Sunteți pe pagina 1din 7

FUNDAŢIA „EPISCOP MELCHISEDEC”-FILIALA BACĂU INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BACĂU

BACĂU, STR. 9 MAI NR. 48 BACĂU, STR. OITUZ, NR. 24


NR. ………/…………………. NR. ………/………………….

ŞCOALA GIMANZIALĂ ”MIHAIL SADOVEANU” BACĂU


BACĂU, STR. VENUS, NR. 1
NR. ......./....................................

Şcoala de vară
“Binecuvântată fii copilărie!”, ediţia a II –a, 2015

I. Informaţii despre proiect:

Şcoala de vară este iniţiată şi organizat de către Fundaţia “Episcop Melchisedec”


- Filiala Bacău în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău şi Şcoala Gimnazială
”Mihail Sadoveanu” Bacău.

II. Titlul proiectului:


Şcoala de vară “Binecuvântată fii copilărie!”, ediţia a II –a, 2015

III. Domeniul în care se încadreză proeictul:


Socio-educational

IV. Rezumatul proiectului:

În perioada 1 iulie – 13 august 2015, în intervalul orar 9.00 – 16.00, pentru un


număr de 200-250 de copii, dorim să continuăm proiectul socio-educaţional „Şcoala de
vară”, prin intermediul căruia copiii vor petrece timpul liber în compania unor activităţi de
recreere, formare dar şi învăţare, prin joc şi bunăvoie. Esenta proiectului este socializarea,
prin adaptare la celălalt, prin respectarea regulilor de grup. Copiii învaţă să descopere
împreună, să comunice, să se organizeze, să respecte reguli, să avanseze propuneri, să aibă
încredere în sine şi, mai ales, să se bucure îimpreună. Experienţele de grup încheagă
prietenii, înlătură prejudecaţile, dau naştere la solidarităţi şi adaptări la situaţii sociale în
miniatură.
Şcoala de Vară se doreşte a fi, în primul rând, o modalitate de a oferi copiilor o
alternativă atractivă pentru petrecerea unei perioade din vacanţa de vară. Acesta este
impactul pe termen scurt. Pe termen lung: copiii învaţă jocuri instructiv-recreative la şcoală,
jocuri pe care, mai apoi, le pot realiza singuri, transferându-le asupra altor activităţi, fie
jocuri aflate din altă parte, fie create de ei. Mai mult chiar, abilitatea de auto-organizare se
transferă şi asupra altor tipuri de activităţi, de învăţare efectivă, de efectuare a unor sarcini
practice, de lucru in echipa etc.
Astfel, prin colaborarea între Fundaţia „Episcop Melchisedec” Filiala Bacău şi
Şcoala Gimnazială „M. Sadoveanu” Bacău şi, cu ajutorul voluntarilor şi a unor cadre
didactice, pe perioada sus menţionată se vor desfăşura zilnic, în incinta Şcolii Gimnaziale,
numeroase activităţi pentru copii cu vârste între 5 - 14 ani.
În data de 13 august 2015 se va organiza un spectacol în care copiii participanţi la
activităţile „Şcolii de vară!” vor prezenta abilităţile însuşite pe durata desfăşurării acestui
proiect şi vor expune obiecte realizate în cadrul atelierelor.

V. Prezentare proiect:

Argument

Multe studii au demonstrat că atunci când copiii sunt implicaţi în activităţi


relaxante, au o condiţie fizică mai buna şi îşi dezvoltă mai repede abilitatea de a învăţa.
Proiectul şi-a propus să răspundă unei nevoi crescânde a copiilor de a participa la
activităţi educative şi in timpul vacanţei de vară. De asemenea, părinţii şi-au exprimat
dorinţa de a-şi înscrie copiii la aceste activităţi ale şcolii de vară, apreciind obiectivele acestui
proiect.
Activităţile recreative şi jocul prezintă multiple beneficii pentru copii:
- încurajează dezvoltarea fizica şi afectivă
- ameliorează abilităţile motrice şi sociale, creativitatea şi dezvoltarea funcţiilor cognitive
- stimulează spiritul şi imaginaţia
- dezvoltă stima de sine şi încrederea în sin
- îmbunătăţesc abilităţile cum ar fi partajul, cooperarea, luarea deciziilor, rezolvarea
conflictelor
- dezvoltă o mai bună înţelegere a diferenţelor culturale şi individuale
Vacanța de vară este perioada în care copiii leag ă cele mai multe
prietenii și își construiesc amintiri neprețuite. Pentru că în țelegem copiii și nevoile
lor, pentru ca promovăm dezvoltarea personală a copilului, încrederea în sine și
socializarea, am conceput un program special prin care le suntem al ături şi care să
le ofere o alternativă valoroasă îin petrecerea placută şi instructivă a vacanţei, nu doar pe
parcursul timpului petrecut în cadrul proiectului ci, mai ales, pentru cel petrecut mai apoi
acasa, cu grupul de prieteni, colegi, vecini, rude sau chiar individual. Cei mici au ocazia sa
experimenteze domenii noi si sa isi descopere pasiunile, prin activitati care nu fac parte de
obicei din programa scolara.

