Sunteți pe pagina 1din 15

LAURENŢIU PANAITOPOL, VIOREL BĂNDILĂ, MIRCEA LASCU

INEGALITĂŢI

Editura GIL
ZALĂU, 1996
© 1996 Editura GIL

INEGALITĂŢI

LAURENŢIU PANAITOPOL, VIOREL BĂNDILĂ, MIRCEA LASCU

ISBN 978-606-500-041-4

Toate drepturile rezervate Editurii Gil.


Nici o parte din acest volum nu poate fi copiată fãră permisiunea scrisă a Editurii Gil.
Copyright © 1996 by Gil. All rights reserved.

Departament difuzare:

Editura GIL,
CP 44 O.P.3,
Zalău, Sălaj,
cod 450200

Tel. 0260/616314;
0744/612106
Fax.: 0260/616414
E-mail:
gil1993@zalau.astral.ro

Editor: Mircea Lascu

www.gil.ro
Cuprins

1 Puteri, radicali, probleme de ordonare 5


1.1 Enunţuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2 Probleme propuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.3 Soluţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2 Inegalităţi clasice 37
2.1 Enunţuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.2 Probleme propuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
2.3 Soluţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

3 Principiul trinomului 103


3.1 Enunţuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
3.2 Probleme propuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
3.3 Soluţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

4 Inegalităţi cu numere complexe 125


4.1 Enunţuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
4.2 Probleme propuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
4.3 Soluţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

5 Inducţie. Combinatorică. Şiruri 145


5.1 Enunţuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
5.2 Probleme propuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
5.3 Soluţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

6 Funcţia exponenţială şi logaritmică 163


6.1 Enunţuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
6.2 Probleme propuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
6.3 Soluţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

1
7 Inegalităţi polinomiale 179
7.1 Enunţuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
7.2 Probleme propuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
7.3 Soluţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

8 Inegalităţi trigonometrice 205


8.1 Enunţuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
8.2 Probleme propuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
8.3 Soluţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

9 Inegalităţi diverse 231


9.1 Enunţuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
9.2 Probleme propuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
9.3 Soluţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

Indice de autori 279

2
Cuvânt ı̂nainte

Se spune că relaţia care guvernează cu adevărat matematica este cea de


inegalitate, egalitatea fiind caz special. Dacă ne gândim de pildă la problem-
atica Analizei matematice aserţiunea de mai sus este evidentă. De aceea sun-
tem de părere că un studiu sistematic al inegalităţilor este neapărat necesar.
Cunoaşterea rezultatelor de bază, a inegalităţilor remarcabile şi a tehnicilor cu
aplicabilitate largă este unul din scopurile lucrării de faţă. În intenţia de a ne
alinia programei şcolare, aşa ı̂ncât cartea de faţă să se constituie ı̂ntr-un auxil-
iar al manualelor, capitolele vizează direct temele din manuale, ceea ce rezultă
cu claritate din chiar titlurile capitolelor ”Principiul trinomului”, ”Inegalităţi
cu numere complexe”, ”Funcţia exponenţială şi logaritmică”, ”Inegalităţi poli-
nomiale”.
Lucrarea este structurată ı̂n nouă capitole, fiecare capitol cuprinzând câte
trei secţiune distincte: ”Enunţuri”, ”Probleme propuse” şi ”Soluţii”. Prob-
lemele propuse sunt marcate diferenţiat (cu simbolul ).
Dacă ı̂n finalul capitolelor şi ı̂n special la ”Inegalităţi diverse” există
exerciţii destinate ”performerilor”, trebuie spus că problemele cu care de-
butează capitolele sunt accesibile unei mase mari de cititori printre care se
numără şi elevii de gimnaziu, care pot rezolva probleme din primul capitol,
punând astfel bazele unei pregătiri solide viitoare.
În final, aducem mulţumiri colegilor noştri Marinescu Dan Ştefan, Stănean
Marius şi András Szilard pentru problemele puse la dispoziţie ı̂n vederea
editării acestei lucrări.

