Sunteți pe pagina 1din 14

PROGRAM ARTISTIC – SERBARE DE CRĂCIUN

NAŞTEREA LUI IISUS HRISTOS - scenetă


ÎNV. BOIAN AURELIA CORNELIA – ŞCOALA CU CLASELE I-IV CETAN,
JUDEŢUL CLUJ

Distribuţia
 Maica Sfântă – Maria
 Iosif
 Magii – 3
 Păstorii – 3
 Îngerii – 3
 Irod – Împărat
 Ostaşii - 3
 Copiii - povestitori
 Steaua

Centrul decorului sacru îl constituie:


 icoana cu naşterea lui Iisus
 ieslea improvizată
 lumânări
 brad de Crăciun

Colinde, colinde
E vremea colindelor
Caci gheata se-ntinde
Asemenea oglinzilor
Si tremura brazii
Miscand ramurelele
Caci noaptea de azi e
Cand scanteie stelele

Se bucura copiii
Baietii si fetele
De dragul Mariei
Isi piaptana pletele
De dragul Mariei
Si a Mantuitorului
Luceste pe ceruri
O stea calatorului.

Povestitorul:
Colo sus, în vremeea ceea,
În frumoasa Galileea,
O fecioară vieţuia
Şi Maria se numea.
Nazaret era oraşul
Unde ea-şi avea sălaşul.
Într-o zi Maria sta,
Singură şi se ruga.
Dar deodată ce văzu?
Casa toată se umplu
De-o lumină orbitoare
Ca şi raza de la soare.

Îngerul Gavril:
- Nu te speria, Maria!
Eu sunt îngerul Gavril,
Cu veste la tine vin.
Tu vei naşte pe Hristos,
Pe Hristos cel luminos!
Fiul tatălui va fi
Şi Iisus se va numi.
Maria:
- Iată roaba Domnului
Fie mie după cuvântul tău!

Povestitorul:
Al Iudeei împărat
Într-o zi porunc-a dat
Că la locul de născare
Să se-nscrie fiecare.
Iosif a mers să se-nscrie
Şi el, cu a lui soţie;
De la ei, din Galileea,
În Viflaim, în Iudeea.
Când acolo au sosit,
Mariei,ceasul i-a venit.
Ca să nască pe Iisus
Cată loc în jos şi-n sus.
Geaba cată prin cetate;
Hanuri, case...pline-s toate.

Iosif:
- Din Nazaret venim acum
Şi calea a fost grea,
Că suntem obosiţi de drum
Şi eu, şi Maria.
Că ea aşteaptă pruncul sfânt
Acuma să se nască,
Şi oamenii de pe pământ
Iisus să-i izbăvească.

Maria:
Maria: Dragă Iosif, ca de gheaţă-i noaptea azi
Oare vom găsi lăcaş
Pentru al nostru copilaş?
Că mi-ar trebui pătuţ
Să-l pot naşte pe pruncuţ
Că mi-ar trebui un pat
Să-l pot naşte pe –mpărat.

- Peste tot e-atâta lume,


Nu găsim nici un locaş.
Haide, Iosife, mai bine
La margine de oraş!
Iosif: Stai aici că eu pornesc
Poate-o casă am să găsesc.

Pov. 5 : Oamenii nu au putut


Să-i primească, nu au vrut,
Le-au trântit uşa în nas
Şi în frig ei au rămas.
Obosiţi şi supăraţi,
Părăsiţi de ai lor fraţi,
Fraţi de neam şi fraţi de glie
Iosif şi cu-a sa Marie.
Au ajuns pe înserat
Într-o iesle ce-au aflat
Pe la margine de sat
Şi în iesle au intrat.

Pov. 1: Ieslea era cam săracă


Câţiva boi şi poate-o vacă
Dar, de altfel, primitoare
Cu căldură-mbietoare.
Şi-ntr-un colţ de iesle , jos,
S-a născut Iisus Hristos!
Şi minunea s-a-mplinit
Colind: Astăzi s-a născut Hristos

Povestitorul:
Îngerii au coborât
La păstori, de i-au trezit.
Şi cum stau, din slavă, iată
Că un înger se arată.
Faţa lui când o zăresc
Ei de spaimă-ncremenesc;
Iar al Domnului trimis
Din ceruri, aşa le-a zis:

Înger 1:
- Să nu vă-nspăimântaţi!
Eu sunt solie
Şi vă vestesc cu bucurie
Că vesel azi tot omul fie!

