Sunteți pe pagina 1din 4
AUTORITATEA NA Ţ IONAL Ă DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL E NERGIEI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

AUTORITATEA NA Ţ IONAL Ă DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL E NERGIEI
AUTORITATEA NA Ţ IONAL Ă DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL E NERGIEI

Decizia nr. 793 din 13 mai 2019

privind stabilirea operatorilor economici care nu şi-au îndeplinit cota obligatorie estimată de achiziţie de certificate verzi şi a celor care nu şi-au îndeplinit obligația legală de achiziție de certificate verzi din piața centralizată anonimă spot de certificate verzi pentru anul 2019, aferente trimestrului I

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (6) și ale art. 12 alin. (1 1 ) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și prevederile art. 11 alin. (1) și (2), ale art. 16 alin. (1) și (2) și ale art. 17 alin. (1) din Metodologia de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 157/2018,

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. f), ale art. 9 alin.(1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, emite următoarea

DECIZIE

Art.1. -

Se aprobă lista operatorilor economici care nu şi-au îndeplinit cota obligatorie estimată de achiziţie de certificate verzi şi numărul de certificate verzi neachiziţionate de către aceştia pentru anul 2019, aferente trimestrului I, prevăzută în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.2. -

Se aprobă lista operatorilor economici care nu şi-au îndeplinit obligația stabilită la art. 10 alin. (6) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de achiziție de certificate verzi din piața centralizată anonimă spot de certificate verzi pentru trimestrul I 2019, prevăzută în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.3. -

Operatorii economici prevăzuţi în Anexele 1 și 2 la prezenta decizie duc la îndeplinire prevederile prezentei decizii, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

Art.4. -

Prezenta decizie se comunică operatorilor economici prevăzuţi în Anexele 1 și 2 la prezenta decizie și societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale “OPCOM” S.A.

Preşedinte,

Dumitru CHIRIȚĂ

Str. Constantin Nacu, nr. 3, Sector 2, Bucureşti, Cod poştal: 020995 Tel: (021) 327 8100. Fax: (021) 312 4365. E-mail: anre@anre.ro. Web: www.anre.ro

2, Bucureşti, Cod poştal: 020995 Tel: (021) 327 8100. Fax: (021) 312 4365. E-mail: anre@anre.ro. Web:

Anexa 1

LISTA OPERATORILOR ECONOMICI CARE NU ȘI-AU ÎNDEPLINIT COTA OBLIGATORIE ESTIMATĂ DE ACHIZIȚIE DE CERTIFICATE VERZI ȘI NUMĂRUL DE CERTIFICATE VERZI NEACHIZIȚIONATE DE ACEȘTIA PENTRU ANUL 2019, AFERENTE TRIMESTRULUI I

NR.

   

CRT.

OPERATORII ECONOMICI CU OBLIGATIE DE ACHIZITIE CV

NR. CV NEACHIZIȚIONATE

1

SC AGRANA ROMANIA SRL

139

2

SC AGRO NICOLESCU SRL

5

3

SC APA SERV VALEA JIULUI SA

12

4

SC AVICARVIL SRL

8

5

BISERICA CRESTINA BAPTISTA MAGHIARA

1

6

SC COTROCENI PARK SA

190

7

SC E.V.A. ENERGY SA

11993

8

SC ENEX SRL

21

9

SC MENAROM P.E.C. SA

283

10

SC POLIMED COM SRL

37

11

SC POWER CLOUDS S.R.L.

140

12

SC REOS PRODUCTION SRL

10

13

SC ROTT ENERGY SA

2

 

TOTAL

12841

2

Anexa 2

LISTA OPERATORILOR ECONOMICI CARE NU ȘI-AU ÎNDEPLINIT OBLIGAȚIA STABILITĂ LA ART. 10 ALIN. (6) DIN LEGEA NR. 220/2008, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, DE ACHIZIȚIE DE CERTIFICATE VERZI DIN PIAȚA CENTRALIZATĂ ANONIMĂ SPOT DE CERTIFICATE VERZI (PCSCV) PENTRU TRIMESTRUL I 2019

   

NR. CV DE ACHIZIȚIONAT PENTRU TRIM. I 2019 REZULTAT PRIN DIMINUAREA NR. TOTAL DE CV DE ACHIZIȚIONAT PENTRU TRIM. I.2019 CU NR. DE CV ACHIZIȚIONATE PRIN CBCV INCHEIATE ÎNAINTE DE OUG NR. 24/2017 ȘI CU CV TRANSFERATE DIN CONTUL DE PRODUCĂTOR ÎN CEL DE FURNIZOR AL ACELUIAȘI OPERATOR ECONOMIC ȘI UTILIZATE PENTRU TRIM. I 2019

PROCENTUL DE CV ACHIZIȚIONATE DIN PCSCV PENTRU TRIM. I 2019 (%)

NR.

OPERATORII ECONOMICI CU OBLIGATIE DE ACHIZITIE CV

CRT.

1

SC AGRANA ROMÂNIA SRL

157

11,46

2

SC AGRO NICOLESCU SRL

5

0

3

SC APA SERV VALEA JIULUI SA

12

0

4

SC AQUA ENERGIA SA

806

0

5

SC AVICARVIL SRL

8

0

6

BISERICA CRESTINA BAPTISTA MAGHIARA

1

0

7

SC CET ARAD SA

216

0

8

SC CET GOVORA SA

36405

17,48

9

SC CHIMCOMPLEX SA

742

1,21

10

SC COTROCENI PARK SA

190

0

11

SC E.V.A. ENERGY SA

11993

0

12

SC ELECTRIC PLANNERS SRL

747

0

13

SC ELECTRICOM SA

2508

48,64

14

SC ELECTRIFICARE CFR SA

70023

27,31

15

SC GETICA 95 COM SRL

29965

0

16

SC HEIDELBERGCEMENT ROMÂNIA SA

135

0

17

SC IAZUL V&V SRL

17

0

18

SC MENAROM P.E.C. SA

283

0

19

SC MODERN CALOR SA

167

25,15

20

SC NOVA POWER & GAS SRL

842

0

21

SN NUCLEARELECTRICA SA

50

0

22

SC POLIMED COM SRL

37

0

23

SC POWER CLOUDS SRL

140

0

24

SC QMB ENERG SRL

5942

0

3

25

SC REOS PRODUCTION S.R.L.

10

0

26

SC ROTT ENERGY SA

2

0

27

UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ BUCUREȘTI

197

0

28

SC VEOLIA ENERGIE IAȘI SA

6

0

29

SC VEOLIA ENERGIE PRAHOVA SRL

270

0

4