Sunteți pe pagina 1din 9

Buletin lunar

Programele NN Unit Linked


Martie 2019

Context investiţional
SUA
În luna martie, piața americană a supra-performat, susținută și de o apreciere a monedei, iar indicele S&P 500 a crescut cu 1.9%, menținând astfel ritmul
accelerat din primul trimestru 2019. Optimismul legat de un posibil acord între SUA și China și politica relaxată a băncii centrale americane (Fed) au cântărit
mai mult pentru investitori decât o creștere economică și a profiturilor ceva mai moderată. Aproape toate sectoarele de activitate din S&P au livrat
performanțe pozitive, cu domeniul IT pe primul loc. În ceea ce privește obligațiunile americane, curba randamentelor s-a aplatizat și chiar inversat, aducând
din nou în discuție o posibilă recesiune bazată pe acest indicator. Raportul guvernului referitor la nivelul PIB pentru Q4 2018 arată o creștere economică de
2.2% anualizată, valoare mai mică decât cea raportată anterior într-un raport preliminar și mult sub nivelul trimestrului anterior. Cifre modeste referitoare la
ocuparea forței de muncă, cheltuieli de consum și producție sugerează o încetinere a creșterii economice în primul trimestru 2019.

Europa
Acțiunile din zona euro au avut o performanță modestă în luna martie, cu indicele MSCI EMU Net înregistrând o performanță de 1.3%. Astfel, acțiunile au
încheiat primul trimestru 2019 cu o creștere susținută, de 11.9%. În ciuda incertitudinii legate de Brexit, acțiunile britanice au avut o evoluție favorabilă.
Deprecierea lirei sterline este în mod clar benefică pentru marii exportatori din Regatul Unit, care alcătuiesc majoritatea pieței britanice.
Din punct de vedere sectorial, martie a fost imaginea în oglindă a lunii februarie. Sectoarele defensive au evoluat bine, în timp ce sectoarele ciclice, ca grup,
au avut o performanță scăzută. Cu toate acestea, un singur sector (cel financiar) a încheiat luna în teritoriu negative, această evoluție fiind corelată cu
evoluția ratei dobânzii. Creșterea prețului petrolului a susținut sectorul ciclic al mărfurilor.
Randamentele obligațiunilor guvernamentale au scăzut puternic din nou în luna martie, pe fondul îngrijorărilor legate de creșterea economică și a relaxării
băncilor centrale, defavorizând astfel sectorul bancar. Acest declin a împins randamentele obligațiunilor Bund pe 10 ani înapoi in teritoriu negativ.

Piețe emergente (EM)


Performanța relativă a piețelor emergente nu a fost una convingătoare în ultimele luni. Deși atât obligațiunile cât și acțiunile EM au avut performanțe
absolute pozitive, ele au sub-performat ușor comparativ cu piețele dezvoltate. Principalele probleme au fost impulsul negativ continuu al creșterii
economice în EM și o lipsă de vizibilitate legată de direcția creșterii economice globale, în contextul unei distorsionări sezoniere a datelor (Anul Nou
Chinezesc), a perioadei în care guvernul US a fost “închis” și a crizei Brexit. Impulsul de creștere economică EM a scăzut în continuare și în ultimele
săptămâni, ca urmare a datelor dezamăgitoare legate de comerțul din Asia.
Acțiunile piețelor emergente au avut o performanță de 2.3% (în echivalent euro), cu Asia emergentă fiind singura regiune cu performanță pozitivă (cel mai
mare contributor a fost India). Europa emergentă și America Latină au rămas ușor în urmă.
Previziunile pentru piețele emergente vizează o îmbunătățire a indicatorilor de creștere economică după al doilea trimestru 2019. Acestea se bazează în
principalul pe ajungerea la un acord în ceea ce privește conflictul comercial SUA-China și pe tendința de inflow de capital către lumea emergentă, în
căutarea investitorilor a randamentelor mai ridicate.

