Sunteți pe pagina 1din 10

Diagnostic Obiective Interventiile asistentei medicale Evaluare

nursing
Pacientul sa Evaluez semnele si simptotele care Ziua 1
I Obstructia cailor prezinte cai indica obstructia cailor aeriene ora 7,00 –in urma
respiratorii respiratorii superioare datorita secretie traheo- administrarii
superioare libere in termen bronsice tratamentului, tusea s-a
CAUZA: de 3 zile Educ pacientul sa foloseasca batista diminuat in intensitate,
Procesul individuala de unica folosinta expectoratia s-a redus
inflamator bronsic Invat pacientul sa nu inghita sputa, cu 150ml
MANIFESTARI: sa expectoreze in scuipatori sterile ziua a 2-a
Tuse cu Asigur pozitia semisezand pentru a cantitatea de sputa
expectoratie favoriza eliminarea sputei si 100ml
muco- Recomand pacientului hidratarea ziua a 3-a
purpulenta=100ml adecvata pentru fluidifierea cantitatea de sputa 80ml
secretiei
Pacientul sa Invat pacientul sa practice tehnici Ziua 1
II Insomnie beneficieze de de relaxare, exercitii respiratorii Pacientul a avut un
un somn 10 minute inainte de culcare somn agitat, cu treziri
CAUZA : corespunzator Identific nivelul si cauza anxietatii frecvente nocturne
Dispnee cantitativ si pacientului datorita tusei si
brdipneica de tip calitativ termen Observ si notez calitatea, orarul expectoratiei, doarme
expirator de 3 zile somnului, gradul de satisfacere a 2-3 ore
nevoi, de raportul somn- veghe Zia a 2-a
MANIFESTARI : Intocmesc un program de odihna Dupa administrarea
Ore de somn corespunzator, invat pacientul sa medicatiei pacientul a
insuficiente evite ‘picotelile’ din timpul zilei beneficiat de un somn
cantitativ si prin activitati care sa-i trezeasca medicamentos,
calitativ cu interesul pacientul nu mai
repetate treziri Favorizez ritualul adormirii prin atipeste in timpul zilei
nocturne aerisirea salonului, citit, privit TV Ziua a 3-a
Pacientul beneficiaza de
un somn corespunzator
cantitativ si calitativ .e
1
III Pacientul sa - Aerisesc incaperea Ziua1 si ziua a 2-a
HIPERTERMIE prezinte - Asigur imbracaminte lejera In urma administrarii
CAUZA: temperatura - Monitorizez temperatura si o tratamentului in
Pocesul inflamator corpului in limite notez gtrafic in F.T primele se mentine
MANIFESTARI: fiziologice 36- - Calculez bilantul ‘ingestie- subfebrilitatea
Subfebrilitate 37,8 37ºC excretie’ pe 24 ore
ºC O.T.S - Servesc pacientul cu cantiati Ziua a 3-a
mari de lichide de 1,5-2 l/24 ore Pacientul este afebril
- Schimb lenjerie de pat si corp la
nevoie
- Mentin igiena tegumentelor
Rol delegat :
La indicatia medicului
administrez antibiotice si
anlgezice - Observ efectul
medicamentelor asupra

2
organismului

Diagnostic nursing Obiective Interventiile asistentei medicale Evaluare

3
Pacientul sa nu - Favorizeaza adaptarea Ziua 1
.1 Anxietate moderata mai fie anxios. pacientului la noul mediu Pacientul este
Sa beneficieze de - Identific cu pacientul cauza nelinistit, prezinta o
o stare de confort anxietatii si factorii declansatori stare de anxietate
CAUZA: psihic in termen - Furnizez explicatii clare si moderata.
Necunoasterea de 2-3 zile deschise asupra ingrijirilor
prognosticului bolii programate Ziua a 2-a
- Ajut pacientul sa-si recunoasca Pacientul este
anxietatea echilibrat psihic, isi
- Creez un climat de calm si exprima deschis
MANIFESTARI: securitate temerile, emotiile,
Teama, neliniste - Diminuez stimulii auditivi si nevoile.
vizuali : zgomote, lumina intensa
- Asigur un program zilnic pentru
a-i permite pacientului sa-si
exprime certitudinile si sa fie sigur
de prezenta cadrului medical
- Raspund la intrebarile
pacientului, ii ofer un climat de
siguranta.