Autorii

3
4
Capitolul 1

Puteri, radicali, probleme de


ordonare

1.1 Enunţuri
1.1. Scrieţi ı̂n ordine crescătoare numerele: 414 , 512 , 711 şi 117 .

1.2. Arătaţi că: 1) 21987 > 31241 ; 2) 31987 > 41490 ; 3) 41987 > 51703 .

1.3. Să se arate că: 7 > 2 7.

1.4. Să se arate, fără a extrage rădăcina pătrată, că:


√ √ √ √ √ √ 20
1) 2 + 6 + 8 < 7; 2) 3 + 5 + 7 < ;
3
√ √ √ √
3) 2 + 3 + 2 2 + 6 < 5.
√ √
1.5. Care număr este mai mare: 2 3 sau 3 2 ?
√√ √ √√ √
1.6. Comparaţi 13 − 11 cu 19 − 17. Generalizare.
√ √ √ √
1.7. Care număr este mai mare: 3 2 + 3 sau 3 3 + 2?

1.8. Fie a, b, c, d > 0.


1 1 1 1 √ √ √ √
1) Dacă a + b > c + d şi + < + , atunci: a + b > c + d.
a b c d
√ √ √ √
3 6 4 5
2) Comparaţi numerele √ + √ şi √ + √ ; aceeaşi cerinţă pentru
√ √ √ 2 √ 5 3 4
2 5 3 4
numerele: √ + √ şi √ + √ .
3 6 4 5

5
1.9. Să se determine cel mai mic număr natural n astfel ı̂ncât
√ √
n − n − 1 < 0, 01.
√ √ √
1.10. Care număr este mai mare: 1001 + 999 sau 2 1000?
√ √ √
1.11. Demonstraţi inegalitatea: x + 1 + 2x − 3 + 50 − 3x ≤ 12 pentru
toate valorile lui x pentru care membrul stâng are sens.

1.12. Să se demonstreze că pentru orice x ∈ [0, 1] avem:

x x2 √ x
1+ − ≤ 1+x≤1+ .
2 8 2

1.13. Dacă x, y, z > 0, atunci: xy + yz + zx ≥ 3xyz(x + y + z).
√ √
1.14. Dacă x, y ≥ 1, atunci: x y − 1 + y x − 1 ≤ xy.
√ √ √
1.15. Dacă x, y, z ≥ 0, atunci: xy + yz + zx ≥ x yz + y zx + z xy.

1.16. Să se arate că dacă x ≥ y ≥ z ≥ 0, atunci:


√ √ √
(x + z)(y + z) + (x − z)(y − z) ≤ 2 xy.

1.17. Dacă x, y, z > 0, atunci:


√ √ √ √
x(y + z) + y(z + x) + z(x + y) ≤ 2(x + y + z).

1.18. Dacă |x|, |y| ≤ 1, atunci:


√ ( )
√ √ x+y 2
1 − x2 + 1 − y 2 ≤ 2 1 − .
2

1.19. Dacă x > 0, atunci:


√ √ √
x+1 x+2 x+3
x + (x + 1) + (x + 2)
x+2 x+3 x+4
√ √
x
+(x + 3) > 4 x2 + 3x + 1 − 4.
x+1
√ √ √ √
1.20. Să se compare numerele A = x + x + 4 şi B = x + 2 + x + 3,
unde x > 0.

6
√ √
1.21. Dacă x ∈ [−1, 1], atunci: 2, 73 < 2 + x + 2 − x < 2, 83.
√ √ √ √ √
1.22. Dacă a ≥ b ≥ |x|, atunci: a − b + a + b ≤ a − x + a + x ≤ 2 a.
√ [ ]
3 − 1 − x2 1
1.23. Să se arate că dacă x ∈ [−1, 0], atunci: ∈ ;1 .
x+4 2
1.24. Fie a, b, c ∈ R cu b + c = a > 0. Dacă x, y ∈ R şi
√ √
a − bx − cy + a + by + cx = a

să se demonstreze că |x + y| ≤ a.


√ √ √
1.25. Dacă a, b, c > 0 şi 1993 + a + 1993 + b = 2 1993 + c, atunci:

a + b ≥ 2c.