România
Obligațiunile guvernamentale românești pe termen mediu și lung au reacționat la surpriza venită din partea inflației, care a depășit nivelul de sus al țintei
stabilite de banca centrală. Ulterior, S&P a confirmat stabilitatea rating-ului de țară al României, indicând totuși o serie de riscuri pe termen mediu, derivate
din cheltuielile fiscale și poziția externă negativă a țării. Piața a reacționat pozitiv la menținerea rating-ului și și-a revenit ușor. La finalul lunii, amendamentul
taxei bancare propuse a fost publicat, ameliorând semnificativ impactul taxei asupra băncilor. Pe fondul sentimentul pozitiv creat de amendament, guvernul
a emis obligațiuni în valoare de 2.5 mld EUR, acoperind astfel 25% din necesarul pentru anul acesta. Randamentele obligațiunilor pe termen scurt au scăzut
ca urmarea lichidității abundente din piață, care totuși a fost ușor diminuată spre finalul lunii de banca centrală, împingând randamentul în sus.
De asemenea, în sectorul energetic taxa specială introdusă pe active va fi deductibilă din baza taxei pe venit, diminuând astfel efectele negative asupra
profitabilității companiilor energetice.
UL NN CLASIC Informaţii valabile la 31 Martie 2019
Politica de investiţii UL NN CLASIC
Programul de investiţii UL NN CLASIC are o expunere de 100% pe instrumente cu venit fix, UL NN
CLASIC investeşte în titluri de participare emise de fondul de investiţii NN (L) International Romanian
Bond (IRBF) şi în depozite bancare.
Obiectivul UL NN CLASIC este de a realiza creşteri de capital pe termen lung şi de a genera randamente
stabile prin investirea în instrumente cu venit fix.

Lansare 1 februarie 2017


Moneda Leu
Profil de risc (pe o scară de la 1 la 6) Scăzut (3)
Activ net 292,714,996 lei
Preţ vânzare 10.276386 lei
Performanţe UL NN CLASIC
În ultima lună +0.34%
De la începutul anului 2019 +1.43%
În ultimele 12 luni +2.56%
În ultimii 3 ani N/A
În ultimii 5 ani N/A
În ultimii 10 ani N/A
De la lansare +2.76%

Alocare UL NN CLASIC

Alocare
NN (L) International Romanian Bond →

NN (L) International Romanian Bond (IRBF)


Top 10 deţineri
NN (L) International Romanian Bond (IRBF) este un fond de investiţii domiciliat în Luxemburg care oferă Guv România 5.95% 11-jun-2021 10.90%
acces la un portofoliu diversificat de instrumente cu venit fix (titluri de stat, obligaţiuni corporative,
supranaţionale, municipale şi depozite bancare). Guv România 5.8% 26-jul-2027 7.61%
Obiectivul de investiţii Guv România 4.75% 24-feb-2025 6.70%
Portofoliul include depozite bancare, obligaţiuni pe termen scurt şi lung emise de guverne, instituţii Guv România 3.5% 19-dec-2022 6.33%
internaţionale sau corporaţii. Este, de asemenea, permisă investiţia în unităţi ale altor fonduri de investiţii Guv România 4.0% 27-oct-2021 6.31%
cu acelaşi obiectiv investiţional. Obiectivul primar este de a realiza o creştere pe termen lung a capitalului,
Guv România 3.25% 29-apr-2024 6.30%
generând totodată randamente stabile.
Benchmarkul fondului este Bloomberg Romania Local Sovereign Index (Broma). Guv România 3.25% 22-mar-2021 5.83%
Guv România 5.75% 29-apr-2020 5.44%
Guv România 3.4% 08-mar-2022 5.18%
Guv România 2.3% 26-oct-2020 5.00%
Perspective
Instrumentele cu venituri fixe au reacționat la atitudinea băncilor centrale mondiale și au înregistrat o performanță pozitivă. Cele mai bune
performante au fost inregistrate de obligatiunile denominate in USD, atat guvernamentale, cat si cele cu randamente ridicate. Asta pentru faptul ca
dolarul sa intarit si obligatiunile au trecut pe latura pozitiva. Obligațiunile guvernamentale germane au surprins piata întrucât randamentul pe 10 ani
a scăzut pentru prima dată sub 0% din 2016. Obligațiuni guvernamentale românești au inregistrat si ele la randul lor o performanta destul de buna în
principal din aceleași motive ca și acțiunile de pe bursa romaneasca. Situatia de fata trebuie analizata cu prudență , banca centrală fiind surprinsă de
un nivel al inflației mai ridicat, iar leul continua deprecierea. In acest fel, ratele dobânzilor ar putea crește, iar performanța obligațiunilor ar putea fi
fi afectată negativ.
UL BOND Informaţii valabile la 31 Martie 2019
Politica de investiţii UL BOND
Programul de investiţii UL BOND are o expunere de 100% pe instrumente cu venit fix, UL BOND
investeşte în titluri de participare emise de fondul de investiţii NN (L) International Romanian Bond
(IRBF) şi în depozite bancare.
Obiectivul UL BOND este de a realiza creşteri de capital pe termen lung şi de a genera randamente stabile
prin investirea în instrumente cu venit fix.

