Sunteți pe pagina 1din 6

CURS 7

7) Rata internă de rentabilitate (RIR)


Def.: - în sens larg, RIR este a pentru care, pe orizontul N = d+D, VA(Vt) = VA(Kt)
- în sens restrâns, RIR este rata limită de actualizare pentru care se anulează
VNAT la un proiect de investiţii VNAT (a =RIR) = 0, iar VA(Vt) = VA(Kt)
sau
RIR este a pentru care suma valorii actuale a cash flow-ului este egală cu suma valorii
actuale a investiţiilor, iar valoarea netă actuală este nulă. RIR = a j pentru care VNAT(aj)
N N

=0  CF h (1+ aj)-h =
h 1
 I h (1+ aj)-h
h 1

Obs.: VNAT este o funcţie descrescătoare în raport cu a [%]


VNAT

RIR

VNAT+

amax
amin
a [%]

VNAT-

Calcul:
RIR se poate determina analitic, ca soluţie a următoarei ecuaţii:
N N

-  I h (1+ RIR)-h +
h 1
 CF h (1+ RIR)-h = 0
h 1

1
Obs. : pentru RIR nu există formulă de calcul direct. RIR se determină prin încercări
succesive, apoi prin interpolare liniară se precizează valoarea indicatorului.
În acest sens, pentru determinarea RIR se porneşte de la valoarea a [%] utilizată
pentru evaluarea proiectului de investiţii şi se dau valori crescătoare pentru a [%],
succesive, pentru care se recalculează VNAT, obţinându-se pentru acest indicator
valori din ce în ce mai mici.
Procedeul continuă până când pentru o anumită valoare a lui a (denumită a min)
se obţine cea mai mică valoare pozitivă a VNAT. Se creşte în continuare valoarea lui a
pentru a se obţine prima valoare pozitivă a VNAT, pentru un a denumit amax.
Pentru precizarea finală a RIR se foloseşte relaţia:

VNAT )(
RIR = amin + (amax - amin)

VNAT )( VNAT )(


unde: amin = valoarea ratei de actualizare (de conversie economică) pentru care se
obţine cea mai mică valoare pozitivă VNATmin >0;
amax = valoarea ratei de actualizare pentru care se obţine prima (cea mai
mare)valoare negativă pentru VNATmax<0.
Obs.: pentru ca eroarea/aproximarea să fie cât mai mică/exactă este necesar ca între
amin şi amax să fie o diferenţă de cel mult 5 puncte procentuale.
Condiţii de acceptabilitate:
RIR > valoarea dorită, sau RIR > coc (costul de oportunitate al capitalului), sau
RIR > d (rata dobânzii) sau RIR >cmpc (costul mediu de procurare a capitalului).
8) RIRA (RIRM) rata internă de rentabilitate ajustată (modificată)
Def.: reprezintă funcţia (rh) aratei de conversie economică sau de actualizare pentru
care valorile viitoare ale investiţiilor şi fluxurilor de capitalizate la ta = N devin egale

2
VV(It, a, ta = N) = VV(  CFh , rh, ta = N).
Obs.: RIRA are întotdeauna o singură valoare şi este în funcţie de rata de reinvestire (r
sau rh) a fluxurilor anuale de cash flow pe durata N-h ani. Prin calcularea RIRA se
evaluează rentabilitatea investiţiilor care s-ar putea realiza din profitul anual care se
obţine după recuperarea cheltuielilor cu investiţiile iniţiale.
Calcul:
RIRA = -1 + (1+r)  1/N3(r), N = d+D,
unde: r = rata de rentabilitate cu care se pot reinvesti fluxurile anuale de cash flow
pentru proiectul dat, după recuperarea investiţiei iniţiale.
Presupunând că investiţia iniţială s-a evaluat (T’, RE’, VNAT, , etc.) pentru o
rată de actualizare a = 25%, se consideră spre exemplu că rentabilitatea cash flow-ului
reinvestit va fi de r = 15%. Pentru calculul RIRA se recalculează valoarea VNAT şi a
lui 3 pentru r = 15% şi apoi se aplică formula de calcul.
Condiţii de acceptabilitate: RIRA > a, unde a = rata de actualizare utilizată iniţial la
evaluare sau a = costul finanţării proiectului iniţial de investiţii.
9) Randamentul economic dinamic (RE’)
Def.: RE’ cuantifică principiul maximizării efectelor utile ale realizării unei investiţii.
RE’ este determinat pe baza VA a Pt şi It , actualizate la un moment de timp comun.
Obs.: Dacă se face selecţia între mai multe variante de investiţii, va fi considerat
prioritar proiectul care asigură realizarea celei mai mari valori a indicatorului.
Calcul:
N

VA ( Pt )
 Ph.(1  a )
h 1
h

pentru ta = 0, RE’ = VA ( It )
= N -1
 Ih.(1  a )
h 1
h

Condiţie de acceptabilitate: RE’ >0


N = orizontul de analiză, N = d + D.

