Sunteți pe pagina 1din 1

Relaţii de calcul a indicatorilor financiari

Indicatori de profitabilitate
PB
Rentabilitatea vânzărilor = *100%, PB – profit brut, VV – venituri din vânzări;
VV
PPI
Rentabilitatea activelor (r-tea economică) = *100%, PPI – profit până la impozitare,
VMA
VMA - valoarea medie a activelor
PN
rentabilitatea capitalului propriu (r-tea financiară)= *100%, PN - profit net,
VMCP
VMCP - valoarea medie a capitalului propriu;
Indicatorii echilibrului financiar (lichiditate şi solvabilitate)
TA
Rata solvabilităţii= >1,5 TA – total active, TD – total datorii;
TD
MB  ITS
Coeficientul lichidităţii absolute(lichiditate de gradul I)= , MB-mijloace băneşti,
DTS
ITS - investiţii pe termen scurt,
DTS - datorii pe termen scurt;
AC  SMM
Coeficientul lichidităţii intermediare (lichiditate de gradul II)= , AC-active curente,
DTS
SMM - stocuri de mărfuri şi materiale,
DTS – datorii pe termen scurt;
TAC
Coeficientul lichidităţii curente(lichiditate de gradul III)= , TAC - total active curente,
DTS
DTS – datorii pe termen scurt;
Valori recomandabile: Coeficientul lichidităţii absolute 0,20 – 0,25;
Coeficientul lichidităţii relative 0,70 – 1,00;
Coeficientul lichidităţii curente 2,0 – 2,5.
Indicatori de îndatorare (coeficienţii surselor de finanţare)

DT
Gradul de îndatorare= *100%, DT – datorii totale, TA – total active;
TA
DT
Coeficientul total de îndatorare (levierul financiar)= , DT–datorii totale, CP–capital propriu;
CP