Înger 2:
- Salte fericit poporul
Că s-a născut Mântuitorul!
Jos în staul coborâţi
Şi în iesle-o să găsiţi
Prunc în scutece-nfăşat
E Iisus cel aşteptat!

Colind: Coborât-o, coborât

Coborât-o, coborât, ziurel de zi


Îngerul Domnului Sfânt.
La păstori în Viflaim
Aproape-n Ierusalim.
Păstorii l-au întrebat:
Ce veste aduci din sat?
Veste bună voi vesti
Pe voi vă voi veseli.
Pe la cântători târziu
Maica Sfântă-a născut fiu.
L-a născut pe fân uscat
Şi-i al lumii împărat.
După fiecare vers al colindului se repetă ,, Ziurel de zi’’.
Povestitorul:
Astea, îngerul spunând,
Îngeri alţii vin pe rând...
Mulţi...o-ntreagă oaste sfântă
Zboară prin văzduh şi cântă.

Colind – fragment din colindul ,,Ce-aţi văzut, păstori?’’


Cine îi cânta? Cine-l preamărea?
Îngerii din cer veniră,
Vesele cântări doiniră
Micului Iisus. bis

Toţi îngerii:
- Slavă-n ceruri celui sfânt
Vouă, pace pe pământ!

Povestitorul:
Iar când îngerii plecară
Cei de lângă oi strigară:

Păstorii:
- Haideţi toţi la Viflaim,
Pruncu-n iesle să-l găsim!

Păstorii se aşează în genunchi, îşi fac semnul crucii şi spun:

- În genunchi să ne-aşezăm
Lui Iisus să ne-nchinăm.
Şi drept daruri îi vom da
Nepătată, dragostea!

Păstor 1:
- Slavă ţie şi-nchinare-n cântec sfânt,
Slavă ţie-n cer şi pace pe pământ!

Păstor 2:
- Slavă ţie, prunc trimis Mântuitor!
Slavă ţie, Împăratul tuturor!

Păstor 3:
- Slavă ţie, azi tot omu-i fericit!
Slavă ţie, sfânt Mesia, mult dorit!

Păstor 1:
- Lumii, astăzi s-a născut
Domnul cel făr’ de-nceput.
S-a născut pe fân uscat,
De îngeri înconjurat.
S-a născut pe fân frumos
Şi i-au pus nume Hristos.

Păstor 2:
- Prunc dumnezeiesc, frumos,
Ce pe noi din iad ne-a scos.
Şi la cer ne-a ridicat,
Iertându-ne de păcat.

Toţi păstorii:
- Pruncului ne închinăm,
Cu credinţă îi strigăm:
Naşterea ta să ne fie
Tuturor cu bucurie.

Colind: Ce-aţi văzut, păstori? prima strofă

Ce-aţi văzut, păstori,


Sculaţi până-n zori?
L-am văzut pe nou-născutu’,
Prunc Iisus din cer venitu’,
Fiu Dumnezeiesc. bis

Ce se vede-n zare?
O lumină mare.
O stea străluceşte
Falnic, ea vesteşte.
Că azi, preacurata,
Preanevinovata,
Fecioara Maria
Naşte pe Mesia.
Steaua stă deodată,
Viflaimul iată.
Peştera se vede,
Maica-ntrânsa şede.
Într-o iesle zace
Un prunc plin de pace.
El e împăratul,
Noi n-avem pe altul.
Steaua:
Pe ceruri luceşte
Şi din răsărituri
La toţi le vesteşte:
Că aici, în lume,
Sub un cer frumos,
S-a născut chiar azi
Domnul Iisus Hristos!

Colind: Veste va aduc

Povestitorul:
În noaptea sfântă de Crăciun,
Pe drumul nins, cu lună,
Trei magi călări, cu suflet bun,
Aleargă împreună.
De unde vin? Cum se numesc?
Ce doruri îi frământă?
Spre-o iesle ei călăroresc
Şi cerurile cântă!
Şi cântă-n inimile lor,
Aprinsă, bucuria:
- Azi s-a născut Iisus Hristos!
Azi s-a născut Mesia!

Colind: Trei crai de la Răsărit - primele două strofe

Trei crai de la Răsărit


Cu steaua-au călătorit.
Şi-au mers după cum citim,
Până la Ierusalim.
Acolo dac-au ajuns,
Steaua lor li s-a ascuns.
Şi-au început a umbla,
Prin oraş a întreba.