Lansare 2 noiembrie 1998


Moneda Leu
Profil de risc (pe o scară de la 1 la 6) Scăzut (3)
Activ net 438,839,907 lei
Preţ vânzare 19.573686 lei
Performanţe UL BOND
În ultima lună +0.36%
De la începutul anului 2019 +1.48%
În ultimele 12 luni +2.76%
În ultimii 3 ani +4.08%
În ultimii 5 ani +17.31%
În ultimii 10 ani +67.30%
De la lansare +1857.37%

Alocare UL BOND

Alocare
NN (L) International Romanian Bond →
NN (L) International Romanian Bond (IRBF)
Top 10 deţineri
NN (L) International Romanian Bond (IRBF) este un fond de investiţii domiciliat în Luxemburg care oferă Guv România 5.95% 11-jun-2021 10.90%
acces la un portofoliu diversificat de instrumente cu venit fix (titluri de stat, obligaţiuni corporative,
Guv România 5.8% 26-jul-2027 7.61%
supranaţionale, municipale şi depozite bancare).
Obiectivul de investiţii Guv România 4.75% 24-feb-2025 6.70%
Portofoliul include depozite bancare, obligaţiuni pe termen scurt şi lung emise de guverne, instituţii Guv România 3.5% 19-dec-2022 6.33%
internaţionale sau corporaţii. Este, de asemenea, permisă investiţia în unităţi ale altor fonduri de investiţii Guv România 4.0% 27-oct-2021 6.31%
cu acelaşi obiectiv investiţional. Obiectivul primar este de a realiza o creştere pe termen lung a capitalului, Guv România 3.25% 29-apr-2024 6.30%
generând totodată randamente stabile.
Guv România 3.25% 22-mar-2021 5.83%
Benchmarkul fondului este Bloomberg Romania Local Sovereign Index (Broma).
Guv România 5.75% 29-apr-2020 5.44%
Guv România 3.4% 08-mar-2022 5.18%
Guv România 2.3% 26-oct-2020 5.00%

Perspective
Instrumentele cu venituri fixe au reacționat la atitudinea băncilor centrale mondiale și au înregistrat o performanță pozitivă. Cele mai bune
performante au fost inregistrate de obligatiunile denominate in USD, atat guvernamentale, cat si cele cu randamente ridicate. Asta pentru faptul ca
dolarul sa intarit si obligatiunile au trecut pe latura pozitiva. Obligațiunile guvernamentale germane au surprins piata întrucât randamentul pe 10
ani a scăzut pentru prima dată sub 0% din 2016. Obligațiuni guvernamentale românești au inregistrat si ele la randul lor o performanta destul de
buna în principal din aceleași motive ca și acțiunile de pe bursa romaneasca. Situatia de fata trebuie analizata cu prudență , banca centrală fiind
surprinsă de un nivel al inflației mai ridicat, iar leul continua deprecierea. In acest fel, ratele dobânzilor ar putea crește, iar performanța
obligațiunilor ar putea fi fi afectată negativ.
Informaţii valabile la 31 Martie 2019
UL NN DINAMIC
Politica de investiţii UL DINAMIC
Programul de investiţii UL NN DINAMIC are o expunere de 100% pe acţiuni emise de companii
locale şi regionale. Programul investeşte în titluri de participare emise de fondul de investiţii NN (L)
International Romanian Equity (IREF) şi în depozite bancare.
Obiectivul UL NN DINAMIC este de a realiza de creşteri de capital pe termen lung prin investirea în
acţiuni româneşti şi regionale.
Lansare 1 februarie 2017
Moneda Leu
Profil de risc (pe o scară de la 1 la 6) Ridicat (5)
Activ net 159,648,223 lei
Preţ vânzare 11.671066 lei

