Sunteți pe pagina 1din 2

FISA TEHNICA

Circuitul Cheile Cutilor

4 Ponița – Valea Cuților - Ponița


Masivul montan Pădurea Craiului
Tip de traseu Circuit
Marcaj Punct Roşu
Traseul porneşte din parcarea din capătul satului Poniţa, comuna
Roşia.
Traseul marcat cu punct roşu are o lungime de 3,1 km şi porneşte din
capătul satului Poniţa urmând firul Văii Cuţilor. După 300 metri se
ajunge la singurul izvor cu apă potabilă de pe vale. După alţi 200 de
metri valea prezintă pereţi tot mai abrupţi luând aspectul unui
veritabil sector de chei. Pe următorii 700 de metri Valea Cuţilor este
mărginită de mai multe abrupturi stâncoase dintre care amintim Stanul
Descrierea traseului Mic(15 metri), Stanu Gurgoiat(80 metri înălţime) Piatra Lată(100
(capetele cu BOLD) metri), Stanu lui Nicorici(50 metri). Pe lângă aceste abrupturi se trece
pe lângă intrările Peşterii Care Cântă, Peştera Calului şi Peştera
Vacii. Din dreptul Peşterii Vacii se termină sectorul de chei urmând o
poiană. După 300 metri de poiană traseul urcă pe versantul stâng
geografic al văii Cuţilor pe o veche potecă. După un urcuş de circa
300 metri cu o diferenţă maximă de 100 metri se ajunge în punctul cel
mai de sus al traseului. Aici în dreapta potecii se poate vedea un pod
natural care face parte din Peştera Prăbuşită. Poteca începe un
traseu descendent şi după alţi 100 metri trece deasupra de Peştera
Albă. Punctul de belvedere situat deasupra de Stanul Gurgoiat se află
la 200 metri de Peştera Albă. Din punctul de belvedere cale de 800 de
metri poteca coboară prin pădure până la punctul de început al
traseului. Pe coborâre se poate vedea halda de steril al minei din Dealu
Pleş situată pe versantul drept al văii, de asemenea traseul trece la
limita unei foste
exploatări de suprafaţă a bauxitei.
Lungime in km 3,1 km
Diferenta de nivel 100 m
(total)
Timp de parcurgere 1,5 ore
Accesibil : Vara /
Iarna / Deschis tot timpul anului.
Permanent.
Nr. de semne aplicate 150
Nr. de stâlpi 0
Nr. de săgeţi 3
indicatoare
Nr. de panouri indicat.
si 1
avertiz.
Nr. de hărţi si
amplasamentul lor -
Stare traseu Foarte bună
Stare marcaj Foarte bună
Lucrări necesare de
executat nici una
Refugii/adaposturi pe
traseu -
Capacitatea nr.
loc/Starea lor
Grad de dificultate Mediu
Traseul oferă turiştilor (circa 15 000 pe anul 2014)care vizitează
Peştera cu Cristale din mina Farcu posibilitatea de a petrece o oră
jumate în natură parcurgând sectorul de chei al Văii Cuţilor pe
Importanţa traseu lungimea acestui circuit putându-se admira mai multe abrupturi
stâncoase precum şi mai multe peşteri.
Traseul a fost realizat de către Centrul pentru Arii Protejate şi
Dezvoltare Durabilă în parteneriat cu Primăria Rosia cu sprijinul tehnic
al Serviciului Județean Salvamont- Salvaspeo Bihor.
Din centrul oraşului Beiuş se merge pe drumul judeţean DJ 764
Beiuş-Borod. De
asemenea pe acelaşi DJ 764 se poate intra şi dinspre Borod spre
Acces in zona
Beiuş. Din centrul comunei Roşia se merge 1,5 km pe drumul
comunal semnalizat cu indicatoare ce duc la Peştera cu Cristale din
Mina Farcu . În a doua intersecţie se coteşte la stânga după care la
dreapta, drumul urmând firul Văii Cuţilor până la începutul traseului
marcat cu punct roşu(în total 3 km din centrul comunei Roşia).
Anul omologarii 2015
traseului