Magul Baltazar:
- Noi, de la Răsărit cu-alai,
Venim trei magi, venim trei crai.
Ierusalimu-am colindat
Şi-am întrebat în lung şi-n lat:

Magul Melchior:
- Unde-i noul Împărat
Care-acuma s-a născut?
Steaua lui noi am văzut
Şi către el ne-a petrecut.

Magul Gaspar:
- Şi-am venit din depărtare
Să-i aducem închinare
Pruncului Mântuitor
Şi Împărat al tuturor!

Magii împreună:
- Dar când aici noi am ajuns,
Steaua-n nori ni s-a ascuns!

Irod:
- Cine sunteţi? Ce gând aveţi?
Ce întrebaţi?
De-a cui poruncă ascultaţi?
Şi ce-mpărat tot căutaţi?

Magul 1: Suntem trei magi călători


Crai, ca fraţii iubitori
Pretutindenea călcăm
Şi de-mpărat întrebăm
Din Persida am plecat
Şi-o stea ni s-a arătat
Pe cerul înstelat.
Magul 2: Eu sunt magul Melchior
O stea mi s-a arătat
Pe cerul înseninat
Şi din prooroci aflând
Că se va naşte curând
Mare împărat pe pământ
Am plecat ca să-l găsesc
Să mă-nchin şi să-l slujesc.
Magul 3: Eu sunt magul Baltazar
De la Persida am pornit
Pe steaua ce s-a ivit
Şi-n prooroci citind
C-o să se nască pe pământ
Cel mai mare împărat
Mesia mult aşteptat.
Am plecat ca să-l găsesc
Să-i duc daruri, să-l slujesc
Şi să mă închin şi eu
Ca unuia lui Dumnezeu.
Magul Baltazar:
- Noi, împărate, am venit
Tocmai de la Răsărit!

Magul Melchior:
- Dar, dacă vrei să ştii... Prea bine!
Noi nu te căutăm pe tine!

Magul Gaspar:
- Noi pe Iisus îl căutăm!
Peste-mpăraţi El e-mpărat!

Magii:
- Cu slavă fie lăudat!

Irod:
- Aşa? Deci...mergeţi şi aflaţi,
Apoi veniţi de mă-nştiinţaţi.
Că şi eu vreau ca să mă duc
Şi-nchinare să-i aduc.

Cântec de stea: magii merg cu steaua şi cântă împreună cu copiii primele două strofe din
Steaua.
Steaua sus răsare
Ca o taină mare.
Steaua străluceşte
Şi lumii vesteşte.

Că azi Preacurata,
Preanevinovata,
Fecioara Maria
Naşte pe Mesia.

Povestitorul:
Şi s-au dus craii... s-au tot dus...
Steaua-i îndruma de sus.
Iar la staul... colo... iată
Steaua se opri deodată.
Iar craii merg în faţa pruncului,
Se-nchină cuvioşi,
Se-nchină Lui.
Ei scot şi-i dau cu multă bucurie:
Aur, smirnă şi tămâie.

Magul Baltazar:
- Am sosit din Răsărit
Să ne-nchinăm negreşit,
Celui dintâi Împărat
Ce ne iartă de păcat!

Magul Melchior:
- Irod vrut-a ca să ştie:
Aur, smirnă şi tămâie,
Cui le ducem noi în dar,
Trecând peste-al lui hotar?

Magul Gaspar:
- Locul l-am ţinut ascuns
Unde s-a născut Iisus!
Ca Irod să nu-l găsească
Şi rău să-i pricinuiască.

Iosif: „Păstori şi magi iubiţi vă mulţumim


Noi, darul vostru îl primim
Cu toţii să vă bucuraţi
De Iisus dacă aflaţi
Prunc trimis de Dumnezeu
Să ne izbăvească de rău.

Toţi:
- Mărire întru cei de sus, lui Dumnezeu pace, între oameni bunăvoire!

Povestitorul:
Noaptea, îngerul din vis,
Magilor, aşa le-a zis:

Îngerul 1:
- Pe Irod să-l ocoliţi!

