Sunteți pe pagina 1din 4

Interfata rural-urban – Ploiesti, Prahova

A. Populatie

 Populatie ocupata (civila) pe activitati ale economiei nationale / judet


a) Industrie prelucratoare + extractiva:
- 1992 : 163.500+12.500=176.000 pers
- 2000 : 75.800+7.700=83.500 pers
- 2008 : 78.500+6.600= 85.100 pers
- 2018: 75.100+3.900=79.000 pers
 Conform recensamantului populatiei din 2011, populatia municipiului Ploiesti
este de 209.945 persoane (98715 - sex masculin; 111230 - sex feminin).
INS: 2017 - 231 553 locuitori
B. Economie
Județul Prahova are, prin tradiție, o vocație economică industrială.
Ponderea industriei din punctul de vedere al cifrei de afaceri în totalul activității
economice este de cca. 50%, iar în cadrul activităților industriale, principalele
ponderi le dețin industria extractivă, de prelucrare a țițeiului şi cocsificare a
cărbunelui, industria alimentară, a băuturilor şi a tutunului și industria de maşini
şi echipamente. La producția industrială a României, Prahova contribuie într-o
măsură importantă prin următoarele domenii: extracția petrolului, gazelor
naturale, cărbunelui, construcția de utilaje pentru exploatări geologice, foraj şi
exploatarea puturilor de petrol, petrochimie, producție cabluri de oțel, anvelope,
mase plastice, echipamente hidraulice, pompe, macarale, produse chimice şi
petrochimice, mobilă, materiale de construcții, țesături, confecții textile, vinuri,
băuturi spirtoase și răcoritoare, legume şi fructe conservate, produse lactate şi
de carmangerie.

Ca dovadă a potențialului, facilităților și stabilității economice a județului,


precum și a deschiderii autorităților către o economie modernă, europeană, mari
investitori străini – companii multinaționale puternice la nivel mondial, au ales
județul Prahova pentru a-și derula afacerile în România: OMV Petrom, Lukoil,
Yazaki, Calsonic Kansei, Timken, Cameron, Johnson Controls, Lufkin
Industries, Weatherford, Toro, Federal Mogul, Michelin, Dalkia, Apa Nova –
Veolia, Linde Gaz, Schlumberger, Halliburton, Pas Technologies, Roquet
Eastern Europe, Fastenal, Global Enterprise, JCR Christiph Consulting, Ducati
Energia, Mayr Melnhof, Toro, Plastipack, Holcim Group, Swisspor, Coilprofil,
Viking Profil, Final Distribution, Procter & Gamble, Unilever, Alinso Group,
Dibo , Alexandrion Group, Tymbark Maspex România, Coca-Cola,
Bergenbier Molson-Coors.
C. Transport

Proiectele majore de infrastructură prevăzute în Master Planul de Transport pentru


România pentru arealul polului de creştere Ploiești:

FEDR-fondul European de dezv regional; PPP- parteneriat public-privat; FC – fondul coeziune


D. Deseuri

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL


PRAHOVA

Din punct de vedere financiar întregul proiect a avut aprobat un cost total estimat de
46.350.714 euro, defalcat pe următoarele surse de finanțare:
 Grant UE – 27.541.125 euro
 Buget de Stat – 5.532.278 euro
 Buget Local – 334.075 euro
 Non Funding - Gap – 3.703.695 euro
 Costuri neeligibile – 9.239.541 euro

Rezultate:
 Construcţia unei staţii de transfer având o capacitate de 15.460 tone/an, situată pe
amplasamentul de la BUŞTENI-SINAIA
 Construcţia unei staţii de transfer având avand o capacitate de 14.522 tone/an, situată pe
amplasamentul de la URLAŢI;
 Construcţia unei staţii de sortare având o capacitate de 48.996 tone/an, situată pe
amplasamentul de la BOLDEŞTI SCĂENI;
 Construcţia unei staţii de tratare mecano-biologică având o capacitate de 150.000 tone/an,
situată pe amplasamentul de la PLOIEŞTI;
 Închiderea depozitului neconform de la Ploieşti;
 Colectarea deşeurilor din ariile corespunzătoare fiecarei staţii de transfer, transportul
acestor deşeuri pana la staţia de transfer aferentă şi exploatarea staţiilor de transfer, care
include întreţinerea acestora, precum şi transportul deşeurilor de la staţiile de transfer la
rampele ecologice;
 Achiziţionarea de echipamente pentru colectarea deşeurilor reziduale;
 Achiziţionarea de echipamente pentru colectarea separată a deşeurilor reciclabile;
 Achiziţionarea de echipamente pentru colectarea separată a deşeurilor biodegradabile
menajere;
 Achiziţionarea mijloacelor de transport pentru transportul deşeurilor de la facilităţile de
gestiune a deşeurilor la depozitelor conforme de la Boldeşti Scăeni şi Vălenii de Munte;
 Achiziţionarea unităţilor de compostare individuală pentru 60% din gospodăriile rurale;
 Campanie de informare şi conştientizare a populaţiei;
 Asistenţă tehnică şi supervizare;
 Identificarea şi întreţinerea mijloacelor fixe şi circulante ale Proiectului.
Surse:

www.managementdeseuriprahova.ro

www.cjph.ro