Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DE ACTIVITATE

INTEGRATÃ
GRÃDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BIRCII
DATA: 05.04.2011
NIVEL: II
INSTITUTOR: Olanu Elena-Roxana
TEMA ANUALÃ: “Când, cum şi de ce se întâmplã?”
TEMA SÃPTÃMÂNII: “Popas în lumea insectelor”
TEMA ACTIVITÃŢII: “Gâze, fluturi, flori,albine”
TIPUL ACTIVITÃŢII: Consolidare şi verificare
FORMA DE REALIZARE: Activitate integratã
MIJLOACE DE REALIZARE: Joc didactic, picturã

CATEGORII DE ACTIVITÃŢI:

I. ACTIVITÃŢI DE DEZVOLTARE PERSONALÃ (ADP)

1. Întâlnirea de dimineaţã, salutul, calendarul naturii, prezenţa;


2. Rutine: gustarea, ne pregãtim pentru activitãţi;
3. Tranziţii: cântecul “Înfloresc grãdinile”, poezia “Scrisoare de la
rândunicã” de Elena Dragoş, joc cu cântec şi mişcare “Micul
greieraş”, cântecul “Vine, vine primãvara”, exerciţii de înviorare.
4. Opţional – Educaţie pentru sãnãtate – “Cum sã creştem sãnãtoşi”
Tema: “Soarele strãluceşte în clasa noastrã”
Mijloc de realizare: Activitate practic- gospodareascã
Sarcina didacticã: sa facã ordine la sectoarele din sala de grupã,
respectând unele reguli elementare de amenajare esteticã şi utilã a
ambientului

II. ACTIVITÃŢI LIBER ALESE (ALA)

1. Bibliotecã: “Ghici ghicitoarea mea!” (dezlegare de ghicitori despre


insecte), citire de imagini cu insecte;
2. Artã: “Coloreazã insectele, folosind culorile corespunzãtoare!”;
3. Ştiinţa: fişã de muncã independentã;
4. Joc de mişcare: “Gâzele şi vântul”.

1
III. ACTIVITÃŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE)

1. Domeniul limbã şi comunicare (DLC)


Tema: “Gâze, fluturi, flori, albine”
Mijloc de realizare: joc didactic
Sarcina didacticã:
- folosirea corectã a singularului şi pluralului;
- formularea de propoziţii simple şi dezvoltate care sã conţinã
cuvintele descoperite;

- despãrţirea cuvintelor în silabe şi precizarea numãrului de silabe;


- gãsirea de cuvinte care sã înceapã cu acelaşi sunet.
Reguli de joc:
- grupa este împãrţitã în douã echipe (fluturi şi albine);
- educatoarea numeşte câte un copil de la fiecare echipã care va
alege un jeton, va denumi imaginea reprezentatã pe acesta, va
preciza sunetul iniţial al cuvântului, va despãrţi cuvântul în silabe
(precizând numãrul silabelor), va alcãtui propoziţii;
- copiii vor rezolva probele jocului, ajutând-o astfel pe mica
buburuza sã-şi gãseascã bulinele pierdute.
Elemente de joc: întrecerea, mişcarea, aplauzele, surpriza, bulinele
buburuzei, bãtãi din palme, recompense.

2. Domeniul estetic şi creativ (DEC)


Tema: “Peisaj de primãvarã”
Mijloc de realizare: picturã.

SCOPUL ACTIVITÃŢII:
- Sistematizarea, consolidarea şi verificarea cunoştinţelor despre
anotimpul primãvara şi despre insecte;
- Educarea unei exprimãri verbale corecte din punct de vedere fonetic,
lexical şi sintactic;
- Dezvoltarea capacitãţii de a opta, de a lua decizii;
- Stimularea expresivitãţii şi a crativitãţii prin picturã;
- Dezvoltarea simţului practic şi estetic.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

I. Activitãţi liber alese (ALA):


1. Bibliotecã:
- sã asculte cu atenţie ghicitorile, în vederea gãsirii rãspunsului corect;
- sã recunoascã şi sã denumeascã insectele;
- sã descrie imaginile “citite”.

2
2.
Artã:
- sã denumeascã insectele pe care le vor colora;
- sã coloreze corespunzãtor imaginile;
- sã lucreze curat şi îngrijit.
3. Ştiinţa:
- sã denumeascã insectele de pe fişa de lucru;
- sã încercuiascã insecta a cãrei cãsuţa este stupul;
- sã deseneze şapte buline pe buburuzã;
- sã rãspundã corect la întrebari;

- sã coloreze imaginea folosind culorile potrivite.