Performanţe UL NN DINAMIC
În ultima lună +2.50%
De la începutul anului 2019 +7.69%
În ultimele 12 luni -0.44%
În ultimii 3 ani N/A
În ultimii 5 ani N/A
În ultimii 10 ani N/A
De la lansare +16.71%

Alocare UL NN DINAMIC

Alocare geografică
NN (L) International Romanian Equity→

NN (L) International Romanian Equity (IREF)


Top 10 deţineri
NN (L) International Romanian Equity (IREF) este un fond de investiţii domiciliat în Petrom SA 9.69%
Luxemburg care urmăreşte să realizeze creşteri de capital pe termen lung investind cu S.C. Fondul Proprietatea SA 9.51%
precădere într-un portofoliu diversificat de companii din România. Pentru a diversifica SNGN Romgaz SA 7.32%
investiţiile pe mai multe sectoare, fondul poate investi şi în companii din Europa (în principal, Banca Transilvania SA 6.99%
Polonia, Ungaria şi Cehia, dar fără a se limita la acestea). Am ales aceste pieţe deoarece ne BRD Groupe SG SA 4.76%
aşteptăm să înregistreze o evoluţie relativ similară, pe termen lung, cu cea a pieţei din Polski Koncern Naftowy Orlen SA 3.11%
România, Portofoliul fondului include companii cu dividende stabile şi relativ mari.
PZU SA 3.04%
Benchmarkul fondului este un indice compozit format din 60% BET-XT TR (România),
OTP Bank 2.82%
25% WIG30 TR (Polonia), 10% PX TR (Cehia) şi 5% BUX TR (Ungaria).
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank 2.81%
CEZ 2.60%
Perspective Alocare sectoare
Sentimentul economic a cunoscut o creștere în luna martie, după perioada de stagnare din a Financiar 50.12%
doua jumătate a lui 2018. Această creștere a fost dată de îmbunătățirea sentimentului în Energie 26.77%
sectorul de comert retail. Sentimentul din sectorul construcțiilor a început să se Utilități 7.44%
îmbunătățească începând cu luna aprilie, anul trecut, și a crescut față de luna anterioară. Telecomunicaţii 5.50%
Evoluția încrederii în sectorul industrial a evoluat pozitiv, susținută de estimările de creștere Bunuri de consum esenţiale 3.47%
a prețurilor de vânzare. S&P a amânat cu două săptămâni decizia asupra ratingului de credit Materii prime si materiale 1.83%
al României, la cererea guvernlui care are în vedere modificări pentru ordonanța 114. Astfel IT 1.79%
așteptările sunt ca cerințele ordonanței să devină mai relaxate, deja taxa bancară suferind Sănătate 1.66%
modificări considerabile față de propunerile din decembrie și guvernul eliminând limitările Bunuri de consum neesenţiale 1.15%
pentru prețul gazului la consumatorii industriali. În ceea ce privește cerințele de capital Lichiditati 0.27%
pentru Pilonul II de pensii, termenul limită a fost amânat. Altele 0.01%
UL EQUITY Informaţii valabile la 31 Martie 2019
Politica de investiţii UL EQUITY
Programul de investiţii UL EQUITY are o expunere de 100% pe acţiuni emise de companii
locale şi regionale, Programul investeşte în titluri de participare emise de fondul de
investiţii NN (L) International Romanian Equity (IREF) şi în depozite bancare.
Obiectivul UL EQUITY este de a realiza de creşteri de capital pe termen lung prin investirea
în acţiuni româneşti şi regionale.
Lansare 21 mai 2008
Moneda Leu
Profil de risc (pe o scară de la 1 la 6) Ridicat (5)
Activ net 144,723,580 lei
Preţ vânzare 14.75886 lei

