Sunteți pe pagina 1din 5

Grupări regionale de state

1. Grupare regională = asociere teritorială


>state
după 1/...n grupări de caracteristici.
2.
Criterii de grupare Scop dominant
Acorduri Economice multilaterale Folosirea unor avantaje
Comerciale economice, rezultate din poziția
Militare lor geografică
Asemănări Lingvistice
Religioase
Culturale
Etnice
Poziția geografică a mai multor țări în cadrul unui conflict.

3. Grupări poziționale, regionale și economice a statelor pe diferite continente

Conti
Grupări Criterii de grupare
nent
Nordică
Pozitia geografică
de Est
Vezi pag. 13, fig. 1 manual clasa a X-a
Sudică
(Mediteraneană)
Vestică(Atlantică)

Centrală
EUROPA

Economice
Uniunea
Europeană
= țări aflate într-un
proces avansat de
coordonare a
activităților
economice,
comerciale, sociale,
legilative.
Scop: integrarea și
unificarea politică
(pe termen lung)
Conti
Grupări Criterii de grupare
nent
Centrală
Poziția geografică
Nord

Est
ASIA

Sud-Est
de

Sud

o Se remarcă în paralel și gruparea :


Economică;
Sud- Vest și
Vest Reigiosă;
Lingvistică;
Etnică ;
Istorică ;

Conti
Grupări Criterii de grupare:
nent
De Nord Poziția geografică:
Centrală
De Est
De Sud

Insulară
AFRICA

DE NORD
o Populația
Concomitent se remarcă și criteriile:
o Culturale;
preponderent arabă;
o Lingvistice;
o Religie: musulmană.
o Istorice;
o Etnice.

SUBSAHARIANĂ
o Populație negroidă;
o Religie:
 Catolică;

 Protestantă;

 Animism;

 Musulmană. Vezi pag. 105,


manual clasa a X-a
Conti
Grupări Criterii de grupare
nent
De Nord
De Sud
De Nord Criteriul geografic
Centrală
AMERICA

De Sud
America Anglo - Saxonă
Criteriul lingvistic
America Latină
ALENA ( NAFTA)=
Canada
Criteriul economic
S.U.A
Mexic
America de Sud
Relieful
o Țări andine

o Țări atlantice Hidrografia – poziția relativă față de Oceanul Atlantic

Organizație State Criterii și scop


Canada
S.U.A
Japonia Criteriul economic
Scopuri:
Germania o Lansarea unui dialog economic ,,
,,Grupul celor 8 ” Franța Nord-Sud”;
o Diminuare datoriilor țărilor
Regatul Unit al Marii Britanii si a ,,Sudului” (sărace)
Irlandei de Nord o Acordarea de finantări suplimentare.

Italia
Federația Rusă

Țările ,,Sudului’’ = țări subdezvoltate

Țările ,, Nordului’’ = țări dezvoltate economic


Vezi fig. 2, pag. 13, manualul de clasa a X-a

TEMĂ:

4. Criteriul cu o mai mare obiectivitate îl reprezintă :

TIPUL ȘI NIVELUL DE DEZVOLTARE GENERALĂ A STATELOR

Categorii de state după nivelul de dezvoltare

În Exportatoare În dezvoltare Alte țări din


Industrializate În tranziție Subdezvoltate
dezvoltare de petrol și tranziție ,,Sud”