Scop
Pentru copii: stimularea implicarii voluntare a copiilor in activitati recreativ-
instructive, cu promovarea si valorizarea potentialului individual si de grup a acestora,
precum si insusirea, pe termen scurt si lung, a unor alternative real-educative de petrecere a
timpului liber in opozitie cu tentatiile nocive tot mai des intalnite chiar la varsta micii
scolaritati (excesul utilizarii calculatorului, grupuri construite pe principiul dominarii si
violentei, maturizarea nesanatoasa a sexualitatii, infractionalitatea infantila etc).
Pentru voluntari: proiectul este destinat şi tinerilor care au dorinţa de a-şi dezvolta
abilităţi şi competenţe în diverse domenii şi răspunde unor nevoi reale ale tinerilor, de
informare şi consultanţă, dialog,dezbatere şi, îndeosebi, de formare alternativă.

Obiective
Obiectivul general

Trezirea şi dezvoltarea interesului copiilor pentru activităţi extraşcolare.

Obiective specifice:

 Dezvoltarea creativităţii, valorificarea talentului şi a aptitudinilor artistice ale copiilor,


prin antrenarea în activităţi de creaţie interdisciplinară;
 Cunoaşterea tradiţiilor şi credinţei strămoşeşti;
 Promovarea rezultatelor valoroase ale copiilor în comunitatea din care fac parte;
 Dezvoltarea inteligenţei emoţionale
 Dezvoltarea capacităţii de relaţionare şi comunicare cu alţi copii, de aceeaşi vârstă,
dar şi de vârsta şi nivel educaţional diferit;
 Dezvoltarea capacităţii de a accepta noi provocări, care impun implicare personală în
descoperirea de soluţii practice şi utile vieţii de zi cu zi
 Dezvoltarea comunicării dintre generaţii, prin dezvoltarea dialogului şi a spiritului
civic, stimularea dorinţei de a învăţa şi de a colabora în echipă, punerea în comun a
ideilor pentru alegerea celor mai bune soluţii.
 Promovarea imaginii instituţiilor implicate în proiect prin diseminarea proiectului;

Grup ţintă

Beneficiari direcţi
 Copii cu vârsta între 5 – 14 ani, cu domiciliul în municipiul Bacău şi localităţi
învecinate
 Cadre didactice : profesori de religie, desen, limba română, educaţie fizică, etc;
 Elevi voluntari
 Preoţi

Beneficiari indirecţi
 Părinţi ai elevilor
 Comunitatea locală

Durata proiectului: 01.07 – 13.08.2015

Activităţi

Conceptul Şcolii de vară este unul dinamic, organic, echilibrat, diferenţiat, cu un


program atractiv, activităţi diversificate, interesante şi educative în acelaşi timp. Activităţile
propuse în acest proiect dezvoltă interesul şi facilitează identificarea socială a elevilor,
ajutându-i să se simtă parte integrantă a comunităţii din care fac parte, dezvoltă aptitudinile
artistice ale acestora prin transpunerea în situaţii creative, conduc la cunoaşterea şi
protejarea valorilor ortodoxe, naţionale.

Activităţile derulate:

1. stabilirea echipei de implementare a proiectului, a principiilor de lucru şi a


responsabililor
2. stabilirea locaţiei, a spaţiilor în care se vor desfăşura activităţile prevăzute
3. încheierea de parteneriate
4. realizarea de afişe de prezentare a proiectului
5. informarea profesorilor de religie, educaţie fizică, artă/română, etc cu privire la
desfăşurarea Şcolii de vară şi implicarea lor
6. Desfăşurarea activităţilor propriu-zise:
activităţi artistice
- desen, pictură, origami
- teatru de păpuşi, de umbre, de improvizaţie
- creare obiecte din materiale reciclabile
- etc
activităţi sportive
- jocuri cu mingea
- tenis de masă, şah, volei, badminton, fotbal
- tir cu arcul
- jocuri de echipă
- etc
activităţi de dezvoltare personală (workshop-uri)
- comunicare
- inteligenţă emoţională
- lucrul în echipă
- leadership
- etc
ateliere diverse
- de poveşti
- muzică
- tradiţii şi meşteşuguri
- exploratori
- Jurnalul Şcolii de vară
- lectii de conduita; codul bunelor maniere cu jocuri de rol;
- etc
7. realizarea unui film de prezentare a activităţilor desfăşurare în cadrul simpozionului
şi a produselor finale ale elevilor
8. expoziţie cu vânzare de obiecte diverse create de către elevi,
9. realizarea de premii – diplome, medalii
10. realizarea unui spectacol final
11. monitorizare şi evaluare
12. promovare şi mediatizare