1.26. Pentru x, y ∈ R să se determine minimul expresiei


√ √ √
E(x, y) = x2 + y 2 + x2 + (y − 2)2 + (x − 2)2 + y 2

+ (x − 2)2 + (y − 2)2 .
În ce caz avem egalitate?

√ m √ m 6−1
1.27. Dacă m, n ∈ N∗ şi 23 − > 0, atunci: 23 − > .
n n mn
1.28. Demonstraţi că:

x x2 √ x x2 5
1+ − ≤ 31+x≤1+ − + x3 , pentru orice x ≥ 0.
3 9 3 9 81
√ √ √
1.29. Să se arate că pentru orice x, y > 0, avem: 3
4(x + y) ≥ 3
x+ 3 y.

1.30. Să se arate că pentru orice n ∈ N∗ , avem:3
√ √ √
n + 3 + n < 3 n + 2 + n + 1.

3

3

3

3
1.31. Să se arate că: 43 < 3+ 9< 44.
√ √
1.32. Să se determine x ∈ N astfel ı̂ncât să avem: x <
3
3
x+ x2 < x + 1.
√ √ √ √ √
1.33. Demonstraţi că: 3 + 3 3 + 3 − 3 3 < 2 3 3.
3 3

√ √
1.34. Dacă n ∈ N, n ≥ 3, avem: n+1 n + 1 ≤ n n.

7
1.35. Demonstraţi inegalitatea:
√ √
√ √ √
n + n + n − n n ≤ 2 n n, pentru orice n ∈ N∗ − {1}.
n n n

1.36. Să se demonstreze că dacă n ∈ N∗ − {1} şi x ∈ (0, 2) atunci:


( )( )
1 1
1+ √ 1 + √ ≥ 4.
n
x n
2−x

1.37. Numerele a, b, c sunt strict pozitive. Să se compare numerele:


a b c b c a
A= + + şi B= + + .
b c a a b c

1.38. Fie a > b > 0. Care este mai mare:


1 + a + a2 + . . . + an−1 1 + b + b2 + . . . + bn−1
A= sau B= .
1 + a + a2 + . . . + an 1 + b + b 2 + . . . + bn

a c
1.39. Demonstraţi că dacă a > b > c > d > 0 şi = atunci a + d > b + c.
b d
1.40. Fie d ≥ c ≥ b ≥ a ≥ 0 şi a + b + c + d = 4. Găsiţi cea mai mare valoare
pe care o poate lua fiecare din variabilele a, b, c, d.

1.41. Se consideră numerele reale a, b cu a < b. Demonstraţi că:

(1 − x)a + bx ∈ (a, b) ⇔ x ∈ (0, 1).

1.42. Dacă a ≤ b ≤ c şi a + b + c ≥ 1, atunci: a2 + 3b2 + 5c2 ≥ 1.

1.43. Să se arate că dacă a, b > 0, atunci:

min(a, b) a2 − 2ab + 3b2 max(a, b)


≤ 2 2
≤ .
a a +b a

1.44. Dacă a, b, c, d sunt numere prime diferite, atunci:

abc + bcd + cda + abd + 173 ≤ 2abcd.

1.45. Fie x, y, z > 0. Să se arate că:

x3 + 8y 3 + 27z 3 ≤ 18xyz ⇔ x = 2y = 3z.

8
1.46. Să se arate că: x4 + y 4 + 2xy(x2 + y 2 ) + 3x2 y 2 − x2 − y 2 − 4xy + 1 ≥ 0,
pentru orice x, y ∈ R. În ce caz avem egalitatea?
1 + x2 + x4 3
1.47. Să se arate că pentru orice x > 0, avem: 3
≥ .
x+x 2
1.48. Dacă x ≥ 0, atunci: (x + 2)4 − 16x3 > 0.
( 2 )
x y2 x y
1.49. Dacă x, y > 0, atunci: 2 2
+ 2 ≥ + + 2.
y x y x
1.50. Dacă x, y ≥ 0, atunci (x + y)(x4 + y 4 ) ≥ (x2 + y 2 )(x3 + y 3 ).