4. Jocul de mişcare:
- sã asculte cu atenţie regulile jocului;
- sã respecte regulile jocului;
- sã manifeste atitudini de cooperare, spirit de echipã, de competiţie, fair-
play.

II. Activitãţi pe domenii experienţiale (ADE):


1. Domeniul limbã şi comunicare (DLC):
- sã denumeascã imaginea de pe jeton;
- sã formuleze propoziţii simple şi dezvoltate, corecte din punct de vedere
gramatical, referitoare la imaginea ilustratã;
- sã despartã cuvântul respectiv în silabe, precizând numãrul acestora;
- sã spunã care este sunetul iniţial al cuvântului a carui imagine este
ilustratã pe jeton;
- sã dea exemple de cuvinte care încep cu acelaşi sunet;
- sã interacţioneze cu colegii, cooperând în realizarea sarcinilor;
- sã rezolve corect fişa de lucru.
2. Domeniul estetic şi creativ (DEC):
- sã denumeascã materialele şi instrumentele de lucru pentru picturã;
- sã utilizeze corect materialele de lucru;
- sã respecte poziţia corectã a corpului faţã de suportul de lucru, pentru o
bunã coordonare oculo-motorie;
- sã redea teme plastice specifice picturii;
- sã realizeze o lucrare esteticã;
- sã lucreze cu plãcere în vederea realizãrii unor lucrãri originale;
- sã evalueze lucrãrile colegilor, dar şi propria lucrare, în raport cu criterii
dinainte stabilite (acurateţea lucrãrii, respectarea culorilor, aspectul
estetic).

3
STRATEGII DIDACTICE:
a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
exerciţiul, problematizarea, munca independentã, turul galeriei,
jocul;
b) Mijloace de învãţãmânt: ecusoane cu fluturaşi, buburuze, furnicuţe
şi albinuţe, planşã cu buburuzã, buline, fişe de lucru, jetoane,
creioane colorate, coli albe, acuarele, pensule, şerveţele, pahare cu
apã pentru picturã, recompense.

FORME DE ORGANIZARE: Frontal, pe grupuri, individual


DURATA: O zi
LOCUL DESFÃŞURÃRII: Sala de grupã, curtea grãdiniţei

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
 Dumitrana, Magdalena,“Educarea limbajului în învãţãmântul
preşcolar”, Vol.I, Editura Compania, Bucureşti, 1999;
 Ezechil Liliana, Pãişi Lãzãrescu Mihaela, “Laborator
preşcolar”, Editura V&Integral, Bucureşti, 2002;
 “Ghid pentru proiecte tematice. Activitãţi integrate pentru
preşcolari”, Editura Didacticã şi Pedagogicã, Bucureşti, 2008;
 Grama Filofteia, Pletea Mioara,… “Aplicaţiile noului
curriculum pentru învãţãmântul preşcolar”, Editura Didacticã
Publishing House, Bucureşti, 2009;
 “Metodica activitãţilor instructiv educative în grãdiniţa de
copii”, Editura Sitech, Craiova, 2011;
 “Revista Învãţãmântului Preşcolar 1-2/2010”, Editura
Arlequin.

