Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

DATA: 1 Iunie 2012


UNITATEA: Liceul Tehnologic Dumbrăveni
PROPUNĂTOR: prof. Moisiuc Adelina
Clasa: a II-a A
ARIA CURRICULARA: Arte
DISCIPLINA: Educatie muzicala
PROIECT TEMATIC: „COPILĂRIE-COLȚ DE RAI”
TEMA ZILEI: ,,1 IUNIE - ZIUA COPIILOR”
SUBIECTUL ACTIVITĂŢII: O lume minunată

TIPUL LECŢIEI: mixt

SCOPUL LECŢIEI: învăţarea unui cântec nou; dezvoltarea capacităţilor interpretative


vocale şi a celor de receptare a mesajului muzical; cultivarea dragostei de muzică;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
Pe parcursul şi până la sfârşitul lecţiei copiii vor fi capabili:

O1 – să execute corect exerciţii de inspiraţie şi expiraţie;


O2 – să adopte o poziţie corectă în timpul cântării;
O3 – să interpreteze corect sunete muzicale, exerciţii melodice şi cântece studiate, realizând
perceperea adecvată a înălţimii şi duratelor unităţilor muzicale de bază;
O4 – să compună scurte melodii utilizând experienţa muzicală însuşită anterior;
O5 – să efectueze mişcări spontane sugerarate de linia melodia a structurilor interpretate sau
audiate.

STRATEGII DIDACTICE:
 metode şi procedee: conversaţia, demonstraţia, explicaţia, proba practică, jocul
didactic, exerciţiul, audiţia muzicală;
 mijloace de învăţământ: fişe, planşe, cântecul pe suport electronic, videoproiector,
orgă, carioci, CD-player, CD educaţional;
 forme de organizare: frontal, individual, în perechi pe grupe.
RESURSE:

 temporale: 50 de minute
 umane: 30 de preșcolari

BIBLIOGRAFIE

 Fărtăiş, D., Cojocaru, G., Grădinaru, A., Sunetul muzicii – auxiliar pentru educaţie
muzicală, Ed.CCD, Bacău, 2010.
 Fărtăiş, D., Cojocaru, G., Grădinaru, A., Educaţie muzicală –ghid metodic, Ed. CCd,
Bacău, 2010.
Nr Strategii didactice
crt Momentele Ob. Timp Conţinut instructiv-educativ Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare
lecţiei op. procedee învăţământ organizare
Moment Se asigură un climat optim desfăşurării conversaţia observare
1. organizatoric 1 lecţiei în bune condiţii. sistematică
min. Se pregătesc materialele necesare. frontal
2. Captarea şi Se citeşte de către profesor poezia capacitatea de
orientarea 3 Copilărie de Lidia Batali (Anexa 1). receptare a
atenţiei min. carte cu mesajului oral
Se iniţiază o scurtă discuţie cu tema: poezii
Îmi place să fiu copil pentru că..., Nu evaluarea
îmi place să fiu copil pentru că.... conversaţia capacitatăţii de
frontal exprimare orală a
Sunt evidenţiate apoi locurile din explicaţia sentimentelor,
natură în care întâlnim muzica şi opiniei,
motivele importanţei muzicii în viaţa cunoştinţelor
noastră. legate de un
(R. P.: Muzica se întâlneşte în foşnetul subiect dat
frunzelor, ciripitul păsărelelor, în imagini
şuieratul vântului etc. Aceasta ne diverse observare
relaxează, ne bucură, ne alină sistematică
suferinţele etc.)
3. Anunţarea 1 Se anunţă în termeni accesibili tema conversaţia
temei şi a min. lecţiei şi obiectivele operaţionale: frontal observarea
obiectivelor a. Repetarea a diverse tipuri de explicaţia sistematică
exerciţii de educare a vocii şi a a
auzului muzical, precum şi comportamentului
efectuarea de alte exerciţii cu elevilor
acelaşi scop.
b. Repetarea cântecelor învăţate
cu respectarea corectă a
respiraţiei, a intonaţiei şi cu
pronunţarea clară a silabelor şi
cuvintelor.
c. Învăţarea unui cântec nou.