1.51. Dacă a, b, c > 0, atunci:


1) (a + b + c)(ab + bc + ca) ≥ 9abc;
2) (a + b + c)(a2 + b2 + c2 ) ≥ 9abc;
3) a3 + b3 + c3 ≥ 3abc;
4) (a + b)(b + c)(c + a) ≥ 8abc.
a b c 3
1.52. Dacă a, b, c > 0, atunci: + + ≥ .
b+c c+a a+b 2
1.53. Dacă a, b, c > 0, atunci: (−a + b + c)(a − b + c)(a + b − c) ≤ abc.

1.54. Dacă x, y, z > 0, atunci:

(x + y)3 + (y + z)3 + (z + x)3 ≥ 21xyz + x3 + y 3 + z 3 .

1.55. Să se demonstreze că pentru orice x, y, z > 0, avem:


√ √
x+y x+z y+z
+ ≤ √ .
x+z x+y yz

1.56. Dacă a, b, c, d > 0, atunci:


a + b + c − d a + b − c + d a − b + c + d −a + b + c + d
+ + + ≥ 8.
d c b a

1.57. Să se arate că dacă a ≥ 2, atunci:

x4 − 2x3 + ax2 − 2x + 1 ≥ 0, pentru orice x ∈ R.

1
1.58. Demonstraţi că x4 − x + > 0, pentru orice x ∈ R.
2

9

1.59. Să se arate că: (x + y)2 + 1 ≥ xy + 3(x + y), pentru orice x, y ∈ R.
a2 − ab + b2 1
1.60. Să se arate că pentru orice a, b ∈ R − {0} avem: 3 ≥ ≥ .
a2 + ab + b2 3
1.61. Dacă a, b ∈ R, atunci: 2(a4 + b4 ) + 9 ≥ 12ab.

1.62. Să se arate că pentru orice x, y ∈ R:

2(x2 − x + 1)(y 2 − y + 1) ≥ 1 + x2 y 2 .

1.63. Dacă x, y, z ∈ R, atunci: (1 − x2 + x4 )(1 − y 2 + y 4 )(1 − z 2 + z 4 ) ≥ x2 y 2 z 2 .


2 2 2 9
1.64. Să se arate că: + + ≥ pentru orice x, y, z > 0.
x+y y+z z+x x+y+z
x2 y 2 z2 x y z
1.65. Dacă x, y, z > 0, atunci: + + ≥ + + .
y2 z 2 x2 z x y
1.66. Arătaţi că dacă x, y, z ∈ R, atunci:
3
(x + y − z)2 + (x − y + z)2 + (−x + y + z)2 + ≥ x + y + z.
4

1.67. Dacă x, y, z ∈ R, atunci:


{ }
3(x − y)2 3(y − z)2 3(z − x)2
x2 + y 2 + z 2 − xy − yz − zx ≥ max , , .
4 4 4

1.68. Fie a, b, c, d ∈ R. Demonstraţi că: a2 + b2 + c2 + d2 − a − b − c − d + 1 ≥ 0.1.69. Dacă ad − bc = 1, atunci: a2 + b2 + c2 + d2 + ac + bd ≥ 3.

1.70. Fie x, y ∈ R astfel ı̂ncât x2 +y 2 = x+y+1. Determinaţi valoarea maximă


şi minimă a numerelor x şi y.

1.2 Probleme propuse


 1.1. Arătaţi că: 3111 < 1714 .

 1.2. Să se demonstreze că: 123321 > 321123 .

 1.3. Care dintre numerele 711991 şi 39119 este mai mare?
√ √ √ √
 1.4. Să se arate că: 8 + 3 + 5 + 2 2 < 4.

10
 1.5. Arătaţi că:
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2 + 6 + 12 + 20 + 30 + 42 + 56 + 72 + 90 + 110 < 60.

2− 2
 1.6. Să se arate că: 3 < √ √ < 4.
2− 2+ 2
1
 1.7. Dacă x, y, z ≥ − şi x + y + z = 1, atunci:
4
√ √ √
4x + 1 + 4y + 1 + 4z + 1 ≤ 5.
√ √ √
6 20 2n(2n + 1) n
 1.8. Să se arate că: + +. . .+ < , pentru orice n ∈ N∗ .
5 9 4n + 1 2
√ √ √
 1.9. Determinaţi x, y ∈ Z ştiind că x − 1 + y − 1 ≥ xy.