Povestitorul:
Craii, când se-napoiară,
Altă cale apucară.
Îngerul, în vis,
Veni şi la Iosif
Şi-i grăi:

Înger 2:
- Scoală-te, Iosif, ia Pruncul şi pe mama Lui, fugi în Egipt şi rămâi acolo
până îţi voi spune eu,
Că Irod în gând şi-a pus
Să-l omoare pe Iisus.
Povestitorul:
Iar pe crai, Irod, mereu
I-aştepta-n palatul său.
Şi văzând că nu mai vin
De necaz, făcea venin.
Şi-a chemat ostaşi pe dată.

Irod:
- Ostaşi!... mergeţi repede!...o ceată!...
Colo-n Viflaim şi-n sate
Cu oraşe-nvecinate.
Casele la rând luaţi,
Pe Iisus sa-l cautati

Ostaşii:
- Precum aţi spus vom făptui
Si pe Iisus il vom gasi

(Ostaşii pleacă şi pe ritmul cadenţat încep tăierea pruncilor. Se aude plânsetul în cetate.)

Povestitorul:
Şi războinicii s-au dus
Făcând precum Irod le-a spus.
O, ce vaiet prin cetate!
Şi-mprejurul ei, prin sate!
Cum plângeau, din minţi ieşite,
Mamele nenorocite,

Irod:
- Eu sunt Irod împărat
Care pe cal am încălecat!

Tot pământul s-a cutremurat!

Îngerul 1:
- O Iroade, împărate,
Te-ai umplut de răutate!
Tu, cu păcatele tale,
Ai umplut lumea de jale!

Colind: Trei crai de la Răsărit – continuare:


Povestitorul:
Dar nici nu-ncetase plânsul
Că Irod muri, şi dânsul.
Îngerul atunci i-a zis
Iar lui Iosif, noaptea-n vis:

Îngerul 2:
- Ia pe prunc, pe mama sa
Şi te-ntoarce-n ţara ta!

Povestitorul:
Ei din Egipt la drum porniră
Şi în Nazaret sosiră.
Ocrotit de Dumnezeu,
Iisus, aici, creştea mereu.
Şi de harul Domnului
Se umplea făptura Lui.
Maica Sfântă-l ocrotea
Şi cu dragoste-i grăia:

Maica Sfântă:
- Fiul meu, Iisuse dragă,
Te aşteaptă-o lume-ntreagă!

Toţi: - Lăudaţi şi cântaţi şi vă bucuraţi!

Maica Sfântă:
- Te aşteaptă cu dorire
Ca să-i dai ei mântuire!

Toţi:
- Lăudaţi şi cântaţi şi vă bucuraţi!

Maica Sfântă:
- Cine-a asculta povaţa
Îşi va mântui viaţa!

Toţi:
- Lăudaţi şi cântaţi şi vă bucuraţi!

Înger 1:
- Când te-ai născut, Iisuse,
Noi, îngerii de sus,
Cântarea minunată a-mpăcării am adus,
Să bucurăm pământul pentru venirea Ta,
Să vină să-l cuprindă iubirea, pacea Ta!

Înger 2:
- Azi, ca-ntotdeauna,
Noi, îngerii, venim
Prin naşterea – Ţi, Iisuse,
Pe prunci să-i ocrotim;
Să facem loc pe buze
Cuvântului Tău sfânt.

Toţi îngerii:
- Să fie doar iubire şi pace pe pământ!

Toţi – rugăciune:
- O, şi-acum, Iisuse Doamne,
Pentru anul care vine,
Calda noastră rugăciune
O-ndreptăm smeriţi spre Tine:
Să-ntăreşti dorinţa noastră
De-a rămâne zi şi noapte,
Purtători ai veştii bune
Mai departe, mai departe....

Colind: O, ce veste minunată !

O, ce veste minunată
Lângă Viflaim se-arată.
Cerul strălucea, îngerul venea
Pe-o rază curată.

Când Iosif şi cu Maria


Au sfârşit călătoria,
Într-un mic sălaş, din acel oraş,
S-a născut Mesia.

Păstorii cum auziră,


Spre locaşul sfânt porniră.
Unde l-au aflat, prunc prea luminat
Şi îl preamăriră.

În coliba păstorească
Vrut-a Domnul să se nască.
Să se nască şi să crească,
Să ne mântuiască.

E Iisus păstorul mare,


Turmă ca El nimeni n-are.
Noi îl lăudăm, lui ne închinăm
Cu credinţă tare.

S-ar putea să vă placă și