Sunteți pe pagina 1din 17

MICROSOFT EXCEL –

FORMULE ȘI FUNCȚII
CE SUNT FUNCŢIILE?
Funcţiile sunt formule complexe
preformatate, folosite pentru
executarea unei serii de operaţii cu un
grup specificat de valori.
DE EXEMPLU
Pentru a calcula suma unei serii de
numere din celulele Al – H1, puteţi
folosi funcţia =SUM(A1:Hl) în loc să
introduceţi formula =Al+B1+Cl şi aşa
mai departe
ORICE FUNCȚIE ESTE FORMATĂ
DIN URMATOARELE ELEMENTE

· Semnul =
· Denumirea funcţiei
· Argumentul
SEMNUL =
-arată că ceea ce urmează este o funcţie (o
formulă).
DENUMIREA FUNCŢIEI
- arată ce operaţie va fi efectuată.(de exemplu
=SUM)
ARGUMENTUL
- cum ar fi (Al:H1), indică adresele celulelor
cu valorile afectate de funcţie.
FUNCȚIILE CELE MAI
FOLOSITE IN EXCEL
1.Average
-Calculează o medie
=Average(A1:A5)
2.Count
- Cuantifică valorile numerice dintr-un
domeniu
=COUNT(A3:A7)
3.Counta 4.If
- Numără toate - Vă permite să
celulele din puneţi o condiţie
grup care nu într-o formulă.
sunt goale.
- =IF(A3>=100,A3
=COUNTA(B4:B
*2, A2*2)
10)
5.Max 6.Min
- Redă valoarea - Redă valoarea
maximă dintr-un minimă dintr-un
grup de celul grup de celule.
=MAX(B4:B10) =MIN(B4:B10)
7.Sum
- Calculează totalul pentru un domeniu de
celule.
- =SUM(A1:A10)
Excel în reţeaua web
Funcția =HYPERLINK(), este folosită
pentru crearea de legături cu siturile Web –
plasate direct în foaia de calcul. De
exemplu,
=HYPERLINK(http://www.google.ro)
Excel în reţeaua web
- Când utilizatorul execută clic pe celulă,
este conectat la pagina sursa Google.
Puteţi să folosiţi această facilitate şi pentru
legarea la foi de calcul din reţeaua intranet
a firmei la care lucraţi.
UTILIZAREA FUNCTION WIZARD
Deşi puteţi să introduceţi o funcţie direct în
celulă, la fel ca în cazul formulelor, poate
fi mai uşor să folosiţi vrăjitorul Function
Wizard, care vă ghidează prin procesul de
introducere a unei
UTILIZAREA FUNCTION WIZARD
· Selectaţi Scrieţi = sau
celula în care executaţi clic pe
doriţi să inseraţi butonul Edit
funcţia. (Puteţi să Formula de pe
inseraţi o funcţie bara cu
în mod instrumente de
independent sau formatare. Pe
ca parte a unei ecran va apărea
formule.) Formula Palette
UTILIZAREA FUNCTION WIZARD
Selectaţi funcţia pe
care vreţi să o
inseraţi din
lista Functions,
executând clic pe
butonul
Functions
ACEST PROIECT A FOST REALIZAT DE

-Bacu Sergiu
-Barbu Răzvan
-Boarescu Tudor
-Birtocean Larisa

S-ar putea să vă placă și