√ √ x + y (x + y)2
 1.10. Dacă x, y ≥ 0, atunci: x y + y x ≤ + .
4 2

 1.11. Dacă x, y, z ≥ 0, atunci: x(1 + y) + y(1 + z) + z(1 + x) ≥ 6 xyz.
√ √
 1.12. Dacă x ∈ [−1, 1], calculaţi expresia: E(x) = 3 + x + 3 − x cu o
zecimală exactă.

 1.13. Fie a, b > 0 cu a + b = 6. Pentru fiecare x ∈ [−b, a] considerăm numărul


√ √
Ax = a − x + b + x − 4.

Să se arate că Ax < 0, pentru orice x ∈ [−b, a]. 1.14. Dacă ax2 + by 2 = c, unde a, b, c > 0, atunci: ax + by ≤ c(a + b).
√ √ √ √
 1.15. Să se arate că: 1 + 2 > 2 + 3.
3

√ √
 1.16. Demonstraţi că pentru n ∈ N, n ≥ 3 are loc inegalitatea: 3
n> 4
n + 1.
√ √ √ √
 1.17. Arătaţi că: 4 3 + 4 7 > 4 2 + 4 8.
√ √ 1
 1.18. Să se afle cel mai mic număr natural n, pentru care: 3
n + 1− 3
n< .
10
√ √ √
 1.19. Dacă a, b > 0, atunci: 2 a + 3 3 b ≥ 5 5 ab.
7 8 9 1993 1994
 1.20. Scrieţi ı̂n ordine crescătoare fracţiile: , , ,..., , .
10 15 20 9940 9945
Generalizare.

11
x2 2x x − y
 1.21. Dacă x > y > 0, atunci + + ≥ 8.
(x − y)y y y
√ √
 1.22. Demonstraţi că dacă x, y ∈ [−1, 1], atunci: x 1 − y 2 + y 1 − x2 ≤ 1.
1
 1.23. Fie 0 < y < x < 1. Să se demonstreze inegalitatea: x(1−x)+y(x−y) ≤ .
3
 1.24. Dacă a, b, c ∈ (0, 1), atunci:
a+b a+b b+c c+a
max(a, b) < şi < + .
1 + ab 1 + ab 1 + bc 1 + ca

 1.25. Dacă |x|, |y| < 2, atunci: |xy| − |x| − |y| + 2 > 0.

 1.26. Se dau numerele reale a1 , a2 , a3 , a4 , a5 cu a1 ≤ a2 ≤ a3 ≤ a4 ≤ a5 .


Demonstraţi că:
a1 + a2 + a3 a1 + a2 + a3 + a4 + a5
≤ .
3 5

 1.27. Dacă ak , bk ∈ R cu bk > 0, pentru orice k = 1, n, atunci:


ak a1 + a2 + . . . + an ak
min ≤ ≤ max .
1≤k≤n bk b1 + b 2 + . . . + bn 1≤k≤n bk

 1.28. Arătaţi că dacă a, b, c, d, e, f ∈ R şi a2 + b2 ≤ e2 , c2 + d2 ≤ f 2 , atunci

ac + bd ≤ |ef |.
√ √ √ √
 1.29. Să se arate că: x2 + y 2 + y 2 + z 2 + z 2 + x2 ≥ 2(x + y + z), pentru
orice x, y, z ∈ R.

 1.30. Demonstraţi că dacă x, y > 0, avem:


1 1 1 1
+ ≤ 2 + .
x2 + y y 2 + x x + x y2 + y

 1.31. Să se arate că pentru orice x, y ∈ R, avem:

2|(x + y)(1 − xy)| ≤ (1 + x2 )(1 + y 2 ).

 1.32. Dacă a, b ∈ R, să se demonstreze că: 8(a4 + b4 ) ≥ (a + b)4 .

 1.33. Să se demonstreze că pentru orice x, y ∈ R, avem: 4(x6 +y 6 ) ≥ (x2 +y 2 )3 .

12