4
SCENARIUL ZILEI

Activitatea debuteazã cu Întâlnirea de dimineaţã, în cadrul cãreia


educatoarea şi copiii, aşezati în semicerc, se salutã şi se prezintã. Îi voi
saluta pe copii în funcţie de ecusoanele pe care le au în piept (fluturaşi,
albinuţe, greieraşi, furnicuţe, buburuze):
“- Bunã dimineaţa, fluturaş David!”
“- Bunã dimineaţa, albinuţã Rebeca!”
“- Bunã dimineaţa! Eu sunt greieraşul Ianis!”
În continuare se discutã despre cum este vremea în ziua respectivã
şi despre data în care ne aflãm (ziua, luna, anul), în vederea aşezãrii
jetoanelor corespunzãtoare la Calendarul naturii.
Educatoarea prezintã copiilor, în termeni accesibili, activitãţile pe
care le vor desfãşura în aceastã zi, precizând pe scurt sarcinile ce le vor
îndeplini în cadrul activitãţilor.
Copiii descoperã centrele pregãtite şi sarcinile de lucru şi işi aleg
centrul preferat. La sectorul “Bibliotecã” vor asculta ghicitori despre
insecte şi vor “citi” imagini cu gâze de primãvarã, la “Artã” vor colora
imagini cu insecte, iar la centrul “Ştiinţã” vor rezolva fişele de lucru.
Dupã ce sarcinile de la sectoare vor fi îndeplinite, copiii împreunã
cu educatoarea vor trece pe la toate centrele pentru a vedea şi aprecia
rezultatele activitãţii.
Tranziţie: se interpreteazã cântecul “Înfloresc grãdinile”.
Rutinã: copiii se pregãtesc pentru a servi gustarea.
Dupã servirea gustãrii, cei mici se vor aşeza pe scaunelele dispuse
în semicerc şi cei solicitaţi de educatoare vor recita poezia “Scrisoare de
la randunicã”, de Elena Dragoş.
În continuare vor avea loc activitãţile pe domenii experienţiale.
La domeniul limbã şi comunicare (DLC) se va desfãşura jocul didactic
“Gâze, fluturi, flori, albine”.
Atenţia copiilor va fi îndreptatã spre surpriza acoperitã - buburuza
care doreşte sã-şi recapete bulinele pierdute şi pe care copiii o vor ajuta
prin desfãşurarea jocului didactic. Ei trebuie sã rezolve corect sarcinile,
denumind imaginile de pe jetoane, alcãtuind propoziţii cu respectivele
cuvinte, precizând sunetul iniţial al cuvântului, dând exemple de alte
cuvinte care încep cu acelasi sunet, despãrţind cuvântul în silabe şi
precizând numãrul acestora.
Tranziţie: joc cu cântec şi mişcare “Micul greieraş”

5
La domeniul estetic şi creativ (DEC) copiii vor picta un peisaj de
primãvarã, care va conţine şi câteva insecte (fluturaşi, albinuţe,…).
Înainte de începerea efectivã a lucrului, se realizeazã câteva
exerciţii de încãlzire a muşchilor mici ai mâinii.
Tranziţie: copiii vor interpreta cântecelul “Vine, vine primãvara”, timp în
care educatoarea le va pune la dispoziţie foi de desen, acuarele, pensule,
pahare cu apã, şerveţele.
Copiii vor lucra individual, ţinând cont de explicaţiile educatoarei.
La finalul activitãţii, câţiva preşcolari vor fi rugaţi sã evalueze lucrãrile
colegilor, dar şi propriile lucrãri, ţinând cont de anumite criterii
(acurateţea lucrãrii, respectarea culorilor, aspectul estetic). Picturile
copiilor vor fi expuse pe panoul amenajat la Sectorul Artã.
Educatoarea şi copiii vor ieşi în curtea grãdiniţei, unde se va
desfãşura jocul de mişcare “Gâzele şi vântul”.
La sfârşitul zilei, educatoarea va face aprecieri generale şi
individuale, referitoare la gradul de implicare al copiilor în activitãţi,
precum şi la comportamentul avut pe parcursul desfãşurãrii acestora. Toţi
copiii vor fi recompensaţi.

6
DEMERS DIDACTIC

Evenimente Strategii
Conţinutul instructiv-educativ al activitãţii Evaluarea
didactice didacice
1. Asigurarea condiţiilor necesare unei bune desfãşurãri a
Moment activitãţii:
organizatoric - pregãtirea materialului didactic;
- aranjarea mobilierului;
- intrarea ordonatã a copiilor în sala de grupã.
2. Are loc Întâlnirea de dimineaţã, în cadrul cãreia, copiii şi Observarea
Captarea educatoarea, aşezaţi în semicerc, se salutã şi se prezintã. Copiii comportamentului
atenţiei vor avea în piept ecusoane ilustrând diverse insecte (albinuţe, copiilor
fluturaşi, furnicuţe, greieraşi), educatoarea salutându-i în
funcţie de acestea:
“- Bunã dimineaţa, albinuţelor! (fluturaşilor, furnicuţelor, Conversaţia Atenţia,
greieraşilor)” corectitudinea
Rutine: prezenţa, calendarul naturii. rãspunsurilor
Captarea atenţiei se va realiza prin prezenţa la activitate a Zânei Elementul
Primãverii, care a venit la noi în grupã pentru a-i ruga pe copii surprizã
sã o ajute sã cunoascã cât mai multe lucruri despre insecte.
3. Se anunţã tema activitãţii în termeni accesibili şi se prezintã pe
Anunţarea scurt sarcinile pe care le vor avea copiii de îndeplinit: Conversaţia
temei şi a “- Dragi copii, pentru a o ajuta pe Zãna Primãverii sã
obiectivelor cunoascã cât mai multe lucruri despre insecte, noi vom
desfãşura astãzi o activitate care se numeşte: <Gâze, fluturi,

