Sunteți pe pagina 1din 2

Modulul 13.

BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI

Modulul BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI face parte din pregatirea specifica din anulI, pentru calificarea:

descrise in standardele de pregatire proesionala. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul

de pregatire profesionala specific calificarii.

Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului:

1. Descrie evolutia nursingu-lui (ingrijirilor) de-a lungul istoriei


2. Explica dezvoltarea nursingu-lui in tara noastra

3. Analizeaza principalele teorii specifice ale nursing-ului

4. Analizeaza functiile si rolul asistentului medical si statutul sau in cadrul echipei medicale.

5. Sintetizeaza competentele profesionale, calitatile si abilitatile personale specifice asistentului medical.

Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor

Unitatea de competenta: BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI

Nr. Unitatea de Competenta Continuturi


crt. competenta

Bazele stiintei C1. Descrie 1. ingrijirea bolnavilor din comuna primitiva pana la
nursing-ului evolutia primul razboi mondial:
nursing-ului 1.1. autoingrijirea
(ingrijirilor) 1.2. ingrijiri acordate de vindecatori, vraci, preoti, cavaleri,
de-a lungul calugari si calugarite
istoriei 1.3. ajutoarele medicului
1.4. aparitia caselor de ingrijire, a spitalelor
1.5 Activitati de ingrijire pana la al II lea razboi mondial:
1.6. scoli pe langa biserici si ordine religioase, calugari,
calugarite
1.7. Florence Nightingale – prima scoala laica
1.8. Societatea de Cruce Rosie. Organizatii si asociatii
profesionale: OMS; ICN
1.9. Evolutia dupa cel de-al II lea razboi mondial
1.10. asistentii medicali-ajotoare ale medicului, asistenti
mediali profesionisti autonomi organizati in asociatii pe
specialitati
1.11. aparitia primei teorii de ingrijire, procesul de
ingrijire.
1.12. dezvoltarea si inovarea invatamantului
C2. Explica 1. Practica medicala din comuna primitiva pana la epoca
dezvoltarea feudala:
nursing-ului in 1.1. comuna primitiva; practici magice, ingrijiri realizate de
tara tamaduitori
noastra 1.2. sclavagismul: ingrijiri realizate de preoti, medici
militari romani, vindecatorii rurali, practici magice.
1.3. evul mediu: ingrijiri acordate de preoti, calugari
ortodocsi si catolici, medici laici; spitalele manastirilor si
asezamintele medico-sociale orasenesti.
2. Ingrijirea bolnavilor in sec. XIV – XVIII
Domeniul: Sănătate si asistenŃă pedagogică
2.1.ingrijiri efectuate de medici, barbieri-chirurgi, moase,
baiesi, calugari, vraci
2.2. asistenta publica, marile epidemii, prima scoala pentru
moase.
3. Ingrijirea bolnavilor in sec. XIX
3.1. legislatia sanitara, organizarea sanitara
3.2. scolile pentru ajutoarele medicilor civili si militari,
moase
4. Progrese in ingrijirea bolnavilor in sec. XIX si pana in
prezent, evolutia edicinei si pregatirea cadrelor medii
sanitare, personalitatii reprezentative.
C3. Analizeaza 1. Teoria V. Henderson
principalele 1.1. postulate, valori, elemente cheie: scop, beneficiar
teoriei (client), rolul asistentului medical, surse de dificultate,
stiintifice ale interventii, rezultat.
nursing-ului 1.2. Procesul de ingrijire: culegerea si analiza informatiilor,
planificarea interventiilor, efectuarea interventiilor,
evaluarea si reajustarea.
2. Teorii: D. Orem, M. Rogers, C. Roy, M. Sevin, B.
Neuman, N. Roper (tema centrala, conceptia despre om,
elemente cheie, definitia nursingu-lui, conceptia despre
procesul de ingrijire, aplicabilitatea in practica ingrijirilor,
srcinea teoriei.
C4. Analizeaza 1. Definitia, rolurile si functiile asistentului medical
rolurile si conform legislatiei in vigoare, normelor europene, ICN,
functiile ANA, OMS. Strategia Sanatate 21.
asistentului
medical si
statutul sau in
cadrul echipei
medicale
C5. Sintetizeaza 2. Statutul asistentului medical in cadrul echipei medicale
competentele conform legislatiei. Locul de munca.
profesionale, 1. Competente profesionale conform legislatiei
calitatile si 2. Calitati si abilitati: fizice, morale, intelectuale, tehnico
abilitatile manageriale.
personale
secifice
asistentului
medical

S-ar putea să vă placă și