Performanţe UL EQUITY
În ultima lună +2.56%
De la începutul anului 2019 +7.93%
În ultimele 12 luni +0.34%
În ultimii 3 ani +41.81%
În ultimii 5 ani +54.67%
În ultimii 10 ani +266.22%
De la lansare +47.59%

Alocare UL EQUITY

Alocare geografică
NN (L) International Romanian Equity→

NN (L) International Romanian Equity (IREF)


NN (L) International Romanian Equity (IREF) este un fond de investiţii domiciliat în Top 10 deţineri
Luxemburg care urmăreşte să realizeze creşteri de capital pe termen lung investind cu Petrom SA 9.69%
precădere într-un portofoliu diversificat de companii din România. Pentru a diversifica S.C. Fondul Proprietatea SA 9.51%
investiţiile pe mai multe sectoare, fondul poate investi şi în companii din Europa (în principal, SNGN Romgaz SA 7.32%
Polonia, Ungaria şi Cehia, dar fără a se limita la acestea). Am ales aceste pieţe deoarece ne Banca Transilvania SA 6.99%
aşteptăm să înregistreze o evoluţie relativ similară, pe termen lung, cu cea a pieţei din BRD Groupe SG SA 4.76%
România, Portofoliul fondului include companii cu dividende stabile şi relativ mari. Polski Koncern Naftowy Orlen SA 3.11%
Benchmarkul fondului este un indice compozit format din 60% BET-XT TR (România), 25% PZU SA 3.04%
WIG30 TR (Polonia), 10% PX TR (Cehia) şi 5% BUX TR (Ungaria). OTP Bank 2.82%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank 2.81%
CEZ 2.60%
Perspective Alocare sectoare
Sentimentul economic a cunoscut o creștere în luna martie, după perioada de stagnare din a Financiar 50.12%
doua jumătate a lui 2018. Această creștere a fost dată de îmbunătățirea sentimentului în Energie 26.77%
sectorul de comert retail. Sentimentul din sectorul construcțiilor a început să se Utilități 7.44%
îmbunătățească începând cu luna aprilie, anul trecut, și a crescut față de luna anterioară. Telecomunicaţii 5.50%
Evoluția încrederii în sectorul industrial a evoluat pozitiv, susținută de estimările de creștere Bunuri de consum esenţiale 3.47%
a prețurilor de vânzare. S&P a amânat cu două săptămâni decizia asupra ratingului de credit Materii prime si materiale 1.83%
al României, la cererea guvernlui care are în vedere modificări pentru ordonanța 114. Astfel IT 1.79%
așteptările sunt ca cerințele ordonanței să devină mai relaxate, deja taxa bancară suferind Sănătate 1.66%
modificări considerabile față de propunerile din decembrie și guvernul eliminând limitările Bunuri de consum neesenţiale 1.15%
pentru prețul gazului la consumatorii industriali. În ceea ce privește cerințele de capital Lichiditati 0.27%
pentru Pilonul II de pensii, termenul limită a fost amânat. Altele 0.01%
UL GLOBAL OPPORTUNITIES Informaţii valabile la 31 Martie 2019
Politica de investiţii UL GLOBAL OPPORTUNITIES
Programul de investiţii UL GLOBAL OPPORTUNITIES are o expunere de 100% pe acţiuni
emise de companii globale, Programul investeşte în titluri de participare emise de fondul
de investiţii NN (L) Global Equity Impact Opportunities şi în depozite bancare.
Obiectivul UL GLOBAL OPPORTUNITIES este de a realiza de creşteri de capital pe termen
lung prin investirea în acţiuni globale.