7
flori, albine>. În cadrul acestei activitãţi, vom colora imagini Explicaţia Observarea
cu insecte, vom asculta ghicitori despre insecte, veţi rezolva comportamentului
individual fişele de lucru, veţi rãspunde la întrebãri. Apoi, vom copiilor
juca un joc didactic care se numeşte <Gâze, fluturi, flori,
albine> şi vom picta un peisaj de primãvarã. Vom ieşi şi în
curtea grãdiniţei, unde vom juca un joc numit <Gâzele şi
vântul>.”
4. Copiii vor vizita cele trei centre de activitate, li se va explica ce
Dirijarea au de fãcut la fiecare centru şi în funcţie de dorinţa lor se vor Explicaţia
învãţãrii grupa pentru a începe activitatea.
La sectorul Artã, copiii vor colora corespunzãtor insectele: Exerciţiul Observarea curentã
fluturi, albine, buburuze, etc.
La sectorul Bibliotecã, copiii vor asculta ghicitori despre
insecte şi vor studia imagini cu insecte.
La sectorul Ştiinţã, copiii vor rezolva fişa de muncã Observarea curentã
independantã şi vor rãspunde la întrebãri. Evaluarea oralã
Tranziţii: - cântecul “Înfloresc grãdinile”
- poezia “Scrisoare de la rândunicã”, de E. Dragoş
În continuare se va desfãşura jocul didactic “Gâze, fluturi,
flori,albine”(DLC).
Va fi descoperit elementul surprizã al activitãţii-Buburuza, care
este tristã pentru cã şi-a pierdut bulinele. Ea va aduce copiilor Observaţia
un coşuleţ cu jetoane.
Se prezintã copiilor tema şi obiectivele propuse:
“- Copii, doriţi sã o înveselim pe Buburuzã?”

8
“- Pentru a nu mai fi tristã, Buburuza trebuie sã-şi recapete Conversaţia
bulinele pierdute. Noi o vom ajuta desfãşurând jocul didactic
<Gâze, fluturi, flori, albine>”.
a). În desfãşurarea jocului, copiii vor avea de rezolvat mai multe
Explicarea şi sarcini pe care educatoarea le va face cunoscute copiilor: sã Explicaţia
demostrarea denumeascã imaginea de pe jeton, sã precizeze sunetul iniţial al
jocului cuvântului respectiv, sã despartã cuvântul în silabe şi sã
specifice numãrul acestora, sã dea exemple de alte cuvinte care Observarea
încep cu acelaşi sunet, sã formuleze propoziţii, sã recunoascã comportamentului
singularul sau pluralul cuvintelor. copiilor
Pentru a gãsi bulinele Buburuzei, grupa de copii va fi împãrţitã
în douã echipe, echipa fluturilor şi echipa albinelor. Buburuza
primeşte buline doar dacã rãspunsurile celor douã echipe sunt
corecte şi complete.
Pentru a înţelege mai bine regulile ce trebuie respectate în
desfãşurarea jocului, educatoarea face o demonstraţie, cerând Demonstraţia
copiilor sã fie foarte atenţi la modul în care ea va rezolva
sarcinile expuse mai sus.

b). Educatoarea solicitã unui copil sã aleagã un jeton, sã


Jocul de denumeascã imaginea, sã spunã cu ce sunet începe cuvântul, sã Exerciţiul Aprecieri
probã dea exemple de alte cuvinte care încep cu acelaşi sunet, sã Problematizarea individuale
formuleze o propoziţie, sã despartã cuvântul în silabe şi sã
precizeze numãrul acestora. Pentru realizarea acestor sarcini se
vor antrena mai mulţi copiii.

