Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare


Examenul de bacalaureat naţional 2019
Proba E. c)
Matematică M_mate-info
TEST
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
 Timp de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I – Scrieți, pe foaia de examen, rezolvările complete. (30 de puncte)


1 1
1. Arătați că numărul 𝑎 = (1−𝑖 + 1+𝑖) este intreg, unde i2=-1.

2. Fie z ∈C astfel încât z+2z=3+i. Să se calculeze modulul numărului z .


3. Sa se calculeze (1-i)(1+2i)-3(2-i).
4. Sa se calculeze 1+i+i2+….+i10.
2−𝑖
5. Sa se calculeze modulul numarului complex 𝑧 = 2+𝑖.
1−𝑖
6. Sa se determine partea reala a numarului complex 𝑧 = 1+𝑖.
SUBIECTUL al II-lea – Scrieți, pe foaia de examen, rezolvările complete. (30 de puncte)
1. a) Fie (an)n≥1 o progresie aritmetica. Stiind ca a3+a19=10, sa se calculeze a6+a16.
b) Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia 2𝑥 + √16 + 𝑥=11.
c) Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale
de patru cifre, acesta să fie divizibil cu 9.
𝑥1 𝑥2
2. a) Fie x1 si x2 solutiile reale ale ecuatiei x2+x-1=0. Sa se arate ca 𝑥2 + 𝑥1€Z.

b) Sa se determine a€R, astfel incat numerele 2a-1, 2-a+2+1, 2a+1+1 sa fie in progresie
aritmetica.
𝑎 𝑏
c) Numerele a si b au suma 5 si produsul 2. Sa se calculeze valoarea sumei 𝑏 + 𝑎.

SUBIECTUL al III-lea – Scrieți, pe foaia de examen, rezolvările complete. (30 de puncte)


1 1
1. a) Sa se calculeze 1+2𝑖 + 1−2𝑖.

b) Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea {11,12, ,50 … } ,


aceasta să fie divizibil cu 2 şi cu 5 .
c) Sa se calculeze partea intreaga a numarului (√3 + √7)2.
2. a) Într-o urnă sunt 49 de bile, inscripţionate cu numerele de la 1 la 49. Să se calculeze
probabilitatea ca, extrăgând o bilă din urnă, aceasta să aibă scris pe ea un pătrat perfect.
b) Să se determine primul termen al progresiei aritmetice a1,a2,13,17….
c) Determinati primul termen al progesiei aritmetice, stiind ca a3=10 si ratia r=3.

Examen de BACALAUREAT MATEMATICA M_mate-info

S-ar putea să vă placă și