Lansare 3 octombrie 2011


Moneda Leu
Profil de risc (pe o scară de la 1 la 6) Ridicat (5)
Activ net 115,983,697 lei
Preţ vânzare 20.321745 lei

Performanţe UL GLOBAL OPPORTUNITIES


În ultima lună +3.26%
De la începutul anului 2019 +16.28%
În ultimele 12 luni +9.72%
În ultimii 3 ani +35.29%
În ultimii 5 ani +52.29%
În ultimii 10 ani N/A
De la lansare +103.22%

Alocare UL GLOBAL OPPORTUNITIES

Alocare geografică
NN (L) Global Equity Impact Opportunities→

NN (L) GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES


NN (L) Global Equity Impact Opportunities este un fond de investiţii domiciliat în Luxemburg care Top 10 deţineri
oferă acces la un portofoliu diversificat de acţiuni tranzacţionate pe pieţele globale. Fondul urmăreşte Visa Inc. Class A 4.29%
să identifice oportunităţile de investiţii din pieţele de acţiuni la nivel global prin folosirea unor teme Novozymes A/S Class B 4.19%
investiţionale foarte bine definite, Aceste teme investiţionale descriu factorii care se află la baza AIA Group Limited 4.13%
potenţialului de creştere a anumitor companii şi care reflectă tendinţele pe termen lung din Thermo Fisher Scientific Inc. 3.92%
economia reală.
SGS SA 3.56%
Temele investiţionale urmărite sunt: creşterea economică, inovaţiile tehnologice şi industriale,
Pra Health Sciences, Inc. 3.47%
schimbările comportamentului consumatorilor, schimbările mediului înconjurător, revoluţia digitală,
SSE Plc 3.42%
schimbările sociale şi politice, modificările demografice.
Benchmarkul fondului este indicele MSCI (AC) World Index Net. UnitedHealth Group Incorporated 3.26%
Clinigen Group PLC 3.13%
Johnson Matthey Plc 3.04%
Perspective Alocare sectoare
Piețele de acțiuni continuă să fie ajutate de tonul relaxat al băncilor centrale. Sănătate 24.52%
Astfel FED dorește să vadă o tendintă clară în creșterea inflației înainte să reia IT 20.47%
Materii prime si materiale 12.61%
majorările de dobândă. ECB a anunțat că va ține dobânzile jos pentru o lungă
Industrie 9.86%
perioadă de timp iar băncile care vor depozita excesiv la ECB pot fi afectate și de Financiar 8.39%
dobânzi negative. În China creșterea începe să se îmbunătățească iar în SUA Telecomunicații 8.23%
estimările pentru PIB-ul din Q1 s-au redus. Evoluția acestor regiuni este Bunuri de consum esențiale 7.24%
importantă pentru a vedea creștere și la companiile europene. Orice Utilități 3.42%
îmbunătățire ciclică ar trebui sa fie benefică pentru piața de acțiuni, mai ales că Bunuri de consum neesențiale 2.28%
Imobiliare 1.96%
politicile monetare nu vor avea o reacție restrictivă imediată. Altele 1.01%
UL GLOBAL REAL ESTATE Informaţii valabile la 31 Martie 2019
Politica de investiţii UL GLOBAL REAL ESTATE
Programul de investiţii UL GLOBAL REAL ESTATE are o expunere de 100% pe acţiuni emise
de companii globale active în domeniul imobiliar, Programul investeşte în titluri de
participare emise de fondul de investiţii NN (L) Global Real Estate şi în depozite bancare.
Obiectivul UL GLOBAL REAL ESTATE este de a realiza de creşteri de capital pe termen lung
prin investirea în acţiuni globale din domeniul imobiliar.