Diagnostic nursing Obiective Interventiile asistentei medicale Evaluare

4
.2 Dificultate in a Pacientul sa - Facilitez satisfacerea nevoii
participa la activitati folaseasca spirituale a pacientului si il
religioase. modalitati de informez asupra posibilitatii de
practicare a participare la serviciul religios
CAUZA : religiei si pe din cadrul unitatii spitalicesti.
Dispneea perioada - Ajut pacientul sa-si exprime OBIECTIV
bradipneeica de tip spitalizarii. disconfortul spiritual. REALIZAT
expirator si tusea cu - Ii raspund cu promtitudine la
expectoratie muco- intrebari referitoare la subiectele
purpulente. religioase care il intereseaza.
- Ii propun carti religioase pe
MANIFESTARI : care le citeste atat in cursul zilei
Incapacitatea de a cat si seara inainte de culcare.
participa la - Apreciez importanta credintei
activitatile religioase. pentru care pacientul meu,
deoarece aceasta influenteaza
modul de viata, sentimentul
pacientului fata de boala si
moarte.

Diagnostic nursing Obiective Interventiile asistentei medicale Evaluare

5
3 Lipsa de cunostinte. Pacientul sa - Explorez nivelul de cunostinte al
acumuleze pe pacientului privind boala sa, modul
timpul de manifestare, masuri preventive si Pe parcursul
CAUZA : spitalizarii curative, modul de participare la spitalizarii
Inaccesibilitatea la cunostinte interventii si procesul de pacientul a
informatii. despre boala sa, recuperare. acumulat noi
tratament, - Stimulez dorinta de cunoastere. cunostinte despre
necesitatea de a- - Cconstientizez pacientul asupra boala sa,
MANIFESTARI : si pastra propriei responsabilitati privind tratamentul
Cunostinte sanatatea. sanatatea. afectiunii,
insuficiente - Organizez activitati educative. importanta
referitoare la - Verific daca pacientul a inteles necesitatii de a-si
tratamentul sidaca si-a insusit noile cunostinte. pastra sanatatea.
afectiunii, importanta - Fac educatie pentru sanatate :
necesitatii de a invata  sa evite aglomerarile in
cum sa-ti pastrezi cazul epidemiilor de gripa,
sanatatea.  sa efite frigul si aerul
poluat,
 sa aiba o respiratie corecta
pe nas, cu o postura corecta a
toracelui,
 efectuarea de controale
chimice si de laborator
 intarzierea rezistentei
organismului.

