Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

DATA: 17. 04. 2018


EDUCATOARE: Prof. VUG ADELA- ELEONORA
UNITATEA: Grădinița P.P.Nr. 5 Lugoj
GRUPA: Mare C
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ” Ce și cum vreau să fiu ? “
TEMA SĂPTĂMÂNII: “ La doctor! “
TEMA ZILEI: „Un medic ne povestește!” “

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE)

Activitate integrată: DLC+ DEC - “Doctorița ” -memorizare / desen (colorare în contur)

SCOP: Îmbogăţirea şi activizarea vocabularului prin utilizarea unor cuvinte şi expresii noi; cultivarea interesului pentru poezie, a sensibilităţii pentru artă,

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

- Să asculte cu atenţie o poezie;


-Să discute cu colegii despre ilustraţiile privite;
- Să răspundă la întrebări;
- Să folosească cuvinte şi expresii noi în contexte diferite;
- Să redea poezia în întregime sau pe fragmente logice;
-Să- și însușească sensul unor cuvinte noi:
-Să realizeze o compoziţie plastică cu subiect dat, prin colorare în contur;
- Să mânuiască materialele puse la dispoziţie;
- Să răspundă prin acţiune la cerinţele educatoarei.
- Să ia parte la activităţile de învăţare în grup, sugerând ce este de făcut mai departe într-o acţiune;
- Să-şi exprime propriile opinii, sentimente şi atitudini;

STRATEGII DIDACTICE:

Metode şi procedee: brainstorming, observaţia, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, memorizarea, recitarea, Turul galeriei.
Mijloace didactice: planşe cu imagini reprezentând conţinutul poeziei, , casetofon, Cd.,fișe individuale de lucru, creioane colorate, recompense,
lucrările realizate de copii.
Forme de organizare: frontal, individual.
Durata: 1 zi
Locul de desfășurare: sala de grupă.

BIBLIOGRAFIE:
 „Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii” ,
Ed. V&Integral, Bucureşti, 2005.
 “Aplicarea noului curriculum pentru educaţie timpurie – o provocare?” , Coordonator Laurenţia Culcea, Ed. Diana, Bucureşti, 2008
 “Metodica activităţilor de educare a limbajului în învăţământul preşcolar” , Mitu Florica, Ed. Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2000
 „Curriculum pentru învăţământ preşcolar (3 – 6 / 7 ani )”, M.E.C.T. – 2008
STRATEGII DIDACTICE
Eveniment Conținut științific Evaluare
didactic Metode și Mijl.de Forme
procedee înv. de org.

- aerisirea sălii
1. Momentul - aranjarea mobilierului Instructajul Frontal
organizatoric - intrarea ordonată a copiilor
- poziţia corectă pe scăunel

Se realizează printr-o ghicitoare: Observarea


„.Te ascultă, te consultă comportam.
2. Captarea Și- apoi pe- un bilețel Braim- Planșe Frontal copiilor
atenției Îți scrie un siropel storming
Să te faci bine cu el!”
(medicul)

Le voi spune o scurtă poveste, care de fapt va fi conţinutul Explicația


poeziei.
3. Anunţarea Prin această poveste voi introduce cuvintele noi din text. Evaluare
temei Copiii vor fi anunțați că astăzi vor asculta și vor învăța o Orală
și a obiectivelor poezie despre doctor. Poezia se numește „Doctorița”. După Conversaţia
care vom colora o fișă cu medicul. Planșe Frontal
Apoi ne vom juca împreună jocul “Cu salvarea la bolnavi!”.
Aprecieri
Explicaţia verbale
Le voi prezenta copiilor o planșă cu imaginea unui medic și cu Explicaţia Planșe
ustensilele care le folosește acesta. Avem o trusă de medic, în și o Frontal Evaluare
4. Reactualizarea care sunt ustensilele folosite la consultul unui bolnav. trusă de Orală
cunoștințelor Vom purta o scurtă discuție despre ce face un medic: Conversaţia ustensile
- Cine este medicul? Aprecieri
- Ce face el? verbale
- Ce trebuie să facem noi să ne tratăm de boală?

Recitarea model de 1-2 ori, rar si expresiv, folosind mimica şi


gestica corespunzătoare.
“Doctorița” Observarea
“Sunt micuță și drăguță Recitarea modului
Și mă cheamă- NUȘ- doctoriță de păpuși! model de
Le fac frecții și injecții. Planșe recitare
5. Dirijarea Dau rețete, scot măsele,
învățării Fac gimnastică cu ele!
Medic de voi deveni
De bonavi voi îngriji. Demonstrația
Să se facă sănătoși
SSSCa să fie iar voioși!” Exercițiul
Evaluare
Se recită poezia clar, expresiv, însoţită de mimica şi gestica Frontal Orală
adecvată, trezind emoţii, motivând copiii pentru învăţarea ei. Recitarea
Familiarizarea cu conţinutul poeziei. poeziei pe Individ.
Se prezintă planşe cu imagini din poezie. Apoi se va explica fragmente
conţinutul de idei, precum şi cuvinte şi expresii din text. Se Grupuri Aprecieri
repetă de două ori recitarea model de catre educatoare. Mici verbale
Învăţarea poeziei de către copii.
Poezia se va memora pe unităţi logice.
Se va repeta prima strofă, apoi se va trece la următoarea, care Explicația Frontal
va fi repetată împreună cu prima strofă, pentru fixarea în
memorie a fragmentelor logice în succesiunea lor firească. Analiza Grupuri
Fragmentele poeziei vor fi reproduse individual, în grupuri Mici
mici şi frontal. Demonstrația

Activitatea plastică. Desen în contur

Copiii sunt invitaţi să se aşeze la măsuţe pentru a reda prin


desen/ colorare imagine doctoriței din poezie.
Planşa model - analiză
6. Obţinerea Voi expune planşa realizată de mine. Împreună cu copiii vom Evaluare
performanțelor analiza tehnicile de lucru folosite şi alte aspecte referitoare la Practică
modul de lucru .
Demonstrarea tehnicii de lucru.
În faţa copiilor voi executa lucrarea şi voi explica modul de Planșa Aprecieri
realizare şi insistând pe faptul că lucrările trebuie realizate model verbale
curat.
Execuţia independentă a lucrărilor.
Înainte de a începe lucrul vom efectua exerciţii pentru Individ. Analiză/
încălzirea muşchilor mâinii,prin imitarea versurilor imitative. Autoanaliză
Anunţ copiii că au pe măsuţe tot ce le trebuie şi le urez “Spor
la lucru!”
Asigur un fond muzical plăcut în timpul realizării lucrării.
În timp ce lucrează, trec printre măsuţe, verific execuţia,
îndrum şi stimulez verbal copiii, corectez acolo unde este
cazul.
Lucrările vor fi afişate pe un panou, fiecare copil va veni la
panou, va privi toate lucrările şi va spune care lucrare îi place
cel mai mult şi de ce.
Prin Turul Galeriei, vom face o analiză a lucrărilor ficărui
copil și o autoanaliză totodată.

ALA II joc distractiv “Cu salvarea la bolnavi!”.


7. Asigurarea Jocul Aprecieri
feedback-ului Pentu verificarea învățării poeziei se propune jocul distractiv, Trusa de Frontal verbale
în care copiii numiți vor trebui să execute mișcări suggestive prim
de acordare a primului ajutor unui bolnav. ajutor

8 .Încheierea Se fac aprecieri colective și individuale asupra modului în care


activității au lucrat fiecare şi se oferă recompense sub forma unor Conversația Ecusoane Individual Recompense
ecusoane.