Sunteți pe pagina 1din 8

LECŢIA DE PREDARE-ÎNVĂŢARE (MIXTĂ)

PROIECT DIDACTIC

A. REPERE GENERALE
Şcoala:
Cadru didactic:
DISCIPLINA:
Data :
Unitatea de învăţare (capitolul) :
Subiectul lecţiei: (al temei de predat)
Tipul lecţiei: Mixtă (predare-învaţare)
Durata : 50 min.

B. COMPETENŢE SPECIFICE (1-2 din programă)(de pe net o programa)

Obiective operaţionale: La sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili :


O1- să definească conceptele „...”, „....”, pe baza fişei de documentare, consemnându-le în fişa de lucru în 5 min.;
O2- să descrie trăsăturile caracteristice ale...., pe baza observării în grup a planşei nr. 1, completând fişa de lucru în 8 min.;
O3 –să explice cauzele....,
C. STRATEGII DE PREDARE-ÎNVĂŢARE
a) Metode
Expunere (exp); Conversaţie (cv); Explicaţie (expl); Problematizare (pbl); Observaţie (obs) etc.
b) Mijloace de învăţământ
Resurse materiale (M.d.): m1 : tabla; m2 : planşa nr. 1; m3 :
Resurse tehnice (M.t.): Fişe de lucru (f.l.); Caiete (c.)
c) Moduri de organizare a colectivului (M.O.C.): Activitate - frontală (F); individuală (I); pe grupe (G)
D. BIBLIOGRAFIE:
-de specialitate;.............
-psihopedagogice si metodice;.....

1
E. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII PE SECVENŢE DE INSTRUIRE

Secvenţele Ob. Conţinutul Strategii de predare- Evaluare


lecţiei operaţ. ştiinţific al temei învăţare
Metode Mijl. MOC
de
învăţ.
1. Momentul Voi face prezenţa şi voi consemna absenţele. cv F Capacitatea de
organizatoric Elevii îşi vor pregăti cele necesare pentru desfăşurarea concentrare a
(2 min.) activităţii. atenţiei
Voi asigura un climat de ordine şi disciplină.
2. Verificarea Se verifică efectuarea temei: cv Fl1 F Capacitatea de
temei pentru a) cantitativ; În acest timp li se va da elevilor o ex I rezolvare a
acasă (3-5 min.) fişă de muncă independentă (cu sarcini relativ sarcinilor temei
uşoare). Se verifică munca independentă.
b) calitativ- Dacă sunt chestiuni neînţelese, se vor
rezolva la tablă.
3. Verificarea -Se va face o verificare a cunoştinţelor teoretice, Cv F Capacitatea de a
lecţiei precum şi a elementelor practice (concret ex ptr fisa expl I explica
anterioare de lucru, etccum); cauzele…
(7-10 min.) -Explicarea limbajului ştiinţific;
-Corelaţii interdisciplinare;
-Aplicaţii practice.
4. Captarea Voi prezenta o planşă (un material concret, o secvenţă pbl pl. 1 F Capacitatea de
atenţiei de pe DVD, etc). Pe marginea materialului prezentat, reactualizare a
(5 min.) voi purta o mică convorbire pentru a reactualiza cunoştinţelor
cunoştinţele anterioare ale elevilor legate de tema… şi anterioare
pentru a le trezi interesul pentru tema nouă. privind…
5. Anunţarea Voi anunţa titlul temei şi planul temei, el voi scrie pe cv fd F Capacitatea de
subiectului tablă, iar elevii în caiete. Voi anunţa obiectivele conştientizare a
lecţiei noi şi a operaţionale pe înţelesul elevilor. Le voi face precizări obiectivelor
obiectivelor privind modul de desfăşurare a activităţii. Le împart temei noi

2
operaţionale fişele de documentare.
(1-2 min.)
6. Predarea O1 Să rezulte firul logic ştiinţific al temei predate. cv Fd, F Capacitatea de a
temei noi Fl 1 I defini cu limbaj
(15-20min.) propriu
conceptele de
“..”,”…”
O2 Elevii vor realiza o observare individuală a Obs Mat I Capacitatea de a
caracteristicilor definitorii ale….şi vor completa fişa natural descrie
de lucru Fl1 trăsăturile
caracteristice
ale…
O3 -Se vor scrie la tablă ideile principale (şi elevii pe Exp Fd, G Capacitatea de a
caiete) Fl 1 exlica …
7. Fixarea O2 a) Elemente teoretice ciorchinele Fişă I Capacitatea de a
cunoştinţelor şi O3 de rezolva corect
priceperilor lucru sarcinile fişei de
(5-7 min.) lucru
b) Practic
8. Tema pentru Voi face precizări în legătură cu conţinutul temei expl F Capacitatea de
acasă (2-3 min.) pentru acasă şi voi rezolva concret un element al înţelegere a
acesteia. sarcinilor temei
pentru acasă
9. Evaluarea Voi face aprecieri generale şi individuale în legătură cu Cv F Voi acorda note
finală (1-2 min.) participarea elevilor la activitate. I justificându-le

Anexe
a) PLANUL TABLEI(idei principale)
b) Fise de lucru(imagine rebus)
c) Fisa de documentare
d) Planşe A4

3
LECŢIA DE RECAPITULARE (SISTEMATIZARE)

Partea introductivă- la fel


Tipul lecţiei: de recapitulare (sistematizare)

Elevii vor fi anunţaţi din timp asupra temei de recapitulare, se va stabili planul de recapitulare, se va da o bibliografie minimală, se vor
stabili eventuale sarcini individuale (de grup).

D. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII PE SECVENŢE DE INSTRUIRE

Secvenţele Ob. Conţinutul Strategii de predare- Evaluare


lecţiei Operaţ. ştiinţific al temei învăţare
Metode Mijl. MOC
de
învăţ.
1. Momentul Voi face prezenţa şi voi consemna absenţele. Elevii îşi Cv F Capacitatea de
organizatoric vor pregăti cele necesare pentru desfăşurarea concentrare a
(2 min.) activităţii. Voi asigura un climat de ordine şi atenţiei
disciplină.
2. Captarea Voi prezenta o planşă (un material concret, o secvenţă Pbl F Capacitatea de
atenţiei de pe DVD, etc). Pe marginea materialului prezentat, reactualizare a
(5 min.) voi purta o mică convorbire pentru a reactualiza cunoştinţelor
cunoştinţele anterioare ale elevilor legate de tema… anterioare
şi pentru a le trezi interesul pentru tema de privind…
recapitulare.

4
3. Anunţarea Voi anunţa titlul temei şi planul de recapitulare, pe cv fd F Capacitatea de
subiectului care le voi scrie pe tablă, iar elevii în caiete. Voi conştientizare a
lecţiei noi şi a anunţa obiectivele operaţioanale pe înţelesul elevilor. obiectivelor
obiectivelor Le voi face precizări privind modul de desfăşurare a temei noi
operaţionale activităţii. Le impart fişele de documentare.
4. Recapitularea O1 Să rezulte firul logic ştiinţific al temei recapitulate. Cv F Capacitatea de a
cunoştinţelor I defini cu limbaj
teoretice şi a propriu
deprinderilor conceptele de
practice (20-25 “..”,”…”
min.) O2 Expl G Capcitatea de a
explica
cauzele…
O3 Ex G Capacitatea de a
executa …
6. Fixarea a) Elemente teoretice. Elevii vor completa un mic Ciorchinele Fişă I Capacitatea de a
cunoştinţelor şi test de evaluare . După ce voi strange testele, voi de rezolva corect
priceperilor purta o discuţie cu elevii pentru a vedea care sunt lucru sarcinile testului
(5-7 min.) răspunsurile corecte la sarcinile testului (se poate
imagina în reţea de calculatoare).

b) Practic
7. Evaluarea Voi face aprecieri generale şi individuale în legătură cv F Voi acorda note
finală (1-2 min.) cu participarea elevilor la activitate. I justificându-le

Anexe

5
LECŢIA DE FORMARE DE PRICEPERI ŞI DEPRINDERI (LECŢIA PRACTICĂ)(fara)

D. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII PE SECVENŢE DE INSTRUIRE

Secvenţele Ob. Conţinutul Strategii de predare- Evaluare


lecţiei Operaţ. ştiinţific al temei învăţare
Metode Mijl. MOC
de
învăţ.
I. Instructaj Voi face prezenţa şi voi consemna absenţele. Studenţii cv F Capacitatea de
introductiv îşi vor pregăti cele necesare pentru desfăşurarea concentrare a
1. Momentul activităţii. Voi asigura un climat de ordine şi atenţiei
organizatoric disciplină.
2. Anunţarea F Capacitatea de
subiectului lecţiei conştientizare a
de instruire obiectivelor
practică şi a temei noi
obiectivelor
operaţionale
3. Reactualizarea I Capacitatea de
cunoştinţelor reactualizare a
anterioare cunoştinţelor
anterioare
privind…
4.Prezentarea F capacitatea de
NTSM, PSI şi de înţelegere a
protecţie a NTSM, PSI
mediului
6
înconjurător
(2-3 min.)

5.Organizarea G capacitatea de
clasei pe grupe şi organizare în
a locului de echipe a elevilor
desfăşurare

II. Instructajul O1 F Capacitatea de


curent înţelegere a
6.Explicarea şi conţinutului
demonstrarea etapelor de
(5-6 min.) lucru
7.Executarea de O2 G Capacitatea de a
către elevi a executa corect
activităţii activitatea,
(15-25 min.) respectând
standardele
stabilite
III. Instructajul G Capacitatea de a
final evalua calitatea
8. Evaluarea activităţii pe
calităţii activităţii F baza cerinţelor
efectuate anterior stabilite
9. Asigurarea G Capacitatea de a
ordinii şi lăsa ordine şi
disciplinei la disciplină la
locul de instruire I locul de
practică instruire
practică
10. Organizarea I Capacitatea de a
deplasării se deplasa în
elevilor în afara ordine şi
locului de disciplină în
practică afara locului de

7
instruire
practică