9
c). Dupã ce copiii au înţeles regulile jocului, se trece la executarea
Jocul propriu-zisã a acestuia. Rãspunsurile corecte vor fi
propriu-zis recompensate cu aplauze, iar Buburuza va primi buline în Exerciţiul Proba oralã, pe
schimbul sarcinilor corect îndeplinite de cãtre copii. grupe
Pe tot parcursul jocului, sunt antrenaţi toţi copiii, încurajându-le Rezolvarea corectã
spiritul de competiţie. a sarcinilor

d). Educatoarea va pronunţa diferite cuvinte, iar cei mici vor bate Explicaţia
Complicarea din palme de atâtea ori câte silabe are fiecare cuvânt. Vor Exerciţiul Bat corect din
jocului alcãtui propoziţii cu respectivele cuvinte. Problematizarea palme şi alcãtuiesc
Conversaţia propoziţii
5. Fiecare copil va primi câte o fişã de lucru, pe care sunt desenate
Obţinerea insecte, sub fiecare insectã aflându-se mai multe cifre. Copiii Exerciţiul Evaluarea fişelor de
performanţei au ca sarcinã sã încercuiascã cifra corespunzãtoare numãrului muncã individualã
de silabe ale cuvântului care denumeşte insecta respectivã.
Tranziţie: joc cu cântec şi mişcare: “Micul greieraş”
6. Are loc activitatea desfãşuratã în cadrul domeniului estetic şi
Realizarea creativ (DEC). Copiii vor picta un peisaj de primãvarã. Exerciţiul
feed- În timp ce vor primi foile de desen, acuarelele, pensulele,
backului paharele cu apã şi şerveţele, cei mici vor interpreta cântecul
“Vine, vine primãvara”. Conversaţia Rãspunsurile
Educatoarea va purta o scurtã discuţie cu copiii despre Explicaţia copiilor
anotimpul primãvara şi despre semnele caracteristice ale
acestuia. Exerciţiul
Se realizeazã câteva exerciţii de încãlzire a muşchilor mici ai

10
mâinii: ne spãlãm pe mâini, stoarcem rufele, mişcãm
degeţelele, plouã, cântãm la pian, rotim pumnii.
Educatoarea va ura copiilor “Spor la lucru”, cerându-le sã
realizeze o lucrare îngrijitã şi originalã. Conversaţia Evaluarea lucrãrilor
Dupã finalizarea picturilor, câţiva copii vor fi solicitaţi sã
descrie propriile lucrãri, apoi se va alege cea mai frumoasã Autoevaluarea
lucrare, având în vedere anumite criterii (acurateţea lucrãrii,
respectarea temei şi a culorilor, aspectul estetic).
Toate lucrãrile copiilor vor fi expuse pe panoul de la sectorul
Artã. Explicaţia
Copiii şi educatoarea ies în curtea grãdiniţei, unde vor Desfãşurarea jocului
desfãşura jocul de mişcare “Gâzele si vântul”. Copiii vor Respectarea
asculta cu atenţie explicaţiile oferite de cãtre educatoare. Jocul regulilor de joc
Grupa va fi împãrţitã în douã echipe, egale ca numãr, aşezate
în linie, fiecare la o extremitate a terenului de joc.
O echipã reprezintã “gâzele”, iar cealaltã “vântul”. Cei care fac
parte din echipa gâzelor îşi aleg în gând un nume de insectã. La
comanda educatoarei, “gâzele” se duc în faţa perechilor din
echipa vântului, care trebuie sã ghiceascã, din trei încercãri,
numele pe care şi l-a ales gâza pereche. Dacã este ghicit
numele, “gâza” “zboarã” spre locul de unde a venit, fiind
urmãritã de “vânt”.
Orice “gâza” prinsã rãmâne în echipa vântului. Dacã “gâza” nu
a fost prinsã, perechea sa din echipa vântului rãmâne în echipa
gâzelor.

11
7. În încheiere, se fac aprecieri generale şi individuale referitoare
Încheierea la gradul de implicare al copiilor în activitãţile desfãşurate pe Conversaţia
activitãţii parcursul zilei, precum şi la comportamentul avut în timpul
derulãrii acestora.
Se precizeazã faptul cã Zâna Primãverii este mulţumitã de
rãspunsurile oferite de cãtre copii, iar Buburuza este fericitã cã
şi-a recãpãtat bulinele şi cã poate zbura din nou. Drept Surpriza
recompensã, cei mici vor primi o surprizã dulce.

12

S-ar putea să vă placă și