Aplicaţie practică:

3
Un proiect de investiţii se realizează într-o perioadă de 3 luni şi se pune în
funcţiune imediat. Valoarea investiţiei se ridică la 80 miliarde lei, iar fluxurile de
numerar care se obţin în perioada de funcţionare eficientă sunt reprezentate în tabelul
de mai jos. Să se calculeze indicatorii dinamici la ta = 0 (VNAT, T’, RE’, 1, 2, 3,
RIR, RIRA) considerând că rentabilitatea capitalului reinvestit va fi r = 20%, iar rata
de actualizare utilizată în evaluarea proiectului este de 40% pe an.
-mild-
Anul(h) 0 1 2 3 4 5 6 Total
Ih = It (80) - - - - - - (80)
CFh - 30 45 50 50 45 43 263
z = (1+0,4)-h 1,0 0,714 0,51 0,364 0,26 0,186 0,133 -
VA(Ih)0,4 (80) - - - - - - (80)
VA(CFh)0,4 - 21,42 22,95 18,2 13 8,37 5,719 89,659
z = (1+0,2)-h 1,0 0,83 0,69 0,58 0,48 0,40 0,34 -
VA(CFh)0,2 - 24,9 31,05 29 24 18 14,62 141,57
z = (1+0,45)-h 1,0 0,689 0,475 0,328 0,226 0,156 0,107 -
VA(CFh)0,45 - 20,67 21,375 16,4 11,3 7,02 4,601 81,366
z = (1+0,5)-h 1,0 0,666 0,444 0,296 0,197 0,131 0,087 -
VA(CFh)0,5 - 19,98 19,98 14,8 9,85 5,895 3,741 74,246

Indicatorii dinamici pentru a = 40% pe an (z = 1,4-h) la ta = 0:


1) VNAT = VA(CFt) – VA(It) = 89,659 – 80 = 9,659 mild.
2) T’ = { log CF h – log[ CF h – a (1+a)d. VA(It)}/log(1+a)
263
CF h = =43.83 mild./an
6
log 43,83  log[43,83  0,4(1  0,4)0.80 1,642  1,072
T’ = log1,4
= 0,146 = 0,569/0,146 =3,89 ani

<D OK

3) RE’ =
VA (CFh) -1 = VA (CFt )
- 1=
89,659
-1=0,12 lei cash flow suplimentar/1
VA ( Ih ) VA ( It ) 80

leu investit > 0 OK


VNAT
4) 1 = It
 100 [%]

4
VNAT
2 = VA ( It )
 100 [%]

9,659
Aici 1 = 2 = 80
 100 =12,07% < 40% nu e OK
VNAT
5) 3 = VA ( It )
1= 1,1207 > 1dar insuficient datorită valorii obţinute pentru 1 şi 2.

RIRA = -1 + (1+r)  1/N3(r) = -1 + (1+0,2). 1,7691/6 = -1+1,2 x 1,099 = 0,318 = 31,8%


Se recalculează VNAT şi 3 pentru r = 20%
VNAT20% = 141,57- 80 = 61,57 mild.
3 20% = 61,57/80 +1 =1,769
RIRA = 31,8% < 40% (a iniţial) nu e OK

VNAT )(
7) RIR = amin + (amax - amin)

VNAT )( VNAT )(


Pentru proiectul dat avem:

- pentru amin = 45% VNAT (  ) = 81,366 - 80 = 1,366 mild.


- pentru amax = 50% VNAT (  ) = 74,246 - 80 = -5,754 mild.
amax - amin = 50% - 45% = 5% (ecartul e OK)
1,366
RIR = 45 + (50-45) 1,366  5,754 = 45,959% >40% OK

VNAT
mild.

RIR = 45,959%

1,366

5
50%

45%
a [%]

-5,754

Dar dacă cmpc este 51% pe an se acceptă proiectul?


Nu, deoarece proiectul nu asigură nici măcar returnarea creditului, deci nu aduce
profit ci provoacă pierderi pentru agentul economic.