7. Repetarea cântecului studiat în exerciţiul


ora precedentă (Azi vom colora), frontal
O2 făcându-se observaţii şi recomandări flipchart evaluare orală
care vizează calitatea interpretării.
planşă
jjjjjjjjjjjjjjjjjjj
ANEXA 1

Copilărie
de Lidia Batali

Aş vrea să fiu mereu copil, Şi zmeul să îl trag de sfori,


Să mă-nvârtesc fără sfială, Să sar cât vreau peste băltoace,
Să văd bujorii în April Cunună să îmi fac din flori,
Trezindu-se din amorţeală, Şi-ntruna eu să cânt, că-mi place,

Şi-n iarba umedă covor Să fac mâncare la păpuşi


S-alerg desculţă pe afară, Din flori de lăcrămioară,
Legat de coada unui nor Şi să aştept de după uşi
Să văd bondarul gras cum zboară, Un îngeraş să îmi apară,

Să simt parfum de flori de tei Să văd bunica împletind


Şi mâna mamei peste frunte, Pentru nepoate mândre şaluri,
Sărutul cald, iubirea ei, S-aud copiii chiuind
Destinul încercând să-nfrunte, Cu piatra-n apă cum fac valuri,

Şi casă fratelui cel mic Şi îndrăgitul meu bunic


Să fac din preşuri colorate Pe prispă blând să mă alinte,
Şi să nu-mi pese de nimic, Şi-n mâini să vină c-un ibric
Să râd cât pot, pe săturate, Să-mi toarne laptele fierbinte,

Să sar şotronul pe trotuar S-aud pe tata povestind


Şi să mă cred o mică zână, Cum alerga copil pe-afară,
Să văd furnici în furnicar Cu drag în braţe să-l cuprind
Şi să le iau voioasă-n mână, Şi cerul mai frumos să-mi pară,

Şi-un fluture în insectar


Să îl agăţ de o aripă,
Să fiu un porumbel hoinar
Doar pentru-o clipă, doar o clipă!
ANEXA 2

FIŞA NR. 1

1. Exerciţii recitative:
a. de articulare corectă a cuvintelor, silabelor, sunetelor:

Tic-tac, tic-tac, cea-sul ba-te,


Ca să pu-nă rost la toa-te.

Tu tu tu trom-pe-ta su-nă
Toţi şco-la-rii se a-du-nă.
Merg în pas cu vo-ie bu-nă
Cân-tul lor vo-ios ră-su-nă.

b. ritmice:

Bunicuţa trece-n grabă


Pe cărare, are, treabă,
Duce-n spate pân’ la moară
Tăbuiaţa cu secară.

2. Completează versurile următoare:


O lume minunată e lumea din ...
Hei, ............!
O lume-ncâtătoare în care tu .......
Şi ai ....................!
ANEXA 3

FIŞA NR. 2

O lume minunată

Refren:
E-o lume minunată în care veţi găsi
Numai copii,
O lume cu mult soare şi mii de jucării,
Pentru copii.
In lumea cu poveşti si flori veţi întâlni
Numai copii
E-o lume a inocenţei pastraţi-o orice-ar fi
Pentru copii.

Ieri am fost şi noi copii


Dar timpul ne-a schimbat,
In viaţă am pornit şi vise-am împlinit
Aşa cum ne-am dorit!
Gânduri bune, câte-am strâns
Şi tot ce-am învăţat,
Copiilor să dăm iubirea ce-o purtăm
Ce-i bun sa le arătăm!!!

Refren...

Ieri am fost şi noi copii


Dar timpul ne-a schimbat,
In viata am pornit şi vise-am împlinit
Aşa cum ne-am dorit!
Gânduri bune, câte-am strâns
Şi tot ce-am învăţat,
Copiilor sa dăm iubirea ce-o purtăm
Ce-i bun sa le-arătăm!!!
Ce zâmbet poate fi
Mai sincer, mai curat,
Ce ochi ştiu a vorbi, atât de-adevărat?!

Refren...X 2