Lansare 3 octombrie 2011


Moneda Leu
Profil de risc (pe o scară de la 1 la 6) Ridicat (5)
Activ net 40,066,119 lei
Preţ vânzare 19.904016 lei
Performanţe UL GLOBAL REAL ESTATE
În ultima lună +5.01%
De la începutul anului 2019 +16.90%
În ultimele 12 luni +21.86%
În ultimii 3 ani +16.20%
În ultimii 5 ani +53.44%
În ultimii 10 ani N/A
De la lansare +99.04%

Alocare UL GLOBAL REAL ESTATE

Alocare geografică
NN (L) Global Real Estate→

NN (L) GLOBAL REAL ESTATE Top 10 deţineri


Simon Property Group, Inc. 6.29%
NN (L) Global Real Estate este un fond de investiţii domiciliat în Luxemburg care oferă Prologis, Inc. 3.95%
acces la un portofoliu diversificat de companii active în domeniul imobiliar, localizate în Ventas Inc. 3.78%
diferite zone ale lumii, Fondul urmăreşte să maximizeze activ randamentul total (din Essex Property Trust, Inc. 3.55%
venituri şi aprecierea capitalului). Daiwa House Industry Co., Ltd 3.54%
Link Real Estate Investment Trust 3.03%
Benchmarkul fondului este indicele 10/40 GPR 250 Net. Equity Lifestyle Properties, Inc. 2.97%
Dexus Stapled Units 2.96%
Medical Properties Trust REIT Inc. 2.71%
Aroundtown Property Holdings SA 2.67%
Perspective
Valoarea continuă să fie atractivă, multe dintre acțiunile companiilor de real-estate se tranzacționează la discount față de valoarea activelor
deținute. Datorită caracteristicilor defensive și aflându-se printre clasele de active cu un nivel ridicat al dividendelor, perspectivele pentru real-
estate continuă să rămână pozitive. Sectorul imobiliar poate oferi un potențial atractiv de diversificare pentru investitorii pe termen lung cu
portofolii echilibrate. Unul dintre riscurile acestui sector îl reprezintă tendința de creștere a dobânzilor sub circumstanțele îmbunătățirii
perspectivelor macro-economice. Cu toate acestea, o creștere graduală a dobânzilor, poate fi absorbită de fundamentele bune ale sectorului de
real-estate.
În această situație se așteaptă ca anumite segmente din real-estate să performeze mai bine decât altele. Aici ne referim la imobiliarele industriale,
segmentul logistic care ne așteptăm să beneficieze de creșterea comerțului electronic. Birourile ar putea si ele sa fie avantajate de creșterea
angajărilor, în timp ce sectorul de retail este expus riscului generat de creșterea cumpărăturilor online.
UL COMMODITY ENHANCED Informaţii valabile la 31 Martie 2019
Politica de investiţii UL COMMODITY ENHANCED
Programul de investiţii UL COMMODITY ENHANCED are o expunere de 100% pe mărfuri,
Programul investeşte în titluri de participare emise de fondul de investiţii NN (L) Commodity
Enhanced şi în depozite bancare.
Obiectivul UL COMMODITY ENHANCED este de a realiza de creşteri de capital pe termen
lung prin investirea într-un portofoliu diversificat de mărfuri.

Lansare 3 octombrie 2011


Moneda Leu
Profil de risc (pe o scară de la 1 la 6) Ridicat (5)
Activ net 7,638,752 lei
Preţ vânzare 5.468443 lei
Performanţe UL COMMODITY ENHANCED
În ultima lună -0.65%
De la începutul anului 2019 +6.32%
În ultimele 12 luni -10.43%
În ultimii 3 ani +2.30%
În ultimii 5 ani -39.95%
În ultimii 10 ani N/A
De la lansare -45.32%

Alocare UL COMMODITY ENHANCED

NN (L) COMMODITY ENHANCED


Expunere / tip marfă
NN (L) Commodity Enhanced este un fond de investiţii domiciliat în Luxemburg care oferă
expunere la piaţa globală de mărfuri tranzacţionabile. Fondul obţine acces la potenţialul Bunuri agricole 27.90%
pieţei globale de mărfuri prin intermediul contractelor de tip futures. Fondul urmăreşte să Energie 32.00%
maximizeze activ randamentul total investind într-un portofoliu diversificat de mărfuri din Metale industriale 18.80%
principalele grupe tranzacţionabile (energie, metale industriale, metale preţioase, bunuri Metale preţioase 15.10%
agricole, animale vii). Animale vii 6.20%

Benchmarkul fondului este indicele DJ-UBS Commodity hedged to EUR (TR).