Rezultate aşteptate

Rezultate cantitative:

 expoziţie cu vânzare de obiecte realizate de elevii participanţi la proiect


 1 film de prezentare
 1 spectacol final

Rezultate calitative

 dezvoltarea imaginaţiei, a creativităţii;


 dezvoltarea unei percepţii corecte despre sine;
 dobândirea unui comportament social adecvat prin organizarea de lecţii de conduitǎ
 familiarizarea elevilor cu valorile moral-religioase ortodoxe
 valorificarea potenţialului creativ al elevilor participanţi la activităţile simpozionului
 dezvoltarea competenţelor de comunicare şi de interacţiune prin implicarea activă şi
creativă în rezolvarea sarcinilor propuse
 dezvoltarea imaginaţiei, prin organizarea unor ateliere de creaţie
 formarea unor relaţii de colaborare şi parteneriat cu instituţiile partenere

Evaluare
1. Evaluare iniţială
Chestionare pentru copii
2. Evaluare periodică
 constituirea unei echipe de monitorizare
 urmărirea termenelor pentru fiecare etapă a proiectului, a respectării sarcinilor, a
încadrării în bugetul estimat alocat, a gradului de atingere a obiectivelor până la
momentul respectiv, a impactului asupra grupului tintă
 analiza periodică a activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului prin întâlniri de lucru
şi materiale de sinteză
3. Evaluare finală
Chestionare de satisfacţie aplicate copiilor şi voluntarilor implicaţi

Indicatori cantitativi
minim 200 de copii participanţi
minim 100 de volunatri elevi, studenţi, cadre didactice
minim 5 preoţi implicaţi

Indicatori calitativi
 creşterea numărului de copii care participă la Şcoala de vară ”Binecuvântată fii
copilărie”
 îmbunătăţirea competenţelor în planul creativităţii, al relaţionării
 îmbunătăţirea comunicări în interiorul grupului de copii şi în relaţia adult-copil

VI. Buget

Nr. Descriere cheltuieli UM Valoare Valoare totală


crt.
1. Materiale activităţi
2. Afişe
3. Masa catering
4. Protocol
5. Premii şi diplome
6. Spectacol teatru
TOTAL GENERAL

VII. Resurse
Resurse financiare:

Contribuţii ale participanţilor, sponsorizări, finanţări din resurse proprii.

Resurse de timp:

 Realizarea lucrărilor: 08.08.2015;


 Evaluarea lucrărilor pentru expoziţie: 10.08.2015
 Realizarea filmelor de prezentare: 10.08.2015
 Realizarea afişelor: 31.05.2015
 Realizare expoziţie: 13.08.2015
 Realizarea diplomelor, a premiilor: 10.08.2015;
 Realizare spectacol finale: 13.08.2015

Resurse umane

Fundaţia „Episcop Melchisedec”-Filiala Bacău


Cadre didactice din instituţiile de învăţământ din municipiul Bacău
Elevi, studenţi
Preoţi

VIII. Parteneri
ISJ Bacău
Şcoala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu” Bacău

IX. Promovare, mediatizare, diseminare

La nivelul instituţiilor implicate în proiect


 Promovarea prin afiş de prezentare
 Diseminarea în cadrul activităţilor de informare a profesorilor, de comisie
metodică/cercuri pedagogice
 Diseminarea în cadrul lectoratelor cu părinţii

La nivelul comunităţii locale


 Promovarea prin afiş de prezentare
 publicarea de articole în presa locala şi religioasă
 informarea prin intermediul TV locale
 realizarea expoziţiei cu lucrări realizate de către elevi, care va fi prezentată în
în incinta sălii de spectacol sală spectacol
 invitarea la activităţile desfăşurate a diverşilor reprezentanţi ai altor instituţii

La nivel naţional
 publicarea de articole în presa naţională şi religioasă
 informarea prin intermediul radio şi TV Trinitas
 postarea de informaţii, fotografii, film prezentare pe site-urile fiecărei
instituţii implicate în proiect

S-ar putea să vă placă și