Sunteți pe pagina 1din 2

11 – octombrie – 2004

BUGET SI TREZORERIE
- curs -
-2-

Politica fiscala

Fiscalitatea este inteleasa ca un sistem de percepere a impozitelor, respectiv


ansamblul tuturor legilor, reglementarilor care contribuie la fundamentarea, calcularea si
perceperea impozitelor.
Fiscalitatea asigurand resursele banesti publice de care este nevoie pentru
satisfacerea cerintelor generale ale membrilor.
Impozitele sunt prelevari banesti impuse persoanelor fizice si persoanelor juridice cu
caracter definitiv si fara contraprestatie directa sau indirecta in scopul acoperirii cheltuielilor
publice. Gradul de impunere a persoanelor fizice si juridice este reflectat de rata presiuni
fiscale care se determina ca un raport intre totalitatea impozitelor si contributiilor sociale
efectiv incasate de administratia publica atat centrala cat si locala si PIB.
Acest indicator permite efectuarea de comparatii in dinamica precum si cu alte tari
referitoare la ponderea in PIB a veniturile percepute de la persoanele fizice si juridice pentru
satisfacerea nevoilor publice. Impozitele cunosc mai multe forme. Gruparea de baza a
acestora are in vedere continutul si esenta lor in raport de care distingem:
a) impozite directe pe venit si pe avere;
b) impozite indirecte sub forma taxelor de consumatie (TVA si accize) precum si sub
forma taxelor vamale.
Marimea cotelor de impunere determina volumul incasarilor fiscale. Exista insa o cota
de impunere optima dincolo de care incasarile totale vor scadea intrucat o asemenea
evolutie de crestere a cotelor de impozitare are impact negativ contribuind la diminuarea
activitatilor producatoare de PIB.
Specialistii in domeniu apreciaza ca in astfel de situatii de fiscalitate excesiva peste
cotele de impunere optime se impune reducerea progresiva a acestora si indeosebi a
impozitelor pe venit in scopul relansarii economice.
Politica fiscala trebuie sa aiba in vedere si prevenirea sau limitarea evaziunii fiscale
care in fapt reprezinta sustragerea voita a unor persoane fizice sau juridice de la plata
impozitelor sau a altor obligatii fenomen care se materializeaza prin nedeclararea sau
declararea ireala a veniturilor impozabile.
In cadrul realizarii politicii fiscale un rol important il are trezoreria publica care
indeplineste atat functia de casier cat si de banca a statului. In calitate de casierie prin
trezorerie sunt mobilizate toate resursele financiare publice ale BS, BASS, bugetul fondurilor
speciale si ale bugetelor locale. Aceste resurse sunt gestionate de trezorerie conform
politicilor si intereselor statului si ale unitatilor administrativ teritoriale.
Trezoreria asigura finantarea acestuia pe termen scurt pentru mentinerea echilibrului
intre resursele si cheltuielile fiecaruia din cele patru bugete.
Coordonatele politicii fiscale ale Guvernului Romaniei pentru anul 2004 au fost
reducerea treptata a presiunii fiscale si in deosebi a celui privind forta de munca pentru a se
putea asigura o crestere durabila a productiei si investitiilor. In acest sens s-a avut in vedere:
a) reducerea costului muncii prin scaderea cotelor de contributii pentru asigurarile
sociale cu 3% si continuarea acestor reduceri cu cate 1% in fiecare an in perioada
2005-2007;
b) reducerea cu 9% a TVA pentru unele produse si servicii care prezinta interes
deosebit pentru populatie;
c) cresterea graduala a accizelor pentru produsele petroliere, tutun si produse
alcoolice pe baza unui grafic stabilit in procesul de negociere al aderarii la UE;
d) implementarea masurilor de reforma a administratiei fiscale care sa conduca la o
mai buna colectare a veniturilor statului, respectiv integrala si la timp;
e) cresterea transparentei fiscale prin desfiintarea veniturilor cu destinatie speciala
incluse in bugetul de stat;
f) elaborarea unei legi fiscale complete si unitare cu proceduri simplificate pentru
aliniere la directivele UE.
In acest context se inscrie codul fiscal care a fost elaborat in acest an de Ministerul
Finantelor si cuprinde intreaga legislatie in materie de impozite si taxe.
Acest cod va conferi mai multa incredere mediului de afaceri, fiind un element
esential pentru stimularea investitorilor ca principal motor al cresterii economice.
Un semnal pozitiv pentru politica fiscala au dat si principalele partide politice care in
programele lor de guvernare pentru urmatorii patru ani prevad reduceri ale cotei impozitului
pe profit de la 25% la 16%.
Coordonatele politicii bugetare in domeniul formarii resurselor financiare
publice
Prin politica promovata in domeniul formarii resurselor se stabileste: volumul si
provenienta resurselor ce pot fi mobilizate de stat, metodele de prelevare ce urmeaza a fi
folosite, obiectivele ce trebuie atinse in procesul constituirii resurselor, echilibrul bugetar.
Volumul resurselor necesare pentru indeplinirea functiilor statului este determinat in
raport de cuantumul cheltuielilor necesare pentru anul respectiv.
Aproband aceste cheltuieli organele de decizie competente trebuie sa asigure si
volumul resurselor necesare. Acest volum depinde in mare masura de nivelul de dezvoltare
al fiecarei tari precum si de eficienta activitatii desfasurate de agentii economici. Acest volum
mai este determinat in mod semnificativ si de gradul de suportare al cheltuielilor sociale de
catre stat. Astfel in unele tari, respectiv in cele mai dezvoltate, o buna parte din cheltuielile cu
caracter social-cultural se suporta direct de beneficiarii acestora, respectiv de catre agentii
economici angajatori, de fundatii si alte asociatii fara scop lucrativ, situatii in care nivelul
resurselor publice utilizate in acest scop este mai scazut decat in tarile in care asemenea
cheltuieli cad in sarcina guvernelor.
Rezulta ca volumul resurselor care trebuie prelevate la bugetul de stat depinde nu
numai de gradul de dezvoltare economica a unei tari ci si de solutiile adoptate de autoritatile
publice cu privire la modul de satisfacere a nevoilor sociale si asigurarea fondurilor necesare
pe care astfel de nevoi le impun.