Sunteți pe pagina 1din 6

DGSN / 2018-2019 / Fisa de lucru VIII – Modul de lucru

1. Conform reacţiei de descompunere a acidului iodhidric:


2 HI  H 2  I 2 (1)
Constanta de echilibru (exprimată prin intermediul concentraţiilor) are expresia:
[H 2 ]  [I 2 ] (2)
Kc 
[ HI ] 2
în care: Kc – constanta de echilibru exprimată prin concentraţiile molare ale
participanţilor la reacţie; [i] – concentraţia molară (moli/L) a participantului „i” la
reacţie.
a) La stabilirea echilibrului, din cantitatea totală de HI intrată în reacţie se
descompune numai o parte. Notaţie: x – numărul de moli de acid iodhidric
transformaţi (descompuşi) la stabilirea echilibrului. Bilanţul de masă la echilibru:

Reactanţi Produşi de reacţie


Specificaţii
HI H2 I2
Iniţial [moli] 1,7 0 0
La echilibru [moli] 1,7 - x x x
Total [moli] 1,7 + x
DGSN / 2018-2019 / Fisa de lucru VIII – Modul de lucru
b) Concentraţiile [moli/dm3] componenţilor din sistem la stabilirea echilibrului se
calculează ţinând cont de bilanţul de masă la echilibru pe baza următoarei relaţii:
moli component " i"
[i ]  [moli/dm3] (3)
Volum reactor
1,7  x [moli/dm3] (4-a)
[ HI ] 
2
[H 2 ] 
x [moli/dm3] (4-b)
2
x [moli/dm3] (4-c)
[I 2 ] 
2
c) Înlocuind relaţiile 4-a,b,c în relaţia 2 se obţine:
 x  x
  
 2 2 x2 x
Kc   Kc 
 1,7  x 
2
(1,7  x) 2 1,7  x
 
 2 
1,7  K c 1,7  2.10 2
x   1,6132 moli HI transformaţi la echilibru (5)
1  Kc 1  2.10  2
DGSN / 2018-2019 / Fisa de lucru VIII – Modul de lucru
2. Compoziţia amestecului gazos (cu comportare ideală) la echilibru:
a) numărul de moli din fiecare component prezent în sistem la echilibru
n H 2  x  1,6132 [moli] (6-a)
n I 2  x  1,6132 [moli] (6-b)
n HI  1,7  x  1,7  1,6132  8,6800.10 2 [moli] (6-c)

nT  n H 2  n I 2  n HI  3,3132 [moli] (7)

Fracţiile  am. M am.


Component Nr. de moli [%, mol.]
molare g/dm3 g / mol
H2 1,6132
I2 1,6132
HI 8,6800.10-2
Suma nT = 3,3132
b) compoziţia procentuală molară a amestecului de gaze la echilibru – se calculează
cu relaţia generală:
ni
[%, mol ]i   100 (8)
nT
DGSN / 2018-2019 / Fisa de lucru VIII – Modul de lucru

nH 2 [moli ] 1,6132
[%, mol.] H 2   100   100  48,69 (9-a)
nT [moli ] 3,3132

nI 2 [moli ] 1,6132
[%, mol.] I 2   100   100  48,69 (9-b)
nT [moli ] 3,3132

nHI [moli] 0,0868 (9-c)


[%, mol.] HI  100  100  2,62
nT [moli] 3,3132

Fracţiile  am. M am.


Component Nr. de moli [%, mol.]
molare g/dm3 g / mol
H2 1,6132 48,69
I2 1,6132 48,69
HI 8,6800.10-2 2,62
Suma nT = 3,3132 100
DGSN / 2018-2019 / Fisa de lucru VIII – Modul de lucru

3. Fracţiile molare ale componenţilor din amestecul gazos – se calculează cu relaţia


generală:
ni [moli]
Xi  (10)
nT [moli]
nH 2 1,6132
X H2    0,4869 (11-a)
nT 3,3132
nI2 1,6132
X I2    0,4869 (11-b)
nT 3,3132
n 0,0868
X HI  HI   0,0262 (11-c)
nT 3,3132

Fracţiile  am. M am.


Component Nr. de moli [%, mol.]
molare g/dm3 g / mol
H2 1,6132 48,69 0,4869
I2 1,6132 48,69 0,4869
HI 8,6800.10-2 2,62 0,0262
Suma nT = 3,3132 100 1,0000
DGSN / 2018-2019 / Fisa de lucru VIII – Modul de lucru
4. Masa moleculară medie a amestecului de gaze la echilibru – se calculează cu relaţia:
M am  X H 2 .M H 2  X I 2 .M I  X HI .M HI (12)

M am  (0,4869 2)  (0,4869 254)  (0,0262128)  128,0000 [g/mol] (13)


4. Densitatea absolută medie a amestecului de gaze – se calculează cu relaţia:
M am M am
 am  o
 [g/dm3] (14)
Vmol 22,412
M am. 128 (15)
 am.    5,7112 [ g / dm3 ]
22,412 22,412

Fracţiile  am. M am.


Component Nr. de moli [%, mol.]
molare g/dm3 g / mol
H2 1,6132 48,69 0,4869
I2 1,6132 48,69 0,4869
HI 8,6800.10-2 2,62 0,0262 128,00 5,7112
Suma nT = 3,3132 100 1,0000

S-ar putea să vă placă și