Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

FACULTATEA DE GEOGRAFIE, TURISM ŞI SPORT


Str. Universităţii Nr. 1, Pav. C, 410087 Oradea, Bihor,
http://geografie-uoradea.ro/geografie_turism_si_sport/GTS.htm
Telefon: 0259-408124, Fax: 0259- 408428 www.uoradea.ro;

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
-pentru studenț i-
SĂ PTĂ MÂNA SPORTULUI Ș I SĂ NĂ TĂ Ț II la UNIVERSITATEA DIN ORADEA

15.04 - 19.04.2019

➢ Pentru EXATLON, TENIS, TENIS DE MASĂ , BADMINTON, RAFTING, PILATES,


CICLISM, ZUMBA, STRETCHING Ș I RELAXARE, CROS se completează doar primul
tabel (albastru);
➢ Pentru competițiile de MINIFOTBAL, HANDBAL, STREETBALL ș i VOLEI se
completează în primul tabel (albastru) datele reprezentantului echipei iar în cel de-
al doilea (verde) ceilalți componenți ai echipei;
 Echipele vor fi formate din studenți de la aceeaș i facultate;
 La Handbal ș i Volei trebuie să fie pe teren, tot timpul, minim două fete;
 La Streetball trebuie să fie pe teren, tot timpul, minim o fată .
➢ În cazul în care se doreș te înscrierea la mai multe sporturi, se completează câte un
formular pentru fiecare sport în parte;
➢ Formularul completat se trimite pe email la adresa competitie@fefsoradea.ro, la
subiect fiind menționat sportul pentru care se optează .
➢ Informații ș i noută ți vor fi publicate pe site-ul www.fefsoradea.ro, gts.uoradea.ro;
➢ Întrebă ri cu eventuale nelă muriri se pot trimite la adresa competitie@fefsoradea.ro

SPORTUL DORIT Streching si relaxare

Numele El-Kharoubi
Prenumele Mousa

Facultatea Medicina si Farmacie

Specializarea Medicina
Anul de studiu 1
Email elkharoubimousa@gmail.com

Telefon 0752164748
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE GEOGRAFIE, TURISM ŞI SPORT
Str. Universităţii Nr. 1, Pav. C, 410087 Oradea, Bihor,
http://geografie-uoradea.ro/geografie_turism_si_sport/GTS.htm
Telefon: 0259-408124, Fax: 0259- 408428 www.uoradea.ro;

COMPONENȚ A ECHIPEI
(pentru MINIFOTBAL, HANDBAL, STREETBALL ș i VOLEI):

Jucător 2

Numele

Prenumele

Specializarea

Anul de studiu
Jucător 3

Numele

Prenumele

Specializarea

Anul de studiu
Jucător 4

Numele

Prenumele

Specializarea

Anul de studiu
Jucător 5

Numele

Prenumele

Specializarea

Anul de studiu
Jucător 6

Numele
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE GEOGRAFIE, TURISM ŞI SPORT
Str. Universităţii Nr. 1, Pav. C, 410087 Oradea, Bihor,
http://geografie-uoradea.ro/geografie_turism_si_sport/GTS.htm
Telefon: 0259-408124, Fax: 0259- 408428 www.uoradea.ro;

Prenumele

Specializarea

Anul de studiu
Jucător 7

Numele

Prenumele

Specializarea

Anul de studiu
Jucător 8

Numele

Prenumele

Specializarea

Anul de studiu
Jucător 9

Numele

Prenumele

Specializarea

Anul de studiu
Jucător 10

Numele

Prenumele

Specializarea

Anul de studiu
Jucător 11

Numele

Prenumele

Specializarea

Anul de studiu
Jucător 12
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE GEOGRAFIE, TURISM ŞI SPORT
Str. Universităţii Nr. 1, Pav. C, 410087 Oradea, Bihor,
http://geografie-uoradea.ro/geografie_turism_si_sport/GTS.htm
Telefon: 0259-408124, Fax: 0259- 408428 www.uoradea.ro;

Numele

Prenumele

Specializarea

Anul de studiu