Sunteți pe pagina 1din 10

Proiect didactic

Clasa: a VII a DMS


Data:
Propunător:
Aria curriculară: Terapia educationala complexa si integrata
Disciplina: Stimulare cognitiva
Unitatea de invatare: Comportament cognitiv primar
Subiectul: Grupurile de litere „ce-ci”/”ge-gi”.
Scopul: Formarea priceperilor şi deprinderilor de citire şi scriere corectă a grupurilor de litere „ce-ci”/”ge-gi”.

Tipul activitatii: Consolidare si sistematizare de cunostinte

Obiective cadru:
 Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral;

 Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală;

 Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris;

 Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă

1
Obiective de referinta:
 Dezvoltarea acuităţii auditive, discriminatorii vizuale, verbale şi grafice a sunetelor „ce-ci”, „ge-gi” şi a grupurilor de
litere corespunzătoare;
 Consolidarea deprinderii de a citi corect cuvinte care conţin grupurile de litere „ce-ci”, „ge-gi”;
 Dezvoltarea deprinderilor de a citi cursiv, conştient şi expresiv un text de mică întindere;
 Imbogăţirea vocabularului, folosirea activă a noilor cunoştinţe, realizarea unei vorbiri şi scrieri corecte, logice;

Obiective operaţionale:

a. Cognitive :
 OC1 - să gaseasca cuvinte care contin grupurile de litere indicate
 OC2 - să citeasca corect cuvintele de pe slide-uri
 OC3 - să scrie şi să citească corect grupurile de litere „ce-ci”, “ge-gi”;
 OC4 – să desparta corect in silabe cuvintele date;
 OC5 – să citeasca constient un text de mica intindere
 OC6 – să analizeze corect un text dupa cerintele date
 OC7 – să sesizeze, corecteze greselile din text,folosind grupurile de litere potrivite

b. Psiho-motorii:
 OM1: sa participe la activitate cu interes si in mod activ;

 OM2: sa ia pozitie corecta de scriere in banca;

 OM3: să rezolve fişa de lucru;


2
 OM4: să lucreze ordonat.

c. Afective:
 OA1: vor dovedi interes fată de activitate;

RESURSE:

I. Metodologice:

Strategii didactice:
a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, analiza.
b) Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, creioane, tabla.
c) Forme de organizare: frontală, individuală.

II. Temporale:

45 de minute

III. Bibliografice

3
Strategii
Conţinut – activităţi de învăţare
Nr Momentele Ob.
Metode şi Mijloace de Moduri de Evaluare
crt lectiei Op. Activitatea Activitatea procedee învăţământ organizare
profesorului elevilor
Moment Moment organizatoric Se pregătesc
organizatoric OM1 Asigură condiţii optime pentru Frontală
1. observarea
pentru desfăşurarea începerea
sistematică
activităţii propriu-zise. activităţii si sunt Conversaţia
a elevilor
OM2 Profesorul primeste receptivi
copiii in clasa,
pregateste materialul
OA1 didactic si clasa pentru
activitate.
2. Verificarea Verificarea noţiunilor Elevii se Observatia Frontala observarea
cunostintelor OM2 referitoare la grupurile concentrează şi sistemata Planse cu sistematică
de litere ce,ci, ge,gi răspund la grupurile de a elevilor
OA1 întrebări. litere
Ce cuvinte stiti care
incep sau contin
OC1
grupurile de litere „ce-
Frontala
ci”, „ge-gi”?

4
3. Captarea şi OM1 Le voi prezenta copiilor Ascultă, sunt Frontală
orientarea doua planse ce atenti iar apoi Planse cu
Observatia observarea
atenţiei OM2 reprezinta grupul de răspund la grupurile de
sistematică
litere „ce-ci”/ „ge-gi”. întrebări Conversaţia litere
a elevilor
OC1
Ce imagini vedeti? Sunt planse cu
OC4
imagini ce
Prezint apoi elevilor o
cuprind
planşǎ “Steluţa
grupurile de
nǎzdrǎvană”(anexa 1).
litere “ce-ci”,
Se dirijeazǎ discuţia pe “ge-gi”.
marginea planşei
Enumerǎ
urmǎrind ca elevii sǎ
elementele
precizeze elementele
componente: o
componenete ale
stea mare cu
acesteia.
imagini şi 6
Despartim in silabe steluţe mici.
cuvintele. Identifică
elementul
comun
imaginilor
(cuvintele care
le denumesc

