 150 
S0    vectorul stării iniţiale sau al cotelor
 1000  c 1000  c 1000  c 1000  c 
iniţiale de piaţă şi matricea probabilitătilor de tranziţie:
c=228

 0,80 0,10 0,05 0,05 


 0,20 0,60 0,10 0,10 
P=  .
 0,25 0,10 0,50 0,15 
 0,30 0,20 0,10 0,40 

Rezultatele analizei markov


Fidelitatea fata de A
0.9
0.8
0.8
0.7
0.6
0.5
0.41
0.4
0.2875
0.3 0.24
0.21
0.2 0.155 0.165 0.1575
0.13 0.125 0.125
0.080.0775 0.1
0.1 0.05 0.05
0
State 1 State 2 State 3 State 4

State 1 State 2 State 3 State 4


MODULUL IV: Calculul profitului maxim probabil (speranţa matematică a profitului) în
cazul în care se va lansa pe piaţă produsul D

Departamentul de cercetare producţie al S.C. DEKO S.A. a creat un nou produs D care a
fost testat pe piaţă şi care este acceptat de către utilizatori. Pentru realizarea produsului
conducerea S.C. DEKO S.A. are în vedere mai multe variante. Alegerea variantei convenabile
depinde în principal de evoluţia vânzărilor produsului peste 2 ani, acesta fiind timpul de
amortizare a utilajelor. După primul an se vor lua noi decizii în funcţie de situaţia vânzărilor.
Datele privind variantele şi stările naturii pentru cele 2 momente de decizie sunt prezentate în
Tabelul 4.1. Conducerea S.C. DEKO S.A. doreşte să cunoască acţiunea pe care trebuie să o
întreprindă în prima şi, respectiv, a doua etapă pentru a obţine maximum de profit.
Modelul economico - matematic
Procesul decizional în două etape poate fi modelat cu ajutorul arborelui decizional.
Tabelul 4.1
Anul t Anul t+1
Variantele Stările naturii Variantele Stările naturii Profitul
estimat
Instalarea Conjuctură favorabilă Instalarea unui nou utilaj Cerere mare (probabilitatea =0.3) 800+228
unui utilaj (probabilitatea=0.7) (cost (20+228) u.m.) Cerere medie (probabilitatea =0.6) 600+228
nou
Cerere mică (probabilitatea=0.1) 500+228
(cost
Ore suplimentare de lucru Cerere mare (probabilitatea=0.3) 600+228
(20+228)u.m
(cost (2+228) u.m.) Cerere medie (probabilitatea=0.6) 500+228
)
Cerere mica (probabilitatea=0.1) 400+228
Conjuctură nefavorabilă Utilizarea capacităţii existente Cerere mare (probabilitatea=0.3) 500+228
(probabilitatea=0.3) Cerere medie (probabilitatea=0.6) 400+228
Cerere mică (probabilitatea=0.1) 200+228
Ore Conjuctură favorabilă Instalarea unui utilaj nou Cerere mare (probabilitatea=0.3) 600+228
suplimentare (probabilitatea=0.7) (cost (20+228) u.m.)
de lucru Cerere medie (probabilitatea=0.6) 500+228
(cost Cerere mică (probabilitatea=0.1) 200+228
(2+228)u.m.) Instalarea unui utilaj nou şi
Cerere mare (probabilitatea=0.3) 500+228
ore suplimentare de lucru
(cost (22+2x228) u.m.) Cerere medie (probabilitatea=0.6) 400+228
Cerere mică (probabilitatea=0.1) 200+228
Conjuctură nefavorabilă Ore suplimentare de lucru Cerere mare (probabilitatea=0.3) 400+228
(probabilitatea=0.3) (cost (2+228) u.m.) Cerere medie (probabilitatea=0.6) 400+228
Cerere mică (probabilitatea=0.1) 200+228
Rezultatele arborelui decisional:

S-ar putea să vă placă și