6
Plan nursung

Diagnostic Obiective Interventiile asistentei medicale Evaluare


nursing
Pacientul sa - Invat pacientul sa aiba o Ziua 1
1 prezinte un alalimentatie bogata in legume si – pacientul
Alternarea ritm cardiac frfructe ; prezinta trahicardie
ritmului cardiac fiziologic de - Monitorizez pulsul si il notez P=90
60-80 grafic in FT ; pulsatii/minut ;
pulsatii/minut, - Aplic tehnici de favorizare a Ziua a 2-a
CAUZA: in 48-72 ore. circulatiei :exercitii active, ppasive ; - tahicardia se
Modificarea - Informez pacientul asupra diminueaza P=80
circulatorie a stadiului bolii sale, asupra gradului de pusatii/minut ;
functiei cardiace efort pe care trebuie sa il depuna ; Ziua a 3-a
- Insotesc pacientul pentru - pacientul prezinta
MANIFESTARI: efectuarea EKG ; ritm cardiac in
Tahicardie - la indicatia medicului limitele fiziologice.
administrez medicatia prescrisa
-observ efectul medicamentatiei
asupra organismului ;
- mentin interventiile si in
urmatoarele zile;
Pacientul sa - Asigur conditii de Ziua 1
2 prezinte cai microclimat in salon, umiditate - pacientul prezinta tuse
Obstructia cailor respiratorii 50-60 %, temperatura optima cu expectoratie muco-
respiratorii libere in 18-20 ºC, luminozitate ; purpulenta cca 150 ml;
superioare termen de 3 - Educ pacientul sa Ziua a 2 -a
zile foloseasca batista individuala de - tusea s-a diminuat in
unica folosinta ; intensitate, expectoratie
CAUZA: - Invat pacientul sa nu cca 80ml;
Procesul inflamator inghita sputa, sa expectoreze in Ziua a 3-a
bronsic scuipatori sterile ; - pacientul nu mai
- Asigur pozitia semisezand tuseste, prezinta cai
MANIFESTARI: pentru a favoriza eliminarea respiratorii superioare
Tuse cu sputei si colectez pentru examen libere.
expectoratie muco- bacteorologic ;
purpulenta=100ml - Aspir secretiile bronsice la
nevoie ;
-La indicarea medicului
administrez medicatia prescrisa.

8
3 Insomnie Pacientul sa - Invat pacientul sa practice Ziua 1
beneficieze tehnici de relaxare, exercitii Pacientul a avut un somn
CAUZA : de un somn respiratorii 10 minute inainte de agitat, cu treziri
Dispnee corespunzator culcare frecvente.
brdipneica de tip cantitativ si - Identific nivelul si cauza
expirator si tuse cu calitativ anxietatii pacientului Ziua a 2-a
expectoratie muco- termen de 3 - Observ si notez calitatea, Dupa administrarea
purpulenta zile orarul somnului, gradul de medicatiei pacientul a
satisfacere a nevoi, de raportul beneficiat de un somn
somn- veghe medicamentos, pacientul
MANIFESTARI : Intocmesc un program de odihna nu mai atipeste in timpul
Ore de somn corespunzator, invat pacientul sa zilei.
insuficiente evite ‘picotelile’ din timpul zilei Ziua a 3-a
cantitativ si prin activitati care sa-i trezeasca Pacientul beneficiaza de
calitativ cu repetate interesul un somn corespunzator
treziri nocturne -Observ efectul medicamentatiei cantitativ si calitativ de
asupra organismului ; 6-8 ore/noapte, motiv
- Mentin interventiile anterioare si pentru care se suspenda
in zilele urmatoare. medicamentatia.
-

Diagnostic nursing Obiective Interventiile asistentei Evaluare

9
medicale
Pacientul sa nu - Favorizeaza adaptarea Ziua 1
VI. Anxietate mai fie anxios. pacientului la noul mediu ora 9.00- pacientul
moderata Sa beneficieze - Identific cu pacientul cauza este nelinistit,
de o stare de anxietatii si factorii prezinta o stare de
confort psihic declansatori anxietate moderata.
CAUZA : in termen de - Furnizez explicatii clare si Ziua a 2-
Necunoasterea 24-48 ore. deschise asupra ingrijirilor apacientul este
prognosticului bolii programate echilibrat psihic, isi
- Ajut pacientul sa-si exprima deschis
recunoasca anxietatea temerile, emotiile,
- Creez un climat de calm si nevoile.
MANIFESTARI : securitate Ziua a 3-a
Neliniste, apatie, stare - Diminuez stimulii auditivi - pacientul este
confuzionala. si vizuali : zgomote, lumina comunicativ, isi
intensa exprima deschis
- Asigur un program zilnic temerile, emotiile,
pentru a-i permite nevoile, este
pacientului sa-si exprime echilibrat psihic.
certitudinile si sa fie sigur de
prezenta cadrului medical
- Raspund la intrebarile
pacientului, ii ofer un climat
de siguranta.

10

S-ar putea să vă placă și