5
conţin un grup
de litere
învăţat)

Se prezinta obiectivul Ascultă cu Frontală


fundamental al lecţiei. atentie ce le Planse cu
observarea
Astazi ne vom reaminti spun. grupurile de
sistematică
Anuntarea OM1 grupul de litere „ce-ci”, Conversaţia litere
a elevilor
4. temei si a „ge-gi”, vom citi cuvinte,
obiectivelor OM2 propoziţii, vom rezolva
exerciții în care vom
folosi grupurile de litere
învățate.
5. Dirijarea OC6 Se vor prezinta doua Elevii sunt
activitătii OC5 texte „La circ”, atenti la Planse cu
„Degetica” (anexa 2), profesor, grupurile de
observarea
OM1 pe care elevii le vor citi observă şi litere „ce-ci”
sistematică
si analiza. memorează.
a elevilor
OM2 Conversaţia Frontală
Cerinte: Ei citesc corect
ambele texte,
OM3 Cum arata circul? Prezentare
iar apoi
Retineti cuvintele cu powerpoint
raspund la
OM4 ajutorul carora ne este
intrebarile puse
prezentata viata la circ
6
OA1 (e o lume magica…) pe marginea
lui.
Sa raspundem la
OC6
intrebari:

a. Care sunt Frontală observarea


personajele circului? Explicația sistematică
a elevilor
b. Ce fac ele?

c. Ce animale
vedem la circ?

Cerinte: Cum arata


Degetica? Retineti
cuvintele cu ajutorul Conversația

carora ne este
prezentata fetita (mica,
gingasa…). Explicația

Cum arata broasca?


Retineti cuvintele cu
care ne este prezentata
broasca (mare,
urata…).

Sa raspundem la

7
OC1 intrebari:
Frontala
a. Cine era observarea
OC2 Explicația
Degetica? sistematică
a elevilor
OC4 b. Ce s-a intamplat
intr-o noapte?

c. De ce plangea
fetita a doua zi?

Se prezintă grupurile Pronunţă


Conversația
de litere „ce”-„ci”, „ge- cuvintele prin
gi” de pe planse si pe imitaţie, le
baza prezentarii power despart în
Explicația
point, se dau exemple silabe, stabilesc
de cuvinte care sa poziţia
contina grupuri de litere sunetului în
invatate. cadrul
cuvântului:
Se cere sa se specifice
iniţială,
cuvinte care au grupuri
mediană sau
de litere la inceputul,
finală.
interiorul sau sfarsitul
cuvintelor. Se fac
exerciţii de pronunţie a
8
unor cuvinte ce conţin
OC3 sunetele „ce-ci”, „ge-gi”:

Se despart cuvintele în
silabe, se stabileşte
numărul de silabe, se
precizează poziţia
sunetelor „ce”-„ci”, „ge-
gi” în structura
cuvintelor.

Explică modul de lucru: Copii

Descoperă cuvintele realizeaza cu

potrivite – Ciorchinele ajutorul

(anexa 3)- se scriu in profesorului

mijlocul ciorchinelui plansa de lucru

cuvintele cheie -
grupuri de litere – iar
pornind de la acestea
elevii vor scrie toate
exemplele pe care le-
au intalnit in text.

9
Se impart elevii in cate Elevii sunt observarea
doua grupe apoi se receptivi la Fise de sistematică
OA1 Frontala
prezinta cate doua fise cerintele Conversatia lucru a elevilor
de lucru ce contin profesorului.
Obtinerea OM3
6. grupurile de litere „ce-
performantelor
ci”,”ge-gi” si sunt rugati Explicatia
OM4 sa le rezolve corect.
OC7 (anexa 4, anexa 5,
anexa 6, anexa 7)
OM4 Urmaresc cum lucreaza Răspund Conversaţia Fișa de Frontală Evaluare
Asigurarea
7. fiecare copil si ajut solicitărilor euristică. lucru formativă
feed-backului
acolo unde este profesorului Evaluare
Explicaţia
necesar Individuală formativă

Aprecieri Voi aprecia global și Vor asculta Individuala evaluare


8. OA1 individual munca aprecierile
elevilor.

10