Perspective
Creșterea globală decentă susține performanța metalelor industriale în timp ce sectorul continuă să intâmpine limitări ale ofertei.
Politica chineză de a diminua activitatea sectoarelor industriale poluante se întețește și acest lucru poate influența negativ evoluția
materiilor prime. Metalele prețioase pot beneficia de creșterea instabilității politice globale și de randamentele modeste ale
obligațiunilor. Pentru produsele chimice, fundamentele continua să fie modeste cu creșteri mici ale volumului de vânzări. Companiile
din acest sector nu au flexibilitatea să mai crească marjele, lucru care influențează negativ estimarile de venituri viitoare.
UL MIXT25, UL MIXT50, UL MIXT75 Informaţii valabile la 31 Martie 2019
Politica de investiţii UL MIXT25, UL MIXT50, UL MIXT75

Programele de investiţii UL MIXT25, UL MIXT50 şi UL MIXT75 au expunere pe instrumente cu


venit fix şi acţiuni. Programele investesc în titluri de participare emise de fondul de investiţii
NN (L) International Romanian Bond, titluri de participare emise de fondul de investiţii NN (L)
International Romanian Equity şi depozite bancare.
Aceste fonduri urmăresc să realizeze creşteri de capital pe termen lung prin investirea într-
un portofoliu diversificat de instrumente cu venit fix şi acţiuni.
Fond MIXT25 MIXT50 MIXT75
Lansare 2 nov 1998 21 mai 2008 21 mai 2008
Moneda Leu Leu Leu
Profilul de risc (scară de la 1 la 6) Mediu (3) Ridicat (4) Ridicat (5)
Activ net 721,963,046 124,812,300 36,277,572
Preţ vânzare 25.668152 17.08766 15.796576

Performanţe UL MIXT25, UL MIXT50, UL MIXT75


Fond MIXT25 MIXT50 MIXT75
În ultima lună + 0.94% + 1.50% + 2.05%
De la începutul anului 2019 + 3.14% + 4.79% + 6.42%
În ultimele 12 luni + 2.12% + 1.53% + 0.90%
În ultimii 3 ani + 13.86% + 22.51% + 33.00%
În ultimii 5 ani + 27.40% + 35.41% + 45.91%
În ultimii 10 ani + 117.34% + 166.16% + 217.84%
De la lansare + 2466.82% + 70.88% + 57.97%

Alocare UL MIXT25

Alocare UL MIXT50

Alocare UL MIXT75

Informaţiile cuprinse în acest document au exclusiv scop de informare şi nu reprezintă o ofertă. De asemenea, nu reprezintă o consiliere personalizată cu privire la
investiţii şi nici o consiliere fiscală sau juridică. În baza informaţiilor din acest document nu pot fi dobândite niciun fel de drepturi. Orice informaţie din acest document
poate fi subiectul unei modificări sau actualizări fără nicio notificare prealabilă. Deşi a fost acordată o atenţie deosebită conţinutului acestui document, acesta nu implică
nicio garanţie şi nu oferă nicio certitudine expresă sau implicită cu privire la caracterul exact, corect sau complet al informaţiilor incluse. Informaţiile sau recomandările
cuprinse în prezentul document nu angajează răspunderea directă sau indirectă a NN Asigurări de Viaţă, a altor societăţi sau unităţi care fac parte din NN Group, precum
nici a funcţionarilor, directorilor sau angajaţilor acestora. Nu va fi acceptată preluarea nici unei responsabilităţi pentru niciun fel de pierdere suferită sau asumată de
cititor ca urmare a folosirii informaţiilor din prezentul document sau ca urmare a fundamentării deciziilor sale investiţionale pe aceste informaţii. Investiţia implică risc.
Valoarea investiţiei poate creşte sau se poate diminua. Performanţele anterioare nu reprezintă o garanţie pentru obţinerea unor rezultate asemănătoare în viitor.